Националният осигурителен институт (НОИ) ще предлага нова услуга от понеделник.

Всеки осигурен ще може да получава чрез SMS или по електронна поща информация за преведените суми по обезщетения за временна неработоспособност, майчинство или при осиновяване на дете.

За целта е необходимо хората да заявят услугата през сайта на Националния осигурителен институт (НОИ), в рубриката „Електронни услуги“, като въведат ЕГН и персонален идентификационен код.

Please follow and like us: