Община Самоков призовава гражданите, преди да изхвърлят в контейнера обемните кашони, да ги сгъват, за да намалят обема им. Община Самоков е организирала ежеседмично извозване на отпадъците от кофите и контейнерите. Напоследък се наблюдава по-бързо запълване на контейнерите, което води до образуване на мини сметища около тях. Причината за това са обемистите отпадъци, на които при третиране може да се намали обемът. По тази причина, за да се избегне неприятното струпване на битов отпадък, нека обемните кашони да се сгъват и по възможност да се връзват. Не е задължително те да бъдат изхвърляни в общия отпадък, а може да се оставят до контейнерите, тъй като няма опасност от разпиляването им. До контейнерите могат да се оставят и обемни метални отпадъци. По този начин ще се получи по-добро оползотворяване на отпадъка и ограничаване на препълването на контейнерите.

Please follow and like us: