В община Гоце Делчев започна предоставянето на социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Финансирането е на стойност 170 хиляди лева, осигурено по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. За период от 12 месеца включените в проекта ще получават в домашна среда здравно-социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на всеки потребител. За целта по проекта се назначават медицински сестри, домашни санитари, психолог и рехабилитатор. Ще бъде закупено медицинско оборудване, подходящо за мобилна употреба – апарати за измерване на витални показатели, електрокардиограф, специализирано оборудване за рехабилитационни процедури в домашни условия: тренажор за пасивна и активна рехабилитация на долни и горни крайници. Ще бъде осигурен и нов лек автомобил за персонала, осигуряващ патронажните грижи. Документи за включване в проекта се подават в Информационния център на Общинска администрация – Гоце Делчев./БНР