• 150 лв. ще получи всеки ловец, намерил труп на дива свиня

 

В област Кюстендил няма констатирани случаи на заболели животни от болестта африканска чума по свинете. Към настоящия момент обстановката е благоприятна и засега няма опасност от това заболяване на територията на областта. Това се констатира по време на заседанието на Областната епизоотична комисия, в което взеха участие губернаторът Виктор Янев, неговият заместник Райчо Цветин, който е председател на комисията, както и представители на различни институции. Янев подчерта, че е необходимо много сериозно да се спазват превантивните мерки, за да не се разпространи болестта и в област Кюстендил. По негово предложение на следващите заседания на Областната епизоотична комисия ще бъдат канени и представители на общините от региона.

Коментирано бе също, че набелязаните по-рано мерки се спазват и се извършва стриктен контрол във фермите тип А. Скоро се очакват и актуалните, пълни списъци относно броя на отглежданите свине по населени места (личните стопанства от т.нар. „заден двор“). Присъстващите на срещата бяха запознати и с новата заповед на министъра на земеделието, храните и горите относно контрола и отстрелването на диви свине. Във връзка с тази заповед ще бъдат добавени нови мерки като: повишаване на бдителността и претърсване на ловностопанските територии за установяване на мъртви диви свине или на такива с нетипично поведение в горските територии; базите за интензивно стопанисване на дивеч и около свиневъдните ферми. Необходимо е да бъде изготвена от съответните държавни горски стопанства информация за лицата, които ще ловуват през съответния период. Също така в срок до 20 август да се изградят селективни капани за улов на дива свиня. Във връзка с тази заповед държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства ще изплащат на ловците (лицата) по 150 лв. на намерен и докладван труп на дива свиня, както и по 50 лв. за брой отстреляна дива свиня при индивидуален лов. Това са средства, които се отпускат извън определените инфектирани зони.