Доц. д-р Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките, гл. ас. д-р Володя Милачков – заместник-директор, и Николай Поппетров посетиха Отдел „Държавен архив“ – Кюстендил. Поводът на посещението е написването на втория том от „История на Кюстендил“ и използването на документи от периода 1878-1944 г., отнасящи се за историята, културното и икономическо развитие на града. Междувременно доц. д-р Вачков дари ценни книги на архива. Това са сборник с доклади от Международната научна конференция „Първата световна война и България през 1916 г.“, проведена от 4 до 7 окт. 2016 г. в София, Благоевград, Добрич и Тутракан; документален сборник „Българите и Голямата война“ – съвместно издание на Института за исторически изследвания към БАН и Държавна агенция „Архиви“; „Българската стопанска политика във Вардарска Македония (1941 – 1944)“ на Сия Никифорова (2018) и Macedonian Review 2014 – 2018 (2019).

Please follow and like us:
fb-share-icon0