• Ще има библиотека, зали за конференции, зони за хранене и леглова база

  • В зоната на парка ще има и уреди за фитнес на открито

 

Община Благоевград ще кандидатства с проектно предложение пред Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. за изграждане на Съвременен младежки образователен център.

Идеята е той да бъде ситуиран в парк “Македония“, а целта е да бъдат осигурени нови възможности за развитие на образователните и спортни умения при младите хора.

В новия център ще бъдат обособени различни по функционалност зони и помещения – мултифункционално игрище, с възможност за занимания по волейбол, баскетбол, шах и др. Ще бъде изграден и атракцион – стена за катерене. Младежкият център ще разполага с библиотека, зали за провеждане на конференции, кръгли маси и форуми, както и със зони за хранене и леглова база. В зоната на парка ще има и уреди за фитнес на открито.

В центъра ще бъде осигурен и достъп за хора в неравностойно положение.

Изборът на място за изграждане на младежкия образователен център не е случаен. След обособяването му парк „Македония“ се превърна в място, на което се организират фестивали, концерти, осъществяват се и спортни дейности, което от своя страна обединява хиляди млади хора.

Мисията на центъра е да подпомага личностното развитие на младежите чрез участието им в образователни програми и в общественополезни дейности.

 

Please follow and like us: