Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Кюстендил
Община Бобов дол
На 17.09.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Бобов Дол: Двадесет И Седми Октомври 2, Дружба 67,66 66,67,68,66,66
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Големо Село: Vi,Кв.10 , Пи 452,Кв.3 , Упи – Ii-444,Кв.9 , Вила
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч./ – Долистово: I-89,Кв.25 , Хii-257,Кв.19 , Къща
Община Бобошево
На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Вуково: 087040 , 12351.153.0030
На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Дупница: Местност Мело Вила
На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Сопово
Община Дупница
На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Бистрица, Общ. Дупница: 04220.8.70 , Александър Стамболийски 10,4,6,8,1,3,7,5, Ален Мак 8,14,3,6,7,9,2,13,1,10,18,12,5,3 А,11, Бригадирска 5,6,3,1,7,11,14,9,12,29,41,6,33,13,24,28,39,49,32,10,37,22,47,8,51,20,27,17,2,21,26,34,35,16,25,23,4,15,55,53,45,31,18,30,17в,53, Вапцаров 2, Васил Демиревски 10,3,26,24,22,28,11,Къща,4,9,1,30,38,15,14,13,7,16,18,34,20,6,36,40,17,2,5,8, Вела Пеева 5,1,4,10,2,6,7,16,5,21,9, Георги Димитров 23,42,2,38,36,9,2,5, Гергана 5,5,13,12,19,2,17,16,24,4,11,6,20,15,9,7,8,14,22,9,12, Горица 1,1,5,4,3, Димитър Благоев Стомат.Кабинет,Казани,3,1, Здравец 11,10,8,15,16,35,7,31,9,12,37,2,6,33,13,17,29,4,25,22,18,15а,26,5, Зелен Път 10,12,6,8,18,4,10,14,16, Иван Вазов 6,46,20,63,48,28,20,22,25,58,33,12,4,32,31,26,21,5,3,30,14,60,1,19,37,39,34,35,59,10,23,7,6,29,49,18,2, Иглика 16,8,20,10,12,14,6,1,3,Вилна,7,18,22,5,4,2,24,3, Каменния Път , Кв.50 , Кирил И Методий 16,24,39,18,31,1,23,33,12,35,18а,22,6,29,27,20,25,14,21,3,1 Читалище,13,8,2а,15,17,5,1,9,4,7,11,6,27,19,27, Кольо Фичето 1,2,7, Комсомолска 17,4,5,1,9,6,3,10,13,11,6,8,23,17,12,16,14,21,18,15,18, Крайречна 12,8,2,10,4,6, Ленин 14,23,6,5,15,1,8,12,21,3,7,4,9,11,25,22,17,13,19,10,16,26,34,35,27,33,37,31,28,24,41,30,32,31,1, Лоза 4,2,8,6, М.Зад Реката Пи 04220,4,49,2 , Максим Горки 48,18,4,1,8,15,9,7,14,20,13,6, Малина 1,4,5,6,2,3, Малчика 2,1,6,4,7,5,10,8, Махала Доларска , Мест. Фандъклъка , Местност Мантарлия Вила, Мусала 15,17,5,4,3,8,9,2,10,1, Осми Март 10,4,13,8,23,9,21,1,6,2,17,8а,7,15,5,12,11,20,31,20,33,25,18,29,27, Отец Паисий 22,14,2,18,16,4,6,12,8,32,10,26,20, Партизанска Вила, Пи 04220.11.35 , Пионерска 7,11,5,4,3,9, Победа 33,13,31,23,18,41,22,10,14,19,17,21,12,27,29,15,25,8,6,4,11,5,6,1,7,2,9, Първи Май 12,11,9,2,13,6,7,4,10,15,1,3,12,15,21,22,19,16,17,20,13, Русалка 6,3,5,9,2,7, Самоковище 8,10,1,3,4,6,2, Стопански Двор Ограда,Постройка,Тзс,Работилница,Фуражомелка,Цех Ал.Дограма,Сграда, Теменуга 8,2,1,10,5,7,4,6,2, Фенерка 1,12,2,7,3а,4,3,5,9,6,8, Хi-124,Кв.17 , Христо Ботев 4,18,1,17,10,7,13,14,15,8,32,3,Магазин,19,16,12,9,11,6,20,15,22, Черква
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 17.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ – Блатино: 000195 , 000212 М-Ст Реката, 005026 , 005053 М-Ст Вейнико, Viii-91,Кв.7 , Екатте 04354 , Пи 000241 , Упи Xvii-34, Кв.4 , Реката,Реката
На 17.09.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Джерман: 207635051294 , Хидзар
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ – Дупница: 324+460 До 324+840 , 68789.551.8 , 68789.552.38 , Извън Регулация , Каваклия 88,60,79,98,75,26,43,80,54,9,48,111,4,22,103,41,24,72,40,38,93,11,63,76,Вила,46,29,16,39,19,35,36,54,59,82,68,20,110,7,78,61,25,32,5,67,88,65,Къща,50,72,109,107,3,106,70,75,64,36,10,65,34,27,40,62,13,16,34,90,91,90,71,94,4,45,25,89,48,50,1,Къща,58,49,105,14,66,30,56,56,1,15,10,32,8,14,46,13,12,21,33,22, Местност Барактарица Автокъща, Местност Бели Янко , Местност Лъката Магазин, Орлинска 104,72,7,Къща, Самоковско Шосе 2,30, Софийско Шосе 2,15,3,5,1,1а,Хале-Алум.Дограма,2,1,4
На 17.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ – Дупница: 324+460 До 324+840 , 68789.551.8 , 68789.552.38 , Каваклия 60,79,98,75,26,43,80,54,9,48,111,4,22,103,41,24,72,40,38,93,11,63,76,Вила,46,29,16,39,19,35,36,54,59,82,68,20,110,7,78,61,25,32,5,67,88,65,Къща,50,72,109,107,3,106,70,75,64,36,10,65,34,27,40,62,13,16,34,90,91,90,71,94,4,45,25,89,48,50,1,Къща,58,49,105,14,66,30,56,56,1,15,10,32,8,14,46,13,12,21,33,22, Местност Бели Янко , Местност Лъката Магазин, Орлинска 72,7,Къща, Софийско Шосе 4,15,3,5,1,1а,Хале-Алум.Дограма,2,1
На 17.09.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Дупница: 68789.126.41 , 68789.173.5 , №1624 , Алеко 1, Аракчийски Мост 6,5,21,76,30,19,49,60,8б,36,62,64,15,3б,69,4б,42,33,58,50,65,74,56,67,44,37,28,2б,39,44а,31,48,34,53,35а,2а,55,27а,59а,2,63а,54,63,60а,78,34а,35б,67а,45,38,1а,27,57,46,68,18,22,17,75,61,41,13,23,51,6,40,32,25,12а,44,70,26,52,5б,22,72,29,35,82,24,43,47,29в,21,25а,20,66, Балановска Пътека 1б,15, Васил Левски Вила Майка, Индустриална 1, Комитска 28,8,12,32,4,20,1,26,9,31б,7,10,3,20а,5,14,29,17,33,24,31,12,30,22,18,6, М. Гурдево , Местност Балановски Рид Вила, Местност Гурдево Вила, Местност Караболюка Стопанска Постройка,Вила,Вила, Местност Разсадника Къща,Къща, Никола Малашевски 44,36,5,34,35,45,7,20,5, Патрики Сандев 8,2,97,9,13,4,3,11,6,10,10,15,19,5,1,12а,17,12, Пътен Възел Дупница Юг Км.327+464, Разметаница 5,38,7,1,36, Скакавица 6,7,26,29,28,4,25,23,22,9,30,11,16,27а,29,7а,24,34,34а,27,19,15,21,2,5,36,28,18а,7,40,5,32,14,13,17,18,31,8,1,22г,38,12, Труд 15, Хан Кубрат 10,23,11,3,5,4,17,6-А,8а,25,19,15,7,8,6,1,21,2,13, Вила,Местност Малък Кубасин,Вила,Вила
На 17.09.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ – Дупница: 68789.16.114 , 68789.20.1484,Кв.206 , 68789.20.465 , Xxxiv-6620, Кв.130а , Академик Петър Динеков 4,1,2,9,11,3,6,7,4,12,8,13,15,17,10, Алеко 1,4,3,2,5, Антон Страшимиров 6,2,4,3, Асен Златаров 2,3,1, Баба Ната 4,6,7,2,5,1,3, Бистрица 1 4,2,2 2,10 10,4,1,8,9,2,9,10,1 1,10,4,8,2,4,46 46,4 4,3,1,1,9 9,3 3,3,1,4 4, Булаир 21,37,27,31,30,33,32,8,29,34,35,38,36,26,28,40,62,45,41,43,42,39, Велико Търново 1,2,1,17,8,15,15,11,6,2, Венелин 16,103,77 Б,93,106,89,101,100,83,69а,0,98,81,99,92,90,104,105,79,90 Чайка,85,77б,114,102,95,107,90,96,112,87,91,97,77,1,110,116,77б,90 90,108,64,72,57,58,51,70,66,62,78,55,35,51,82,31,69,37,84,50,67,33,53,43,1,61,68,70,49,86,65,63а,46,88,45,80,76,29,42,44,57,75,63,71,48,74,73,41,39,59,47,66,60,34,30,26,17,23,12,22,29,27,14,19,34а,13,Тото Пункт,25,24,20,15,18,21,36,32,23 1,58,52,38,40, Генерал Владимир Вазов 4,6,3,5,16,13,18,9,14,11,8,5,10,12, Гео Милев 7,2,16,1,3,14,5,4,10,6,12,9,18,17а,11,8, Георги Икономов 16,19,14,10,12, Даскал Христо Тодоров 3,4,1а,6,5,1,1 А,2,7,8, Двадесет И Втори Март 2,1,9,3,6,4,5,7,10,8, Драган Овчаров 11,12,10,14,7,6,8,15,9,13, Дупница 7,6,6 6,5,4 5,6,7 7,5,7,5 5,1,2,3 3,1 Пп1,3 3а,1,1 1,Пп2,2,, 1,2 Пп2,, 2,3а,3,8 8,4,8а,8 8а,8а 8а,8,4,4 4,8,8а, Евтим Трайчев 78,68,64,60,86,82,88,69,71,67,63,76,70,84,90,73,65,77,75,72,62,80,74,96,58, Екзарх Йосиф 2,6,14,8,12,10,4,20,18,16,1,22,24,3,3, Елин Пелин 10,14,4,8,2,18,12,16,3,6, Игумен Йосиф 4,3,10,1,9,5,12,6,2,8,11,7, Илинден 17,21,9,1,19,13,11,5,7,8,3,23, Йордан Йовков 17,4,16,2,20,15,8,5,9,7,18,21,14,13,10,1,6,19,11,22,12,3, Калоян 1, Кирил И Методий 36, Княз Ал. Батенберг 41,43,80,107,103,109,105,49,38,59,44,45,47,61,46,54,56,63,42,40,53,51,42,48,34,36,55,58,70,64,68,85,99,62,69,87,73,93,97,91,78,67,77,95,73 А,101,71,65,83,76,72,66,60,79,81,75,74,89,11,9,13,5,23,1,8,19,7 А,4,15,10,14,21,17,7,12,3,16, Мальовица 2,6,14,3,1,5,10,8,4,12, Милин Камък 9,11,3,7,6,2,4, Мир 6,12,5,14,3,8,10,7,1, Оструган 7,4,11,12,9,5,8,10,6,3, Пазарна 1,1 Павилиан 00,1,6,24,4, Патриарх Евтимий 1, Първи Май 1,2,4,1,10,12,8,6, Родопи 27а,15,9,13,17,11,55,51,78,64,93,75,49,59,91,70,49а,85,57,53,83,66,47,87,79,89,4,1,8а,10а,7,Хран.Стоки,1,6,3,5,8,7,16,14,12,10, Свети Георги 17,15,13а,13,22,25,45,28,27,27 А,6,23,59,8,12,33,53,63а,26,37 37,57,63,41 Вели Лак,18,55,41,14,10,32,35,49,51,16,61,4,43,24,7,47,31,20,37,30,4,2,19, Свети Иван Рилски 57,49,35, Свобода 1, Седма Рилска Дивизия 25,8,17,14,7,9,3,16,5,10,18,2,23,1,4,19,15,20,27,12,11,21,6,13, Скопие 1,8, Стара Планина 2 А,2,4,3,1,5,6, Трети Гвардейски Полк 14,10,14,12,37,35,31,12,33,27,29,25,113,111,94,97,84,99,93,107,101,80,92,88,86,105,103,90,96,91,109,95,82,62,54,81,72,79,71,81,66,75,76,69,54,69,56,58,64,60,83,74,85,73,58,68,52,70,89,77,89,76,44,46,38,76 А,46,45,36,18,67,47,32,61а,41,47,30,39,42,40,55,63,34,51,57,49,32,65,40а,53,38,59,61,43, Хiv,Кв.201 , Христо Ботев 3, Христо Смирненски 8,13,2,5,1,11,15,3,7,10,6,9,4, Цар Симеон Велики 27,20,22, Черни Връх 7,1,5,3,2
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Дупница: 68789.162.69 , 68789.164.15 , 68789.165.22 Местн.Динките , 68789.21.19 , 68789.603.401.1 , 68789.605.153 , 87727,16,179 , Баба Тонка 25,29,10,27,35,11,23,8,7,15,6,33,9,31,19,21,20,13,4,16,14,17,12,3,2,1,5, Бабуна Планина 26,32,6,51,18,33,10,14,30,21,18а,23,29,22а,53,50,28,39,12,27,8,22,49,43,31,45,14а,55,37,57,20,16,25,34,35,24,41,3,2,1,19,11,13,15,17,4,11а,5,9,20,5а, Балкан 6,11,3,16,14,18,22,24,5,8,20,2 А,13,17,9,7,10,26,4,12,15,2, Бенковски 2, Благодарност 27,14,10,9,22,21,10а,17,19,8,20,5,25,7,18,4,15,3,24,16,9а,1,11,12,13,7а,6,23,13а,16,29, Брегалница 6,5,4,1,2,8,7,3, Бричи Бор 28,27,23,21,16,18,31,20,36,38,29,17 А,34,24,32,22,17,25,33,31, Вардар 3,4,1,5 А,7,7а,3, Васил Друмев 3,2,4,5,1, Васил Разсолков 4,2,1, Верила 2,9,15,3,6,8,10,5,3 А,18,2,1,7,17,13,11,4,14,12,1, Възраждане 2,11,4,6, Генерал Георги Тодоров 31,20,29,23а,21,23,15,17,21 А,25,19, Горица 3,10,7,5,1,9,8,2,6,4,4,22,4 4, Гоце Делчев 6,6а,4,2, Дамка 14,10,6,5,9,12,2,4,1,3,11,7,8,1, Джерман 2,1,5,11,3,1.,9,7б,7,92,105,8,76,36,44,19,31,80,88,62,32,64,78,52,32,12,20,62,48,38,24,84,26,54,26,22,18,35,25,22,10,30,29,12,24,90,19,42,52,56,34,50,13,20,82,33,46,16,34а,68,34,25,30,14,40,70,58,3,22,30а,86,27,78,112,43,70а,74,36,94,1,46,74,25 А, Джерман Къща, Драгой Болярин 3,42,32,30,34,28,40,38,36,31,4,41,8,18,37,33,6,10,43,21,25,26,35,23,39,20,22,23а,29,24,12,14,27,16,8 А,2,13,5,7,1,2,3,11, Дренски Рид Вила,4,1,3,5,2,19,10,13,23,8,15,43,45,12,6,11,7,47,37,41,31,17,29,27,21,25,Вила,39,16,14,35, Дупките 3,2,5,7,8,4,6,1, Дупница 3,18,6,2,1,12,16,8,14,4, Дъб 2,4,1,5,6,3, Еделвайс 20,13,18, Ерусалим 4,3,5,7,11,2,3а, Захари Стоянов 1,5,8,3,4,6,2, Здравец 14,12,16,20,18, Ивайло 3,1,5,7,11,2,9,7, Изгрев 5,4,9,1,16,7 7,10,11,8,10,15,5 5,33,4 4,20,29,6 6,27,13,21,37,19,6,18,22,3,4,5,7,1,24,5,31,23,2,25,2,7,17,3,35,4,14,1,2,1, Каваклия 86, Китка 3,1, Клисура 2,8,9,1,4,7,13,3,8,5,6,15,10,11, Клокотница 44-А,28,31,18,19,36,16,25,1,38,17,37,43,44,34,21,22,1,35,27,40,45,23,24,33,30,29,45 2,47,26,41,39,32,20,15,9,12,2,10,7,11,6,8,13,3,4,5,14, Кракра Пернишки 2,5,10,6,8,4, Криволак 32,21,23,17,20,42,22,30,18,12,13,34,40,14,15,26,28,36,16,38,24,19,27, Кулата 22,15,8,17,21,26,9,10,28,20,19,12,24,7,18,6,11,16,1,39,23,47,53,53 А,31,38,36,32,44,35,20,49,45,40,57,42,48,37,29,59,33,51,41,25,43,34,27,14, Лакатица 2,5,8,3,6,1,4, М. Динката , Мадара 10,8,4,9,6,3,7,1,11,5, Марица 3,1,6,4,7,2,9,5, Марков Камък 3,2,5,1,9,7,6,6а,4, Места 2,5,1,9,7, Местност Барактарица Автокъща, Местност Драгоина Могила Къща, Местност Дренски Рид Вила,Механа, Местност Подридна 3,1, Метоха 6,2,1,6 А,1, Момина Сълза 15, Мусала 2,4,2, Начо Величков 6,14,15,4,10,9,8,20,1,7,12,5,2,11,13,18,16,11а,6а,3, Невена Коканова 15,17,24,22, Неофит Бозвели 6,1,3,4,2, Николаевска 23,21,27,27 А,98,96,76,86,45,80,56,58,78,74,88,70,92,82,90,59,84,94,52,66,68,59 34,34,59,72,46,64,34,22,9,23,29,31,34 1,34,25,35,17,21 А,21,27,19,24,72,26,13,15,43,42,55,50,45,46,55 А,44,40,49,36,53,48,38,44,51,46,52,54,41,39,35,33, Орлинска 56,33,Тото Пункт,39,37,51,45,58,47,41,43,1 1,3,4,64,29,48,54,60,62 3,62 Марек,62 А,50,62,1,52,22,35,44,40,34,40,32,31 А,31,5,15,12,8,19,29,27,36,10,16,7,44,1,24,21,10 35,20,25,9,42,17,10,2,30,3,26,4,46,38,36а,11,6,34 А,14,87,86,85,83,81,60,79,57,78,76,80,69,77,71,55,66,Павилион,67,65,68,82,59,63,72,61,60,75,74,73,55, Отец Атанасий Чолаков 2,3,5,1, Отец Атанасий Чолаков 4, Отовица 1,16,14,2,10,12,18,6,72,77,89,80,82,76,67,91,65,73,74,88,65а,86,69,72б,81,76а,84,75,70,77а,87,79,71,85,93,78,83,70,61,37,53,47,54,38,68,34,60,41,62,46,63,56а,29,60а,45,68а,55,59,27,48,66,52,44,57,25,49,40,33,50,29а,35,45а,43,39,31,38 А,36,56,47а,42,58,1,51,64,28,17,7,30,22 Хфк,9,89,21,5,22,13,26,15,3,11,24,19,21а,1, Отовица 83, Охрид 4,2,6,5,8,9,10,7,12, Паничище 13,19,1,9,23,28,32,15,17,30,11,7,40,3,34,21,5,44,42,26,36,38,22,28, Петрохан 2, Петър Берон 4, Пиротска 44,12,6,28,42,26,14,2,40,8,2 А,32,38,44 3,22,18,34,30,24,4,16,20,10, Победа 3а,2,6,6а,4, Преслав 1, Преспа 5,4
На 18.09.2019 г. /16:30 – 17:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Дупница: 68789.162.69 , 68789.164.15 , 68789.603.401.1 , 68789.605.153 , Баба Тонка 25,29,10,27,35,11,23,8,7,15,6,33,9,31,19,21,20,13,4,16,14,17,12,3,2,1,5, Бабуна Планина 26,32,6,51,18,33,10,14,30,21,18а,23,29,22а,53,50,28,39,12,27,8,22,49,43,31,45,14а,55,37,57,20,16,25,34,35,24,41,3,2,1,19,11,13,15,17,4,11а,5,9,20,5а, Балкан 6,11,3,16,14,18,22,24,5,8,20,2 А,13,17,9,7,10,26,4,12,15,2, Бенковски 2, Благодарност 27,14,10,9,22,21,10а,17,19,8,20,5,25,7,18,4,15,3,24,16,9а,1,11,12,13,7а,6,23,13а,16,29, Брегалница 6,5,4,1,2,8,7,3, Бричи Бор 28,27,23,21,16,18,31,20,36,38,29,17 А,34,24,32,22,17,25,33,31, Вардар 3,4,1,5 А,7,7а,3, Васил Друмев 3,2,4,5,1, Васил Разсолков 4,2,1, Верила 2,9,15,3,6,8,10,5,3 А,18,2,1,7,17,13,11,4,14,12,1, Възраждане 2,11,4,6, Генерал Георги Тодоров 31,20,29,23а,21,23,15,17,21 А,25,19, Горица 3,10,7,5,1,9,8,2,6,4,4,22,4 4, Гоце Делчев 6,6а,4,2, Дамка 14,10,6,5,9,12,2,4,1,3,11,7,8,1, Джерман 2,1,5,11,3,1.,9,7б,7,92,105,8,76,36,44,19,31,80,88,62,32,64,78,52,32,12,20,62,48,38,24,84,26,54,26,22,18,35,25,22,10,30,29,12,24,90,19,42,52,56,34,50,13,20,82,33,46,16,34а,68,34,25,30,14,40,70,58,3,22,30а,86,27,78,112,43,70а,74,36,94,1,46,74,25 А, Драгой Болярин 3,42,32,30,34,28,40,38,36,31,4,41,8,18,37,33,6,10,43,21,25,26,35,23,39,20,22,23а,29,24,12,14,27,16,8 А,2,13,5,7,1,2,3,11, Дренски Рид Вила,4,1,3,5,2,19,10,13,23,8,15,43,45,12,6,11,7,47,37,41,31,17,29,27,21,25,Вила,39,16,14,35, Дупките 3,2,5,7,8,4,6,1, Дупница 3,18,6,2,1,12,16,8,14,4, Дъб 2,4,1,5,6,3, Еделвайс 20,13,18, Ерусалим 4,3,5,7,11,2,3а, Захари Стоянов 1,5,8,3,4,6,2, Здравец 14,12,16,20,18, Ивайло 3,1,5,7,11,2,9,7, Изгрев 5,4,9,1,16,7 7,10,11,8,10,15,5 5,33,4 4,20,29,6 6,27,13,21,37,19,6,18,22,3,4,5,7,1,24,5,31,23,2,25,2,7,17,3,35,4,14,1,2,1, Каваклия 86, Китка 3,1, Клисура 2,8,9,1,4,7,13,3,8,5,6,15,10,11, Клокотница 44-А,28,31,18,19,36,16,25,1,38,17,37,43,44,34,21,22,1,35,27,40,45,23,24,33,30,29,45 2,47,26,41,39,32,20,15,9,12,2,10,7,11,6,8,13,3,4,5,14, Кракра Пернишки 2,5,10,6,8,4, Криволак 32,21,23,17,20,42,22,30,18,12,13,34,40,14,15,26,28,36,16,38,24,19,27, Кулата 22,15,8,17,21,26,9,10,28,20,19,12,24,7,18,6,11,16,1,39,23,47,53,53 А,31,38,36,32,44,35,20,49,45,40,57,42,48,37,29,59,33,51,41,25,43,34,27,14, Лакатица 2,5,8,3,6,1,4, Мадара 10,8,4,9,6,3,7,1,11,5, Марица 3,1,6,4,7,2,9,5, Марков Камък 3,2,5,1,9,7,6,6а,4, Места 2,5,1,9,7, Местност Барактарица Автокъща, Местност Дренски Рид Вила,Механа, Местност Подридна 3,1, Метоха 6,2,1,6 А,1, Момина Сълза 15, Мусала 2,4,2, Начо Величков 6,14,15,4,10,9,8,20,1,7,12,5,2,11,13,18,16,11а,6а,3, Невена Коканова 15,17,24,22, Неофит Бозвели 6,1,3,4,2, Николаевска 23,21,27,27 А,98,96,76,86,45,80,56,58,78,74,88,70,92,82,90,59,84,94,52,66,68,59 34,34,59,72,46,64,34,22,9,23,29,31,34 1,34,25,35,17,21 А,21,27,19,24,72,26,13,15,43,42,55,50,45,46,55 А,44,40,49,36,53,48,38,44,51,46,52,54,41,39,35,33, Орлинска 56,33,Тото Пункт,39,37,51,45,58,47,41,43,1 1,3,4,64,29,48,54,60,62 3,62 Марек,62 А,50,62,1,52,22,35,44,40,34,40,32,31 А,31,5,15,12,8,19,29,27,36,10,16,7,44,1,24,21,10 35,20,25,9,42,17,10,2,30,3,26,4,46,38,36а,11,6,34 А,14,87,86,85,83,81,60,79,57,78,76,80,69,77,71,55,66,Павилион,67,65,68,82,59,63,72,61,60,75,74,73,55, Отец Атанасий Чолаков 2,3,5,1, Отовица 1,16,14,2,10,12,18,6,72,77,89,80,82,76,67,91,65,73,74,88,65а,86,69,72б,81,76а,84,75,70,77а,87,79,71,85,93,78,83,70,61,37,53,47,54,38,68,34,60,41,62,46,63,56а,29,60а,45,68а,55,59,27,48,66,52,44,57,25,49,40,33,50,29а,35,45а,43,39,31,38 А,36,56,47а,42,58,1,51,64,28,17,7,30,22 Хфк,9,89,21,5,22,13,26,15,3,11,24,19,21а,1, Охрид 4,2,6,5,8,9,10,7,12, Паничище 13,19,1,9,23,28,32,15,17,30,11,7,40,3,34,21,5,44,42,26,36,38,22,28, Петрохан 2, Петър Берон 4, Пиротска 44,12,6,28,42,26,14,2,40,8,2 А,32,38,44 3,22,18,34,30,24,4,16,20,10, Победа 3а,2,6,6а,4, Преслав 1, Преспа 5,4,1,2,3,9, Развесена Върба 4,1,1 1,3,4 4,2,3,7,5,4,5,5,6,1,2,6,3 3,2 2,52 2, Райна Княгина 21,31,24,34,29,38,36,30,23,20,27,26,25,19,32,28,22,5,9,10,6,13,18,14,
На 18.09.2019 г. /16:00 – 17:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Дупница: 68789.165.22 Местн.Динките , 68789.21.19 , 87727,16,179 , Джерман Къща, М. Динката , Местност Драгоина Могила Къща, Отец Атанасий Чолаков 4, Отовица 83, Разметаница Гараж, Самоковско Шосе Вила,10,25,5,32,Изход Самоков,8,2,20,4,14,21, Самораново Пром.Зона Бет.Възел, Саморанска 80,58,66,13,84,68,48,54,15,42,7,13 А,40,37,78,31,27,17,34,35,28,50,9,33,23,36,25,46,44,1,72,19,70,56,38,52,62,80,30,39,60,32,Помпа,13,82,80,39,35,33,80
На 17.09.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Дупница: 68789.609.179 Никола Малашевски , 68789.609.55.1 , 68789.609.601 , Ана Малашевска 1, Аракчийски Мост 3,1,1,7,5,2,3,4,86, Венелин 148,150, Втори Януари 20,31,18 18,25,20 20,67 До Транспортна Болница,18,29,20, Индустриална 3, Лилия 4,3,2,1, Никола Малашевски 20,25,52,9,21,50,19,17,27,20,9,3,44,36,5,34,35,19, Отец Паисий 19,21,22, Прогона Вилна Зона,32а, Разметаница 36, Свети Иван Рилски 312,7,1,291а,307,279,199,197,205,273,259,255,207,313,213,311,223,269,203,303,257,227,299,191,267,241,104,217,102,249,213,293,318,295,193,239,201,215,263,265,221,301,271,291,235,219,245,297,195,211,277,243,251,237,283,305,287,309,247,281,289,253, Страхил Войвода 5,54,51, Тишина 1,3, Тп Помпена Станция На Тец Б.Дол , Тютюнева Долина 24,22,7,7 7,1,24 24,24, Цар Иван Асен Ii 10
На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Дупница: Бистрица Цех Колбаси, Кирил И Методий 3, Свобода 1
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 17.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ – Дяково: 16 , 23 , Vi, Кв. 2 , Дяково , Махала Бучала , Махала Крич , Упи I-138,Кв. 10 , Упи Ііі-204,205,206,Кв.20 , Упи Хіv , Къща,Каравана
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 17.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ – Кременик: Xxii-98,Кв.10 , Хххvi-171,Кв.5 , Вила,Вила,143
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 17.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ – Мламолово: Ix-25,Кв.9 , Iх-179,Кв.11 , Бистрица 1,2а,2, Бор 1,3,14,11,8,12,6,16,9,7,5, Бузлуджа 6, Вихър 2, Горещица 22,32а,44а,20,36,40,26,68,66,28,58,48,18,24,60,46,42,30,56,34,44,18а,54,32б, Ела 4,8,2, Калина 4,2а,6, Кокиче 4,2,10, Малина 1,5,6,10,3,2, Местност Трапчине Конеферма, Миньорска 9,37,17,21,10,11,30,12,24,35,22,10а,19,15,29,18,2,14,39,27,32,20,13,33,26,23, Никола Вапцаров 37, Рила 53,23,27,49,22,25,41,15, Руднината 12,10,4, Станке Димитров 106,78, Старата Линия 14,16,8,11,20,9,4,70,10,2,13,12,18,17,22, Теменуга 2, Упи Xxi-38, Кв.8 , Упи Xxx,Кв.9
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 17.09.2019 г. /11:30 – 12:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ – Пиперево: 56349.0.159 , 56349.4.4 , 56349.6.37 , 68789.250.87 , 68789.252.15.1 , 68789.252.19 , 68789.252.22.1 , Дупнишка Комуна 1,56,63,60,48,15,64, Местност Стопански Двор Автосервиз,Къща, Мтп Шивашки Цех , С. Пиперево, Общ. Дупница , Ххviii,Кв.39
На 17.09.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Пиперево
На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Самораново: 4067,Местн.Кръстките , 65245.7.846 Местност Корията, №65245.7.120 Извън Регулация , Акация 9,5,3,1,6,7,2, Васил Демиревски 1, Георги Димитров 88а,96,73,106,98,88,71,84,75,110,93,92,112,86,90,102,80,74,94,78,82,89,85,83,69,87,81,77,100,76,91,108,79,Стопанска Постройка, Комсомолец 7, Марков Камък 28,31,23,38,9,36,30,16,10,33,17,32,15,27,8,25,29,21,11,20,24,4,34,13,26,22,19,6,19а,35,17а,12,Вила, Местност Златковица Къща, Местност Марков Камък Вила,Вила, Местност Отовица Хижа Отовица, Митко Палаузов Вила,17, Рила 2, Стаменко Градевски 25, Местност Корията
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.09.2019 г. /16:00 – 17:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Самораново: Митко Палаузов , Саморанска 80
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Яхиново: 87727.20.25 , Местност Полето Ограда, Христо Ботев 69, Яхинско Шосе 3,1
На 18.09.2019 г. /16:30 – 17:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Яхиново: 87727.20.25 , Местност Полето Ограда, Яхинско Шосе 3,1
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ – Яхиново: Местност Полето
На 18.09.2019 г. /16:00 – 17:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Яхиново: Христо Ботев 69
Община Кочериново
На 20.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бараково: Александър Стамболийски 1, Местност Чалтиците
На 16.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бараково: Беласица 46
На 19.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бараково: До Кантона , Крайречна 25, Местност До Кантона , Рила 1
На 16.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Благоевград: Упи Xviii -1365, Кв.38
На 16.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Кочериново: Vii-372, Кв.4 , Xxi-980 , Аврора 4, Баба Люба 7,1,23,5,17,10,25,32,19,13,8,15,29,11,27,12, Братя Костови 17,15,14,13,11,16, Братя Пандурски 6,20,14,2,4,16,10,8,18,12, Бреза 2, В.Вретенарски 76, Георги Бенковски 6,7,3,5,4, Иван Вазов 21,36,38,42,40,34,25, Искър 28,26,9,24,13,11,17,32,16,18,2,6,22,34,15,8,10,36,19, Калин 11,2,4,1,7,9,6, Климент Охридски 1, Комсомолска 3,5,3а, Крашево 6,4,2,1, Любен Каравелов 1, М.Бангоев 17,13,9,10,7,11,8,5,3,19, М.Преображенски 1,10а,7, Малчика 7,17,11,3,5,10,15,1,9, Места 2,1, Никола Вапцаров 64,60,79,71,84,69,72,76,55,68,74,79а,83,62,6,89,65,70,61,78,67,63,93,80,75,77,59,86,91,88,66,92,90,73,85,95, Оборище 1,5,7, Родопи 4,3,6,9, Свети Иван Рилски 113,82,94,98,78,86,100,107,92,88,84,89,102,80,87,91,1,96,109, Свилен Русев 8,4,3,14,5,6, Сотир Карпудски 5,19,7,9,1,3,15,11, Странджа 5,4,2,11,8, Трети Март 1,3, Трети Март 1, Упи – Vii ,Кв.40 , Упи 14, Кв. 38 , Христо Сокола 2,4,6, Църквището , Шипка 21,25,26,23,24,12,17
На 19.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Кочериново: Xvi-1390 , Биньо Иванов 1,16,28, Бончук 5,1,2,7,3,6,8, Гео Милев 5,1,2,12,8,17,4,10, Димитър Благоев 6,4,1,7,7 А, Жельо Демиревски 6,70,17,18,17а,8,10,17 17,9,12,6а 2,7,8 1,13,5 5,11,14,17,11,16,3,5,24, Заводска 10,14,100,12,8,1, Зоя Космодамянская 4,5,6,3,1,2, Никола Вапцаров 122,133,145,134,135,129,126,140,146,132,142,113,130,24,123,86,144,124а,128, Септемврийска 28, Трети Март 1, Упи Iv 1397 , Упи Хvi-1390,Кв.94 , Упи-Іі-1386,Кв.94 , Упи-Ііі-1397 Кв.89 , Хіі-1390 , Христо Смирненски 10,3,4,8,2,6
На 20.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Кочериново: Антон Иванов 63,71,31,35,37,13,14,57,86,7,47,45,55,67,17,21,42,3,65,1,84,53,27,10,69,43,39,2 Б,2б,40,59,41,33,44,9,29,2,23,15,25, В.Везенков 10,8,14, Владимир Заимов 18,22,4,54,3,44,42,58,30,36,28,52,32,40,24,5,50,12,60,8,48,6,26,1,20,34,16, Жельо Демиревски 18,16, Заводска , Зоя Космодамянская 1, Климент Готвалд 5, Малчика 18,21,19, Никола Вапцаров 111,107,103,121,99,119,96,108,86,101,125,113,10,114,118,118 Магазин,110,120,105,117,116,112,104,100,94,109,98,115,106, Толбухин 6,9,2,8,3, Упи Xii-1397, Кв.89 , Упи Хviii-1396, Кв.88 , Упи-Хіv-1395,Кв.88 , Фридрих Енгелс 5,7,1,2,3, Хаджи Димитър 5,12,3,7, Хан Аспарух 16,4,8,2,12,14,6,10
На 18.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Кочериново: Бачо Киро 3, Братя Костови 5,3,12,4,2,8,6,1,9,7,10, Бреза 1, Иван Вазов 11, Кокиче 2,3, М.Бангоев 22,33,35,23,43,26,45,31,25,39,41,27, Оборище 4,5,1,3,2, Олга Стоянова 1, Път 107 , Свети Иван Рилски 122,113,129,124,118,55,106,112,128,119,110,104,108,127,102,116,131,126,120, Спартак 2,1, Средна Гора 6,4,9,7,32,5,2,13, Трети Март 1,3, Х-301,Кв.31 , Христо Сокола 1,3,5, Чайка 2, Ятак 20,4,1,17,6,16,8,7,21,13,11,10,19,14,12,9,18,5,15,3,2
На 17.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Кочериново: Бреза 14,26,8,12,16,4,24,18,6,10,2,22,20, Брянски Лес 12,18,8,16,6,14,22,10, Бузлуджа 2,3,4,1,5, В.Вретенарски 26,8а,17,24,13,38,22,22а,14,30,19,11,15,4,12,6,25,34,7,20,9,21,1, Витоша 1,4,2, Гоце Делчев 1,11,7,8,9,10,5,6,2, Детелина 5,1,3, Детелина 17,19,11,7,2,15,9,13,21, Димчо Дебелянов 26,16,5а,28,19,13,36,7,46,30,5,29,4,3,6,34,17,18,27,39,31,14,1,40,24,22,44,9,10,11,15, Димчо Дебелянов 17, Дъбо , Камчия 6,2,8, Кв.38, Упи Xxii-1384 , Климент Охридски 3,5, Левски 21,17,12,13,8,18,16,14,1,4,6,10,3,7,23,15,25,9,2,5, Мусала 4,8,10,16,22,9,6,12,2,3,11,18,13,20,24,1,7,14, Никола Вапцаров 18,26, Никола Вапцаров 40,49,53,29а,42,39,58,37,51,54,41,38,47,45,56,43,35,48,31,44,33,50,52,29, Олга Стоянова 16,1,4,10,2,9,18,15,6,8,14,3,17,20,7, Олга Стоянова 13, Осогово 2,3,1,4, Пушкин 1,7,5,4,2,3,9, Родопи 1, Свети Иван Рилски 2,3,54,10,73,14,26,29,37,68,80,60,27,15,59,23,17,39,8,21,40,36,1,44,46,69,51,16,19,38,37а,48,56,18,31,22,45,55,12,34,11,67,35,52,65,41,50,42,33,13,47,61,71,9,63,58,62,5,25,57,6,7,4,43,53,22а, Сураж 1,7,13,5,3,4,9,11, Тинтява 4, Тракия 2, Трети Март 1, Трети Март 1, Упи Iv-769, Кв. 51 , Упи Xviii-694, Кв.9 , Яворов 7,18,9,3,10,1,12,16,4,11,6

Община Кюстендил
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Багренци: Александър Стамболийски 5,6,2,7,1,3,4, Андон Разсипийски 2,3,4, Бандерата , Бачо Киро 14,12,1,20,3,10,16,4,2,18,8,9,5,7, Васил Коларов 1, Васил Левски 3,4,2,1, Васил Петлешков 4,2, Георги Бенковски 1,4,7,5,9,3,2,21,15,17,19,13, Георги Димитров 11,18,9,12,4,30,5,16,15,20,8,22,24,17,10,13,26,7,14,32,3,19,25,21,28,34,6,2,1, Георги Зеленков 2, Георги С. Раковски 6,5,10,3,7,1,8,4,2,21,16,11,15,24,12,22,13,18,14,20,19,17, Григор Чергов 13,6,5,1,2,11,9,7,8,12,4,10,14, Дим.Разсипийски 3,8,5,1,2,10,6,4,7, Димитър Каляшки 18,4,25,17,23,10,6,15,13,16,19,21,12,2,22,20,14,7,9,3,5, Емил Шекерджийски 2,4,11,9,6,10,13,17,5,15,8,14,12,7,3, Землище На С.Багренци И С.Граница , Иван Вазов 4,2,1, Извън Регулация , Ильо Войвода 12,2, Йордан Каймакански 4,6,11,13,15,5,1,3, Кирил Орловски 4,8,6,2,3, Криволак 3,2,5,9,10,1,13,6,8,4, Местност До Селото , Митко Палаузов 17,7,10,15,9,11,13,3,5,6,8, Осогово 5,5,1,7, Паисий Хилендарски 6,2,5,3,4,7,9,1, Панайот Волов 6,1,3,4,2, Панайот Хитов 2,4,6,8, Рила 2, Румена Войвода 4,10,3,6,12,5,8,7,2,1, Стефан Караджа 3,6,1,15,16,3,10,8,4, Струма 15,3,13,5,11,1, Тодор Каблешков 6,5,1,3,4,7, Харалампи Разсипийски 9,2,6,11,7,5,9,10,8,4, Христо Ботев 6,4,9,8,15,12,21,19,18,14,13,3,11,16,1,10,5,17, Шипка 2, Поща,Склад,Магазин,Фурна,Сладкарски Цех,Читалище,Хлебопекарна,Магазин,Цех,Занаят.Работилница,Детска Градина,Местн.Бахчата
