Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Перник
Община Брезник
На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: 9-Ти Септември 2.,.2, Ангел Коцелянов 45,36,34,40,38,43,41, Борис Антов 8,16,5,3,18,6,3,9,15а,13,14,15,2,10,12,11,7, Владо Радославов 18,7,20,17,3,11,15,24,5,13, Ефтим Стоянов 5,4,2,7,3,9, Крум Савов 10,5,12,3,9,14,16,1,7,18, Синчец 1,3
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Видрица: Видрица , Парцел Vіі-94в, Кв.17
На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Долни Романци: Къща
На 18.09.2019 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Завала
На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Конска: Упи Ііі-202, Кв.6 , Кв.26,Къща
На 20.09.2019 г. /09:00 – 12:15 ч.; 13:00 – 16:15 ч./ – Слаковци
Община Земен
На 19.09.2019 г. /09:45 – 16:00 ч./ – Чепино: Над Центъра
Община Ковачевци
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Байкалско: 084033 , Общ.Радомир-Мах.Накева,Къща
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Буново, Общ. Кюстендил: Мах&Quot;Чакъревска&Quot;
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Дебели Лаг: Къща,Къща,До Паметника На Свилен Русев,Храм
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Драгомирово, Общ. Радомир: 1 Упи 019012
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Егълница: П-Л Vi-70, Кв.8 , Упи Iv,Кв 12 , Упи Xii-197,198 Кв. 28 , Къща,Вила
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Жедна: Вила,Центъра
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Житуша: П-Л Іv Пл.№711, Кв.56 , Упи V-675,Кв.52 , Упиvі , Вила,Къща,4
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Извор, Общ. Радомир: Кв.1,Упи Хіv , Махала Канджулица , Махала Пириница , Парцел V-220, Кв.12 ,Упи Ii-492 Кв.41 , Упи Iii-345, Кв.34 , Упи V-138 Кв.24 , Упи V-310 Кв.34 , Упи Vi-332 Кв.39 , Упи Vi-441 , Упи Vii-69, Кв.13 , 1,До Фурната,Къща
На 19.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Калище: Магазин
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Калище: Iv-278,Кв.29а , Упи Vi-260, Кв.15 , Упи X-306,Кв.15 , Упи Хiii-239, Кв. 20
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Касилаг: X-130 , Упи Ііі-230 , Упи Хіv-191 , Къща
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Кленовик: Ii-169,Кв.15 , Vi-5 , Кв.20 , Стопански Двор,До Митко Пожарникара,М/У Житуша И Кленовик,Бунгало,Вила,4,7,6,8
На 20.09.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – КОСАЧА: МАХ&Quot;ДРЪЖКАРСКА&Quot;
На 20.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Косача
На 19.09.2019 г. /09:30 – 11:00 ч./ На 20.09.2019 г. /15:15 – 16:30 ч./ – Углярци
Община Перник
На 20.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Боснек: 070008, 3-Ти Март 6,01,4,5,8, 558 IV-189,Кв. 15 , V-90 , Ален Мак 8,5,9,4,7,10,1,3, Божур 9,1,5,7,6,3,4, Бор 7,2,5,1,3, Борич 10,6,5, В.Левски 12,14,27,6,23,8,17,10,5,19,1,15, Витоша 2,3,1,4, Грамаге 3 А,5,2,6,5а,1,8,10,3.,4,9,3,2, Добри Дол 2,9,06,07,5,3, Духлата 20,15,13,14,12,23,9,29,36,24,18,3,30,10,17,25,11,34,22,33,8,19,21,7,32,5,38,28,26,1,2,47,58,68,78,84,75,56,94,40,44,45,96,49,63,52,57а,42,57,100,98,106,39,60,51,102,48,88,72,55,53,65,90,64,80,50,44а,104,74,92,43,61,76,108,62,48 Механата,46, Евлоги Агайн 1,02,3,4, Еделвайс 4,8,2 Бунгало,13,3,1,2,11,6, Жива Вода 11а,23,31,17,14,1,7,28,25,24,9,3,27,5,26,2,30,29,34,22,20,16,36,11, Иван Вазов 07,03,6,01,05,4,7, Игличе 1,1а,9а,10,3,5,12, Извора 6,19,15,3,1,13,17,16,9,21, Йордан Йовков 08,4,8,2,1,3,5, Клен 8,6,4,3,2,01, Кокиче 5,8,2,3,12,20,22,10,14,4,18,16,5,6,1, Косматица , Ладивец 4,10,14,2,9,7,01,8,12, Ливаге 6,1,10,2,8,7,4, Ловен Дом 02,04, Махала Влахова Вилна Сграда,11,10,9,2,Бунгало,8,16,12,14,7, Махала Джамбазка 6, Минзухар 1,2,3, Могиля 5,11,12,7,1, Момина Сълза 10,5,1,12,4,9,7,3,2,8,14, Н.Й.Вапцаров 5,7,11,21,4,23,17,15,13,14,8,12,19, Незабравка 13,21,17,15,19,11,5,4,7,9,6,2, Петрус 4,7,9,3, Ракита 4,4 А,6,2, Ранковица 2,6,4,1, С.Боснек , Славей 12,6,14, Стефан Караджа 9,8а,1,3,2,8б,4,8,6,5, Струма 7,15,9,13,62,11,21,23,19,7,49,51,33,81,55,79,71,85,27,2,39,47,4,67,29,73,63,25,59,69,41,65,31,53,57,65а,61, Упи Xi, Кв.1а/901 , Упи Xiii-342,Кв.32 , Упи І-536, Кв.43 , Х.Димитър 11,11а,9,3,7,25, Христо Ботев 21а,20,7,6,14,8,13,21,12,17,2,18,41,46,42,33,23,31,47,40,36,38,50,34,32,44,27,35,25,30, Чакова 13,5,8,1,7,2,15,10,6,14, Явор 7,4,1,2,3,4,06,01,9, Яворов 3, Ясен 2,1, 10,14,2,12,11,3
На 18.09.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ – Брезник: Цвета Лумбарова
На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Големо Бучино: Арбова 2а,2, Бачова Махала , Витоша 7,51,24, Даскала 2,6,4, Дъбрава 15,7, Кедър 2,11,17, Кокиче 3, Кошеве 20, Кракра 73а,24,11,19,53,39,8,50,51а,.43,5, Люлин 33,35, Македония 16, Нарцис 2а, Перник 37, Република 28,20,38,8,6, Рутеш 1, Скачок 4, София 50,1а,5,28,24а,4, Струма 21,15, Упи Iv-8151 Кв.15 , Упи Viii-184 Кв.48 , Упи Xvi-117 Кв.19 , Упи Xxiv Кв. 39 , Шефтена 7б, Яланджийска , Ясен 4,2,4б, 12,Къща,5,256,Пи 042002 М. Манастира,50,49,58,56,51
На 18.09.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ – Даскалово: Втора
На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Драгичево: 559, М. Черешите , Vіі-555 Кв.80 , Александър Боянов 13,25,20,31,21,302,16,50,19,29 Къща,31а,26,14,12,14,6,10,5, Александър Танев 6а, Байкал 1,12,10,16,13,14,8, Бор 4,4а,13,12,6,2,Местност Черешите,8,3, Васил Априлов 8,50,2,7,9,1,4,13,11,3,5,8д,10,20,27,12,10.,35,33,8,23,21,15,29,16,14,25,31,22,17,18,24, Васил Левски 18,14,3,17,12,6,10,19,1,4,21,7,15,13,5,9,8,2,16,30,26,52,44,58,22,36,20,50,29,27,34,42,40,38,59,48,23,54, Витоша 7,15,5,1,11а,11,13,3, Владайска 5,7,Къща,1,11,2,9,19,13, Възраждане 28,38,42,45,59,63,26,24,53,43,49 А,49,40,61,52,57,34,44,47,30,55,67,32,48,50,132,138,140,142,128,126,122,130,М/У Гор. Идол. Драгичево,153,157,143а,132б,144,149,145,143,183,202,216,210а,198,1,231,182,157,188,169,186,167.,180,159,165,163,166 Къща,190,141,184,148,161,167,151,138,153,147,164 Къща,155,168,192,162.,225,178,143,169,184,194,68,104,86,129,139,92,114,102,119,107,111,106,78,109.,103,115,118,94,100,70,108,116,96,131,125,127,84,109,137,135,113,98,133,110,41,82,120,111.,90,105,112,74,80,88,101,105.,123,64,87,97,83,89,66,79,82,93,85,62,83.,66,54,58,1,69, Върла Стрън 6,3,1, Горно Драгичево 173,196,204,200, Горно Драгичево/Гола Могила , Горно Драгичево/Копринено Орище , Гранит 14,2,3,7,17,21,6,20,12,23,5,19,10,15,8,13,5., Долно Драгичево , Здравец 15,3,2,19,23,1,11,13,10,6,12,5,9,21, Ивайло 12,11,3,8,16,5,2,7,18,1, Иван Вазов 7,1,10,2,5,8,3,11,9 А,9, Калиница 11,17,15,3,1,27,7,29,9,11.,5,44,12, Каменица 25,31,23, Кокиче 8,7,4,3,5, Кракра 2.,5,33,10,7,.1,16,19,18,9,13,12,11,22,39,27,41а,29,24б.,24,35а,24б,34,21,1,3,35,33,41, Лебед 9,1,16,6,7,3,12,13,14,5,11,10, Любен Каравелов 12,6, Люлин 34,38,20,6,32,56,10,2,66,30,4,70,58,48,46,9,34.,18,8,3,12,28,7,22,26,16,54,1,45,64,14,24,62,36, М.Копринено Орище Пи 324 , Магистрала 1, Мария Луиза 14,1,15,8,25,3,24,11,10,22,13,31,21,16,12,33,29,17,35, Мах.Крушите Вила, Местност Горно Драгичево Дърводелна,386,Парцел 502 Кв 429,Къща, Местност Горно Драгичево/Ал Танев 5, Местност Горно Драгичево/Борова Гора , Местност Горно Драгичево/Гола Могила , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8,Къща, Местност Горно Драгичево/Крушите , Местност Горно Драгичево/Селимите , Местност Горно Драгичево/Черешите , Минзухар 8,16,3,2,35, Миньор 5а,3,6,8,7,4,2,10,14,1,5, Мрамор 6, Незабравка 3, Никола Вапцаров 1,26,27,32,47,33,23,25,43,35,31,30,19,39,24,20,22,41,45,37,21,28,17,29,5,3,20,16,18,6,11,15,1,7,4,8,13,2,10, Оборище 11,14,12,7а,7,16,10,13,6,1,3,4,2, Панайот Волов 16,4,6,3,22,11,9,5,12,7,8,1,20,10,2, Пи 020003 , Пи 1625,М.Серимеж , Пирин 37,28,27,17,5,6,11,10,12,13,1,4.,4,15,29,41,7,39,9,2,21,43,3,47,23,35,8,45,33,31,39а,41а, Реката 3.,11,3,4,7,2,9,13,15,17,19,3, Република 1,9,4,23,6,21,2,11,15,7,13,17,8, Рила 23,25а,13,17,27,19,21, Ропотамо 9,3,5, Рударска 14,45.,Павилион, Сава Асенов 7,2,9,11, Серимеж , Средорек 14,7,3а,3,12,1,4,6,2.,8,10,2, Умище 3,1, Упи Viii-1426 , Физкултурна 3,22,2,14,20,8,5,18,6,4,1,16,12, Черни Връх 11,3,2,4,8,5,1, Янтра 14,16,22,26,24,6,18,20,10.,10,22,12,8, Гл.Път Е-79,Магистрала,Е-79,Гл.Път Е79,Селска Бара,26
На 18.09.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Драгичево: Байкал 1,12,10,16,13,14,8, Васил Априлов 8,50,2,7,9,1,4,13,11,3,5,8д, Възраждане 28,38,42,45,59,63,26,24,53,43,49 А,49,40,61,52,57,34,44,47,30,55,67,32,48,50, Кракра , Миньор 5а,3,6,8,7,4,2,10,14,1,5, Никола Вапцаров 1, Пирин 37,28,27,17,5,6,11,10,12,13,1,4.,4,15,29,41,7,39,9,2,21,43,3,47,23,35,8,45,33,31,39а,41а, Рила 23,25а,13,17,27,19,21, Янтра 14,16,22,26,24,6,18,20,10.,10,22,12,8
На 18.09.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23,21,27,19,22,25,8,14,39,3,15.,11,6,1,5,13,17,33,35,20,7,22,10,4,16,15,1,18,29,2,12,9,6а, Георги Бенковски 7,8а,9,3,2,12,18,4,14,10,6,5,16,1, Кракра 28,43,45,26,30.,47,46,44,42,49.,30,51,.30,40,53,36,45.,49,38,70,61,77,69,3,54,63,75,59,81,52,65,45,79,110,62,46,48,83,58,60,66,101,56, Магистрала Гл.Път Е79,1,Гл.Път Е79,1,Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53,51,53а, Първа 6,18, Райна Княгиня 14,4,7,19,16а,5,17,6,12,8,25,27,.9,23,21,13,11,15,9,16,18,22,31,39,29,20, Рила 1,7,3, Рударска 39,25,27,12,8,Казан,5,15,37,19,43,39,16,17,9,11,35,3,33,10,13,7,4,41,6,23,29,14,21,Магист.Е-79 Автоборса&Quot;Вики&Quot;,Павилион, Стара Планина 5,1,3,2,5., Стефан Караджа 2,1а,1,3, Струма 7,13,9,1,8,2,5,16,11,4,13.,6, Тинтява 6,3,9,2,1,5, Христо Ботев 12.,14,4,8.,13,3,6,12,1,5,7,16,2,8,11, Цар Симеон 3,16,29,20,24,27.,19,11,14,4,30,13,31,21,26,25,33,17,8,28,7,12,9,10,23,34,22,36,1,32,18, Явор 11,9,1,2,5,7,6,3,4, Янтра 4, С/У Склад Строителни М-Ли,13,Магистрала,Тир-Паркинг,Е-79,.1
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Кладница: Акация 1,1,2, Бакиница 7,1,21,4,20,8,15,14,2,10,17,9,6, Бор 6,1,2,8,7,5, Борис Тодоров 3,13,7, Брезите 25,9,11,3,26,4,10 Къща,13,2, Брезовица 7,24,19,22,20,8,11,2, Валого 26,19,6,9,16,24, Варшава 8,12,4а,6,3, Васил Левски 29,15а,20,16,24,18,23,10,7,14,25,19,28,10,6,11,8,3,20,5,14,.5,4,15,2,12, Вилна Зона , Витоша 1,3,6,7,5,2,21,80,35а,26,35,70,57,38а,41,46,72,62,14,18,11,27,5,22.,47,44,15,40,64,66,29,8,48,19,33,34,2,63,59,50,43,61,13,9,10,56,31,37в,45,17,39,.74,42,65,49,38,32,58,25,20,73,68,36,12,22,55,76,60, Воденичище 21,10,37,19,27,25,7,11,1,9,5, Волга 19, Градинарска 3,6,1,2, Гранит 10,6,8,17,2,16, Дабо 15,8,18,13,7,20,1,10,5,3,20.,2,16,9,12,4,6, Доброволец 19, Дончо Ватах 10,6,1,3,4, Еделвайс 7 Вила,14,24,6,4,12, Здравец 1,4, Ивайло 7,1,13,3,6,8,5,15,19,2, Иван Цветанов 8,75,13,2,22, Иглика 4,14,25,7,23, Изгрев 4,14,5,13,28,20,15,25,31 А, Йордан Божов 15.,6,4,16,9,2,5,3,13,21,11,7,15, Калиница 12,2,8,3,5,4,10, Каменарска 19,16,30,21,10,7,29,26,2,4, Кокиче 10,1,8, Кракра 15,25,1,7,21,12,9,3,19,16а,8,30,10,23, Лале 25,10,5,18,3,15,16,4,31,2,2а,8,23,17, Латинка 10,6,4,2,5,14,18,1, Ливадите 11,5,13,3, Мак 7, Матница 45,26 Къща,4,6,2,8,1,109,53,57,15,45,38,28,37,47,52 Къща,54,21,48,11,5,41,31.,60,42,50 Къща,33,64,66,55,51,23,56,32,17, Минзухар 9,5, Мирковица 40,10,11,40,7,20,32,22,28,13, Младост 3,6,7,2,4, Морена 3,17,23,19,21,18,9,15, Москва 12,14,17,38.,21,19,13,9,8,22,18,1,6,4, Омуртаг .16,5, Петър Янчов 25,12,18,19,17,23,11,6,16,3 Къща,2,4.,4, Пладнище 5, Победа 3,15, Прага 28,26,6,7,20,17,21,19,2,16,12, Разкръске , Райна Княгиня 11,6,17,8,4,12,7,5,1,10, Рила 4,1,2, Рудничар 1,2,19,2,4,12,7,27,23,21,5,10,11., Селимица , Спас Бурнов 9,6,34,12,26,2,20,4,7,.5,8,.2,61,61.,.1, Стадиона 2,16,12,14,18,8,10,13,5,15, Стамен Милкин 1,7,5,2, Струма 1, Суха Кладница , Тинтява 1,7,13 Вила,6,16, Упи X-017112,Кв.83 , Упи Xi- 922 Кв.58 , Упи Хх-523,Кв.51 , Хан Крум 18,7,16,3,5, Хемус 16,19,23,10,23, Хижа Селимица , Цар Самуил 54,22,39,26,36,44,24,43,25,18,51,12,31,14а,53,33,63,34,61,20,50 Къща,27,28,48,57,10,19.,30,9,16,7,13,8,36,106г,106б,106,11,9,4,5,33,2,135,101,95,2,56,80,89 Къща,130,64,78,60,74,91,66,87,68,73,79, Цар Симеон 2,14,7,11,3,15,1,2,18,5,8,20а,6,13,16,52,62,1,66,48,35,68,56,24,38,22,23,43,50,25,31,30,53,28,42,58,40,13,29,27,25.,72,21,46,74,41,54,30.,36,55,60, Шипка 5,14,11,1,23,3,26,12а,12,13,6,16,9, Юрий Гагарин 2,14,11,14,12,10,5,7,9,8,1, Язовирска 8,12, Яровец 21,2,4,7,5,3,8,6,2, Селимица,Селимица,До Тпк
На 16.09.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Кладница: Селимица , Хижа Селимица , Селимица,Селимица
На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Люлин, Общ. Перник: Двадесет И Девета 2, Двадесет И Пета 17,4,26,29,23,8а,7,20,15,22,10, Двадесет И Седма 7,13,1, Двадесет И Трета 12,16, Двадесет И Шеста 15,Строеж,14,10,13,3,7,22,27,33,5,18, Десета 40, Кв.31,Упи1-577 , Мах.Стакьовец И Манастира 5,7, Първа 138,123,140,112,134,156,109,107,119,17,125,108,146,122,154,104, Райлово Центъра
На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Мало Бучино: Люлин/2-Ра/ 1,1
На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Мърчаево: 10-Та 1 Упи 018018
На 18.09.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ – Мърчаево: Мърчаево Пи 52 , Рударски Път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156
На 17.09.2019 г. /10:00 – 13:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Перник: Бучински Път
На 18.09.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83,89,87,24а,36.,73,54,46,26,61,63,26а,42,22,Началото,1,67,30,20,34,75,28,36,24,59,40,6а,75,61а,48,56,71а,55,71.,71,50.,22а,57,32,38,44,53, Владимир Комаров 4,3,7,5, Волга 28,51,30,43,37,53,44,33,49,29,56,34,47,55,52,31,50,32,48,57,39,42,31.,41,27,54, Възход 23,3,7,22,9а,4,12,24,21,14,9,17,2,11,4а,18,15,5,20,10,6,8,19,15,10,13, Ганьовец 5, Грамаге 45,44,47,22,65,77,26,40,71,51,49,79,61,75,52,57,32,24,81,73,85,53,36,55,63,56,69,51а,48,28,83,42,30,38,50,46,54,67,34, Димитър Благоев 125,181,177,179, Добри Миланов 40, Дунав 3,15,6,17,16,4,13,9,14,11,10, Дъбрава 52,45,53,38.,38,48,49,63,35,37,42а,33,39,41,47,36,42,59,34,43,40,57,60,55,51, Евгении Ачанов 11,13, Йордан Лютибродски 61,60,63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20,12,5,3,16,8,16,18, Костенец 12,13,18,16,15,17,21,22,11,14,19,10, Кралевски Път , Лиляна Димитрова 51а,55, Мах.Горна Църква 15,11, Мах.Тутулова 25,22,27,1,14,24,12,7,21,9,29,16,28,10,3,8,30,23, Момин Проход 3,2,1,9,27,6,31,23,11,10,22,13,31а,16,4,14,21,12,5,29,15,20 А,8,20,17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2,1,4,3, Рилски Езера 13,23,23., Стара Църква , Танчовица 5,7,2,10,4,8,42,6,3, Трайко Живков 58,2,37,50,29,48,23,47,25,1,49,39,7,62,18,54,36,27,21,35,53,57,60,55,15,9,42,10,43,30,46,17,8,13,40,14,38,6,33,28,20,3,45,26,52,59,61,31,19,4,11, Хемус 1, Църква Вила,28,42,Кв Църква,Къща, Чуйпетлово 9,5,7,8
На 18.09.2019 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Перник: Калкас
На 18.09.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ – Рударци: 1452 , 3-Ти Март 18,11,4,5,12,1,16,26,10,15,3,14,2, Vi-001267 Кв.82 , Xcvi-2228,Кв.21 , Xviii-1965,1967 Кв.127 , Арда 1, Балчик 4,8,24,11,43,18,Табло С/У №18,3,28,22,19,13,12,21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19,11,14,15,13,14а,12,2,7,5,3, Бор 4 Къща,1,2, Борова Гора 2,39,21,5,11,9,4,12,15,7,6,19,17,3, Боровец 4,6,17,8,12,2,8а, Бреза 4, Бузлуджа 13,3,7,12,9,16,5,1, Бургас 11,15,22,9,19,5,13, Вардар 18,19,4,13,27,3,9,10,7,12,16,25, Варна 16,4а,2,20,21,3,7,17,25,4,6а,18,29,5,6,1,14,9,23,10,12,19, Васил Априлов 6,1, Ваташка 1,1а,19,11,7,5,13,3,9,15, Вела Пеева 9,1,5, Веслец 3,7,12,6,2,13,5,4,16а,10,16,8, Витоша 21,17,19,10,13,11,9,7,18,5,3,1, Ген.Столетов 6,15,3,8,2,4,2а,209а, Гео Милев 3,29,16,4,12,19,20,22,27,21,13,7,18,2,10,15,14,24,9, Гоце Делчев 3, Гурко 11,12,2,Тп Минерал Ст.29 Кл.Г,16,17,22,10,9,13,15,4,6,14,18,7,20,19,8, Дабо 4,1, Добрич 2, 6,5,63,28,2,36,13,28а,22,14,38,7,26,21,15,34,18,12,40,32,59,24,20,17,25,16,19,44,8,9,10,1,4,42,23, Драва 1 А, Дренов Дол 13,11,3 Къща, Дулова , Дунав , Ерма 24,2,5,14,9,12,4,6,10,26,16,7,8,30,11.,18,20,1,8а,32,28, Ехо , Загарица 7,10,21,5,7,2,3,4,23,8,6,1,13,26, Захари Зограф 23,6, Здравец 8,4,6,2,3, Земен 6,4,3,5,2,1, Иван Вазов 19,8,7,15,10,3,5,1,17,6,4,2,9, Изгрев 38,24,42,48,6,46,1,10,40,34,13,3,8,16,12,7, Искър 4,12,10,6,8,2,15, Йовчова 37,17,4,3,2,5,8,10,1, Кало 104,109,94,113,106,93,11,107,1,98,5,93,90,32,22,105,103,57,94,46,82,35,47,23,89,75,72,36,25,61,86,34,58,62,12,99,78,43,28 А,54,18,31,74,77,67,21,97,16,92,59,10,91,84,85,101,85а,48,15,76,29,24,79,80,60,38,64,69,63,83,49,26,13,Тп Кало Ст.26 Кл.А,37,33,88,4,1,50,55,28а,73,81,7,40,14,52,45,8, Камчия 4,6, Капенешка 16,23,21,6,11,3,7,4,5,18,15,4 Б,10,9,2,8, Кирил И Методий 4,9а,11,1,9,7,8,6,2,3,4.,4,10,5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35,12,31,25,26,17,19,36,30,2,34,7,11,1,3,38а,18,27,32,28,9,8,40,29,16, Кривуля 12,15,2,Тп Ехо Ст.22 Кл.Б,53,45,55,47,29б,31,М.Кривульо,44,11,41,13,10, Лаката 16,14,40,24,26,12а,2,6,12,.1,36,28,20,30,4,18,34,9,22,8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6,32,7,8,23,30,10,28,16,26,48,19 Къща,14,44,17,1,2,15,20,13,9,2.,12,4,50, Лопянска Гора 2,3, Людмила Димитрова , Люлин 3,4,2,12,6,1,5, Марица 1,8,3,6, Мария Луиза 4,15,13,11,6,7, Места 5,10, Местн.Кало , Металург 12,7,15,16,28,5,22,20,19,26,27,10,3,14,1,17,2,18,9 Къща,24,21,9,13 Къща,2а, Минерал 4, Миньор 6,14,2,8,4,22,18.,10,12,6,18,20, Михаил Дойчев 10,8,4,5,16а,24,28, Москва 25,31,1,9,3,11,18,28,17,15,14,5,22,19,12,24,20,29а,35,21,38,36,27,37,29,16,13,23,39, Несебър 3,9,19,22,25,11а,2,6,1 Къща, Никола Вапцаров 7,3,24,22,14,2,7,18,4,20,6,9,13,12,1,27, Обеля 2,3,1,4,5, Оборище 3,8,17,11,9,13,7,1,5,4а,15,2,4, Опълченска 32,20,12,22,5,38,2,34,7,25,11,17,13а,1,3,15,46,8, Острица 3,1, Отец Паисий 19,6,12,3,23,4,15,5,21,.8,14,11,25,10,1,17,13, Перник 20,16,12,56,7,18,46,10,22,21,56а,34,25,48,14,38,24,11,44,30,28,15,13,37,5,33,27,3,32,26,54,58,62,17,29,35,50,52,9,19,42,6,7,8,4,1,5, Пирин 14,17,13,3,2,12, Пловдив 6,12,50,22,5,35,8,30,22а,21,24,39,15,37,44,48,33,25,23,16,46,36,31,42,32,20,28,2,17,7,11,38,26,40,10,29,14,27, Поморие 7, Презвитер Козма 4,2,14,9,13,6,10,15,1,5,8,51,17,3,22,25б,53,55,20,25,16,23,11, Пчелинска 1,3,6,8, Първи Май 18,20,38,3,42,12,58,34,2,17,29,14,4,28,35,27,30,22,21,56,11,7,33,19,46,1,25,13,24,32, Радомир 9,11,26,19,12,24,7,10,30,4,5,8,13,14,2,20,34,52,1,17,15, Райко Янков 10,10 Къща,13,18,3.,1,22,8,2,14,12,4,6,7,3,5,9,16,11,17,15, Рено , Рига 7,5,1,2, Рила 6,23,2,15,21,19,16,7,12,14,4,1,8,13,5,10, Родопи 17,6,7,5,9,4,2,4,8,24,31,26,37,21,30,32,10,27,25,16,52,39,23,33,60,19,34,42,18,14,13,36,29,9,12,20,22, Розова Долина 32,14,30,11,2,13,36,20,6,16а,23,26,22,3,5,21,10,1,24,25,9,12,34,8, Ропотамо 35,17,3,15,30,23,16,7,19,5,26,20,10,27,12,18,2,11,34,22,13,25, Рударска 2,6, Рудничар 2, С.Рударци Упи-Vі-11007,11008 Кв.71, Самоков 6,1,3,4,14,2,11,5,13,10,13а,15, Св. Иван Рилски 1,2,11,3, Свищов 25,17, Селимица 20,10,13 А,14,6,11,2,17,16,3,23,4,8,16,1,6,7,9,5
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Рударци
На 20.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Пи 000307, Находище Студена , Ален Мак , Голо Бърдо 2, Еверест 2,11,3,15,13,4,19,20,18,14,17,6,20 Къща, Землище Мктп Щрабаг , Илинден 5,17,11,15,10,9,1,7,3,19,8,4,12,37,27,28,24,35,29,20,22, Ком 7,1а,5,6,13,11,15,3,8, Магистрала 5,7,1,3, Мах.Язовира 16,1,9,1,15,22,10,14а Къща,11,6,3,13,12,5,17,8, Младост 2.,2, Мусала 6,10,2,17,1,8, Пролет 4,5,10,12,6,13,2,1,8,11,9, Рила 3,6.,2,5,4,6, Сините Вълни 1,15,13,1а,6,3,11,5,15.,14,7,9, Черни Връх 3,6,2,7,4,9, Ретранслатор Студена
На 18.09.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2,1, Бачо Киро 7,11,9,3, Блато 7а,13,14,21,15,9,11,16,3,17,12,23,4,6,5,1, Божур 4,2, Бурковица 21,12,6,1,11,13,3,19,15,4,8,2,14,16, Бързатица 1, Васил Левски 4,3,3,1,2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2,4,3,6, Георги Раковски 1,5, Горска Поляна 8,1,2,4,9,6,7,3,5, Градище 5,6,1,7,3,1,6,9, Дома , Дъбрава 23,18,9,3,7,15,15а,1, Еверест 11, Еделвайс 6,5,13,17,7,9,11,16,1,14,3,12,4, Иван Вазов , Иглика 7,13,9,2,1, Извор 3,8,9,12,7,14,11,10,6,11.,13,2,5,1,4,Вила, Искър 4,15,1,2,5,10,3, Йордан Корчев 2,18,10,12,7,9,5,8,16,1,14, Калоян 3,4,2а,1,2.,2, Капитан Петко Войвода 39,3,2,1.,1,4,11,21,20,2,13,22.,23,27,33,18, Кирил Богданов 14,4,5,1,10,12,8, Кокиче 2,6,8, Кольо Фичето 4,3,10,6,1,16,8,12,2,7,14, Крайречна 3, Лебед 2,5,1а,3,1,6,2а,4,24, Леденика 3,9,5,7,13,11, Лилия 7,1,3,5, Лъката 15,27,7,37,11,45,9,114,21,17,25 А,33,35,13,23,25,29,5, Люлин 8,10,5,3,4, Мах.Бугьовец , Мах.Каназирова 2,3,1, Мах.Кюлова 7,1,3,5,4,6,8, Мах.Опашиница 1,9,26,Вила,Барака,30 Вила,8,Къща,12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира , Местн.Буката/И.Р./ , Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3,7,Къща,11, Местн.Шумнатица 5,Вила,6, Могилата 9,5,7,2,5., Незабравка 6,2,1,9,3,7,10,11, Оборище 8,13,20,18,22,4,10,11,17,14,2,5,1,16,3,19,7, Одеса 1, Панайот Волов 1,3,4,6, Панайот Хитов 3,5, Перуника 3,4,1,6, Пороя 4,1,5,3,7,2, Първи Май 21,3,23,1,6,11,8,15,17,13,19,10,2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а,4,13,11,1,9,100, Самуил 1,11,13,4,3,5,7,12,9,14,6, Слатина 4,2,6, Спортист 4,1,2,6,8, Стадионна 5,9,7,3,11, Стефан Караджа 5,7,3.,6,2, Струма 16,14,12,8,24,10, Съединение 2, Теменуга 12,5,14,4,7,9,2,13,1,3, Тодор Каблешков 4, Упи Ii-456 Кв.39 , Хаджи Димитър 3,8,6,2,1,4, Хан Крум 43,14,1,51,37,23,2,8,27,33,34,47,40,11,36,45,15,24,32,5,12,31,7,4,6,20,13,10,26,30,3,41,21, Христо Ботев 63,40,28,47,65,60,52.,59а,43,56,64,54,25,61,59,Сп.Превалец,68,70,50,36,69,32,30,45,34,77,46,41,51,71,48,72,23,39,57,45.,73,52,49,42,31,62,35,44,37,58,26,75,38,67,66,153,176,180,157,159,182,178,151,155,203,228,244,197,199,224,214,242,185,230,232,248,204,220,218,236,246,234.,244.,191,206,183,Площада,226,222,210,238,181,201,189,195,240,175б,177,175 В,234,196,90,192,169,165,186,188,163,200,167,194,198,171,175б,202,179,На Площада,175,184,161,166,145,150,136,134,127,158,135,140,115,164,168,126.,143,154,122,130,152,126,124,131,148,144,133,150а,128,121,129,139,117,160,149,147,162,146,132,123,170,137,106,111,108,88,86,122,83,89,78,94,103,92,74,95,82,105,109,78.,99,76.,84,76,102,85,118,80,100,98,96,81,112,79,110,113,97,204,104,90,93,116,9, Христо Проданов 3,1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8,23,18,4,11,28,2,3,20,6,21,25,7,19,1,25а,22,15,26,13,12,9,24,9а,23.,5,18а, Шийница 46,38,132,28,26,20,34,42.,43,39,37,2,42,31,23,33,25,36,35,4,17,10,12,2,1,15,8,11,13,6, Юрий Гагарин 24,18,9,11,34,8,27,13,10,32,29,16,22,14,26,21,19,4,3,7,6,15,28,23,12, Явор 6,3,4,1,2, Янтра 4,1, 45,Автосервиз,Вила,Къща,Автосервиз
На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Еверест 2,11,3,15,13,4,19,20,18,14,17,6,20 Къща, Илинден 5,17,11,15,10,9,1,7,3,19,8,4,12,37,27,28,24,35,29,20,22, Ком 7,1а,5,6,13,11,15,3,8, Магистрала 5,7,1,3, Мах.Язовира 16,1,9,1,15,22,10,14а Къща,11,6,3,13,12,5,17,8, Младост 2.,2, Мусала 6,10,2,17,1,8, Пролет 4,5,10,12,6,13,2,1,8,11,9, Рила 3,6.,2,5,4,6, Сините Вълни 1,15,13,1а,6,3,11,5,15.,14,7,9, Черни Връх 3,6,2,7,4,9, Ретранслатор Студена
На 18.09.2019 г. /08:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2
На 20.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Чуйпетлово: Упи 4-194, Кв.18
Община Радомир
На 19.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 20.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Беланица: 10 Вила
На 19.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 20.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бобораци: XIII-216 Kw.31 ІІІ – 323 Кв.26 , Упи V-219,Kw.32 , Упи Xii-250,Кв.30 , Хviii-136, Кв.23 , Къща
На 17.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Борнарево: Упии I-066007 Кв.66 , Вила,Кв.Момкова
На 16.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 19.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 20.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Дебели Лаг: Къща
На 16.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Долна Диканя: Ii,Кв.23 , Xiv-586 , Xvii-1662 Кв.37 , Градините , Упи I,Кв.43 , Упи Xi-261, Кв.40 , Х-260 Кв 40 , Къща
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Долни Раковец: Упи 1-167 Кв.11 , Упи Іі-26 , Упи Хі-34, Кв.1
На 19.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 20.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Извор, Общ. Радомир: Махала Канджулица
На 16.09.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Кленовик: Vi-5 , Стопански Двор,До Митко Пожарникара
На 17.09.2019 г. /09:00 – 13:00 ч.; 11:00 – 16:00 ч./ – Копаница
На 19.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 20.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Кошарите: П-Л Vii-117, Кв.18 , Упи Vііі,Кв. 17 , Къша
На 19.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 20.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Негованци: Vi-355 , Упи-130 Кв.37
На 19.09.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 20.09.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Поцърненци: Махала Калугерски Чифлик 65 , Хан,Фургон
На 19.09.2019 г. /11:00 – 16:00 ч./ – Прибой: Вила,Мах.Кайтаска,Къща,Бунгало
На 18.09.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ – Прибой: Фасулкова Махала,Къща,Мах.Гърбева
На 19.09.2019 Г. /09:00 – 10:30 Ч./ На 20.09.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч./ – Прибой: Фасулкова Махала,Къща,Мах.Гърбева,Вила,Мах.Кайтаска,Къща,Бунгало
На 18.09.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 11:00 – 16:00 Ч./ На 19.09.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ – Прибой
На 16.09.2019 Г. /11:00 – 16:00 Ч./ – Радомир: Xviii Кв.155 , Александър Ботев 54,56,32,21,27,31,48,36,50,34,42,33,30а,38,60,25,29,17,21 А,44,19,40,52,23, Бащевица 46,17,44,1б,19,13,42,48,21,40, Върбица 2, Любен Каравелов 10,1,3,6,4,2,8,12, Мечта 10,12,1,13,3,1,14,9,4,15,2,Кафе Аперитив,8,5,6,7,11,11, Мирчо Христов 45а, Петър Берон В Района На Ветпром;
На 19.09.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ – Радомир: Априлско Въстание 52,25,46 Къща,42 Къща, Васил Петлешков 8, Върба Къща,Училище,Барака,18;Самарско Знаме,4, Ген. Столетов 10 Къща,15,3, Еделвайс 12,10,2,17 Къща,7, Иван Соколов 8,33,16,28,59,12,5,46, Иглика 13, Ильо Войвода 5, Кокиче 14, Коста Миланов Къща,2, Опълченска 9, Райко Даскалов , Самарско Знаме 18, Трети Март Читалище,Кино,К И Н О
На 16.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Радомир: Арката 20,22,10,17,21,9,11,7,8,18,12,19,16,23,24
На 16.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Радомир: Гарата 20,22,14,6,12,102,16,24,18, Деян Гебрев 71,57,61,51,63,73,67,65,75,53,69,55,59, Иван Вазов 22,28,32,24,25,23,26,30.,27,21,17,34, Отец Паисий 5,10,11,3,12,9,7,15,16,4,1,21,18,25,20,13,24,19,6,14.,8,23,2,17,22,14, Пейо Яворов 15, Тракия Павилион, Цар Самуил 17,22, Янтра 6,12,8,25,11,3,10,15,13,1,21,5,19,23,4,17,9а,2,9,14,2а, Кв.95
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Горни Раковец Къща,Упи Xv-158
Община Трън
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Врабча
На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Главановци, Общ. Трън
На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Зелениград: Общ,Трън , Парцел Ііі-253, Кв.40 , Вила
На 16.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Мракетинци: Вила,1
На 19.09.2019 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Парамун: Xi – 89, Кв.18 , Мах.Парамунска Чука , Упи-V, Кв.15 , Къща
На 19.09.2019 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Парамун: Мах.Парамунска Чука , Тп Парамунска Чука
На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: 9ти Септември 1, Александър Стамболийски , Атанас Ботев 21, Китка , Мах.Китка Бунгало,3,5,7,15, Мосаловска 11а, Нпи 070026, М.Китка , Петко Д. Петков 22,24, Яким Тошков 7,8, М.Смърденица
На 16.09.2019 г. /13:00 – 16:15 ч./ – ФИЛИПОВЦИ: МАХАЛА&Quot;ДРАГОВЦИ&Quot;
На 17.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч.; 13:00 – 16:15 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 12:15 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ – Филиповци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Please follow and like us: