Валери Радлев чете позицията на част от неговите съграждани.
  • Общинският съвет реши да бъде направен стационарен мониторинг и обследвания на сградите, а кметът да изиска екологична оценка от МОСВ

  • Валери Радлев: Положението е жестоко, трябва да защитим населението от отравяне

Общинските съветници в Бобов дол решиха да бъдат предприети стъпки, които да установят има ли замърсяване на околната среда в региона заради изгарянето на отпадъци в местния ТЕЦ. На едно от последните си заседания местният парламент чу позицията на група граждани, които бяха упълномощили Валери Радлев да прочете позицията и исканията им.
„Ние като граждани на община Бобов дол имаме право да знаем колко и какви отпадъци гори ТЕЦ „Бобов дол”. Такова е решението на Административен съд – София-град от 20 юли 2019 година по жалба на екологичното сдружение „За Земята – достъп до правосъдие”.

Кметът Елза Величкова обясни, че не е била уведомена за издаденото разрешително.

Това се случи, след като Министерството на околната среда и водите отказа да предостави информация за експерименталното горене на RV отпадъци биомаса в ТЕЦ „Бобов дол”, защитавайки тезата, че исканата информация съдържа производствена или търговска тайна. Според софийските магистрати исканата информация засяга компоненти от околната среда, тъй като в писмо на МОСВ е разрешена промяна на използваното гориво, което може да има сериозни екологични последици. През август 2018 година МОСВ разрешава пробно изгаряне на отпадъци в централата за срок от 6 месеца. В ТЕЦ „Бобов дол” въглищата масово се замесват с RV отпадъци биомаса вследствие на ликвидацията на Мини „Бобов дол” и оскъпяването на горивото въглища. Днес големият въпрос е: Колко и какви боклуци влизат в пещите на централата и какви газове излизат от комините й? Необходимо е да се изясни какви емисии се отделят при изгарянето на отпадъци, какво е наличието на различните замърсители: прах, серни и азотни оксиди, въглероден оксид, тежки метали, общо органичен въглерод, хлоро- и флороводороди, диоксиди и флурани. Как всичкото това се отразява на въздуха и здравето на населението в местността Разметаница? Има сигнали от жители на селата Големо село, Мало село, Мламолово и Долистово за наличие на смрад и много тежки миризми през деня и особено вечерно време. Това ли заслужава нашето население и при такива ли условия на живот и геноцид ли ще ги подложим? Имайте предвид, че на 25 юли Европейската комисия взе решение да предяви иск срещу Република България и Испания в съда на Европейския съюз за лошото качество на въздуха. България не се опази от пределно допустимите стойности на серен диоксид. Европейският съд осъди България и на 5 април 2017 година, че не е спазила пределно допустимите норми на праховите частици. Българските централи са със стари инсталации, които не са пригодени за изгаряне на отпадъците. Съществува опасност, когато се изгарят тези отпадъци, да излизат различни замърсители, защото има други филтри. В тях може да попаднат замърсители с най-различно съдържание, включително пластмаса, която съдържа хлор и така в атмосферата може да излизат диоксиди и флурани от т.нар. устойчиви органични замърсители, които нямат изгаряне и са много опасни за здравето на населението. Те се натрупват в околната среда, в атмосферата, в почвата и в крайна сметка в нашата храна. Съгласно мнението на софийските магистрати, че е издадено разрешително от Изпълнителната агенция по околната среда да се променя използваното гориво, т.е. въглищата да се допълват с RV отпадъци биомаса, смятаме, че има сериозни екологични последици. Считаме, че е крайно време да се направи екологична оценка за въздействие върху околната среда”, прочете позицията на групата граждани Валери Радлев.

Повечето общински съветници гласуваха за взимането на мерки срещу замърсяването на околната среда.

След това той попита кмета Елза Величкова дали като представител на местната власт е получила информация за издаденото комплексно разрешително от Изпълнителната агенция по околната среда и МОСВ.
„Община Бобов дол действително е заинтересована страна. Не сме получили това комплексно разрешително, което е дадено на ТЕЦ-а от МОСВ да изгаря боклуците. Не сме уведомени официално”, отговори градоначалникът.
Възрастният бобовдолец отново взе думата и предложи:
„За да се защити нашето население, предлагаме да се изгради стационарен мониторинг. Пояснявам, че това представлява анализ и наблюдение на данните. Този мониторинг трябва да бъде сложен на комина на ТЕЦ-а, а не да се постави една подвижна станция, която да бъде ниско долу и няма да успее да хване замърсителите. Така агенцията само ще си измие ръцете. Също така трябва да се монтира и информационно табло на сградата на общинската администрация в Бобов дол, което да показва тези данни.
Второ, да се изпрати писмо до Института за строителни материали и технологии в София за възлагане на обследване на общински и жилищни сгради, производствени помещения и строителни терени за пукнатини.
Трето, предлагам ОбС-Бобов дол да задължи кмета да изисква от МОСВ и Изпълнителната агенция по околната среда извършване на екологична оценка за въздействието върху околната среда след промяната на производственото гориво”.
Веднага след предложенията си Радлев допълни емоционално:
„Няма какво да се лъжем. Положението в Бобов дол и цялата община е жестоко. Важно е да не отровим хората. Тези органични замърсители реално съществуват. Всичко това се натрупва във водата и храната ни. Ние и нашите деца консумираме това. След като това производствено гориво се сменя, трябва да направим една оценка, за да видим какво става и да знаем къде сме”.
Тогава той бе контриран от председателя на местния парламент Красимир Чаврагански с думите: „И какво? Да затворим ТЕЦ-а и мината ли?”. На свой ред Радлев пък отговори: „Не може един да трупа пари за сметка на други. Не може да тровят хората!”.
Общинските съветници подложиха на гласуване предложенията на Валери Радлев. Шестима гласуваха „за”, а инж. Мая Спасова и председателят Красимир Чаврагански се въздържаха от вот.
„За мен това предложение е перфектно. Трябва да се види как се тровят хората. Нещата се потвърждават и се вижда кои гласуваха с „въздържал се”, завърши Елза Величкова, след което сесията бе закрита.
След като мерките влязат в ход, ще бъде установено дали и с колко е замърсена околната среда в региона и какво може да се направи за преустановяването на тази практика.

Please follow and like us:

2 КОМЕНТАРИ

  1. Верно всичко е Мафия в България на политическо ниво и интереси.Сега следва затваряне на Теца или какво ???? Като въглища вече няма след унищожаването на минната промишленост в България почнахме да гориме боклука на Европа и народа пропищява защото е прав за замърсяването на въздуха ??? Унищожение на България само това знаят народоизбранитесъсипници !!!!

Comments are closed.