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Багренци: Александър Стамболийски 5,6,2,7,1,3,4, Андон Разсипийски 2,3,4, Бандерата , Бачо Киро 14,12,1,20,3,10,16,4,2,18,8,9,5,7, Васил Коларов 1,12,18,8,26,23,22,20,17,24,14,7,16,15,19,2,29,25,21,11,1,13, Васил Левски 3,4,2,1, Васил Петлешков 4,2, Георги Бенковски 1,4,7,5,9,3,2,21,15,17,19,13, Георги Димитров 11,18,9,12,4,30,5,16,15,20,8,22,24,17,10,13,26,7,14,32,3,19,25,21,28,34,6,2,1, Георги Зеленков 2,8,4,16,12,6,14,9,1,13,2,11,3,7,10,15,5, Георги С. Раковски 6,5,10,3,7,1,8,4,2,21,16,11,15,24,12,22,13,18,14,20,19,17, Григор Чергов 13,6,5,1,2,11,9,7,8,12,4,10,14, Дим.Разсипийски 3,8,5,1,2,10,6,4,7, Димитър Каляшки 18,4,25,17,23,10,6,15,13,16,19,21,12,2,22,20,14,7,9,3,5, Дядо Иван Самоволеца 1,6,8,3,2,4, Емил Шекерджийски 2,4,11,9,6,10,13,17,5,15,8,14,12,7,3, Землище На С.Багренци И С.Граница , Иван Вазов 4,2,1, Извън Регулация , Ильо Войвода 12,2,9,11,19,8,6,5,3,1,2,4,13,15,17,7, Йордан Каймакански 4,6,11,13,15,5,1,3, Кирил Орловски 12,14,16,11,18,5,3,9,7,13,4,8,6,2,3, Криволак 3,2,5,9,10,1,13,6,8,4, Крум Джиджински 4, Любен Каравелов 2,6,5,4, Местност До Селото , Митко Палаузов 17,7,10,15,9,11,13,3,5,6,8, Осогово 5,5,1,7, Паисий Хилендарски 6,2,5,3,4,7,9,1, Панайот Волов 6,1,3,4,2, Панайот Хитов 2,4,6,8, Райна Княгиня 4,6,2,1, Рила 2, Руен 13,11, Румена Войвода 4,10,3,6,12,5,8,7,2,1, Стара Планина 18,16,1,15,7,4,2,9,5,13,10,20,6,11,12,3, Стефан Караджа 3,6,1,15,16,3,10,8,4, Струма 15,3,13,5,11,1, Тодор Каблешков 6,5,1,3,4,7, Упи Iv-331, Кв.42 , Харалампи Разсипийски 9,2,6,11,7,5,9,10,8,4, Христо Ботев 6,4,9,8,15,12,21,19,18,14,13,3,11,16,1,10,5,17, Шипка 2, Поща,Склад,Магазин,Фурна,Сладкарски Цех,Читалище,Хлебопекарна,Магазин,Цех,Занаят.Работилница,Детска Градина,Кафе,Тзс,Местн.Бахчата
На 18.09.2019 г. /08:30 – 15:00 ч./ – Багренци: Васил Коларов 12,18,8,26,23,22,20,17,24,14,7,16,15,19,2,29,25,21,11,1,13, Георги Зеленков 8,4,16,12,6,14,9,1,13,2,11,3,7,10,15,5, Дядо Иван Самоволеца 1,6,8,3,2,4, Извън Регулация , Ильо Войвода 9,11,19,8,6,5,3,1,2,4,13,15,17,7, Кирил Орловски 12,14,16,11,18,5,3,9,7,13, Крум Джиджински 4, Любен Каравелов 2,6,5,4, Райна Княгиня 4,6,2,1, Руен 13,11, Стара Планина 18,16,1,15,7,4,2,9,5,13,10,20,6,11,12,3, Упи Iv-331, Кв.42 , Кафе,Тзс
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Берсин: Александър Стамболийски 2,6,4,3,5, Асен Златаров 7а,2,7,6,5,3,11,9,4, Бузлуджа 6,1,7,5,3,2, Васил Коларов 4,2,1,8, Васил Левски 11,5,7,9,1,8,10,6,2, Вола 2,5,7,1,3, Възраждане 6, Георги Димитров 22,70,49,38,8,47,34,10,7,27,16,3,50,63,65,51,24,28,31,23,44,59,52,4,58,42,30,53,72,1,36,64,20,21,41,62,18,54,33,17,13,11,39,9,43.,45,15, Георги Зарев 5,3а,4,2, Георги Раковски 2,3,4,1,39, Гоце Делчев 8,6,2,4, Димитър Благоев 20,12,16,8,14,13,5,10,17,15,7,2,1,6,4,9,3, Димитър Каляшки 9,7,1,2,3а,6,3, Иван Вазов 1,2,3,5, Извън Регулация Къща, Козлодуй 5,7,10,6,4,12,13,15,8, Комунизъм 3, Махала Стубела , Полет 2,1, Първи Май 4,3,2, Свобода 42,13,9,5,20,26,16,17,48,7,11,3,8,15,24,2,38,1,32,44,46,28,36,14,4,42.,40, София 5,14,9,6,12,1,6а,7,2,4, Хаджи Димитър 5,14,18,6,8,1,2,9,12,11,15,20,3,16, Христо Смирненски 2,1,9,12,10,8,4, Чавдар 6,8,5,4,9,2,1,10, Магазин,Къща,Хранителни Стоки,Стоп.Двор,Поща,Магазин И Работилница,База
На 17.09.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Берсин: Александър Стамболийски 2,6,4,3,5, Асен Златаров 7а,2,7,6,5,3,11,9,4, Бузлуджа 6,1,7,5,3,2, Васил Коларов 4,2,1,8, Васил Левски 11,5,7,9,1,8,10,6,2, Вола 2,5,7,1,3, Възраждане 6, Георги Димитров 22,70,49,38,8,47,34,10,7,27,16,3,50,63,65,51,24,28,31,23,44,59,52,4,58,42,30,53,72,1,36,64,20,21,41,62,18,54,33,17,13,11,39,9,43.,45,15, Георги Зарев 5,3а,4,2, Георги Раковски 2,3,4,1,39, Гоце Делчев 8,6,2,4, Димитър Благоев 20,12,16,8,14,13,5,10,17,15,7,2,1,6,4,9,3, Димитър Каляшки 9,7,1,2,3а,6,3, Иван Вазов 1,2,3,5, Извън Регулация Къща, Козлодуй 5,7,10,6,4,12,13,15,8, Комунизъм 3, Полет 2,1, Първи Май 4,3,2, Свобода 42,13,9,5,20,26,16,17,48,7,11,3,8,15,24,2,38,1,32,44,46,28,36,14,4,42.,40, София 5,14,9,6,12,1,6а,7,2,4, Хаджи Димитър 5,14,18,6,8,1,2,9,12,11,15,20,3,16, Христо Смирненски 2,1,9,12,10,8,4, Чавдар 6,8,5,4,9,2,1,10, Магазин,Къща,Хранителни Стоки,Стоп.Двор,Поща,Магазин И Работилница,База
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Берсин
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:15 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ – Блатец, Общ. Кюстендил: Махала Граньова
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Бобешино
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Ваксево: №024084 , Александър Стамболийски 87,73,101,17,37,43,24,20,22,34,83,26,69,97,59,89,53,36,61а,67,32,75,49,77,44,30,41,79,91,95,42,40,46,57,48,61,52,93,47,38,35,85,50,39,63,81,65,41а,71,28,15,12,1,5,29,18,6,17,21,19,23,33,31,11,14,25,13,16,9,7,27, Васил Коларов 11,10, Васил Левски 3,1, Георги Димитров 17,16,23,19,26,3,25,21,5,12,1,2,11,7,10,6,35,18а,18,15,8,24,33,29,24,28,26,23,27,24а,35,31, Деветнадесета 3,5,2,1,8,4, Деветнадесети Февруари 20,18,8,22,12,16,14, Димитър Благоев 1,10,2, Димитър Евтимов 1,2,6,5,3, Димитър Каляшки 9а,6,4,9,2,3,1,5,4, Елешница 40,56,34,39,54,13,44,64,60,15,11а,46,1,26,17,21,74,66,24,58,37,76,68,70,42,23,48,16,100,52,41,20,36,28,62,50,3,38,30,27,72,32,5,29,11,14,43,56, Зафир Николов 2,3,4, Кирил И Методий 6,8,4,1,2,3, Койно 1,11,9,3,13,29,53,19,17,21,31,51,23,41,34,37,33,19а,47,27,15,25,9,43,39,45, Ленин 22,24,14,13,26,21,8,15,18,27,4,6,20,9,17,28,10,16,42,46,47,62,59,57,65,41,50,69,64,31,37,63,26,43,49,67,48,30,58,39,53,33,60,29,51,34,45, Махала Адамска 7,Вила, Махала Албания , Махала Баздарска Вила, Махала Бантовска Вила, Махала Бела Вода Вила, Махала Воденичарска 5,10,3,Вила,6,2, Махала Горна Йовчовска , Махала Горчовска Вила, Махала Гошевска 4,Вила, Махала Грънчарска Вила, Махала Гърличка 1, Махала Гъскарска Вила, Махала Гюрова Вила, Махала Димовска , Махала Долна Дралевска , Махала Долна Йовчовска Вила,6, Махала Дралевска 12,Вила,Помпа, Махала Дърманска Вила, Махала Занева 1,2,3, Махала Заячка Вила, Махала Испорска Вила, Махала Йовкинска 8, Махала Кадрамска , Махала Камберска 9,Вила,6,1,5,3,14,Вила, Махала Каменичка Вила, Махала Карамфиленска , Махала Ковачка Вила,Вила,Вила, Махала Котаранска Вила, Махала Кузумска Вила, Махала Кумбазка Вила,Вила, Махала Лазарска Вила, Махала Лапевска 9,Вила,4,5,8, Махала Лесичкова , Махала Маджирска Вила,6,3,7, Махала Маринкова Вила, Махала Михтарска Вила, Махала Моравска Вила, Махала Мулова Вила, Махала Падинарска Вила, Махала Парлапанска Вила, Махала Песокарска 1,Вила,5,8, Махала Петачка Вила, Махала Пупулска Вила, Махала Рановска Вила, Махала Русулска Вила,4, Махала Сапунджийска Вила, Махала Селишка Вила, Махала Семенска 15,Вила,16,Вила,Вила, Махала Симонска , Махала Соколовска Вила, Махала Соколчева , Махала Средна Махала 5, Махала Станковска Вила,Вила,4,1, Махала Стойчовска , Махала Тасковска Вила, Махала Текемска Вила, Махала Треновска Вила,Вила, Махала Хаджийска , Махала Цанкина Вила,4, Махала Чорбаджийска Вила, Махала Чукарлийска Вила, Махала Шаренкова 17,3,3,Вила,22,24,15,19,12,9,6,8,14,18, Махала Шукалска Вила,Вила,9, Махала Юзунска 11,6,Вила,15,7,20,12, Никола Важаров 1,3,2, Никола Камбера 6,3, Никола Мирчев 2, Славчо Павлов 5,6,16,22,14,8,10,38,18,9,34,32,24,13,20,3,23,1,7,36,28,15,4,12,17,26, Сотир Васев 4,3,9,4,7, Стоядин Иванов 4,2,3,1, Хаджи Димитър 1, Христо Ботев 2,3,5,1,4, Юри Гагарин 4,1,4,1, Вила,Вила,Ветеринарна Лечебница,Вила,Дърводелски И Гатерен Цех,Пункт Горско,Кафе Аперитив,Фурна,Вила,Магазин,Работилница,Скара Бира,Вила,Ресторант,Дърводелски И Гатерен Цех,Селкооп,Мандра,Поща
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Гирчевци: Александър Стамболийски 11,12,13,33,21,3,14,27,15,31,17,23,9,1,7,5,25,19,38,6,2, Васил Коларов 25,22,34,30,6,1,10,20,36,27,4,5,18,16,7,28,15,8,17,14,26,3,13,12,32, Димитър Каляшки 9,14,1,15,12,5,3,7,16,8, Иван Вазов 2,4,3,1, Марин Дринов 4,12,8,5,1,9,3,7,2, Никола Вапцаров 6,2,12,4,10,8, Христо Ботев 19,24,15,7,2,10,11,22,3,13,21,57,9,6,5,23
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Горна Гращица: Xiii-212.Кв.18 , Алеко Константинов 2,1, Александър Димитров 5,1,3,4,2,Язовир, Александър Стамболийски 2,5,1,15,10,18,9,4а,25,30,11,34,8,4,22,7,12,16,21,3,19,17,32,6,23,28,36, Антон Иванов 12,10, Болшевик 1,10, Васил Левски 19,17,14,8,2,11,1,15,7,6,5,16,13,9,3,4, Вела Пеева 9,8, Вола 1,2,3,4, Генерал Владимир Заимов 4,2,3,1, Георги Бенковски 8,10,4,2,6, Георги Димитров 57,24, Георги Раковски 5,11,14,16,7,9,15,13, Двадесет И Трети Септември 6,5, Девети Май 11,9, Девети Септември 4,2,7, Дрин 8,2,4, Иван Вазов 6,8,5,3,4, Изгрев 1,2, Лавеле 1,7,3,4,2,5, Ленин 26,9,22,25,10,13,20,28,16,23,27,5,6,21,23а,18,8,11,29,4,17,19,7,50,46,44,39,40,43,53,38,36,37,49,47,45,42,51,12,14,6,30,2, Любен Каравелов 4,2,15,1,10,9,13,47,11,14,7,8,3,49,5,6, Местност Заечки Камик , Опълченска 10,9,18,8,12,3,4,2,20,14,37,6,16,1, Петър Берон 4,7,9,1,5, Спартак 8,2,10,12, Страцин 1,4,3,6,2а, Струма 1,3,7,21,15,6,9,27,10,25,17,5,23,11,4,Къща,2,18,8, Тодор Каблешков 1,2,3, Томанова 3,11,15,1,7,12,8,6,9,10,4, Упи Xi-70,Кв.16 , Хаджи Димитър 8,2,4,7,10,5,6,9,1, Хан Аспарух 8,30,45,Къща,55,29,6,33,19,13,49,7,24,35,18,16,23,12,17,37,47,21,26,10,39,15,14,28,1,43,41,3,2,1, Христо Ботев 2,4, Цар Симеон 1,3,5,2, Шипка 8,4,2,6,10, Юри Гагарин 43,59,55,45,54,56,55,47,37,60,36,44,48,50,40,58,34,57,28,46,38,30,43,52,42,32,39,10,14,21,22,27,23,20,5,15,18,14а,29,13,6,11,31,3,26,9,15а,1,16,8,24,17,7, Язовир Валого , Черква,Читалище,Къща,Магазин,Мандра,Казани,Поща,Ресторант,Адм.Сграда,Здравна Служба,Кафе,Мандра
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Горна Гращица: Александър Димитров Язовир, Антон Иванов 12,10, Болшевик 10, Двадесет И Трети Септември 6,5, Девети Май 11,9, Девети Септември 7, Дрин 8,2,4, Изгрев 1,2, Ленин 50,46,44,39,40,43,53,38,36,37,49,47,45,42,51, Любен Каравелов 4,2,15,1,10,9,13,47,11,14,7,8,3,49,5,6, Местност Заечки Камик , Опълченска 10,9,18,8,12,3,4,2,20,14,37,6,16,1, Хаджи Димитър 8,2,4,7,10,5,6,9,1, Христо Ботев 2,4, Цар Симеон 1,3,5,2, Юри Гагарин 45,54,56,55,47,37,60,36,44,48,50,40,58,34,57,28,46,38,30,43,52,42,32,39, Мандра
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Горно Уйно: Мвец Драговищица
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 15:00 ч./ – Граница: Антим Първи 3,1,7,9,5,13,11, Арда 5,9,7,6,8,3,1, Бачо Киро 9,15,5,7,13,4,3,2,11,6, Беласица 3,1,2,4, Вела Пеева 9,5,7,6,4,2,1, Вола 5,4,1,3,6, Дъбо , Искър 3,10,2,6,4,14,12,5,8,7,1, Йорданка Николова 3,1, Кирил Самоволски 12,28,16,2,4,5,30,32,40,27,44,46,29,22,34,48,19а,3,18,25,19,13,23,52,7,24,1,15,14,42,21,38,6,11,9,36, Лиляна Димитрова 2,1, Любен Каравелов 2,4,8,10, Манастир Света Лука , Места 10,6,2,8, Местност Манастира , Местност Ридо , Местност Шамака , Мусала 6,10,2,8, Неофит Рилски 22,15,20,18,26,7, Нов Живот 7,1,2,5,3, Осми Март 12,4,7,10,6,2,8, Осоговска 32,2,16,12,11,10,26,19,20,3,5,15,9,6,34,24,18,1,28,4,17,22, Панайот Волов 7,12,10,26,8,16,30,9,11,2,1,6,18,5,24,20,22,14,4, Партизанска 8,29,31,13,37,18,19,6,14,9,26,17,33,39,22,10,16,12,4,5,27,35,15,20,34,21,2,28,1,3, Пенчо Славейков 19,51,32,42,46,47,45,30,34,55,36,53,49,38,44,27,24,9,26,1,31,15,65,23,28,11,20,13,8,41,37,5,22,4,6,43,3,19,17,33,14,25,29,10,21,7, Пионерска 30,32,6,47,7,11,36,24,13,38,18,52,42,17,1,16,62,10,56,29,50,25,3,28,35,22,12,58,46,68,60,66,40,2,44,64,54,15,51,43,49,53,57,72,66,59,70,68, Пирин 3,2,1, Пролет 22а,2,20,18, Първи Май 4,1,3,6,5, Рила 1,4,2,3, Руен 5,1, Славянска 3,7,2,15,1,13,4, Стефан Караджа 9, Стопански Двор , Струма 3,2,4,1,5, Филип Тотю 6,2,4,20,1, Хаджи Димитър 9,6,1,4,2,7,3,11а,10, Харалампи Аничкин 31,69,92,76,80,82,74,88,70,79,71,78,85,83,81,94,77,73,61,60,58,55,56,68,1,54,49,27,33,22,14,25,45,36,19,48,6,13,18,26,44,51,68,9,34,32,11,52,15,31,7,23,40,8,43,37,30,20,24,46,21а,28,38,4,39,41,53,47,2,35,50, Христо Ботев 9,3,5,1,13, Цех,Складова База,Здравна Служба,Склад,Магазин,Училище,Цех,Работилница
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Гурбановци
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Гюешево: 000053 , Васил Левски 10,11,5,2,3,1,1,1, Георги Раковски 10,3,6,1,2,12,8, Иван Вазов 4,2,1,3, Ильо Войвода 18,27,14,10,7,2,4,11,25,6,1,8,19,5,9, Кирил И Методий 3,13,5,10,8, Комсомолска 25,20,17,14,12,21, Махала Богданица , Махала Борнарска , Махала Гарище , Махала Димирци , Махала Зарева Магазин, Махала Рекалска , Махала Тонева , Махала Центъра Скз Гюешево,Застава, Махала Цървенджийска 6, Махала Чачарска , Младен Тасков 2,3,4,1, Отец Паисий 28,1,14,27,10,2,2,25,6,26,3,22,18,7,10.,5,1,15,17, Поручик Борис Чуковски 4, Руен 5,1, Румяна Войвода 14,5,6,13,4, Стефан Караджа 11,9,7,17,10,15,8,14,12,3,2,4,8, Стойо Якимов Георгиев 2,3,7, Стоян Лудев 15,36,18,12,24,34,6,2,22,10,40,38,20,8,16,30,4,28,14, Хан Аспарух 4, Помпена Станция,Кафе,Бензиностанция,Търг.Комплекс,Границата,Кафе,Магазин,Кафе,1,Училище,Черква,Магазин
На 17.09.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Гюешево: 000053 , Васил Левски 1,1, Махала Центъра Застава, Търг.Комплекс,Границата,Кафе,Магазин
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Дворище, Общ. Кюстендил: Девети Септември 8,21, Лиляна Димитрова 2, Махала Томанова 18,5, Махала Чорбаджийска Къща,Магазин,22, Местност Друмо , Местонст Брестиките , Раденко Видински 19, Стоян Лудев 6, Христо Ботев 1,13, Хоремаг,Къща,Метален Фургон,Магазин
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Длъхчево-Сабляр: Мах.Милчовска , Местност Орехчето
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:15 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ – Дождевица
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Долна Гращица: Александър Стамболийски 1, Васил Левски 6,5,7,2,3,15,1,11,4,8,13, Владимир Ил. Ленин 6,12,13,10,8,15,7,4,3,9,5,11,16,1,18,14, Георги Димитров 13,17,5,9,4,11,6,8,2, Георги Кирков 13,6,4,11,2,10,7,1,5,9,8,3, Девети Септември 19,11,7,12,27,8,16,5,25,26,4,20,14,9,15,29,6,23,2,17,21,24,6а,31,10,18,1, Иван Вазов 15,5,1,3,17,11,9, Иглика 1,9,6,2,4, Лиляна Димитрова 9, Местност Дупките , Местност Ридо , Митко Палаузов 5,7,2,1,3,4,6, Оборище 2,6,3,1,5,7, Първи Май 3,1, Румена Войвода 5,1,7,9, Свилен Русев 2,3,4,6, Свобода 3,6а,2,5,7,1,6,4, Стефан Караджа 4,1,3,5а,5,2, Христо Ботев 1,7,6,3,4,5,2,8, Шипка 1,3,10,2,8,6,4, Къща,Магазин
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Долна Козница: 22112.500.2
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Долно Село: М.Планиница , Махала Бистрица Магазин, Махала Буковска , Махала Дяволска , Махала Каймаканска , Махала Кошарелска , Махала Логовска , Махала Малиновска , Махала Пищилци , Махала Превалец , Махала Ридарци , Махала Салакунска , Махала Транчовска , Махала Чукарска , Махала Шаламанци
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Долно Уйно: Махала Олтоманци
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:15 ч.; 11:00 – 12:30 ч.; 12:00 – 14:30 ч./ – Драговищица, Общ. Кюстендил: V-908,Кв.61 , Асен И Петър 1,6,7,3,4,2,5, Георги Григоров Фарадей 56,54,30,42,33,36,31,27,38,48,39,50,34,23а,46,25,23,37,21, Гладстон 1,2,7,5,4,11,15,6,10,3,9,13, Девети Септември 1,19,5,13,35,14,22,12,10,9,2а,15,7,28,16,4,24,3,Кафе,21,30,2,23,17, Еделвайс 2а,4,2, Земен 15,10,2,24,8,26,17,23,21,6,35,39,16,11,18,13,5,20,14,4,7,27,31,1,3,37а, Изгрев 5,3,13,17,4,9,6,10, Камчия 11,9,5,6,4,8,7,1,3, Кокиче 26,14,24,26а,18,7,22,1,5,6,3,2,10,8,4,16,19,18,20, Местност Перивол , Никола Вапцаров 4,16,10,2,6,8,2, Нов Живот 4,1,2, Оборище 4,2, Орлица 8,3,10,13,6,12,9,6а,14,7,15,2,11,4,5, Осогово 8,7,5,6,8а,3,4, Петър Берон 1,5,7,1,4,6,14,18,11,10,8,2,12,9,16,3, Преслав 7,8,4,6,13,1,2,5, Рила 1, Синчец 2,8, Славчо Темкин 32,23,33,25,15,39,6,26,7,12,18,10,24,19,28,8,35,17,11,27,16,30,5,13,22,14,41,4, Тинтява 1,2,5,6,3, Чаталджа 4,13,10,15,6,11,9,7,5,1,3, Череша 7,9,8,5,4,3,1,2,6, Шейново 7,4,10,5,1,3,6,8,2, Шести Септември 11,18,5,7,9,22,24,8,6,16,10,2б,2 А,12,1,3,4, Ягода 2,9,10,3,5,1,4,7,8,6,1, Стоп.Двор,Здравна Служба,Канцеларии,Читалище,Каменоделна Р-Ца,Поща,Кафе,Хранителен Магазин,Магазин,Магазин За Дрехи,Сладк.Цех,Пк Труд-Павилион
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Друмохар: 010015 , 013004 , 500274 , Мах.Ангеловци , Мах.Джоганска , Мах.Табачка , Мах.Таушанска , Местност Сврътките
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Друмохар: Мах.Брашненица
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Еремия: М-Ст Разкръстницата , Махала Брезалийска , Махала Бумбарска , Махала Влашка , Махала Геровска , Махала Гугушанска , Махала Златковска , Махала Ивановска , Махала Керелска , Махала Ковачка , Махала Костовска , Махала Лесовска , Махала Манчовци , Махала Марковска , Махала Мурджовска , Махала Мухтийска , Махала Пенковска , Махала Рекалска , Махала Сарамандовци , Махала Секалска , Махала Стаменковци , Махала Стойковска , Махала Тинтилиговска , Махала Тотевска , Махала Фудулска , Махала Цинцовска , Махала Цоцоманска , Махала Чифличка , Махала Чукардова , Махала Шопска , Махала Щърбевци , Махала Якимовска , Махала Яновска
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Жабокрът: Александър Стамболийски 18,5,11,18,16,15,13,20,6,17,3,26,14,31,23,32,1,38,25,36,30,8,4,27,29,7,2,5,34,21,24,22, Бузлуджа 11,5,1,2,8,4,7,3, Васил Коларов 5,1,14,13,20,10,19,24,25,22,11,12,16,9,21,23,6,7,2,18,15,17, Васил Левски 21,12,23,6,20,17,14,1,9,10,11,22,18,16,29,8,7,4,5,24,26,35,39,31,29,34,32,43,28,41, Девети Септември 15,2,24,12,17,4,21,27,11,20,10,6,9,28,3,23,26,1,14,19,8,7,5,25,13,16,22,18,58,60,41,45,56,54,47,43,52,37,36,33,40,31,10,39,41,46,34,48,38,44,35,32,42,50,30, Еделвайс 1,2,1,7,5,3,6,9,4, Ивайло 2,5,3,4, Иван Вазов 18,15,5,4,11,6,8,16,1,2,5,13,14,10,18, Извън Регулацията Къща,Скз Жабокът,1,6,4,5,3,2, Калоян 1,3, Местност Върбата , Оборище 5,3,1, Овощарска 2 Къща,3,54,1,5, Осми Март 2,10,6,4, Осогово 2,4, Пауталия 10,7,17,15,9,6,11,5,12,3,13,8,2,9,11, Плиска 10,5,15,9,1,7,8,13,4,12,29,24,4,26,28,25,14,22,27,31,21,16,20,23,18, Помпулузки Бахчи , Средец 7,9,5,6,3,4,1, Струма 9,6,14,10,7,3,8,5,12,1,4,2, Суха Река 1,8,14,6,12,10,16, Христо Ботев 21,13,15,19,6,4,21,18,16,25,1,9,23,8,3,2,17,10,12,5,11,14,7, Шипка 11,7,8,10,12,9,6,2,1,4, Магазин,Кафе,Цех,Магазин,Магазин,Детска Градина
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Згурово: Вила
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Ивановци, Общ. Кюстендил
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Илия: Мах.Груйовска , Мах.Делийска , Мах.Карадачка , Мах.Кацарска , Мах.Левковци , Мах.Миленска , Мах.Мишовска , Мах.Ралинска , Мах.Рекалийска , Мах.Тузлучка , Мах.Чукарска
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Кадровица: Кролевци
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Кадровица: Кролевци , Мах.Постолска , Мах.Станкова
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Каменичка Скакавица: Васил Левски 10,26,30,3,7,4,9,12,19,6,15, Здравец 3,1, Каменица 6,4,1,10,13, Махала Дудевска 26,1,Вила, Махала Пилищарска , Махала Чакмаджийска 2, Махала Чифутска , Осогово 31,2,15,19,6,4,8,16,11,2,21,31,17,10,14, Хаджи Димитър 4, Кафе
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 15:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Катрище: Боян Колев 1,2,3,8,6,5,4,9,10,7, Васил Коларов 4,6,8,2,14б,11,10,3,13,12,1,16,7,15,14,9, Васил Левски 4,5,3,1,2, Девети Септември 4,2, Димитър Каляшки 5,50,4,7,13,19,18,9,46,26,3,10,38,22,15,25,32,48,1,23,12,42,8,24,17,6,11,20,28,52,16,34, Здравка Сапунджийска 2,10,6,7,8,12,3, Капитан Петко Войвода 5,3,1,2, Местност Валого , Местност Забел 3,5,6,4, Мир 6,4,3,1,2, Млада Гвардия 5,1,7,6,2,4,3, Могила 4,5,8,2,10, Първи Май 9,1,3,11,2,14,10,13,4,6,5,12,8, Стефан Димитров Иванов 2,1,5,18,9,15,6,13,4,3,14,10,11, Стоил Колев 15,17,6,16,13,7,5,14,1,10,12,8, Странджата 19,12,26,14,21,1,29,15,8,18,5,4,13,25,27,22,7,17,2,16, Хаджи Димитър 9,12,13,8,11,6,5,2,1,7,3, Христо Ботев 8,3,1,4,7,2,6,5, Червена Армия 9,24,26,21,8,5,30,13,12,14,4,11,6,17,34,3,12а,10,15,19,1,2, Стопански Двор,Казани,Читалище,Къща,Кафе,Магазин,Кметство
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Коняво: 000906 Кв.38432 , Алеко Константинов 4а,1,4,9,7,3,5,6,14,12,13,2,10,16,11, Александър Стамболийски 9,1,3,4,7,10,14,16,20,13,10а,18,17,22,11,91,7,12,8,3, Бачо Киро 5,3,1, Бенковски 21,11,7,27,3,29,31,5,19,41,33,25,37,1,23,9,35,4,13,17,39,15, Бор 2,6,4, Васил Левски 5,24,13,14,3,8,6,9,2,23,19,4,25,1,18,22,20,15,11,7,10,21, Виден 4,6,3,1,2,5, Владимир Поп Томов 14,10,12,6,8,2,1,3,15,4, Възраждане 4,9,1,7,6,5,3,2,8,25,23,23,21,8,25,11,17,13, Георги Димитров 5,10,9,14,16,7,8,18,1,4,6,11,20,2,1,36,34,42,29,44,24,19,21,17,23,46,27,33,40,28,30,48,25,38,15, Георги Кирков 25,4,2,14,1а,9,33,18,23,5,21,15а,15,22а,6,31,29,11,3,12,17,7,2а,19,35,20,27,13,22,1,10,26а,32,41,37,43,26,45,30,35,24, Даскал Димитър Стоянов 9а,23,25,19,7,7а,5,11,6,29,3,1,4,13,17,29,41,3,59,31,26,67,30,28,18,24,65,39,47,45,33,63,43,53,35,49,55,51,37, Девети Септември 7,6,1,8,4,9,3, Димитър Благоев 4,6,1,3,2,7,5,12, Димитър Каляшки 1,6,2,4,3,8, Жельо Демиревски 10,4,12,14,5,7,15,9,27,25,17,11,21,3,13,23,2, Здравец 6,5,4,2,10,8,7, Иван Вазов 4,6,9,2,13,24,12,22,14,18,1а,16,26,5,8,1,7,10,3,30,20,11,23,21,9,15,25,27, Извора 2,1,4, Изгрев 7,3,5,1, Кирил И Методий 12,11,4,8,16,14,5,3,13,9,2,10,1,15, Ленин 15,20,22,24,2,32,4,6а,16,13,29,31,33,25,28,7,30,17,8,9,45,56,19,23,3,27,5,11,5а,37,18,6,34,12,10,26,35,21,72,81,78,76,82,91,87,70,89,64,66,68,85,83,84,79,51,38,47,36,41,43,40,45,56,60,53,61,81,52,75,71,58,69,72,54,59,73,65,42,62,67,63,48,57,77, Лехово 2,4,2,5,6,3,1,4а, Людмила Живкова 6,4,10,8,8а,2,12,16,18,14,13, Маркова Стъпка 1,3,5,2, Местност Драките , Местност Маровски Път , Мусала 1,5,4,2,3, Незабравка 2,1,4, Никола Димитров 2,9,4,7,5,3,1,8,13,10,3,14,11,5,12, Осогово 6,4,3,5,9,2,2а, Отец Паисий 2, Петко Р. Славейков 4,2, Раковска 1,11,13,5,12,8,3,7,14,4,9,6,2,10, Рила 12,8,10,7,1,3,2,4,5, Руен 7,1,5,11,13,9,3, Симеон Въжаров 1,7,9,6а,11,3,2,5а,5, Стадиона 1,2,3,5,5а, Стоян Лудев 8,4,6,1,3, Странджата 8,5,3,10,1,4,2,7,6,14,12, Христо Ботев 12,1,4,16,29,6,19,7,26,8,32,9,10,30,36,24,18,42,17,15,20,11,27,14,40,22,5,28,38,25,34,3а,2,21,13,23Бензиностанция,Газостанция,Варници,Мандра,Магазин,Магазин,Закуски,Механа,Ресторант,Кафе,Пункт Горско,Хотел,Шивашки Цех,Магазин,Стол,Читалище,Аптека,Здравна Служба,Офис,Склад,Поща,Гатер,Стоп.Двор,Цех За Алумин.Дограма,Фуражомелка,Дърв.Работилница,Къща,Мандра,Усип,Диагн.Пункт,Фурна,
Кантар
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Копиловци, Общ. Кюстендил: Бистрица 26,7,9,10,3,18,16,12,2,26,1,8,20,4,14,6,22,5, Васил Левски 6,4,3,5,1,10,2,9,7,8, Възраждане 19,13,31,21,10,23,17,20,8,27,24,25,18,12,29,22,26,16,15,14,9,5,4,7,3,6,11, Димитър Благоев 6,4, Драговищица 6,8,4, Елин Пелин 6,13,11,5,14,9,4,12,15,7,3,2,8,10,17,1, Звезда 1,10,7,5,2,4,3, Иглика 8,3,6,4,1,2, Индустриална 43,7,11,44,12,36,1,26,6,5,20,46,22,13,2,14,28,34,8,16,10,18,42,32,38,9,30,4,3, Местност Базето , Мир 36,2,5,10,14,3,20,7,18,32,9,1,34,6,16,15,22,17,13,12,28,11,24,19,21,4,8,26, Нов Живот 18,6,11,14,12,13,20,5,16,3,15,7,8,4,1,9,15, Овощарска 4,3,6,1,7,5,6,14,8,12,9,10, Околовръстна 14,10,45,47,37,12,43,8,41,16,18,25,1,13,2,3,5,11,9,4,17,21,15,25,35,2,27,19,33,6, Пейо Яворов 3,6,7,2,9,5,4, Спасовица 2,3,1, Стоян Тренев 3,56,13,9,7,105,101,11,70,107,5,1,64,93,72,38,107,60,58,68,16,34,10,75,87,18,63,85,32,95,11,65,99,12,109,89,69,64,54,52,20,97,42,71,67,26,105,70,8,91,24,81,62,2,6,98,14,36,22,50,79,77,103,80,56,78,83,101,76,55,6,54,103,29,72,25,33,49,35,27,78,47,41,77,51,43,23,31,68,53,80,37,99,62,97,19,93,17, Струма 6,1,3,4,8, Търговска 7,4,3,5, Упи Хiii-12 Кв.2 , Христо Смирненски 5,12,14,4,2,10,1,6,3,8,16, Щастие 15,14,21,19,16,8,11,7,4,3,13,9,17,5,1,10,6,2, Работилница,Цех,1
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Коприва
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Кутугерци
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Кършалево
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 15:00 ч./ – Кюстендил: 41112.503.4233 Ул.Дупнишко Шосе , Белият Камък 3,5,11,23,10,9,Павилион За Охрана,2,15,13,31,22,27,9 А,24,6,1,8,7,30,14,12,4, Дупнишко Шосе 6, Местност Самали Баир 31,32а, Местност Хисарлъка 29, Станкевско Шосе 5,6 Работилница,6, Цар Освободител 115, Улично осветление
На 17.09.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Кюстендил: 41112.503.4233 Ул.Дупнишко Шосе , Белият Камък 3,5,11,23,10,9,Павилион За Охрана,2,15,13,31,22,27,9 А,24,6,1,8,7,30,14,12,4, Дупнишко Шосе 6, Станкевско Шосе 5,6 Работилница,6, Цар Освободител 115, Уо
На 18.09.2019 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Кюстендил: X-778,Кв.1б Изток Ул.София 7в, Банска 55,53,89,95,40,1,46,41,10,28,145,139,113,51,11а,16а,80,70,2,99,130,33,42,82,68,5,32,93,4,14,44,15,56,24,100,19,73,71,13,66,97,133,57,3,65,79,63,21,141,7а,104,20,31,4,2,54,45,72,18,137,3,69,6,117,35,12,16,77,8,5,76,135,91,115,39,26,199,52,147,85,53,50,119,55,7,107, Бащовица 1,3,2,5, Бузлуджа 101,114а,101, Витоша 1, Зимница 17,2,19,6,9,8,11,29,12,1,14,13,25,18,26,20,3 А,28,3,23,8а,21,16,5,15,22,24,29, Казанлък 19,20,18, Кв. Изток, Упи I , Комплекс Изток Павилион,Цех,Баня,Напоителна Система,Барака,Павилион Соц.Грижи,Мед.Кабинет,Дър.Работилница,Магазин,Складова База,Работилница, Любимец 11,15,2,7,13, Медковец 39,34,36,29,42,12,40,35,33,10,28,30,14,31,37,10,22,12,15,3,23,5,54,13,6,20,7,8,16,20а,21,8,17,1,22,26,10,9,19,25,2,5,27,41,25,9,12,24,11,21,13,6,2,18,14,23,3, Мездра 67,25,3,39,59, Местност Гърлянски Черешарник 45,53,57,63,50,58,59,54,65,51,52,61,49,48,55,53в,56, Местност Дренов Дол Бунгало, Местност Николичевски Път 10,2,7,1,Ст.Постройка,11,64,11а,25,27,35,5,32а,11,9,12,21,8,40,23,3,24,34а,41,13,11б,7,38,36,34,14,Склад,32а Гараж,39,Къща,4,37,24а, Местност Полски Имоти 4,Помпа,Барака,7,8,5,Вила,6,1,Лозе, Местност Сухи Бунар , Пловдив 1,5,8,4,6,10,3,2, Прогона 1,18,20,30,19,28,27,25,24,21,26,22,23, Решетка , Риша 8,9,11,6,7,2,1,3,5,4,10, Ропотамо 48,11,2,50,37,14,10,21,10,33,22,23,5,4,29,44,32,12,19,37,34,17,38,8,51,15,33,3,36,9,42,40,36,18,20,35,7,30,31,25,8,16,27,13,35,57,42,1,14,10,39,45,9,40,11,57,5а,6,44,1,38,43,3,4, Самодивска 1,13,17, София 4,12,6,4,8,Мед.Кабинет,9а,14,1,10,16,2,6,5,9,7, Стрелча 8,8,5,6,12,5,7,4,10а,7,4,1,3, Сухи Бунар , Цар Освободител 267, Ямбол 1,2,6,4
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Кюстендил: Местност Дренов Дол Бунгало,37,8,В-31,Стрелбище,17,Вила №15,18,27,15,9,41,19,13,32, Местност Николичевски Път Обор,32,Вила,32а Стоп.Постройка,305,Кантар,33,Склад,Цех,Телчарник,32,43,32а Гараж,Рем.Работилница,45,Склад, София
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Кюстендил: Местност Николичевски Път
На 18.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Кюстендил: Цар Освободител 267
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Лелинци: Васил Левски 34, Махала Горна
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Лиляч: Местност Войника , Вила,Помпа
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:15 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ – Лисец, Общ. Кюстендил: 000520
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Ломница, Общ. Кюстендил: Махала Анина , Махала Батина , Махала Богойна , Махала Грамаче , Махала Джурина , Махала Донина , Махала Милоорниче , Махала Плавнище , Махала Попов Дол , Махала Прекендачка , Махала Равно Буче , Махала Щърбец
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Мазарачево: Махала Безбелинци , Махала Модро Поле , Махала Тренките , Махала Черна Река
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:15 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ – Мазарачево: Махала Боровица , Махала Валявица , Махала Маренска
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Невестино, Общ. Невестино: Упи XVIII – 221 Кв.39 , I-446;За Църква,Кв. 43 , VIII – 298, Кв. 37 , Александър Стамболийски 29,36,9,84,70,31,52,12,28,11,32,7,64,66,45,34,58,51,56,39,17,21,14,27,38,22,13,35,50,44,62,43,60,
80,42,33,78,48,86,90,37,47,19,88,10,5,4,6,8,12,1,7,3, Асен Златаров 2,5,1,9,11,13,4,3,7,10,6,8,12, Батак 6,5,3,12,2, Бузлуджа 1,18,16,12,14,8,10, Васил Левски 5,10,4,3,8,1,6, Владимир Поптомов 10,4,14,1,16,2,12,6,84,82,53,57,88,76,39,74,64,80,55,60,70,78,35,49,45,72,51,59,66,86,43,41,11,54,19,32,21,20,54б,52,9,7,5,46,48,39,38,22,44,29,27,30,42,24,28,13,50,36,40,25,23, Гео Милев 7,6,5,4,11,9,2,3, Георги Трайков 10,17,7,26,22,11,3,16,5,8,24,18,15,14,1,12,4,9,19,28,20,6,13,1, Димитър Каляшки 7,3,6,2,7а,1, Елин Пелин 11,12,9, Здравец 7,11,3,8,9,5,6,4,10,1,5, Земен 12,10,4,14,6,2,8, Кокиче 3,1,12,14,6,4, Максим Горки 3,5,2, Махала Развигорска 2,18,1,4,19,8,7,21,17,9,12,18, Махала Разсолкова , Махала Синорска 2,17, Местност ; Доло , Пи 007043 , Местност Дренето , Митко Палаузов 15а,23,14,15,19,9,25,29,4,12,27,3,21,13,16,2,11,8,5,7,1, Никола Вапцаров 9,1,4,90,2,6,10, Пробуда 17,11,15,13, Първи Май 24,21,6,4,46,9,42,25,30,27,3,15,20,28,14,11,7,31,38,18,1,34,12,16,8,2,5,36,10,19,23,32,40,17, Струма 10,1,3,13,7,6,12,11,8,5,15,9,4,19, Упи Іх-61,63,70, Кв.22 , Хаджи Димитър 3,5,10,7,9,3,6,8,4,1,2, Хан Аспарух 10,21,37,22,27,49,16,43,6,25,29,14,39,17,47,20,8,12,41,23,31,19,1,7,9,11,2,5,3, Христо Ботев 4,8,12,10,6, Юрий Гагарин 24,13,26,18,14,12,9,17,10,8,36,4,22,39,32,15,30,28,3,2, Разсадник,Разсадник,Цех,Архив,Фурна
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Неделкова Гращица: 145,142,Къща
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Неделкова Гращица
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Николичевци: Васил Левски 23,21,40,48,44,38,17,19,32,36,34,46,30,42,5,11,9,8,20,13,22,26,28,12,15,18,2,16,3,1,24,7,6, Васил Петлешков 3,11,9,4,2,5,8,1,26, Велбъжд 1,3,2,5, Георги Бенковски 4,2, Ильо Войвода 7,9,3, Йорданка Николова 1, Лиляна Димитрова 2,4,1,3, М.Присоето , Мусала 3,7,1,2,6,9,4,11,5, Никола Вапцаров 1а,11,3,3а,2,5,1, Николичевски Път 3,39,2, Овощарска 1,13,5,7,11,17,3,15,18,16, Овощарски Институт 1, Панайот Волов 2,16,5,7,1,8,6,3,12,14, Рила 16,7,8,14,18,20,4,10,5,22,1,2,12,5а,9,24, Стоян Лудев 44,31,29,47,37,35,53,39,46,52,41,56,58,55,70,51,61,62,59,64,60,68,66,54,45,49,33,9,11,24,42,10,20,8,1,3,28,19,21,34,2,4,17,12,23,40,22,15,18,6,5,38,16,36,26,32, Струма 2,1,3,6, Христо Ботев 17,9,19,35,6,27,25,10,2,4,8,31,12,15,7,14,5,23,29,11,1,3,13,33,21, Христо Смирненски 6,3,4,2,7,5,1, Черемидарница , Черенец 7,5,6,4,2,1,9, Ябълка 2,1, Склад,Кафе
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Нови Чифлик: Бивш Стопански Двор , Борис Тасев 16,20,7,28,4,12,18,26,10,22,11,30,6а,15,14,1,6,5,3,17,24, Васил Левски 24,14,6,2,12,4,10,16,18,22,30,11,26,8,20, Владимир Заимов 5,7,2,4,1,3,6, Девети Септември 17,19,13,10,12,8,14,4,9,16,15,2,6,20,7,1,18, Иван Вазов 11,6,2,17,15,7,8,5,1,9, Никола Вапцаров 9,6,16,8,11,17,14,15,12,1а,1,18,7,4,13,3,2, Паисий Хилендарски 6,10,5,4,8,7,3,1,2, Панайот Волов 3,1,4,2, Упи Ix-142,Кв.15 , Хаджи Димитър 13,2,9,16,5,15,17,1,7, Христо Ботев 15,6,8,3,4,1,2, Христо Смирненски 8,18,4,3,16,2,1,10,12
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Пелатиково: Мах.Брусарска , Мах.Бумбарска , Мах.Горовска , Мах.Дръчките , Мах.Карпуска , Мах.Кацарска , Мах.Леската , Мах.Лодарска , Мах.Манчовска , Мах.Орешарска , Мах.Очипалска , Мах.Попанска , Мах.Раковска , Мах.Селишка , Мах.Суровичка , Мах.Сърнатичка , Мах.Траянци , Мах.Тръстеник , Мах.Харизанска , Мах.Чифлико , Мах.Шеовци , Мах.Шишовска , Мах.Шопска , Мах.Янкуловци
На 16.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Пелатиково: Мах.Брусарска , Мах.Бумбарска , Мах.Кацарска , Мах.Лодарска , Мах.Манчовска , Мах.Орешарска , Мах.Очипалска , Мах.Попанска , Мах.Селишка , Мах.Траянци , Мах.Тръстеник , Мах.Чифлико , Мах.Шеовци
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 15:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч./ – Пиперков Чифлик: Васил Коларов 1,7,11,13,3,9,5, Васил Левски 42,21,37,35,45,29,60,52,33,27,48,58,30,40,36,Работилница- Зеленчуци,43,54,25,38,47,46,23,34,41,50,32,31,56,25,19,13,50,9,16,12,15,18,11,24,28,86,17,48,10,20,30,22,8,1,10,12,2,11,4,3,6, Владимир Заимов 1,2,4, Гео Милев 2,10,4,7, Георги Димитров 32,24,43,28,35,26,39,22,37,41,1,27,14,7,15,29,12,10,4,25,16,28,8,18,33,2,6,9,31,19,23,21,20,13,49,65,75,73,44,54,56,58,40,50,38,42,63,67,46,62,32,47,61,53,48,59,34,52,51,36,45, Димитър Каляшки 11,5,6,3,12,1,8,10,2,16,18,4,14,24,18,26,20,Работилница, Зинови Григоров 4,2, Иван Вазов 7,1,3,10,9,4,2,8,6,12, Ильо Войвода 6,11,5,9,3,7,4,2, Йорданка Николова 2,3,1, Кирил И Методий 4,10,8,6,12,2, Крум Стоянов 2,17,6,10,9,5,15,7,13,8,12, Ленин 22,11,18,9,38,15,25,35,12,24,5,30,27,36,10,31,62,40,14,33,16,19,17,21,20,7,44,29,42, Лиляна Димитрова 16,8,9,3,14,10,5,7,4,18, Махала Дядо Манова 3,1,Бунгало,5, Местност Друмарката , Местност Капинката , Местност Кьошко , Митко Палаузов 6,6,4.,1,2.,..,5,3,8, Нов Живот 5,3,9,1,11, Отец Паисий 8,1,7,4,2,5,3,6, Пенчо Славейков 1,4,2, Пи 56378.6.10,М-Ст Друмарката , Руен 3, Хаджи Димитър 3,4,8,5,6,2,8а,3,8, Харалампи Аничкин 1,2,4, Христо Ботев 51,23,21,39,51,11,17,29,19,2,6,45,47,18,25,33,14,41,22,53,13,49,12,1,16,9,7,31,35,8,15,27,43,4, Христо Смирненски 2,9,3,1, Юри Гагарин 2,12,7,16,4,6,3,10,1,8,5,9, Склад,Поща,Детска Градина,Храм
На 17.09.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Пиперков Чифлик: Васил Левски 42,21,37,35,45,29,60,52,33,27,48,58,30,40,36,Работилница, Зеленчуци,43,54,25,38,47,46,23,34,41,50,32,31,56,8,1,10,12,2,11,4,3,6, Гео Милев 2,10,4, Георги Димитров 32,1,27,14,7,15,29,12,10,4,25,16,28,8,18,33,2,6,9,31,19,23,21,20,13,49,65,75,73,44,54,56,58,40,50,38,42,63,67,46,62,32,47,61,53,48,59,34,52,51,36,45, Димитър Каляшки 11,5,6,3,12,1,8,10,2,16,18,4,14, Иван Вазов 7,1,3,10,9,4,2,8,6,12, Ильо Войвода 6,11,5,9,3,7,4,2, Йорданка Николова 2,3,1, Кирил И Методий 4,10,8,6,12,2, Крум Стоянов 2,17,6,10,9,5,15,7,13,8,12, Ленин 22,11,18,9,38,15,25,35,12,24,5,30,27,36,10,31,62,40,14,33,16,19,17,21,20,7,44,29, Лиляна Димитрова , Махала Дядо Манова 3,1,Бунгало,5, Местност Капинката , Местност Кьошко , Митко Палаузов 6, Нов Живот 5,3,9,1,11, Отец Паисий 8,1,7,4,2,5,3,6, Пенчо Славейков 1,4,2, Пи 56378.6.10,М-Ст Друмарката , Руен 3, Хаджи Димитър 3,4,8,5,6, Харалампи Аничкин 1,2,4, Христо Ботев 51, Христо Смирненски 2,9,3,1, Склад,Поща,Детска Градина,Храм
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Плешивец: Дванадесета 7
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Преколница: Махала Байковска , Махала Вароша , Махала Делевска , Махала Карадачка , Махала Османци , Махала Прапорска , Махала Ридарска , Махала Сливарска , Махала Тупандийска , Махала Чукойска , Местност Алексовото , 72
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:15 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ – Радловци: Iv-132, Кв.12 , 3,Черква
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Раненци: Баровска , Людмила Живкова 2, Махала Боровска , Махала Велиновска , Махала Димовска 21, Махала Друмлийска 9, Махала Кривошийска , Махала Лехчанска , Махала Мечкарска , Махала Реджовска , Махала Славевска , Махала Стругарска , Махала Центъра 26, Махала Шляпарска , Магазин
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Рашка Гращица: Александър Стамболийски 3,1,5,7, Асен Китанов 89,Къща,61,48,42,29,81,19,3,8,10,45,23,12,2,54,11,57,49,56,22,7,16,34,47,9,4,24,27,53,13,5,36,85,63,37,3а,18,20,52,15,43,44,32,39,46,6,23а,87,51,35,55, Васил Коларов 8,10,2,4,6, Васил Левски 16,21, Георги Бенковски 22,10, Георги Димитров 6,10,3,12,8,4,2, Георги Раковски 4,1,3,2, Девети Септември 38,26,25,47,54,15,24,12,46,44,67,13,28,34,56,29,43,45,32,55,51,31,49,63,42,23,17,40,1,37,8,19,27,57,65,18, Зора 30, Махала Гьошевска , Махала Каменичка , Махала Лазовска , Махала Начковска Вила, Махала Ненкова , Махала Сухар , Никола Вапцаров 7,5,9,17,11,25,3,15, Пролет 60,58, Стоян Заимов 66,64,62, Христо Ботев 1,5,3,6,2,4а,4,Къща, Фурна,Къща,1,Кафе,Псих.Педагог.Център,Магазин,Здравна Служба
На 16.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Сажденик: Махала Златанска
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Скриняно: Александър Стамболийски 9,30,5,14,36,6,20,3,32,7,1,18,4,22,40,32а,11,26,2,12,10,38,15,8,13, Бистрица 1,5,3, Витоша 10,13,18,7,20,2,14,9,8а,11,8,6,3,5, Емил Шекерджийски 6, Извън Регулация , Марица 1,3,2, Оборище 2,1,3, Пейо Яворов 12,8,10, Свилен Русев 2,4,1, Стоян Лудев 57,90,96,109,77,84,82,88,96а,95,55,107,92,75,86,81,105,101,87,98,111,49,91,104,80,78,83,67,69,106,71,73,79,74,99,96 Б,108,76,110, Чайка 4,5,2,8,7, Шипка 5,10,4,2a,9,1a,8,3,1,6, Щастие 5, Фурна,Магазин
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 15:00 ч./ – Слокощица: Xii-394,Кв.31 , Александър Димитров 41,37,38,36,39,55,53,49,43,40,31,33,25,51,32,57,30,34,44,59,46,29,47,42,26, Ален Мак 6,5,4,2,7,8,3,1, Бачо Киро 5,6,2,1,3,4, Васил Коларов 14,7а,2,16,8,10,12,5,3,4,6, Васил Левски 22,8,52,36,4,5,11,42,54,24,1а,30,32,50,3,21,9,16,28,38,14,48,34,12,19,13,40,25,44,23,17, Генерал Заимов 4,1,5,6,3, Гео Милев 2, Георги Бенковски 15,10,13,4,11,3,14,1,12,9,2, Георги Димитров 12,15,13, Георги Кръстев 2, Георги С. Раковски 13,8,1,5,3,9,7,2,10,6, Димитър Канин 40,30,36,47,51,38,34,32,22,45,42,41,44,39,48,46, Добри Чинтулов 10,11,3,2,15,9,7,8,4,12,14,17,13,5,6, Елин Пелин 7,6,1,11,4,9,5,8,3,12,3, Ефендиското , Зинови Григоров 18,22,10,14,24,20,12,16, Иван Вазов 36,26,13,1,40,38,10,28,10а,12,9,8,18,20,30,7,15,11,5,4,16,24,6,32,42,34,22, Иван Шишман 2,6,4, Искър 13,9,11, Кокиче 3,1,5, Кубрат 2,4, Любен Каравелов 2,3,6,12,8,2а,1а,20,14,7,18,5,4,9,10,1, М-Ст Чадъра Пи 67461.24.17 , Марин Дринов 8,1,4,10,6,3, Махала Селото , Местност Змиярника Бунгало, Местност Кръста , Местност Мичевица , Местност Ридо , Местност Саманли Баир Вила, Мусала 8,4,6,10, Никола Въжаров 8,3,2,6,1,5,4, Орлица 12,4,3,5,6,10,Кафе,8, Пробуда 1,2, Пролет 22,28,9,36,62,50,35,32,47,57,52,7,26,48,23,14,64,39,18,33,42,46,11,43,24,37,29,20,45,19,34,16,56,58,60,17,41,40,54,27,13,21,66,38,30,25, Пролетарска 1,4,3,2, Спортист 5,7,6,2,3,10,1,4, Стоян Лудев 4,7,24,16,22,2,18,12,1,8,9,11,6,3,10,13,5,21,20,19,17, Христо Ботев 19,1,23,4,2,9,8,6,7,11,3,5, Христо Смирненски 13,5,11,4,9,3,1,2,7, Мичевица,Черква,Плаж,Кафе
На 17.09.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Слокощица: Местност Мичевица , Мичевица
На 16.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Смоличано: Махала Бачовска , Махала Беловинска , Махала Габерлийска , Махала Гьоревци , Махала Каргалий , Махала Мангелска , Махала Миринска , Махала Райков Рид , Махала Реката , Махала Св.Ана , Махала Сделище , Махала Хаджийска , Махала Чифлико , Махала Чорбаджийска , Махала Чукарлийска , Махала Юговци
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:15 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ – Соволяно: Александър Стамболийски 24,26,3,1,10, Антон Иванов 3,1 Базова Станция, Бистрица 19,16,6,5,13,11,20,14,17,9,10,3,46,21,15,24,4,22,12,2, Божур 8,3,4,5,2,6, Васил Левски 6,3,5,12,4,2,7,9,1, Вихрен 4,2, Владимир Поп Томов 8,5,2,6, Възход 1,12,24,36,23,25,34,6,15,7,14,19,22,17,2,32,11,29,18,5,4,3,27,20,1,8,30,10,16,26,21,13,28, Георги Кирков 4,12,8,10,6,15,5,18,14,3, Георги С. Раковски 3,2,6,11,9,1,7,15,17, Девети Септември 35,3,1,16,33,39,13,33 Магазин,40,36,59,24,26,25,10,20,43,27,38,32,8,19,21,46,45,6,41,2,11,18,22,30,42,4,34,37,12 Дърв.Цех,17,14,31,29,44,9,5,15,61,88,84,82,59,94,81,91,49,60,55,80,62,92,58,83,78,54,112,96,102,103,98,51,90,73,105,87,85,99,53,76,101,65,66,106,97,48,86,67,95,100,63,110,47,57,75,68,79,108,89,50,56,156,149,162,123,147,132,142,139а,158,160,129,145,140,143,125,136,134,152,164,130,131,139,148,154,133,137,138,118,110,109,112,74,120,128,121,122,113,111,119,72,116,117,114,124,107, Егълница , Здравец 2а,12,2,10,1,6,4,9,11,7,17,2а,8, Иглика 18,1,6,3,14,12, Китка 5,2,3, Кокиче 5,4,1,3, Комсомолска 6,4,7,5,8,2,9,3,10,11,15,13,12,1, Лале 2, Любен Каравелов 15,27,28,4,5,13,12,16,31,17а,2,22,20,19,18,6,3,26,29,9,10,17,14,7,1, Любен Харалампиев 35,8,5,15,21,13,3,12,31,35,10,23,29,27,4,19,11,33,14,8,9, Любикова 2,13,1,12,7,11,10,4,16,8,3, Местност Белуток , Местност Брегове , Местност Долбин , Местност Модро Поле 48,Къща, Местност Спротива , Местност Станчовица , Минзухар 1,4,2, Младост 8,4,2,5,6,9а,1,11,3,9,16,12,14,8, Незабравка 2,1,4, Осогово 40,6,12,1,7,19,28,11,36,18,32,30,10,13,4,38,16,17,20,15,8,34,5,14,2,26,22,3, Пионер 3,1,10,12а,6,12,4,7,5, Победа 2,1,4,6, Райко Даскалов 5,10,7,11,3,8,2,9,1,4,12, Рила 6,17,12,5,18,15,8,14,26,11,36,24,38,6,4,2,16,13,30,3,32,20,9,28, Руен 16,14,10,6,Гараж,8,1,18,4,52,3,50,34,56,60,58,42,44,24,46,30,40,18,5,20,22,36,32,38,11,64,66,62, Съборището 3,5,6,8,7,4,10,2,9, Теменуга 5,1,8,6,7, Упи Iii – 163,Кв.28 , Упи-Xvii-494,Кв.14 , Хан Омуртаг 9,7,2, Христо Божички 3,6,8,4,1,7,2,5, Христо Ботев 2,10,6,8,3,12,4,14,16, Цар Симеон 2, Череша 24,10,8,6,14,18,12,16,2,26,20, Ябълка 7,5,9,7,1,2,5,3,6, Битовка,Склад,Магазин,Обор,Кантар,Механа,Читалище,Черква,Детска Градина,Лек.К-Т,Магазин,Поща,Дърв.Работилница,Магазин,Вет.Лечебница,Жп Секция,Магазин,Авточасти,Цех,Фурна,Павилион
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Страдалово: Мах.Борачичка , Мах.Геберо , Мах.Дъбовска , Мах.Заячка , Мах.Иванковци , Мах.Кьосевци , Мах.Лингурска , Мах.Логодашка , Мах.Нечемска , Мах.Орничарска , Мах.Пешовска , Мах.Реката , Мах.Рудишка , Мах.Рудище , Мах.Стамболийска , Мах.Шаинска , Мах.Ширилийска , Мах.Шияне , Мах.Шиячка
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Таваличево: Атанас Малинов 9,1,16,15,10,22,11,4,3,2,6,7,5,14,8,13, Васил Демиревски 11,15,7,14,8,10,6,13,4,3,1,2, Васил Левски 2, Велин Богданов 8,7,10,5,6,2,1,3, Виден 2,10,4,1,8,12,6, Георги Димитров 49,45,29,31,30,20,51,32,23,24,55,36,37,41,53,34,26,39,22,35,25,33,47,43,12,17,10,16,7,13,15,14,5,
8,11,4,9,71,20,56,60,65,46,40,69,38,50,59,48,58,67,61,44,54,42, Григор Манев 1,4,8,7,3, Девети Септември 10,11,2,18,7,14,4,19,12,13,6,5,9,21,16,17,20,8,15,3,1,36,34,32,41,23,37,33,24,30,43,25,39,40,38,31,26,29,35, Димитър Благоев 41,43,39,45,37,6,1,23,29,4,2,37,10,9,15,31,13,45,27,19, Еверест 2,10,3,4,8,1,84,6, Иван Калфин 9,7,3,5,1, Искър 7,5,1,3, Кирил Мазнев 9,3,4,10,2,8,12,5, Кирил Николов-Странджата 4,3,1,9,7,2, Кокиче 3,5,2,1, Костадин Чесновски 12,21,8,10,18,1,16,13,17,14,19,9,11,19, Ленин 9,13,10,24,8,3,12,31,15,2,29,5,14,27,26,1,22,25,4,11,17,16,28,31,21,29, Мусала 4,2, Осогово 2,4, Пирин 1,2,4, Рила 1,Скз Таваличево,3, Руен 2,1,3,4, Станке Димитров 22,17,18,16,23,20,24,21,28,13,6,5,1,11,7,9,8,4,30,39, Стефан Димитров 26,2,10,15,3,11,9,36,30, Страцин 3,2, Струма 3,4,1,2, Харалампи Аничкин 7,8,11,16,17,10,24,13,4,1,5,15,12,26,3,6,14, Харалампи Митов 10,18,8,16,7,14,12,5,1, Христо Ботев 8,4,11,1,2,19,6,7,15,5,3,9,13, Христо Манев 6,7,11,1,3,15,4,5,13,8,17,19,10, Юри Гагарин 3,7,1,9,6,4,11,8,10, Пунк,Кръчма,Стопански Двор
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Тишаново: Мах.Божковци , Мах.Воденица , Мах.Гълъбовска , Мах.Ивановска , Мах.Качанска , Мах.Колевска , Мах.Митковска , Мах.Найденци , Мах.Новковска , Мах.Реката , Мах.Тутковска , Мах.Хайдушка , Мах.Цървилото , Мах.Янчовска , Местност Соборището
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 15:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Търновлаг: Васил Йорданов 20а,12,2,16,20,10,14,8а,6,8,14а,18, Иван Андонов 5,12,4,8,3а,9,7,16,13,15,21,19,11,3,10,17,6,2,14, Кирил Тонев 15,13,9,3,7,1, Лиляна Димитрова 33,14,13,6,28,9,21,31,27,39,43,7,4,18,45,19,11,41,47а,8,29,1 Цех За Олио,20,37,23,26,16,22,2,24,15,17,10, Мата Стоименова 11,7,17,16,4,19,8,9,5,15,6, Местност Голяма Нива , Местност Шамака , Осогово 1,3,2, Партизанска 19,3,15,13,11,21,7, Стоян Стоименов 22,11,5,14,23,8,20,10,21а,3,2,13,1,15,17,21,7,6,1а,18,12,16,9,4,19, Струма 2,10,4,12,5,3,7,6,1,8,2а, Трети Март 3,5,1, Складова База,Дърводел. Работилница,Магазин
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Търсино
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Церовица: Махала Бело Камене
На 16.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Църварица: Мах.Гракалска , Мах.Карадачка , Мах.Копривен , Мах.Реката , Мах.Укалска
На 16.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Цървена Ябълка
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Цървеняно: 002224 Местност Ридо, Махала Грънчарица , Махала Мърдевци , Махала Новия Квартал , Мест.Пояница , Помпа
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Цървеняно
На 17.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Четирци: М.Топилата , Махала Ямен , Упи Vi-127 Кв.15 , Къща
На 17.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Чудинци
На 18.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Ябълково, Общ. Кюстендил: X-198,Кв.21 , Васил Левски 7,3,10,5,12,6,9,11,8,2, Георги Димитров 14,10,3,16,9,7,5,11,8,12,6, Девети Септември 27,29,25,37,35,19,22,32,15,13,24,40,18,43,44,45,41,42,36,33,31,21,17,34,28,47,20,30,27,12,49,38,39,16,23,14, Димитър Каляшки 9,4,8,6,5,7,3,2,12,8,11, Иван Вазов 6,16,1,18,4,5,10,14,12,3,20,8,2,22,24,26, Кирил И Методий 12,18,8,7,23,10,24,1,11,2,17,3.,5,13,19,21,9,14,15,28,25, Махала Бански Мост , Местност Пешо Поле , Местност Река Бистрица , Местност Соволска Река , Овощарска 16а,3,5,4,12,19,7,9,20,17,8,18а,18,1,11,14,22,2,21,15,13,19а,16, Пи 87062.11.80.1 , Първи Май 39,16,26,21,3,15,7,41,38,2,33,12,10,27,32,56,1,11,36,52,50,25,14,43,45,5,20,44,6,58,29,28,54,46,48,31,23,42,34,18,22,17,40,19,4,30,8, Славейков 18,29,10,22,13,7,23,5а,25,2,9,31,5,4,8,27,20,19,17,14,6,4а,1,3,21,12,35,31,33,26,24, Христо Ботев 2,7,5,1,4,6,8,3, Институт
Община Рила
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Бараково: Александър Стамболийски 4,3,1а,5,8,2,6,1, Баба Гена 3,4,1,5, Беласица 36,52,16,62,41,2,64,9,37,28,18,26,1,49,3,31,46,14,15,58,22,32,25,23,30,45,4,5,68,54,7,8,43,66,50,44,41а,34,10,40,38, В.Везенков 5,11,10,13,8,5,3,1,4,7, Васил Коларов 7,4,3,5, Вела Пеева 17,5,1,15,2,3,9,4,8,6,15а,13,19, К.Лазаров 8,7,3,12,14,5,10, Клемент Готвалд 11,5,8,7, Климент Готвалд 2,6,10,7,13,3,5,4,2, Кокиче 1,2,3, Костадин Лазаров 2,1, Лазар Везенков 6, Местност Гургу Дере , Местност Кални Валог , Методи Попгеоргиев 12,18,13,11,10,14,9,3,5,8,7,18, Митко Палаузов 8,2,4, Никола Парапунов 19,25,20,14,13,17,24,31,15,28,23,29,26,27,8,2,3,9,16,12,7,4,6, Парцел Іv , Полето , Септемврийска 5,11,12,1,2,14,7,10,4, Струма 10,3,5,4, Упи – Vііі-157 , Упи-Viii-157, Кв.96 , Христо Ботев 1,25,23,18,30,1,6,24,17,2,41,10,9,21,15,16,5,20,14,8,7,12
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Бело Поле, Общ. Благоевград
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Кочериново: Асен Рашков 40, В.Везенков 13, Дом За Стари Хора 1, Левски 24,Къща,Е 79,18 Къща, Лот 2 , Местност Джанговица , Никола Вапцаров 113, Пътен Възел , Струма 1 Път Е79
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Пороминово: 000182 , 017013 , 0311025 , 26073 , I,Кв.8а , Ii-376, Кв. 9 , Ix – 40, Кв. 5 , І-379,Кв.36 , Адалберт Антонов Малчика 3,6,4,1, Александър Димитров 3,1,2, Александър Стамболийски 11,9,3,5,21,7,17,13,15,7,16, Бузлуджа 8,6,10,1,2, Васил Априлов 6,5,3,10,4,2,11,8,25,36,1,12, Васил Коларов 6,14,10,12,4,8,2, Васил Левски 8,12,6,10,4,2,1,3, Вела Благоева 3,5,1,2,6, Вела Пеева 3,6,1,5, Георги Бенковски 4,3,5,1,2, Гоце Делчев 21,16,4,5,7,3,33,14,17,15,2,23,6,25,13,9,29,10,8,27,1,19,12,77,38,31,65,26,37,33,62,30,44,40,51,42,53,83,45,36,97,32,30а,75,41,50,1,52,34,85,63,28,81,55,98,47,49,48,66,64,94,107,95,109,54,101,105,99,2,111,97,6,93,103,10, Димитър Благоев 10,2,8,1,15,9,11,7,12,14,4,3,6,5,13,2,10,3,4,6, Жельо Демиревски 4,9,8, Йорданка Николова 7,1,3,5, Кв.12, Упи-Х-113 , Кирил И Методий 2,2,4,5,3,1, Кокиче 3,5,7, Лиляна Димитрова 6,11,13,5,7,9,3, Местност Бачо , Местност Буката Стопан.Постройка, Местност Лаго , Митко Палаузов 3,6,1,4, Опълченска 6,8,9,16,1,6,5,8,13,4,6.,14,3,7,2,10,12, Пи 027010 Мeстност Калугерката, Райна Княгиня 12,11,10, Тодор Каблешков 5,15, Упи I142 , Упи Ii-26073 , Упи Iii-26073 , Упи-I,Кв.1 , Упи-Іх-32 , Упи-Хіі-18 Кв2 , Христо Ботев 3,13,11,10,15,5,6,7,2,4,9, Цар Борис 8,5,4,10,7,6,3,2, Цар Крум 2,1,7,9,5,6,4, Цар Симеон 6,4,3,1, Шипка 1,7,10,8,9,5,2,1,4,6,3, Юри Гагарин 16,20,22,15,19,11,13,26,17,31,34,29,10,25,23,32,30,35,38,33,21,40,36,14,27,37,5,1,10,5,7,6,12,4, Бунгало
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Рила: Бор 8, Васил Демиревски 4, Крайречна 59, Петко Войвода 4,2, Света Варвара 36,32,9,5,40,8,13,4,1,12,26,30,17,22,20,10,6,28,34,11,21,2, Септемврийска 6, Спротива 1, Стопански Двор Бетонов Център,Автогараж
На 17.09.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ – СЕЛО СМОЧЕВО: Вилна Зона При Винпрома
На 16.09.2019 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Стоб: 69261.501.13 , 69261.501.5 , Vii 640 , Ален Мак 5,7,1,9,3,2,7, Асен Васев Хаджията 25,9,11,8,5,7,34,43,20,45,6,24,33,46,30,29,27,25,31,8,51,36,18,35,13,4,48,16,50,19,14,22,41,32,17,38, Асен Златаров 54,55,45,53,50,40,44,48,59,42,52,51,17,1,46,43,58,Къща,24,39,57,11,1,5,3,2,5,17,37,34,32,55,31,35,33,18,36,16,27,28,21,25,23,19,14,22,57,30,29, Асен Рашков 2,4,1,8,10,6,12, Божана И Васил Котеви 8,29,31,19,35,17,39,18,33,20,47,41,16,15,37,25,51,27,54,23,49,43,5,6,13,17,15,3,7,1,3а,19,2, Бор 4,8,12,10,14,2,1,5, Бреза 3,6,4,1,2, Витоша 3,4,8,6,7,5, Георги Бачков 9,2,10,13,6,7,4,12,38,32,29,37,36,27,14,30,26,20,34,21,40,42,23,16,22,28,19, Гладно Поле 7,8,6,3,5,4,8, Гоце Делчев 3,1, Доктор Петър Берон 6,2,8, Дунав 13,17,6,11,16,14,5,22,9,10,7,23,15,3, Еделвайс 10,5,12,2,1,3,8,6,4, Здравец 6,8,7,1,9,3,14,12,10,25,9, Зорница 5,1,4,7,2, Иван Козарев 5,6,3,10,2,4, Иван Лапев 19,9,15,12,3,2,30,35,13,39,23,37,17,31,5.,6,4,43,20,18,14,10,40,42,7,49,8,33,1,41,9, Иглика 5,8,4,1,10,3,2,7, Иречек 4,2,3,7,1, Йордан Клинчарски 6,2,8,9,10,4,1,5,3,7, Кокиче 15,8,5,5а, Комсомолска 21,18,22,2,21,23,5,16,9,6,4,20,14,30,3,19,11,10,1,7,12, Крайречна Вила,14,12,16,4,2,6,1,10,8, Крали Марко 3,5,3,7,1,9, Лале 9,4,3,6,8,10,5,7,2,4, Лоза 6,11,9,13,10,14,12,4, Люляк 4,8,6,10,3,5, Марек 9,7,1,4,3,6,8, Местност Драките , Местност Турските Бахчи Помпа, Мир 1,6,4,2, Младост 4,2,3,5, Мусала 1,2, Никола Вапцаров 5,5,1,2, Партизанска 7,6,11,9,8,13,17,16,14,20,12,2,33,38,42,30,3,27,7,40,6,31,5,4,23а,21,25,34,32,1,2, Пи №69261.501.24 , Плиска 1,6,18,5,12,2,9,10,15,13,4,17,7,8, Първи Май 1,5,2,4,3, Родопи 6,9,37,31,13,2,35,25,11,5,7,3,2,1, Ропотамо 10,4,5,6,1,2, Свобода 8,3,1, Сибирска 5,21,10а,7,2,9,15,13,11,6,12,17,10,1,4,10а, Спасуна Накова 5,1,2,3, Стобски Пирамиди 11,1,9,5,7,3,32, Стоян Котев 4,18, Струма 1,12,3,10,6,4,5,9,8,7,2, Тома Райчов 2,14,21,16,5,6,4,7,19,2,8,10,11,9,15,3, Три Могили 4,8,3,1,6,11,24,18,17,3,11,12,26,5,10,20,15,22,13, Упи-Хі-72,Кв.60 , Хороигрище 4,2,6,5,1,4,3, Христо Сокола 7,2,11,1,9,5,13, Яне Сандански 17,20,21,19,12,3,18,5,14,25,8,10,1,7,22,16,9,2, Филиал
Община Сапарева баня
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Гюргево: 2
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Крайници: 39339.117.68 , 39339.142.19 , I-1,2,3 , Vi-8,9 , Александър Димитров 21,23,13,6,1,4,19,2,10,11,17, Александър Стамболийски 1,1,5,2,3,4,11,9,7, Андрей Жданов 7,8,2,4,3,6,9,5,18,14,11,17,20,15,1,16,12,13, Априлско Въстание 3,8,2,4,1,6, Арда 8,17,5,6,12,4,1,2,13,7,11,9,15, Асен Златаров 1,4,9,3,5,6,11, Баба Е Механджийска 43,34,21,44,18,13,32,33,39,27,30,24,46,36,31,42,38,58,11,50,48,29,26,25,35,12,41,52,23,22,37,7,6,5,4,7,2,6,10, Баба Тонка 2,4,1,5,3,1, Батак 2,3, Бончук 1,1,2,1,11,10, Бузлуджа 2,4,7,5,1, Васил Демиревски 4,12,8,16,7,11,4,14,10,12,3,1,6,5,2,9, Васил Коларов 8,4,11,5,20,18,7,6,1,2,9,12, Васил Левски 2 Магазин,2 Магазин,2 Магазин,11,7,3,1,2,36,9,2 Магазин,26,15,17,13,19,18,22,28,14,30,32,38,23,36,34,26,40,48,46,42,44, Васко Манолов 4,2,3,5,15,8,17,9,13,12,11,10,7,6, Верила 20,№63,9,7,20,1,2,3,22,52,44,25,1,30,45,29,46,24,20,13,16,27,12,33,41,55,42,31,32,34,28,11,38,37,23,53,21,48,22,3а,26,40,10,36,14,19,57, Волга 3,4,2,1, Възраждане 6,10,4,5,13,9,6,8,1,2,3,7,15, Генерал Заимов 8,9,10,9,8,5,1,2,3,4,6,11,7, Гео Милев 1,5,2,3,9,4,8,6,7, Георги Бенковски 1,5,6,8,10,4,2,3, Георги Раковски 4,7,5,4,34,10,6,32,12,4,17,20,3а,11а,9,11,26,2,12а,15,8,1,10, Гергана 5,3,7,9,4, Джубрена 18,17,21,1,13,5,15,2,6,56,3,9,24,20,16,14,7,12,22,10,4, Димчо Дебелянов 15,48,50,23,1,42,18,21,11,30,14,26,22,24,20,16,5,8,3,9,4,10,6,7,11,2,1, Добри Чинтулов 4,6,5,12,2,3, Дунав 15,13,6,2,4,8, Дупнишка Комуна 5,12,3,2,7,16,9,14,20,15,13,4,18,8,1,6,11,,,10,37,24,42,17,33,45,19,49,34,52,21,31,43,35,28,38,39,53,26,40,27,48,44,46,41,25,22,29,36,30,51,20,23,33, Еделвайс 10,22,15,18 А,11,18,28,12,16,26,13,5,10,7,8,11,6,2,1, Жабокрек 1,10,5,1,2,16,7,4,8,10,14,6,3,12,1, Захари Стоянов 10,13,39,1,6,12,5,2,4,9,18,19,7,8,23,54,59а,31а,35,45а,49,57,49,61а,45,29,33,71,39,Къща,51,12,31,37,63,61,12а,53а,65,55,43,59,9, Здравец 18,20,1,16,12,22,10,2,14,6,28,4,26,8, Ивайло 14,8,12,7,3,11,4,6,5,10,9,2,19,10, Иван Вазов 7,42,40,37,46,38,43,41,45,39,36,13,11,18,15,8,29,1,21,4,3,25,9,28,17,22,26,19,12,7,34,10,35,33,6,20,23,16,30,32,31,5, Йордан Долдуров 14,9,6,9,7,5,1,11,10,17,3,4,8,6,13,2,12,14, Йорданка Николова 7,2,8,12,11,1,10,5,9,3,4,6, Кирил И Методий 2,8,11,4,12,1,3,6,7,10, Кирил Овчарченски 17,Автоработилница,14,15,18,13,10,3,9,11,1, Климент Охридски 1,6,10,12,2, Кокиче 7,5,7,4,1,8,6,2,4, Костадин Чорбаджийски 3,14,9,16,6,10,8,2,1,23,11,13,21,19,15,12,5,7,4,17, Крайречна 28,Къща,16,1,20,8,18, Любен Каравелов 4,10,7,10,5,2,11,8,9,4,6,3, Максим Горки 1,2, Малчика 10,4,21,23,8,2,9, Мара Петлякова 19,15,17,4,5,5,1,6,7,3,4,9,21,20,11,14, Местност Гугугица Бунгало, Младост 5,12,11,21,9,23,13,5,15,10,25,3,6,4,29,19,27,7,12,14,1,2,17,8, Неофит Рилски 2,2,1, Одрин 6,2, Осми Март 2,15,9,10,6,12,1,17,8,16,5,14,18,3,13, Отец Паисий 2,1,6,4,5,7, Паисий Хилендарски 1,12,3,2,8,6,10,4,20,12,17,28,21,30,22,16,3,15,23,26,32,19,9,11,24,14, Панайот Волов 6,3,16, Пейо Яворов 11,13,3,15,9, Петко Славейков 4,12,9,8,3,11,2,6,1,10,14,26,15,17,28,20,13, Пролетарска 13,1,9,17,6,7,3,19,5,15,11, Райко Даскалов 2,8,1,6,12,5,10,4, Рила 10,5,11,1,4,№9,8,7,2,3,12,6, Самуил 4,3,1,10, Солун 4,15,2,8,6, Ст.Димитров 16,6,10,14,7,9,8,4,2,1,13,11,12, Стопански Двор Скз Крайници,Автоработилница,Работилница,Склад,Работилница,Автосервиз,Сграда,Свинеферма,Фуражно Кухня,Склад, Стоян Лудев 14,10,5,3,16,12,8,4,1,6, Трети Гв. Полк 38,3,9,99,101,85,72,91,93,79,80,64,86,95,89,76,70,90,66,81,77,82,83,74,88,62,87,84,97,68,22,34,52,43,40,35,39,49,37,36,29,41,18,45,33,31,42,25,6,13,16,2,12,7,28,15,30,5,40,22,21,26,19,17,8,27,10,3,11,24,20,14,18,9,57,56,61,75,44,54,36,65,59,73,53,49,40,11,55,69,1,58,48,63,38,47,51,67,43,71,97, Упи Ii-302,Кв.79 , Хаджи Димитър 1,7,2,1,4,6, Хан Аспарух 2,3,5,4,6, Христо Ботев 1,3,2,12,9,11,3,33, Христо Механджийски 1,2,4,7,10,8,6,9,13,11,12,3,15,21,19,22,20,16,17,5, Чаталджа 69,5,16,9,6,14,12,67,7,4,10,1,3,18,11,4а, Черно Море 9,6,5,1,2,8,4,3,7, Яне Сандански 3,5,11,15,10,8,6,7,2,4,13,1,11,15,6, Упи 393
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Овчарци, Общ. Сапарева Баня: 020101 , 027028 , 53254.50.46 , Баба Тонка 4,6,1,2,5,3, Бор 3,4,2,7,8,11,6,1,5,13,9,12, Васил Левски 12,7,5,6,10,4,1,14,18,3,16,2,11,9, Васил Попов 11,17,6,5,19,15,2,7,14,16,8,22,18,12,13,1,3,9, Верила 11,21,1,7,13,5,23,2, Водопада 4,12б,16,15а,1,23,12,19,13,10,3,21,11,9,22,14,18,20,17,25,6, Георги Бенковски 3,14,10,6,1,12,9,5,20, Георги Раковски 9,6,21,18,23,15,7,12,19,11,10,13,16,20,8,17,14,4,5,3,1,2, Горица 4,18,7,1,3,12,8,11,5,24,13,, Бунгало,16,2,20,14,6, Гоце Делчев 5,6,2,7,13,3,11,8,9,1,4, Дръндарица 3, Дъбевица 1, Здравец 3,12,20,13,14,12,23,6,16,2,25,8,15,5,21,19,7,10,9,11,18,1,4, Златни Брегове 3,9,1,15,5,11,13,16,4,12,8,10,14,20,2,7,17, Иван Рилски 13,4,14,20,6,5,11,12,10,3,16,9,8,1,18,2, Искра 1,3, Кокиче 6,4,2,7,5,10,12,3, Липа 6,3,8,2,20,5,24,9,18,12,14,1,10,Вила,7,11,16, Лозана 26,4,22,10,11,3,18,2,1,14,24,16,20,6,12,5,7, Мановица 13,25,17,23,19,11,7,1,5,15,9,3,21, Местн. &Quot;Грабежо&Quot; , Местност Герена Вила,Бунгало,Вила, Местност Песоко Сглобяема Къща, Местност През Реката Вила, Местност Ридо Вила,Вила, Местност Фидиня Вила, Незабравка 8,6,10,1,4, Никола Вапцаров 20,30,1,14,23,3,18,5,17,11,22,4,24,28,32,26,10,2,13,19,6,7,9,8,16,12, Осми Март 4,1,7,5, Отец Паисий 4,1, Панайот Волов 8,3,1,11,13,2,30899,7,4, Плиска 2,8,3,6,1,5, Прогона 1,5,3,9,7, Ридо Вила,15,1,2, Рила 14,2,7,9,3,4,5,18,8,10,16,6, Рилски Езера 2,39,52,64,39,60,66,57,70,62,50,68,13,55,54,56,51,15,53,58,59,47,23,34,38,32,8,16,33,28,45,29,21,36,40,30,15,11,31,20,35,25,18,9,37,39,5,19,6,22,24,17,42,2,14,49,26,13, Седемнадесети Март 13,11,5,7,1,6,3,4,2,9, Синчец 3,10,1,6,4,8, Спартак 5,9,1,3,6,13,17,15,10,11,19, Сталевица 4,2,3,7,12,6,8,10,7, Хаджи Димитър 10,1,5,Вила,9,7,8,6,2,7, Христо Ботев 10,4,9,5,3,14,7,8,1,2, 0,Местност Света Вода,2
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Паничище: 300 В Отдел 04,Ид.65365.210.970 М. Жълтия Гьол, Ii , Ii,Кв.8 , Іх – Кв. 8 , Местност Гюндера Бунгала,Бунгала, Паничище Почивна Станция , Планински Курорт , Сухото Езеро Упи Іх Кв.10, Упи – І ,Кв. 70 , Упи Iii , Упи Viii Кв.10 , Вила,Почивен Дом,Хижа,Станция,Хижа,Въжена Линия,База,Почивна Станция Бдж
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Ресилово: Xi-742,Кв.53 , 026170 , 027007 , 100005 , Iii-548,Кв.58 , Viii-139,Кв.30 , Акация 5,7,14,12,12,14,8,10,7,Къща,6, Александър Стамболийски 8,20,1,6,5,4,29,13,23,15,3,7,11,7а,16,2,12,14,25,10,7,1,2,4,8, Асаница 19,9,5,3,1,5, Бачо Киро 7,4,3,5,1,6,13,2,8,Къща,12,10,9,14,Къща, Бенковски 10,4,1,12,8,7,3, Борчета 11,21,15,12,5,8,3,17,19,1,7, Вария 2,3,29,1,5, Васил Левски 10,13,6,11,7,16,25,12,15,19,5,21,3,17,14,4,8,9,1, Верила 4,2,6, Волов 3, Гагарин 10,2,1,6,3,8,24,18,22,12,20,16,15,14, Горица 3,15,4,5,6,8,2,11,13,10, Джерман 2,4,1,6,8, Димчо Дебелянов 2,1,7, Еделвайс 12,10, Захари Зограф 31,26,25а,30,41,36,44,29а,25,27,40,42,39,29,38,32,37,35,13а,19,18,22,16,20,13,3,23,12,9,11,10,5,2,21,7,4,8,1,14,24, Здравец 2,7,8,6, Иван Вазов 9,7,6,8,5,1,4,3, Иван Рилски 6,8,5,2, Иглика 2,6,4,3,6а,5, Игликина Поляна 1,7,3,5, Изгрев 3,2,8,18,1,6, Индже Войвода 1,7,5,3,10,6,12,8, Калоян Вила,25,8,12,21,3,2,11,1,6,20,7,18,9,14,5,15,17,27,13,10, Красна Поляна 2,5,3,7,6,8,15,1,1, Лаката 12а,8,9,12,6,1,11,3,4,5,7,13,14,2,10, Липа 6,4,2,10,6,3,8, Любен Каравелов 1,2,10,8,5,1,4,2,6а,6,3, Местноста Над Селото Вила, Община Сапарева Баня , Омуртаг 42,27а,30,18,13,34,9,23,29,17,40,39,38,16,15,22,24,31,11,44,28,35,12,32,36,27,48,14,21,19,33,Черква,26,7,3,8,2,4,1,10,5,6, Отец Паисий 17,9,4,9а,12,5,8,10,1,6,3,15,7,13, Павлеви Ливади Жилище,6,12,13,4,15,11,2,1,7,Вила, Пирин 13,1,5,3,7,9, Плана 2, Плиска 5,3,2, Раковски 140,1,7,2,9,6,3,11,15,5,13, Рила 10,28,40,38,25,38а,36,14,20,5,4,34,30,32,18а,22,16,21,13,2,24,10,3,19,6,28,26,23,11,8,12, Родопи 39,7,17,8,33,31,15,9,6,3,2,4,5,35,12,13,27,1,16,19,23,37,11,21, Роза 2,5,3,6,1,4,8,10, Севрия 27,16,12,9,14,4,20,7,25,22,2,8,29,6,26,11,13,18,28,10,21,5,19,23,15,30,31,29, Синчец 26,2,14а,3,14,10,11а,9,6,8,1,5,11,16,4,11,18,34,11,40,20,2,50,44,21,25,37,28,30,13,24,48,34,52,31,22,54,15,46,23,42, Софроний 1,4,6,2, Спартак 1,13,2,5,4,3,11,15,9,10,7,8, Стадиона 12,6,8,18,4,14,2, Стефан Караджа 4,6,10,1,2,3,8, Стопански Двор Фуражомелка, Теменужка 1,8,9,6,3,4,7, Трети Март 3а,1а,8а,3,4,13,Вила,14,23,21,11,1,7,17,5,15,8,16,6,18,9,2,19,10,Вила,23,28,20,22,27,45,24,38,36,47,41,43,26,29,34,31,32,39,35,30,37, Упи – Vіі-672,Кв.36 , Упи V-101, Кв. 22 , Х-673,Кв.36 , Хiv-11,Кв.5 , Хан Аспарух 15,11,7,9,13,5,4,14,3,1,5,7, Хан Крум 7,25,23,16,20,3,12,3,2,18, Христо Ботев 15,13,4,10,9,2,3,7,5,8,20,11,2,32,22,26,15,10,31,20,30,29,23,6,31а,19,17,24,27,28,21,16,25,12,14,18, Цар Самуил 35,32,13,25,7,27,1,17,15,19,5,23,11,9, Цар Симеон 5,38,34,3,12,22,10,6,4,26,36,30,28,8, Чавдар Войвода 33,12,21,19,5,6,29,22,1,17,9,7,16,11,11а,35,27,14,10,3,2,8,18, Шипка 1,8, Шумата 2,4,2,4, Яворов 8,2,Къща,6,3,5,11,1,2,4, Янтра 9,1,6,15,13,2,7,5,11,4
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Самораново: 65245,6,153 , 65245.1.214 , 65245.4.266.1 , 65245.4.405 , 65245.4.440 , 65245.45.4.416 , 65245.6.499.1 , Александър Стамболийски 29,26,13,15,18,2,20,7,3,10,11,16,5,9,17,6,4,19,21,22,12,14, Александър Стоименов 7,2,24,17,15,11,3,8,29,6,14,13,27а,4,25,1,18,23,20,10,21,9,12,22,17а,27,5,16,19, Балкан 6,4,2,1, Бор 1,4,3,2, Борислав Стоилов 15,22,11,21,17,14,19,18,8а,10,8,9,4,1,6,3,5,2, Васил Демиревски 2,20,3,18,8,16,9,24,26,10,4,13,12а,5,1,12,11,14,18а,22,7, Васил Левски 2,4,5,12,9,2,15,14,10,13,7,11,7,6,8,3,17,2, Васил Петлешков 11,7,15,3,13,5,1,9, Георги Димитров 58,64,66,43,45,61,56,49,71,47,51,59,63,69,55,54а,44,48,62,46,57,53,65,60,67,54,68,52,25,14,36а,32,25. 1,22,39,9,35,25 1,10,8,24,25 1,89,41,28,21,11,6,29,13,5,4,37,3,23,38,34,1,36,20,40,1,16,6а,30,7,15,12,18,33,1 1, Девети Май 10,4,8,14,6,2а,12,11, Дренски Рид 5,11,15,9,2,7, Захари Стоянов 2,4,5,1,7,3, Здравец 5,1а,7,1,2,11,9,3,8, Йордан Анин 1,2,4,7,1,10,5,18,6,16,5, Йордан Дотин 9,7,6,5,8,2,4,11,1,10,13,3,3,14,8, Кв.16 , Комсомолец 9,3 А, Крайречна 13,6,5,10,2,7,8,11,4, Ленин 4,13,31а,34,22,9,12,20,7,41,35,1,31,29,39,6,37,18,43,30,26,24,33,16,25,8,19,3,32,23,5,11, Липа 3,4,1,2, Марков Камък 1,5,1а,3,7,1, Местност Златковица Дърводелска Работилница, Местност Марков Камък Вила, Местност Отовица Водоем, Митко Палаузов 11,2,1,5,1,Стам.Кабинет,8,10,3,6,Тото Пункт,14,1,4,1,12,2,2,8 2,10, Мусала 1,2,5,4,6, Ненко Пиперков 30,27а,34,39,26а,32,21,16,25,35,27,8,24,19,15,33,28,14,18,29,17,22,37,31,26,10,13,2,7,6,3,4,5,9,11, Оборище 4,3,1,9а,8,9,5, Отовица 10,8,25,15а,21а,18,12,21,6,19,35,11,37,15,27,2,33,31,9,23,29а,29,7,7а,3а,1,39, Партизанска 20,23,8а,4,30,26,6,21,11,1,24,13,19,8,15,9,3,26а,17,7,28,25,14,10,16,2,17а,5,4а, Пейо Яворов 1,5,7,2,6,8,4,7а,3,9, Раковска 5,6,12,3,1,7,2,4,8,11,14,10,10, Рила 3,5,18,11,6,30,20,14,8,10а,19,13,4,17,24,16,22,1а,9,26,7,15,12,1б,28,10, Самуил 4,2,8,8,1,7,6,10,7, Скакавица 7,25,12,1,16,10,19,20,22,9,18,23а,4,26,11,14,23,2,8,6,17,13а,3, Стаменко Градевски 2,23,15,12,16,6б,1,21,12а,14,22,13,11,6,9,7,8,17,3,61,6а,19,10,3, Стопански Двор Обект,Офиси,Хмелосушилня,Автогарж,Автокъща,Дърводелски Цех,Павилион,Сграда,Цех За Пилета, Упи Х-474,Кв.32 , Христо Ботев 5,7,3,1,6,4,1, Цар Крум 12,11,14,8,9,2,4,1а,3,6,5,10а,10,7, Черни Връх 5а,23,17,8,19,2,6,12,7,11,3а,1,9,21,5,3, Юри Гагарин 28,25,9,6,21,8,15,2,1,8,13,17,12,28,4,6,3,26,16,11,19,30,7,10,24,5,22,1а
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Сапарева Баня: 032046 , 65365,601,10 , 65365.210.111 , 65365.210.931 , 65365.24.636 До Банята , 65365.31.45 , 65365.32.226 , 65365.32.353 , 65365.46.10 , 65365.601.005 , 65365.601.964 , 65365.601.981 , 65365.602.106 , 65365.602.602 , I ,Кв.74 , Iii, Кв.125 , Lxx-462,Кв.74 , Lxxvі,Кв. 74 Идент. 65365.602.375 8, Lxxx,Кв.74 , Lxxxiv-2797,Кв.74 , Xv-2268, Кв.44 , Xviii, Кв. 98 , Ііі-3071,Кв.120 , Албена 1, Александър Стамболийски 24,21,15,20,22,18,12,17,16,4,28,25,4,16,3,2,6,13,9,1,5,11,12,10,14,7,8,18, Ангел Кънчев 2,4,10, Баба Тонка 5,2,3, Бачо Киро 6,8,5,7,3,2,16,12,1, Болярица 11,2,3,11,10,8,4,5,6,7,2, Бор 2,3,5,4,6,2,8,1,3, Бреза 5,2,7,3,1,10,8,30,12,9,4,11,6, Бригадирска 19,2,20,54,18,12,15,30,32,40,48,50,44,16,22,28,24,52,8,1,13,36,21,26,34,42,10,17,9,38,3,5,25, Буйов Рид 6,5,3,1,8,2, Валявица 8,16,6,8,4,10,2, Васил Априлов 11,9,10,14,6,5,3,7,4,2,16,8, Васил Левски 18,27,20,29,24,22,1,26,23,21,1 Сграда 2,1 Сграда 1,1 Сграда 3,13,8,4,14,19,9,17,16,6,5,11,28,2,12,10,7,15, Васил Петлешков 11,5,7,1,3,2,22,17,19,23,14,11,18,9,12,6,21,24,13,4,15, Верила Пи Ххiii-685 Кв.53,11,7,1а,1,5,14,2,4,10,8,9, Веслец 26,15,1,17,19,14,12,6,8,25,29,2,27,16,18,10,5,3,21, Вихрен 13,42,44,24,20,28,22,32,23,30,532,17,532,5,6,10а,1,9,2,13,7,8,10,4,20,14, Волов 1,5,6,7,11,9,1,2,3,4,Гатер, Гео Милев 3,8,2,1а,11,4,5,6,10, Георги Бенковски 16,22,11,13,20,8,14,7,9,6,1,18,15,4,10,3,2, Георги Терзийски 17,5,9,19,16,15,13,3,11,1, Германея 61,1,52,21,59,53,3,57,2,50,40,1,45,14,1,32,1,39,9,21,25,37,29,31,23,27,35,30,15,6,26,20,28,7,5,Участък,2,22,1,11,10,30,3,19,14,16,2,6,1,1,2,1,1,1,1,1,16, Гюрица 6, Детелина 9,2,8,4,11,7, Джерман 43,35,39,28,27,33,44,41,47,32,40,24,26,18,30,45,36,63,65,52,2,7,4,8,3,10,23,15,6,3а,1,5,25,17,21,
14,13,19,18,27, Джуганица 10,6,10,13,11,20,18,4,28,1а,9,3,25,12,1,17,7,26,19,14,23,2,5,15,1,9, Димитър Чучуганов 11,6,2,10,8,5,9,13,1,3,12, Дъга 8,7,3,6,1,12,10,5,14,4,2,16,9, Еделвайс 6,8,4, Здравец 2,3,5, Иван Вазов 77,23,57,48,65,49,81,46,47,32,44,52,73,69,79,53,61,45,28,59,36,34,40,75,85,30,51,30а,71,63,55,77,61а,67,27,2,6,4,17,8,7,12,25,19,15,5,23,16,21,20,33,29,20,22,41,25,27,43, Иван Рилски 5,1,12,4,9,3,8,2,7,11,5,10,14, Иглика 3,16,6,10,8,1,14,20,12,18,2,6, Извънрегулация 4, Йордан Михайлов 5,3,1,10,9,7,6,5а,2,5,8,4, Йордан Попмихайлов 9,13,7,14,12,16,12, Кирил И Методи 2,5,8,9,6,10,11,3,12,1,4, Княз Борис 3,1,4,10,6,2,12,15,3,9,8, Кокиче 8,1а,4,5,3,6,1,2, Коста Петров 3,3,1,2,5,3,4, Крайречна 25,31,29,3,19а,21,11,5,22,35,13,33,1,17,41,19,27,15, Кръстю Софрониев 4,2,3,1, Лакатница 12,7,23,19,9,17,6,15,4,1,3,7,2,6,1, Липа 62,49,39,12,26,60,48,51,38,52,42,22,43,30,23,29,40,20,10,34,58,53,64,31,47,17,50,44,32,19,21,66,55,27,35,24,37,46,36,11а,41,33,25,56,54,70,68,15, Ловна 10,3,7,6,1,5,4,9, Лоза 7,8,34,19,14,18,25,10,26,1,28,6,24,23,9,20,17,12,16,2,32,7,15,11,3,4,13,21, Любен Каравелов 3,1,2,9,15,1,13,11, Малина 11,2,7,6,5,3, Местност Бончук Къща,Бензиностанция, Местност Водни Дол Вилно Селище, Местност Зелени Преслап Почивен Дом Марена,Бунгала, Местност Под Селото Дървод.Цех, Местност Света Вода Къща, Местност Сиракова Круша Бензиностанция, Местонст Грамчова Чешма Ограда,Гатер, Момина Сълза 11,8,3,9,19,16,14,13,17,15,2,4,12,3а,7,23,6,10,21,11,1, Мусала 2,4,2а,6,1,3,5, Незабравка 8,1,2,6,3,4,10, Никола Вапцаров 7,9,11,14,18,13,12,5,8,16,3,10,2,1,8, Нов Живот 7,16,11,20,5,10,6,18,13,12,14,22,17,4,15,1,21,9, Омуртаг 10,6,8,4,2, Опълченска 14,20,16,23,7,6,15,3,4,19,12,14а,9,1,10,13,11,22,17,2,8,18, Осми Март 8,4,1,6,10,2,5, Отец Паисий 36,36,9,2,3,1,10,5,7,4,8,42,34,23,14,43,37,2,33,26,36,55,29,27,13,21,56,44,16,12,17,51,40,14б,59,14в,47,30,31,39,14а,20,49, Паничище 65,112,67,110,104,Бунгала,Вила,16,18,24,20,28,13,26,17,15,37,30,22,9,12,14,7,5,43,36,52,2,37,21,54,50,80,41,66,74,38,88,68,82,35,19,1,40,33а,70,49,,,47,64,84,92,86,39,62,51,33,46,78,13,44,90,58,60,31,29,63,96,108,57,51,59,86,106,55,104,61,102,65,98,94,100,119,99,87,136,132,118,130,105,20,95,107,150,1
На 16.09.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Сапарева Баня: 65365.601.964 , I ,Кв.74 , Lxxvі,Кв. 74 Идент. 65365.602.375 8, Lxxx,Кв.74 , Lxxxiv-2797,Кв.74 , Александър Стамболийски 4,16,3,2,6,13,9,1,5,11,12,10,14,7,8, Баба Тонка 5,2,3, Бор 3, Валявица 6,8,4,10,2, Васил Петлешков 22,17,19,23,14,11,18,9,12,6,21,24,13,4,15, Германея 15,6,26,20,28,7,5,Участък,2,22,1,11,10,30,3,19,14,16, Еделвайс 6,8,4, Кръстю Софрониев 4,2,3,1, Момина Сълза 8,3,9,19,16,14,13,17,15,2,4,12,3а,7,23,6,10,21,11,1, Мусала 2,4,2а,6,1,3,5, Незабравка 8,1,2,6,3,4, Омуртаг 10,6,8,4,2, Отец Паисий 36, Паничище 43,36,52,2,37,21,54,50,80,41,66,74,38,88,68,82,35,19,1,40,33а,70,49,,,47,64,84,92,86,39,62,51,33,46,78,13,44,90,58,60,31,29, Пи Lxxxііі; Кв.74 , Плиска 12,56,21, Победа 30, Раковски 18, Серафим Йорданов 5,17,49,13,6,4,1,11,9,15, Синчец 7,13,9,3,11,5,6,4,1, Скакавица 12, Скобелев 13, Славяни 10, Стоил Косовски 21,18,16,20,14,15,2, Трети Март 17, Упи Lxxx,
Кв.74 , Хан Аспарух 2,18,6,12,4,7,14,1,8,16,5,10,3, Христо Ботев 1,5,7,2,3, Шипка 6,2,4,5,8, Явор 1,2,4, Ягода 6,10,2,4,8,1
На 16.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Сапарева Баня: 65365.602.602 , Ііі-3071,Кв.120 , Ангел Кънчев 2,4,10, Бригадирска 19,2,20,54,18,12,15,30,32,40,48,50,44,16,22,28,24,52,8,1,13,36,21,26,34,42,10,17,9,38,3,5,25, Буйов Рид 2, Веслец 15,1,17,19,14,12,6,8,25,29,2,27,16,18,10,5,3,21, Германея 1, Княз Борис 3, Коста Петров 3, Нов Живот 7,16,11,20,5,10,6,18,13,12,14,22,17,4,15,1,21,9, Осми Март 8,4,1,6,10,2,5, Паничище 119,99,87,136,132,118,130,105,20,95,107,150,113,121,81,69а,117,109,89,103,134,138,91,101,111,115,128,83, Победа 28,2,25,32,15,13,37,40,44,42,17,30,34,26,22,48,64,58,52,19,21,38,36,80,4, Преспа 11,6,9, Рилски Езера 6, Тинтява 12,3,2,5,4,10,1,16, Тракия 30
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Сапарево: 002002 , 00455042 , 045132 , X-2698 , І-2332,Кв.66 , Айдарска 4,6,3,2,5,1, Бачо Киро 21,11,17,4,18,14,10,12,1,16,15,9,23а,6,2,13,19,8,1, Божур 32,14,20,18,28,26,1,8,27,3,16,15,25,29,13,17,19,7,10,21,5, Бузлуджа 1,8,13,7,19,3,12,22,11,14,17,24,26,6,1,18,10,2,9,15, Васил Левски Тп,10,6,1,12,7,4,5,11,9,8,2,3,18,15,14,13,3, Венелин 31,44,14,24,29,21,43,33,40,27,36,37,25,23,31,34,35,30,28,42,18,16,56,45,41,32,22,38,26,20,39,6,8,17,19,12,15,4,2,11,1,7,3,5,13,9,26, Верила 6,3,5,2,1, Витоша 16,8,10,12,19,11,23,13,17,4,15,6,14,9,7,25,1,21,3,2,5, Вражалец 1,3,2, Дамка 15,6,1,10,Вила,5а,20,5,8,21,4,13,2,9,11,3,12,7,3, Иглика 6,8,4,1, Извора 2,5,8,6,16,7,1,14,9,10,4,3,18, Искър 1,7,3,5, Калоян 2,1,9,5,7,11,3, Киндо 34,38,21,23,36,26,40,52,46,50,25,32,19,42,31,28,14,8,3,9,18,6,1,2,7,10,11,7,13,18,15,9, Лале 6,2,3,Бунгало,5,4,7, Минзухар 2,7,5,3, Могилата 5,7,8,3,1,14,10,6,2, Морава 4,1,15,6,13,16,12,7,5,14,11,10,18,8,9,19,38,26,22,29,30,36,27,21,25,34,28, Мусала 7,1,5,6,2,4,1а, Найден Дринов 3,8,12,10,2,1,14,5,6, Никлин Камък 14,1,8,6,12,2,10,4,3, Осми Март 1, Павел Бобеков 2,1,5,8,1,15,8,7,11,13,4,2,5,12,10,6,9,3,14, Паисий 35,39,32,37,41,45,30,43,47,34,42,34,4,8,2,14,12,16,9,6,10,13,3,7,11,1,5,17,15,24,25,31,23,16,29,19,28, Пейо Яворов 39,38,35,51,9,15,57,43,49,23,37,30,69,13,24,8,1,5,21,19,34,33,20,32,45,51а,25,17,7,28,№39,36,53,29,47,119,105,103,121,109,107,117,113,111,83,101,28,79,81,99,89,77,93,78,87,97,95,85а,85,63,67,69,55,65, Планинец 9,1,5,15,8,4,2,3,10,20,6,14,11,13,16,18,7, Райна Княгиня 2, Ридо 10,1,6,3,14,12,8,2,5,4, Ръжана 2,12,6,8,7,10,3,4,1, Седемте Рилски Езера 28,18,9,12,7,14,6,11,1,20,19,13,3,5,16,22,24,8,17,26,18, Средна Гора 7,8,2,3,6,4,1,11,9,5, Старио Камък 4,Каравана,1,2,4, Стопански Двор Стопанска Постройка,Фуражомелка,Бензиностанция,Склад,Кооперация,Стопанска Постройка,Хале, Струма 19,14,15,13,16,18,12,22,20,10,17,8,6а,3,11,1,13,5,2, Теменужка 9,6,7,4,1,11,8,5, Тодор Влайков 15,13,2,3,7,5,11,13,7, Упи Ix-1914, Кв.33 , Упи Ххv,Кв.20 , Х-2149,Кв.11 , Хаджи Димитър 6,2,1,4, Хаджи Иван 38,22,42,25,28,8,13,41,19,20,10,36,12,26,4,27,37,15,30,5,18,11,16,9,33,7,3,35,14,40,24,23,1,29,2,34,6,32,17, Хан Аспарух 15,19,23,29,21,27,25,31,6,20,18,3,12,14,4,23,5,11,10,2,9,16, Христо Ботев 19,3,15,13,4,11,18,2,11а,1,5,6,10,51,43,34,61,58,28,52,46,42,55,65,44,38,30,54,33,56,50,37,47,49,59,35,48,63,53,45,60,41,32,19,20,5,12,29,24,22,27,16,10, Цар Асен 9,8,3,6,4, Шипка 22,29,19,17,1,8,16,5,25,12,10,6,13,22,4,33,30,26,27,9,18,2,3,14,20,28,24,11,23, Ягода 1
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Червен Брег: Александър Стамболийски 4,2,8,6,74,36,28,78,65,58,40,53б,63,33,53,3,60,30,25,54,12,53а,5,34,72,44,39,45,49,16,43,13,32,20,76,26,21,48,50,57,24,17,68,7,41,62,1,Къща,55,22,2,56,23,10,66,38,35,51,60а,31,1,Къща, Баба Парашкева 7,18,6,26,4,32,29,14,19,25,11,12,9,27,10,16,1,22,5,24,20,13,21,23,8,15,30,36а,36,34,35, Баба Тонка 3,1,2,9,8,5,12,7,11, Бачо Киро 10,8,20,17,39,35,32,22,45,2,6,26,29,43,3,19,31,7,24,27,11,18,25,41,28,4,9,30,37, Бенковски 20,14,18,16,22,19,12,5, Бончук 4,1,5,6,3,8,7,2,10,20б,16,22,18,20а,11,9,13,10,17, Бузлуджа 8,3,16,10,6,2,1,4, Васил Демиревски 4,7,6,2,15,13,1,11,3,5,23,17,33,29,12,39,40,19,37,35,27,41,25,16,18, Васил Коларов 23,8,6,21,31а,10,24,14,22,15,4,17,11,16,18,19,5,12,28,47,78,45,62,74,72,52,66а,70,39,68,66,64,43,82,76,80,36,25,32,46,29,38а,27,22,31а,48,34,31б,40,6,50,23,42,30,38б, Васил Левски 4,3,5,1,2, Верила 1,3,7,5, Гагарин 12,6,7,1,2,5,10,14,8, Георги Димитров 44,28,18,7,10,8,46,56,29,20,2,14,40,48,13,19,22,1,42,5,54,22а,12,31,32,36а,16,30,34,62,23,50,36б,25,9,38,12а,58,52,21,26,24,4,15,60,3,17,74,10,88,80,84,12,82,Павилион,78,92,86,92,53,51,47,49,55,45,43,40,39,64,37,72,76,33,70,68,66,74, Гурко 1,6,3,2,5,7,10,1,9,12, Джубрена 6,18,20,22,27, Димитър Благоев 13,15,54,58,56,60,22,38,32,27,2,13,12,26,9,23,15,18,28,36,7,19,17,6,21,10,5,11,14,16,30,25,8,3,4,
24, Иван Вазов 8,4,1,2,3,6, Йорданка Николова 2,8,1,22,26,7,28,20,30,18,6а,16,4,6б, Кирил И Методий 5,2,4,3,9,7, Лиляна Димитрова 2,4,6,1,8, Любен Каравелов 5,2,9,13,3,6,1,12,7,10,4,8,11, Максим Горки 1,20,4,7,5,3,2, Малчика 1,4,6,9,7,3,5,2, Маршал Толбухин 22,16,10,24,18,14,6,1,12,20, Местност Могилите Авторабот., Местност Рибарници Вила,Хале, Митко Палаузов 19,27,31б,33,26,22,24,31а,84,25,20,35,16,7,4,3,2,5,1,8,8,23а,17,11,23,21,15,9,12,14,6,16,18,13,19,10, Мусала 2,5,3,4,1, Никола Вапцаров 3,9,39,37,35,25,15,27,19,23,17,21,13, Оборище 5,2,3,1, Общ.Дупница , Опълченска 4,6,2,5,3, Партизанска 2,3,6,4,1, Пионерска 2,24,28,7,12,1,43,31,45,15,18,10,39,35,37,8,29,41,25,17,23,5,3,49,13,33,30,20,9,22,27,26,21,47,16,53а,36,30,55,59,32,44,53,57,49,38, Плиска 3,5,7,1,2,4,6,3, Райна Княгиня 5,4,7,2,8,6,30,1,3, Раковски 15,8,14,10,17,12,2,3,1,7,4,9,5,11,6, Рила 14,16,12,1,3,4,10,8, Станке Димитров 22,28,24,23,30,21,13,17,5,7,2,19,15,11,10,14,20,6,4,8,12,16, Стопански Двор Пр.Кооп-Я,Пр.Кооп-Я, Трети Гвардейски Полк 8,12,1,2,4,5,3,22,7,16,9,20,10,6,14, Хаджи Димитър 2,4,10,12,13,8,11,5,6,9,3, Хан Аспарух 12,1,4,14,16,10,2, Христо Ботев 2,15,3,17,9,14,4,1,18,12а,11,7,16,13,6,8,12,5а,10,5, Христо Смирненски 4,3,2,1, Шипка 19,3,22,8,38,1,18,2,21,29,34,12,7,35,14,27,10,23,9,20,30,6,16,24,36,25,15,28,37,26,31,13,33,40, 3,1
На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 17:00 ч./ – Червен Брег: Баба Парашкева 36а,36,34, Васил Коларов 47,78,45,62,74,72,52,66а,70,39,68,66,64,43,82,76,80, Верила 1,3,7,5, Георги Димитров 92,53,51,47,49,55,45,43,74,10,88,80,84,12,82,Павилион,78,92,86, Гурко 10,1,9,12, Димитър Благоев 54,58,56,60, Местност Могилите Авторабот., Местност Рибарници Вила,Хале, Опълченска 4,6,2,5,3, Пионерска 53а,36,30,55,59,32,44,53,57,49,38, Стопански Двор Пр.Кооп-Я,Пр.Кооп-Я, Трети Гвардейски Полк 8,12,1,2,4,5,3,22,7,16,9,20,10,6,14
На 16.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.09.2019 г. /16:00 – 18:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Яхиново: 87724.10.5 , 87727.13.10 , 87727.13.18.2 , 87727.14.69 , 87727.17.1 , 87727.20.2 , 87727.203.284 , Алеко Константинов 26,3а,4,8,6,9,12,2,7,13а,20,1,5а,14,5,18,8а,13,3,11а,24,16,22,11,35,28,31,30,17,46,23,15,38,30а,40а,29,36,33,37,25,42,32,21,44,34,40,11,27а, Ангел Кънчев 13,5,7,11,15,17,6,9,4а,4,2, Бузлуджа 30,8,13,14,12,1,15,10,7,18,5,16а,6,9,7а,3,16,4,11, Васил Априлов 4,6а,5,10,1,3,2,8,6, Васил Демиревски 11,17,5,3а,4,18,10,1,19,13,3,7,6,2а,14,2,9,21,8,12,15, Васил Левски 4а,30,11,4,18,2а,24,21,22,8,16,2,6,1,26,12,16а,28,10,48,31,72,21,37,62,35,29,66,50,23,19,17,54,15,74,13,58,64,52,13а,25,25а,27,33,56,26,56,38,3,34,5,36,48,46,7,9а,11,40,34а,31, Генерал Гурко 41,43,19а,5,29,27,35,29а,33,19,13,37,11,1,9,25,21,33а,3,23,7,81,99,91а,93,107,103,71,109,105,97,75,113,67,65,2,61,87,79,63,85,95,89,111,101,71,2,49,49а,47,73,53,57,51,59, Генерал Скобелев 23,1,7,15а,16,4а,19,12,6а,10,4,14,2а,3,21,13,6,11,2,9,8,5,17,22,20, Генерал Столетов 22,4а,9а,1,2а,14,16,16а,22а,6,3,20,5,8,7,14а,11,26,10,24, Георги Раковски 7а,1,11,8а,18,12,14,9,7 А,4,2,13,20,15,13а,16,3,6,7,3а,6а,10,21,28,32,36,24,30,26,34, Девети Септември 5,15,32,13,11,26,22,24,16,14,22а,30,17,19,8,20,12,28а,9,21,18,23,7,28,10,9,2,4,6,1, Димчо Дебелянов 5,4,3,2,1,7, Доктор Петър Берон 1,8а,3,4,6а,42а,10,12,8,2,6, Иван Вазов 4,12,14,8,6,7,1,15,24,13,16,22,8а,5,12а,10,11,18а,22а,18,20,16а,38,35,23,52,50,25,29,30,47,54,30а,17,31,34,33,28,42а,27,45,54а,21,19,41,37,46,43,39,49,42,44,36,38а,48,32, Иглика 7,1,5а,15,13,5,3,11а,11,9а,9, Йордан Йовков 2,12,4,1а,8,6,1, Йорданка Николова 2,1а,3,5,6,1,4,8, Кокиче 4 А,3,4,2,1, Коста Петров 30а,25,28,25а,21,24,23,26,27,30,6,22,2,7,11а,19,20,13,16,4,18,12,11,24,8а,5,17,9,14,1, Любен Каравелов 11,16,14,12,13,9,13а,15,12а,5,4,8,10,2,1,7,6, Марин Дринов 1 А,6,7,5,2,4,10,6,8,11,13, Марсилия 3,1,5,2, Местност Полето , Опълченска 15,7,19а,12,14,8,9,17,11,13,16,17а,6,18,2,4,3,16а,9а,50, П Р Славейков 18а,1,16,11,4,14,17,19,6,21,5,13,3,7,12,10,2,15,25,18,8,9,20,11,25,29,22,27,23, Патриарх Евтимий 7,11,13,5,3,9,12,6,2,1,15,8а,15а,17, Пейо Яворов 3,6,6а,17,10,2,7,9,4,12,13,11,8, Река Джубрена 16,2,9,4 А,12,10,8,4,6,32,32а,18,22,24,30,38,18а,20,28,30а,34,26,40,42, Стефан Караджа 1,7,1,4,3,9,2,5,13,12,6,11,11а,6а,8, Стопански Двор Склад, Трети Март 4,1,2, Христо Ботев 1,7,6,8,1,3,1а,2,5,7а,60,5,26,19,25,27,29а,22 А,22,13,11,12,10,15,31,29,16,17,24,22а,21,40,15,50,57,36,41,51,35,55,56,41а,37,39,1,49,48,28,42,34,62,59,11,30,60,32,62а,58,52,53,33,44,Черква,43,80а,108а,69,90,102,91 Б,104,73,89,86,61,98,72,71,91а,89а,70,82,92,79,95,108,91,88,87,93,78,96,76,63,67,85,100,64,97,80,65,106,75,74,66, Яхинско Шосе 53
Община Трекляно
На 20.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Брест, Общ. Трекляно: Махала Селото Магазин
На 20.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Горни Коритен: Махала Богдановци , Махала Григоринци , Махала Джуркинци , Махала Лиярска , Махала Лозановци , Махала Любенова , Махала Мъзгарска , Махала Пауновци , Махала Петкова , Махала Попова , Махала Ралоква , Махала Расова , Махала Спасановци , Махала Цонева
На 18.09.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./ – Драгойчинци: Мах.Богданова , Мах.Бозкина , Мах.Градско Ливаде , Мах.Дайчова , Мах.Деяница , Мах.Дълги Лом , Мах.Дърнелци , Мах.Зеинци , Мах.Куркина , Мах.Митарци , Мах.Пейчинова , Мах.Село , Мах.Средно Осое , Мах.Чорбаджийска , Мах.Ширилова
На 18.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Драгойчинци: Мах.Гигина , Мах.Гигинци , Мах.Джикаре , Мах.Злондон , Мах.Корита , Мах.Малка Падина
На 19.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Косово, Общ. Трекляно: Махала Ангеловци , Махала Въргинци , Махала Дузинци , Махала Лисичковци , Махала Пашинци , Махала Поповци , Махала Селото , Махала Сировичинци , Махала Такламановци
На 20.09.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./ – Косово, Общ. Трекляно: Махала Върбица , Махала Дурниловци , Махала Качаревци Къща, Махала Широки Дол Къща
На 16.09.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./ – Трекляно: Махала Антовци , Махала Младост , Махала Стойковци , Махала Центъра , Махала Чавдаровци
На 16.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Трекляно: Махала Аплатовци , Махала Бойкинци , Махала Младост , Махала Центъра , Махала Шавудинци , Махала Щроклинци
На 19.09.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./ – Трекляно: Махала Бакъмска , Махала Божуринци , Махала Кръстинци , Махала Кьосинци , Махала Павлевци , Махала Тодоровци , Махала Тошинци , Махала Трънярци , Махала Тупарци , Махала Центъра
На 17.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Трекляно: Махала Бакъмска , Махала Бръзина , Махала Връшинци , Махала Горни Балабановци , Махала Димитрина , Махала Долни Балабановци , Махала Дъбът , Махала Караджинца , Махала Караджинци , Махала Лисичковци , Махала Марикинци , Махала Младост , Махала Поповци , Махала Табаци , Махала Цалакина , Махала Центъра Къща, Махала Центъра Къща,Кош, Махала Шумановци
На 17.09.2019 г. /12:30 – 15:30 ч./ – Трекляно: Махала Бръзина , Махала Връшинци , Махала Дъбът , Махала Караджинца , Махала Караджинци , Махала Марикинци , Махала Младост , Махала Табаци , Махала Центъра Къща,Кош, Махала Шумановци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Please follow and like us: