Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 септември 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Благоевград
Община Банско
На 19.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Банско: Местност Малка Ливада 2, Местност Свети Георги
На 19.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Гостун
На 19.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Добринище: 9ти Септември , Адам Трънка 17,25,2,16,12,23,9,30,22,42,20,13,6,7,19,5,10,11,99,4,1,15,21, Александър Стамболийски 3,2,1,9, Арсо Пандурски 5,2,3,4,8,6,1, Бачо Киро 4,8,5,6,2,99,7,1,3, Благийница Имот С Идентификатор 21498.157.2, Бор 4,2, Борис Парапунов 6,4, Васил Априлов 6,8,2,1,4,7,9,5,3,9, Васил Коларов 8,3,1,7,14,4,99,5,6,14, Васил Левски 5,2,3,1, Вела Пеева 4,5,2,7,1,3, Гарата 5,3,16,9,1 Апартамент, Георги Бенковски 2,21,14,14,10,17,31,23,29,13,33,15,6,9,1,7,3,4, Георги Димитров 22,31,3,30,17,7,11,5,33,19,6,4,20,28,13,9,14,12,27,26,32,23,10,29,21,34,99,21,10, Георги Темелков 9,8,5,12,1,4,17,15,13,11,3,8, Георги.С.Раковски 1,4,3,2,5,1, Григор Мацин 1,3,5, Десилица 12,10,14,3,2,8,20,6, Иван Вазов 9, Иван Галчев 10,17,5,11,21,13,1,6,4,99,3,15,7, Иван Козарев 15,7,10,11,4,1,13,5,12,99,3,14,8,6, М. Тепченик , Москва 9,5,3,2,1,7, Незнаен Воин 99,Комплектен Трафопост Ктп 2х630,8,6,4, Неофит Рилски 6,20,1,10,12,13,3,14,11,8,16,5,9, Неуточнен Адрес Поща, Никола Вапцаров 3,10,5,2,8,6, Никола Парапунов 1,4,11,6,7,15,9,3,5, Освобождение 8,6,1,10,5,3,2,18,7,12,4, Охрид 2,6,12,10,2,99,14,8,6, Партизанска 99,6,7,5,11,13,3,4,9,1,2, Петър Галчев 13,7,13а,99,3,8,11,6,4,2,9,10, Пирин 19,4,1,5,7,9,2,15,8,6,11,10,3, Попово Езеро 9, Софроний 10, Тодор Каблешков 6,4,28,99,14,26,10,22,18,20,2,30,16,24, Търговска 6,5,1, Хан Аспарух 2,13,16,25,20,17,26,18,24,10,2,200,14,4,11,8,21,22,19,23,12,8,3,6,7,2,1,9,5,10, Хан Крум 6,4,1,2,3,5, Христо Ботев 9,4,6,5,12,3,8,2,11,17,15,1,7,19,13,14,10, Христо Смирненски 20, Цар Самуил 4,12,2,10, Цар Симеон 8,1,99,5,6,3,4,2,8,6, Читалище , Чобан Бойчо 26,16,3,18,10,22,12,14,8,4,24, Пл. Независимост №1,Тп Читалище,Тото Пункт,Кв.87,Тп Авариен Пункт,Харманлийски Лагер,8,Тп Белия Рид
На 19.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: Имот 032105, Местност Ано;
На 19.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Места: І-92 Кв.6
На 19.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Места
На 19.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Обидим: 000024 Еккте 53059 , Местност Долене
На 19.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Филипово, Общ. Банско: 001319 , Vііі-138, Кв.13 , Vііі-34 Кв.13
Община Благоевград
На 18.09.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: 001451 , 04217.920.1.70 , 04217.929.10.29 , 04279.927.30 , Бодрост , Вилна Зона Картала , Гръчките Ливади , Зона Картала , Картала , Конярнико , Местност Бодрост , Местност Добро Поле , Местност Картала , Местност Конярнико , Местност Септемврийче , Местност Тепавиците , Местност Широканска Стопанска Сграда, Пи №001451 , Септемврийче , Комплекс,Вила,12
На 18.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: 001451 , 04217.920.1.70 , 04217.929.10.29 , 04279.927.30 , Бодрост , Вилна Зона Картала , Зона Картала , Картала , Местност Бодрост , Местност Добро Поле , Местност Картала , Местност Септемврийче , Пи №001451 , Септемврийче , 12,Вила
На 16.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: Месност Демирево Къща, Месност Демирево Къща, Местност Горно Демирево , Местност Горно Демирево
На 16.09.2019 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.36.89 , Александър Стамболийски , Ален Мак 13,8,Жилище, Антон Чехов 1, Армутлука , Асен Итов 9, Бистрица Жилище,Жилище, Братя Иванови Жилище,1, Броди 2,36,32,16, Васил Левски 42,65, Владо Черноземски 3, Гемеджиите 12, Георги Попов 30, Даме Груев 36, Еленово Жилище,173, Зеленка 5, Иван Гарванов 1б, Илинден 23,14, Искър 13, Карамихайлов Бунар , Кв. Струмско Стопански Двор , Коста Босилков 3, Липа 2, Любен Каравелов 6, Люляк 21, Местност Авганцов Чифлик Ш.72 , Местност Горски Разсадник , Местност Пенков Чифлик Жилищна Сграда-Временно Ст-Во,Помпа,Пом.С-Во,Помпа За Напояване, Местност Под Черквата Помпа За Напояване,Помпа За Напояване,Жилище,1,,,Къща, Местност Промишлена Зона , Местност Река Бистрица Помощно Стопанство, Местност Река Струма Помощно Ст-Во,Имот №108032, Местност Реката , Неуточнен Адрес Тп Горско Стопанство, Николай Петрини 42, Обел 4, Огражден Жилище,8, Освобождение 94,98,16,96, Панайот Хитов 14,25, Пенков Чифлик Ш.39, Пенков Чифлик-Ш.39 , Пирин Жилище, Покровнишко Шосе 14,Производствена База-Бетонов Въ,61,Мотел С Търговска База, Офиси,Магазин За Мебели И Офиси,Помпа За Напояване,22, Полковник Дрангов 100, Река Бистрица , Старата Гара-Ш-14 , Стопански Двор Струмско , Струма 17,Жилище,15,9, Струмско Център 21,2,Гараж,Стопанство,16,17,Жилище,Автосервиз-Временно Ст-Во,Жилище,Пом.С-Во,Рибарник, Христо Чернопеев 2, Яне Сандански 15, Склад,Помощно Стопанстово
На 20.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.601.133 , 7-Ма Рилска Дивизия 2,4, Александър Стамболийски 35,46а,31,41,34,28,47,48,43,29,39,42,55,53,36,30,51,44,38,46,33,38,45,52,36,50,34,49,35,37,36, Антон Чехов 20,12,10,8,6,14,4,6а,16,2,Аптека,Канцеларии,5,14б,18, Васил Априлов 6,20,21,18,19,22,16,23,8,14, Васил Левски 2, Васил Левски 18,32,16,20,26, Васил Левски 29,37,49,39, Георги Бенковски 1,6,8,7,9,4,3,8,5, Григор Пърличев 7,5, Даме Груев 42 А,42 Б,42 Блок -А,42, Дойран 15, Евтим Драганов 4,5,6,3,7,9,2,1, Запад , Запад 54,55,53,53,54,54, Иван Михайлов 49,55,3,4,53, Илинден 2,3,2а,1а,1,5,1, Илинден 6,Магазин,12,13, Кв. 216 В, 2-Ри Микрорайон , Климент Охридски 16,14,47,10,23,39,37,26,15,25,31,43,35,28,32,19,45,33,27,24,17,30,21,49,22,13,41,29,18,12, Кузман Шапкарев 1,8,2,4,3,6,10, Люляк 18,19, Малешево 10,4,5,8,1,13,12,2,14,6,16,3,15,17,11, Места 9,3,5,2,7,11,13,4,14,6,15,1,12, Местност Чакалица Офис, Николай Петрини 18, Орцето 3,9,5,11,10,4,7,8,6,1,2, Пазара Ателие,Павилион,Канцеларии, Петър Зографски 13, Пи №04279.601.426, Упи X, Кв.192 , Плиска 6,8,2,2а,10,1,4,5, Полковник Дрангов 7,3,6,5,4,9,13,11, Полковник Дрангов 59, Промишлен Пазар , Св. Димитър Солунски 12,1 На Гарата,Гараж,16,Офис,1 На Гарата,17, Св. Димитър Солунски 30, Славянска 97,97, Стефан Стамболов 33,47,37,43,41,51,49,45,35,39, Стефан Стамболов 13, Страцин 8,6,3, Страцин 11,10,18,9, Тодор Александров 55,53,71,92а,75,57,51,81,61,77,67,92,65,59,73,90,69,63, Упи Iv-537, Кв.124 , Хилендар 2, Чакалица 2а,2,4,2,6, Офис,Администрация
На 18.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.601.133 , 7-Ма Рилска Дивизия 2,4, Александър Стамболийски 35,46а,31,41,34,28,47,48,43,29,39,42,55,53,36,30,51,44,38,46,33,38,45,52,36,50,34,49,35,37,36, Антон Чехов 20,12,10,8,6,14,4,6а,16,2,Аптека,Канцеларии,5,14б,18, Васил Априлов 6,20,21,18,19,22,16,23,8,14, Васил Левски 2, Васил Левски 29,37,49,39, Васил Левски 18,32,16,20,26, Георги Бенковски 1,6,8,7,9,4,3,8,5, Григор Пърличев 7,5, Даме Груев 42 А,42 Б,42 Блок -А,42, Дойран 15, Евтим Драганов 4,5,6,3,7,9,2,1, Запад 54,55,53,53,54,54, Запад , Иван Михайлов 49,55,3,4,53, Илинден 6,Магазин,12,13, Илинден 2,3,2а,1а,1,5,1, Кв. 216 В, 2-Ри Микрорайон , Климент Охридски 16,14,47,10,23,39,37,26,15,25,31,43,35,28,32,19,45,33,27,24,17,30,21,49,22,13,41,29,18,12, Кузман Шапкарев 1,8,2,4,3,6,10, Люляк 18,19, Малешево 10,4,5,8,1,13,12,2,14,6,16,3,15,17,11, Места 9,3,5,2,7,11,13,4,14,6,15,1,12, Местност Чакалица Офис, Николай Петрини 18, Орцето 3,9,5,11,10,4,7,8,6,1,2, Пазара Ателие,Павилион,Канцеларии, Петър Зографски 13, Пи №04279.601.426, Упи X, Кв.192 , Плиска 6,8,2,2а,10,1,4,5, Полковник Дрангов 59, Полковник Дрангов 7,3,6,5,4,9,13,11, Промишлен Пазар , Св. Димитър Солунски 30, Св. Димитър Солунски 12,1 На Гарата,Гараж,16,Офис,1 На Гарата,17, Славянска 97,97, Стефан Стамболов 33,47,37,43,41,51,49,45,35,39, Стефан Стамболов 13, Страцин 11,10,18,9, Страцин 8,6,3, Тодор Александров 55,53,71,92а,75,57,51,81,61,77,67,92,65,59,73,90,69,63, Упи Iv-537, Кв.124 , Хилендар 2, Чакалица 2а,2,4,2,6, Офис,Администрация
На 17.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.601.133 , 7-Ма Рилска Дивизия 2,4, Александър Стамболийски 35,46а,31,41,34,28,47,48,43,29,39,42,55,53,36,30,51,44,38,46,33,38,45,52,36,50,34,49,35,37,36, Антон Чехов 20,12,10,8,6,14,4,6а,16,2,Аптека,Канцеларии,5,14б,18, Васил Априлов 6,20,21,18,19,22,16,23,8,14, Васил Левски 29,37,49,39, Васил Левски 18,32,16,20,26, Васил Левски 2, Георги Бенковски 1,6,8,7,9,4,3,8,5, Григор Пърличев 7,5, Даме Груев 42 А,42 Б,42 Блок -А,42, Дойран 15, Евтим Драганов 4,5,6,3,7,9,2,1, Запад , Запад 54,55,53,53,54,54, Иван Михайлов 49,55,3,4,53, Илинден 2,3,2а,1а,1,5,1, Илинден 6,Магазин,12,13, Кв. 216 В, 2-Ри Микрорайон , Климент Охридски 16,14,47,10,23,39,37,26,15,25,31,43,35,28,32,19,45,33,27,24,17,30,21,49,22,13,41,29,18,12, Кузман Шапкарев 1,8,2,4,3,6,10, Люляк 18,19, Малешево 10,4,5,8,1,13,12,2,14,6,16,3,15,17,11, Места 9,3,5,2,7,11,13,4,14,6,15,1,12, Местност Чакалица Офис, Николай Петрини 18, Орцето 3,9,5,11,10,4,7,8,6,1,2, Пазара Ателие,Павилион,Канцеларии, Петър Зографски 13, Пи №04279.601.426, Упи X, Кв.192 , Плиска 6,8,2,2а,10,1,4,5, Полковник Дрангов 7,3,6,5,4,9,13,11, Полковник Дрангов 59, Промишлен Пазар , Св. Димитър Солунски 12,1 На Гарата,Гараж,16,Офис,1 На Гарата,17, Св. Димитър Солунски 30, Славянска 97,97, Стефан Стамболов 33,47,37,43,41,51,49,45,35,39, Стефан Стамболов 13, Страцин 8,6,3, Страцин 11,10,18,9, Тодор Александров 55,53,71,92а,75,57,51,81,61,77,67,92,65,59,73,90,69,63, Упи Iv-537, Кв.124 , Хилендар 2, Чакалица 2а,2,4,2,6, Офис,Администрация
На 16.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.601.133 , 7-Ма Рилска Дивизия 2,4, Александър Стамболийски 35,46а,31,41,34,28,47,48,43,29,39,42,55,53,36,30,51,44,38,46,33,38,45,52,36,50,34,49,35,37,36, Антон Чехов 20,12,10,8,6,14,4,6а,16,2,Аптека,Канцеларии,5,14б,18, Васил Априлов 6,20,21,18,19,22,16,23,8,14, Васил Левски 29,37,49,39, Васил Левски 18,32,16,20,26, Васил Левски 2, Георги Бенковски 1,6,8,7,9,4,3,8,5, Григор Пърличев 7,5, Даме Груев 42 А,42 Б,42 Блок -А,42, Дойран 15, Евтим Драганов 4,5,6,3,7,9,2,1, Запад 54,55,53,53,54,54, Запад , Иван Михайлов 49,55,3,4,53, Илинден 2,3,2а,1а,1,5,1, Илинден 6,Магазин,12,13, Кв. 216 В, 2-Ри Микрорайон , Климент Охридски 16,14,47,10,23,39,37,26,15,25,31,43,35,28,32,19,45,33,27,24,17,30,21,49,22,13,41,29,18,12, Кузман Шапкарев 1,8,2,4,3,6,10, Люляк 18,19, Малешево 10,4,5,8,1,13,12,2,14,6,16,3,15,17,11, Места 9,3,5,2,7,11,13,4,14,6,15,1,12, Местност Чакалица Офис, Николай Петрини 18, Орцето 3,9,5,11,10,4,7,8,6,1,2, Пазара Ателие,Павилион,Канцеларии, Петър Зографски 13, Пи №04279.601.426, Упи X, Кв.192 , Плиска 6,8,2,2а,10,1,4,5, Полковник Дрангов 7,3,6,5,4,9,13,11, Полковник Дрангов 59, Промишлен Пазар , Св. Димитър Солунски 12,1 На Гарата,Гараж,16,Офис,1 На Гарата,17, Св. Димитър Солунски 30, Славянска 97,97, Стефан Стамболов 33,47,37,43,41,51,49,45,35,39, Стефан Стамболов 13, Страцин 8,6,3, Страцин 11,10,18,9, Тодор Александров 55,53,71,92а,75,57,51,81,61,77,67,92,65,59,73,90,69,63, Упи Iv-537, Кв.124 , Хилендар 2, Чакалица 2а,2,4,2,6, Офис,Администрация
На 18.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов 1, Бодрост 1, Даме Груев 40, Местност Бодрост Жилище,Тп,Жилище,Комплекс,Станция,Бар,База,Вила,Станция,Екоцентър, Еколенд И Заобикаля,Вилна Сграда,Вила Близнак,Жилище, Местност Добро Поле Жилище,Гор.С-Во,Жилище,Бунгало №10,Жилище, Местност Здравец Жилище,Вила, Местност Карталско Дере Жилище,Жилище, Местност Мингингова Поляна Вила,Жилище,Жилище, Местност Септемврийче Жилище,Вилна Сграда,Вила,Жилище
На 18.09.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов 1,1,1, Бодрост 1, Васил Левски 62, Даме Груев 40, Местност Бодрост Жилище,Тп,Жилище,Комплекс,Станция,Бар,База,Вила,Станция,Екоцентър, Еколенд И Заобикаля,Вилна Сграда,Вила Близнак,Жилище, Местност Добро Поле Жилище,Гор.С-Во,Жилище,Бунгало №10,Жилище, Местност Здравец Жилище,Вила, Местност Карталско Дере Жилище,Жилище, Местност Мингингова Поляна Вила,Жилище,Жилище, Местност Септемврийче Жилище,Вилна Сграда,Вила,Жилище
На 18.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Благоевград: Васил Левски 45, Даме Груев Гараж,Магазин,36,36,34,34, Дружба 1,8,10,4,6, Илинден 1,2а, Страцин 1,4,2
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Пи №04279.615.264 , Св.Св. Кирил И Методий 31,29,29
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Българчево: 029023 , 061033 , Жилище
На 16.09.2019 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10 , Махала Хамбарджийска , Местност Синаница/Реката , Синаница / Реката , Тугулска , Жилище,Къща
На 16.09.2019 г. /08:15 – 09:15 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 08:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Дебочица: Вила
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: Адиница , Бобови Ниви , Землището На С.Дъбрава , Зимниците , Кромидището , Местност Клено , Стоп.Постр.До 35 Кв.М.,Жилище
На 16.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: Долна Дъбрава , Имот 000143 , Махала Веляци, Извън Регулация , Местност Атанасова Падина , Местност Бобови Ниви , Стамовица , Юрто , Яновски Рид
На 18.09.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: Местност Черешата
На 16.09.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: Еленово , Имот 27231.501.203 , Местност Валтата , Местност Гошевица , Местност Лесовица , Местност Чуката , Пи №27231.501.268 , Пи-125 Кв.12 , Упи V-282, Кв.5 , Упи Xv-117, Кв. 2 , Упи Xxi-280,Кв.5 , Упи №Х, Кв.1 , Упи Х-182, Кв.5 , Упи-I-205,Кв.8 , Упи-Iii-214,212,301
На 16.09.2019 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Железница, Общ. Симитли: Местност Ръждавец , Поповска
На 16.09.2019 г. /09:30 – 11:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: Васил Левски 40
На 16.09.2019 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лешко: 163, М. Реката-Тополата , Велковци , Горно Лешко Жилище,Жилище,Жилище,Жилище, Долно Лешко Жилище,Помпа За Напояване,Офис,Жилище,Офис,Жилище,Ресторант,Офис,Къща,Омчорник,Жилище, Махала Корянска , Местност Реката-Чуката , Местност Селището , Пи №149 , С. Горно Лешко, Община Благоевград , Жилище
На 16.09.2019 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Мощанец: Xvi-122,123, Кв. 14 , Извън Регулация 1, Мах. Поповска , Махала Кантурска Помпа За Напояване,Къща, Пи №110, Кв.13 , Пи №69, Кв.12 , Упи Xi-75, Кв. 6 , Упи-16-104,Кв.13 , Четирка , Къща,2,Къща,1
На 16.09.2019 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Падеш: Ii-240 , Бреза 7,Поща, Будишка Жилище, Джалевци , Мах. Ушите , Месност Миджевци Помпа За Напояване, Местност Джабирци , Местност Джалеви Бахчи , Местност Златовръх , Местност Пушовица , Местност Ридината , Местност Стопански Двор , Местност Ушите , Местност Чокарци , Падеш Жилище,Овчарник,Жилище,Обор,Жилище,Ресторант,Фуражомелка,Офис,Магазин,Жилище,Жилище,Сладкарница,Фурна,Аптека,Жилищна Сграда,Офис,Магазин,Помпа За Напояване,Здр.Служба,Жилище,Офис,Жилище,Работилница,Офис,Обор,Цех,Лечебница,Фуражомелка,Жилище,Фурна,Жилище,Жилище, Упи I-219, Кв.17 , Упи Ii-207,Кв.13 , Упи V-74, Кв.5 , Гараж
На 16.09.2019 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Покровник: 3-Ти Март 6, Валого , Веселинци , Ленището , Местност Гладно Поле Жилищна Сграда- Вр.Стр., Местност Ленището , Местност Реката , Местност Цветковици , Минковци , Покровнишко Шосе 1,14,15,Скз Покровник,Агрс Благоевград,Фирма, Поповка 5, При Цветковски Воденици , Равначка , Тодор Александров 7,11, Упи I-432, Кв.28 , Упи I-546, Кв.13 , Упи-9-369,Кв.17 , Упи-Xxi-238, 239, Кв.30 , Хан Аспарух 1, Христо Смирненски 17,8, Четирка , Помпа,Жилище,1,Къща
Община Гоце Делчев
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово: 000792 , 072015 , 595 , Александър Стамболийски 7,8,2,3,10,19,12,5,11,6,17,13,25,31,24, Анещи Узунов 16,13,22,23,10,7,5,18,12,21,8,2,19,14,20,3,6,17,11,1,9,4,29,33,26,31,28,24,27,25,30,10,34, Асен Джикаров 4,6,3,1,8,10,11, Балтачица 3,2,9,1,7,6,4,3,5,8,13,2,52,14,33,25,51,19,37,16,43,41,45,35,17,21,12,10,49,31,23,27,15,39,28, Бузлуджа 3,5,10,6,4,8,2,7,12,16,9,18,3,2,10,14, Васил Левски 22,13,11,4,14,20,8,26,7,16,6,12,10,15,17,1,30,34,26,15,28,11, Вела Пеева 6,11,5,3,7,9,8,4,6,14,2,1,12, Даме Груев 1,11,17,20,14,16,25,13,2,19,4,21,6,3,10,8,11,5,12,7,15, Димо Хаджидимов 1,20,9,7,16,5,8,10,2,19,6,4,3,12,11,15,14,1, Драма 25,6,18,13,12,1,11,8,3,7,14,5,22,20,15,4,19,9,2,21,25,21,23,31,27, Дунав 7,6,11,17,4,15,14,3,8,9,15,10,12,19,5,10,2,13,20,1,16,28,25,23,6,11,27,18,4,11, Елин Пелин 25,3,9,13,Тп-4,41,39,23,21,28,51,42,50,49,10,12,17,44,24,34,6,35,13,26,16,43,22,Тп-1,37,19,20,18,23,38,67,55,8,5,53,33а,41,59,30,29,21,33,39,45,15,4,46,76,56,65,69,64,70,5,45,77,91,52,68,58,66,82,62,79,78,13,80,83,81,Тп-2,59,73,Тп-3,71,48,10,1,7,5,70,32, Илезица 1, Йордан Йовков 1,2,7,8,14,6,10,4,3, Кавала 1,6,5,22,32,17,14,20,30,18,4,9,7,8,2,12,3,13,24,21,26,16,22, Кирил И Методий 1,4,5,7, Кокиче 4,1,2,7,18,6,8,1,10,16,24,5,26,32,28,12,22,4,14,13, Крали Марко 1,6,4,2,3, Ленища , М. Ленища , Места 12,1,2,6,4,10,3,8,14, Местност Вельов Рид Помпена Станция,Ханче, Местност Лозята Времянка, Местност Шатора Стопанска Постройка, Неврокоп 1,34,4,16,20,23,10,18,33,19,5,7,17,28,6,11,2,13,12,24,27,1,26,5, Неуточнен Адрес Поща, Октомври 15,10,12,2,31,24,14,16,19,17,33,27,8,5,9,23,25,18,11,6,4,29,7, Орфей 7,1,2,16,6,10,8,3,13,5,9,20, Отец Паисий 21,52,14,17,27,12,23,19,25,18,15,9,6,7,8,3,5,1,10, П.Р.Славейков 6,8,5,4,7,3,2, Пи -778 , Площада Магазин,2а,Клуб,Павилион, Победа 1,2,4, Разпът , Родопа 8,9,10,3, С. Абланица, Имот 000517 , Свилен Русев 8,2,1,3,9,7,4,10,13,18,12, Свобода 8,5,6,3,2,1, Селище 4, Славянка 10,3,8,7,1,13,9,6,17,5,4,13, Славянска 15, Слатина , Стопански Двор Времянка,Офис,Шивашки Цех,Помпена Станция, Теменуга 2, Тодор Паница 4,9,11,3,6,15,10,12,2,8, Тридесет И Пета 15,17,2,4,3,1,11,6,5,1,13,14,6, Тридесет И Шеста 6,9,15,6,30,10,1,20,2,2, Тъпане , Упи Іі, Кв.44 , Христо Ботев 16,21,15,11,10,5,16,8,22,25,17,7,13,23,6,19,1,18,2, Чавдар Войвода 2,3,10,17,4,15,6,13,12,18,11,5,1,7,8,9,12, Чешмите , Юрий Гагарин 2,12,4,9,10,13,5,6,1, 0
На 16.09.2019 г. /12:15 – 15:30 ч./ – Беслен: Парцел 227 По Плана На С. Беслен , Тп1,Тп1
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Блатска: 030023, Местн. Бозукдермен , Тп2,Тп1
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Боголин: 253 , Тп1
На 16.09.2019 г. /11:45 – 15:30 ч./ – Гайтаниново: 021056 М. &Quot;Жингов Бряст&Quot; , Бивша Мраморна Кариера
На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Брегалница 5,7,3,2,1,6,4, Бяло Море Тото Пункт, Звънчарска 28,26,24,25,32,20,23,34,19,21,3,22, Кавала 13,12,5 96,11,7,5,4,6,1 А,10,8,9,1,3,2, Серес 16,10,15,13,9,7,2,11,8,1,12,4,6,14,5, Солун 25, Тодор Александров 21,17,19,5,7,11
На 19.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Гоце Делчев , Местност Мочура
На 16.09.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./ – Гоце Делчев: Гоце Делчев , Царица Йоана 12
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Местност Мочура
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Гърмен: Маноле , Местност Маноле
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Долно Дряново: Упи-I, Кв.30
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Дъбница: Двадесет И Втора 6,16,20,8,7,10,9,12,18, Двадесет И Девета 3,7,2,4,5, Двадесет И Осма 4,1,6,2,8,10, Двадесет И Пета 17, Двадесет И Първа 1,3 А,4,3,6, Двадесет И Трета 12,8,10,5,6,7,1,4, Двадесет И Шеста 3,2, Двадесета 9,2,8,13,3,12,11,5,1, Дванадесета 8, Девета 28,24,9,22,25,34,9,20,2,1,19,8,6,16,13,12,18,7,11,14, Деветнадесета 8,5,7,4,2,3,9, Десета 5,9,14,3,7,1,2,12,13,11, Единадесета 8,6,3,7,5,12,10,1,12a,4, Кюприжик , Неуточнен Адрес Поща, Осемнадесета 5a,2,9,7,21,1,17a,20,14,19,13,12,18,8,15,11,5,17,10,4,16,22, Осма 3,2a,8,2,8а,4,1, Пета 4,38,28,13,5,14,7,22,2,6,30,3,1,27,11,32,19,10,36,24,34,18,42,17,26,16,15, Петнадесета 14,2,3,4, Първа 7,15,8,16,31,46,1,42,27,25,32,34,22,13,36,15,29,21,23,18,33,40,35,6,8,24,38,20, Седемнадесета 2,3,11,4,9,8,6,7, Седма 9,5,13,1,11,17, Стопански Двор Сграда,Цех, Трета 10,11,24,10,8,14,21,1,3,25,18,5,13,26,19,16,20,9,23,2,28, Четвърта 9а,25,6,9,4,27,18,30,38,28,44,17,13a,32,15,12,8,7,13,1,14,5,26,31,2,34,3,42,29,36,17,34, Шеста 20,36,39,32,37,30,23,34,22,38,29,28,25,27,21,31,26, Шестнадесета 23,9,10,15,11,13, 21,1,3,2,36,28,19,4,32
На 16.09.2019 г. /11:45 – 15:30 ч./ – Илинден, Общ. Хаджидимово: Тп2,0,Тп1
На 16.09.2019 г. /12:15 – 15:30 ч./ – Илинден, Общ. Хаджидимово
На 16.09.2019 г. /12:15 – 15:30 ч./ – Копривлен: 000381 , Васил Левски 8,11а, Гоце Делчев 20,22,10,14,8,6,4, Драва 3, Драма 2 А,Времянка,28,30,20,34,16,36,40,60,4,42,26,50,22,6,18,14,38, Завода 17,28,4,2,24,26,11,5,13,22,1,23,30,19,7,9,6, Илинден 2,4, Кирил И Методи 3,21,41,31,29,24,17,27,15,1,9,5,2,37,33,7,13,45,19, Кокиче 28,39,23,31,33,35,17,15,30,26,27,41,51,6,49,45,47,14,19,15,11,6,17,4,12,20,10,5,3,7,16,8,1а,1,2,22,9, Паисий Хилендарски 35,5,8,2,6,10,14, Пи-000186 , Свети Георги 1,8,3,2, Славянска 6, Хіі-544 Кв. 1 , Христо Ботев 3, Цар Калоян 6,7, Тп7,Тп2,От Тп2
На 19.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Копривлен: 024015 , 585 Кв.3 , Бачо Киро 19,10,7,46,9,17,5,21,3,25,27,20,24, Васил Левски 11а,13,2,5,7,10,3,9,1,11,4,8, Драва 6,3,7,10,5,24,1,8, Драма 7,9,13,21,17,27,25,3-5,26,11,2,36, Илинден 8, Мрамора 21,17,19,40,22,25,43,29,27,33,32,35,15,34,23,24,42,31,37,3,13,9,2,14,5,8,10,7,6,18, Неуточнен Адрес Цех За Обработка На Мрамор,Цех За Преработка На Мрамор,Поща,Стадиона, Освобождение 8,13,11,1,3,9,4,19,2,17,23,6,5,7, Петър Берон 7,6,9, Първи Май 10,16,14,9,7,1,5,12,8,2, Славянска 11,10,13,7,6,18,30-32,15,14,5,20,16,9,17,2,4,8,6,3,1,12, Тодор Паница 30,26,20,32,28, Хан Аспарух 15,11,17,9,10,13,8,4,6,19,1,7,2,9,4, Цар Калоян 9,7,5,3,4,1, Цар Симеон 1,15,7,13,17,10,5,11,2, Шипка 13,14,17,15,16,18,10,2,1,8,7,4,12,9,6, Яне Сандански 14,7,2,12,17,13,26,40,23,20,10,1,24,30,8,36,28,4,18,15,6,22,3,11, Тп3,Тп5,Тото Пункт
На 16.09.2019 г. /13:45 – 16:00 ч.; 13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Копривлен: Неуточнен Адрес Помпена Станция
На 16.09.2019 г. /11:45 – 15:30 ч./ – Копривлен
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Крибул: 262 , Тп1
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Крушево, Общ. Гърмен: Vі-138, Кв.10 , Іх-108
На 16.09.2019 г. /11:45 – 15:30 ч./ – Лъки, Общ. Хаджидимово
За периода 16-22.09.2019 г. /14:00 – 23:59 ч./ – Мосомище: Вец Топлика
На 16.09.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./ – Мосомище: Упи Iv-237, Кв.8а
На 16.09.2019 г. /14:00 – 15:30 ч./ – Мусомища: 027116 , 32012 , Ал. Стамболийски 21,12,2,12,8,12,16,18,7,14,1,4,5,10,22,24,20, Анещи Узунов 6,4,8,3,15 Б,11,5,9,Лавка,1,13,4d,23,8,19,12,25,10, Антон Попов 19,18,14,5,1,7,6,3,4,8,9,10,16,12, Баба Тонка 2,9,13,10,6,15,7,17,11,24,14,4,12,1,22,8,16,1,25, Батуми 10,7,9,5,6,1,8,4,12,2,20,16,14, Братя Миладинови 3,6,3,11,8,5,4,1, Бяло Море 1,8,2,6,3,2.,7,16,10,14,13,9,12,8,18,2, Владимир Поптомов 16,10,21,13,4,,,15,5,14,8,9,1,3,11,6,2,23,49, Генерал Гурко 1,1а,8,7,12,5,17,19,10,1, Георги Папалезов 11,9,15,8,21,19,10,6,16,5,17,7,3, Георги С. Раковски 1,15,11,13,1,6,8,9,5,3, Гоце Делчев 4,1,1,2,2,Тп-4,27,4 Поща,15,5,14,7,12,11,4,3,19 А,19,21,10,1,13,9,24, Д-Р.Петър Берон 8,4,3,2,6,1,5,5,18,5,7,9,11, Детелина 1, Димитър Талев 1,22,19,11,20,29,2,12,16,4,7,14,13,6,9,8,15,19,3,22,17,5, Димо Хаджидимов 29,22,4,14,15,13,20,7,8,6,5,25,18,11,16,19,17, Дунав 17,19,28,13,24,21,15,14,4,6,1,8,12,10,2, Еделвайс 5,10,13,7,2,4,3,140,1,17,11,6,9, Здравец 5,6,3,1,6,32, Ивайло 5,2,3,15,13,9,7,11,1,24,22,23,26,7,19, Иван Козарев 24,30,28 D,21,17,16,23,1,18,19,20,28,29,15,27,9,7,4,8,13,1d,3,6,12,10,5,11,14,6 D,1, Кавала 22,17,4,9,14,17a,13,6,30,16,8,20,28a,10,28,1,18,17а, Каваците 4,9,8,2,3,1, Кирил И Методий 6,5,9,4,8,14,1,15,89,19,2,16, Клокотница 2,20,17,12,14,18,2,9,20а,6,11, Кокошките , Краището , Кулата 4,1,25,6,23,13,19,15,25,10,2 А,21,29,7,12,18,11,29 А,16, Лозята , М. Отавата , Марица 15,20,19,21,16,17,6,14,10,19,13,15,8,12,22,4,18, Места 14,20a,16,22,20,8,22,6,10,4,18,20, Местност Ливадите Стопанска Сграда, Местност Параклиса Черква, Местност Стопански Двор Мандра,Месопреработвателно Предприяти,Цех,Склад,Баня,Обект,Сграда,Мелница,Стопанска Пстройка,Камера,Цех,,,Стопанска Пстройка,Цех,Склад, Местност Чукутлука Овчарник,Сграда,Работилница,Обор,Фуражомелка, Неуточнен Адрес Читалище, Никола Вапцаров 38,50,48,46,41,40,29,54,56,44,10,Тп-5,12,8,34,57а,21,19,21 А,28,2,15,26a,5а,26,13,4,3,36, Ниш 4,3, Орехите 4,2, Острец 10,3,12,1,2, Отец Паисий 11,23,21,13,15,19,9,5,9,3, Охрид 6,2,8,4, Пейо К. Яворов 11,9,17,4,1,2,3, Пирин 8,22,6,16,4,15,1,20,2,18,4,12,10,11,24,8,6,9,6, Плиска 2,4,7,1,12,23,6,8,11,13,8, Рила 32,25,16,30,18,24,29,17,19,16,14,8,4,3,7,16,6,1,5,12,27,10, Сан Стефано 4,6,8,2, Сливница 4,7,8,6,5,3,15, Стопански Двор , Струга 10,1,4,3,11,3,9,5,15,11,13,12, Судинград 17,5,21,19,2,13,6, Толбухин 10,5,7,18,1,16, Топлика 4,4,6,9,3,20,2,4,8,5,1,13,7,11, Упи І-68 , Упи-Vіі ,Кв. 63 , Хаджи Димитър 7,2,9,5,7,10,6,1,9 Фурна, Хан Аспарух 2,14,4,6,3,11,10, Хан Крум 8,1,3,4,Тп-2,2,5,7,6, Цар Самуил 11,19,6,17,7,9,13,5, Цар Симеон 1,9,14,6,12,10,4,5,8,19,7,13,20,4,15,13,12,22, Шипка 2,6,1,4,2, Юрий Гагарин 6,Тп-1,4,8,6,5,Тп-3,1,2,4,2,12,10,1,8,1, Янтра 4,7,6,2,5, 3
На 16.09.2019 г. /12:15 – 15:30 ч./ – Ново Лески: М.Варадите , Местност Варади , С. Ляски, Имот 501003, , Тумбите , Тп1,Тп2
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 13:45 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Ново Лески
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Ореше
На 16.09.2019 г. /11:45 – 15:30 ч./ – Парил
На 16.09.2019 г. /12:15 – 15:30 ч./ – Петрелик
На 16.09.2019 г. /12:15 – 15:30 ч./ – Садово, Общ. Хаджидимово: М.Вършилата -Индентификатор №042003 , Тп2,Тп1
На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – София: Акад.Вера Мутафчиева 7
На 16.09.2019 г. /12:15 – 15:30 ч.; 13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Теплен
На 16.09.2019 г. /11:45 – 15:30 ч./ – Тешово: Упи-Iv+106 , Тп2,Тп1
На 16.09.2019 г. /12:15 – 15:30 ч./ – Хаджидимово: 015002 , X-551,Кв.44 , Акация 13,9,4,10, Ангел Кънчев 3,3,19,7а,11,16,1,14,2,6,18,5,8,9,10,3, Баба Тонка 2,5,3,1,8,6,7,17,4, Бор 2,14,23,3,16,14,42,42, Бреза 4,5,2, Васил Левски 6, Вихрен 2,19,12,18,24,3,26,30,10,16,9,6,14,11,5,4,1,20, Възрожденска 24,6,7,14,12,8,5,22,1,2,3,7 А,16,9,10,4,19,12,28,13,16,22,5,17,3, Генерал Жостов 2,5,3,6,1,8, Георги Бенковски 17, Георги Измирлиев 5,2, Гоце Делчев 25,10,14,2,8,4,1,3,12,6,16, Даме Груев 4,1,8,3,6,2, Димо Хаджидимов 19,24,6,12а,2а,14,1,78,22,27а,5,26,64,21,25,11,17,3,20,8,29,7,10,86,27,87,4,2,15,29а,16,36,54,99,104,7,100,45,50,31,3,46,35,53,57,41,43,55,33,47,78,108,77,75,99,4,96,47,100,98,83,49,106,59,90,97,71,63,18,80,69,81,82,65,61,84,28,102,92,38,87,72,110,76,95,85,78,79,73,26,52,74,88, Драма 8,22,24,5,3,15,10,8,1,12,9,14,6,13,11, Елин Пелин 6,7 А,3,5,4,7,1, Иван Вазов 4, Кирил И Методий 7,13,5,11, Климент Охридски 2,7,5,1, Македония 11,46,47,60,44,25,49,43, Места 1,2,11,4,8,3,9,7,6, Местност Долна Вария 4, Неуточнен Адрес 21, Опълченска 5,6,1,11,7,3,2,8, Ореляк 6, Панайот Волов 27,6,21,10,15,13,3,4,2,19, Пейо Яворов 4,1,9,5,11,17,7,6,3,8,5, Петър Берон 8,4,39,49,21,1,24,16,35,17,37,9,28,7,31,18,43,10,20,47,22,29,51,55,11,45,15,4,53,8,33,13, Пирин 1,4, Победа 3,4,19,5,1, Прогрес 1,21,12,1,23,14,16,8,19,34,10,11,9,13,17,15,4,5,28,20,10, Свети Георги 20,19,8,9,17,4,15,6,12,16,23,13,21,10,24,20,18, Стопански Двор, Упи-Іх-74, Кв.73а , Тодор Каблешков 1,9,15,7,18,2,17,8,12,6, Хан Омуртаг 10,3,12,2, Цар Иван Асен 1,4,8,3,6,12,22,2,10,11,5, Цар Иван Шишман 4,9,2,6,1,8,7, Цар Калоян 3,2, Цар Освободител 5,14,7, Цар Самуил 13,3,5,4, Тп2,От Тп2,Тп1,Тп4,От Тп5,Тп5,От Тп7,Тп7
На 19.09.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Хаджидимово: Viii , І-319, Кв.81 , Акация 1, Ангел Кънчев 6, Баба Тонка 12, Бачо Киро 8,1,2,4,3, Васил Левски 11,16,13,24,3,5,6,10,4,2,1,12,6,9,1,4,26,8, Георги Бенковски 3,17,7,9,13,11,1,14,15,4,10,5, Гоце Делчев 30,26,28,19,21,13,20,15,18,22,17,16а,11,16, Димо Хаджидимов 40,46,20 А,9,39,40,46,49,64,66,62,30,49,46,60,34,56,45,70,32,48,54,20,44,10,47,68,38, Иван Вазов 2, Илинденци 48,24,37,36,5,1,19,31,20,18,28,12,88,16,8,14,22,10,38,29,32,26,17,23,2,3,39,50,4,41,44,43,48,46,42, Кирил И Методий 13,1,2,3, Климент Охридски 52,73,48,98,9,59,37,47,60,35,77,30,54,32,43,46,67,24,51,,,57,42,53,41,84,28,66,72,69,50,75,65,26,20,11,5,68,17,18,9,12,19,6,23,21,21,3,8,25,7,10,16,15,6,22, Македония 52,54,52,15,64,18,28,3,6,14,22,20,60,2,12,19,7,13,9,1,4,10,8,53,29,35,40,34,32,47,42,23,46,37,48,39,14,33,31,36,35,21,42,33,23,30, Места 18,21,32,16,28,17,10,7,33 Камера,1,14,24,15,22,25,13,35,12,27,36,45,34,37,31,26,23,35, Местност Савака Помпа, Местност Свети Димитър Пресевна, Местност Тумбата 8,3 Жилище,3,,,2,5,9,8, Младост 52,17,4,25,48,38,30,1,32,23,40,19,3,43,7,50,33,39,11,28,31,34,8,35,10,12,3,9,24,6,18,20,1,5,4,48,13,17,42,1,25,7,26,22,16,8, Неуточнен Адрес Градски Стадион, Опълченска 7, Ореляк 9,7,10,2,16,8,8,2,6,11,18,3,12,4,18, Отец Паисий 8,11,10,12,5,4,7, Пейо Яворов 13,14,11,15, Св.Димитър 34-36,9,12,4,14,21, Свети Георги 8,1, Свети Димитър 82,26,11,5,6,8,7,1,21,10,2,16,24,17,19, Спартак 27,29,45,26,28,15,23,18,17,14,4,60,16,21а,70,19,3,12,1,6,30 А,22,9,20,13,11,7,47,53,21,13,43,16,45,30,47,49,34,2,32,51,38,41,36,24,37,57,35, Средни Ливади , Стопански Двор Сушилня,Времянка,Постройка,Кравеферма, Теменуга 1,3,5,2, Тодор Каблешков 2, Трети 14,83,Овчарник,44,71,21,39,121,49,69,36,70,7,41,114,56,92,33,40,49a,32,57,104,108,42,,,47,27,112,52,37,3,74,12,9,78,22,130,73,20,34,105,62,50,54,72,25,10,102, Тп3,От Тп3,Тп8,Тр2,От Тп6,Канцеларии,Тп6,Тп7,Тп6,Филиал
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 13:45 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Хаджидимово: Мержането
На 19.09.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Хаджидимово: Местност Савака Помпа
На 16.09.2019 г. /13:45 – 14:10 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Хвостяне: 28028 , Упи-V, Кв.2 , Тп1
Община Гърмен
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гърмен: Вальовица
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Дебрен: 033002 , 19076-М. Шопарланка , Іv-517 , Вакльовица , Втора 5, Двадесет И Осма 3, Двадесет И Пета 9,8, Двадесет И Трета 44,29, Двадесет И Четвърта 3,24,6,7, Двадесета 35,20,6,30,1,26,14,12,24,4,28,22,16,10,2,18,3,8,7,9,36,5, Дванадесета 4,13,1,16,18,1,20,27,6,15,5,3,14,10,2,7,12,9,11, Девета 15,1,5, Деветнадесета 5,15,9,3,11,1,7,13, Десета 45,31,29,25,7,35,41,27,3,23,22,2,37,17,1,11,14,39,12,24,16,5,18,19,9,15,21,13,33, Драча , Единадесета 23,20,1,14,15,6,24,2,19,11,4,26,16,21,8,17,10, Местност Рашманица , Неуточнен Адрес , Осма 18,5,13,6,4,21,12,8,20,15,24,11,19,10,2,16,9,3,17,7, Петнадесета 5, Първа 20,40,19,21,8,11,7,13,18,2,14,5,17,,,9,10,12,15,3,6,32,1,16,4, Ст 5 Кл Б Тп Дебрен 1 , Трета 18,37,49,35,10,43,45,41,31,51,33,47, Тринадесета 1,26, Упи 5 , Четвърта 16, Четиринадесета 6, Чорбаджика , Шеста 58,56,54, Шестнадесета 3,1, Шопарланката
На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Дебрен: Втора 21,27a,19,35,15,25,13,33,2,23,41,17,16,31,20,29, Втора 1, Двадесет И Втора 12,5,6,9, Двадесет И Първа 5, Двадесет И Седма 1,12,6, Двадесет И Трета 15,32,7,1, Деветнадесета 3,1,5,7, Извън Регулация Пи 038014 , Корилово , М. Решманица , Осемнадесета 3,1,4, Осемнадесета 17,13,7,9,6,14,15,4,11,10,12,5, Осма 5, Пета 33,39,8,11,15,7,25,24,20,31,29,4,14,3,30,2,22,21,19,23,5,43,6,17,1,27,16,26,13,28,18,12,10,41,37,9, Петнадесета 21,16,13,15,4,17,6,1,3,18,22,9,20,7,8,11,12,2,5,26,14,24,19,10, Първа 67,17,Автоработилница,63, Решманица , Седемнадесета 12,3,14,6,2,10,4,8, Седма 6,1,3,5,4,8, Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2 , Трета 31,15,1,5,21,10,18,9,2,4,27,23,14,3,12,7,19,13,8,6,11,29, Чавдаров Кавак , Четвърта 31,25,40,44,5,21,39,32,33,36,35,17,3,19,30,20,22,1,37,18,38,42,13,14,34,15,11,9,12,10,16,24,29,26,28,23, Четвърта 27, Четиринадесета 32,17, Шеста 42,46,17,40,50,44,48,38,52, Шестнадесета 9,13,14,26,10,16,4,20,34,6,17,5,19,18,22,8,24,12,2,11,21,28,15,7, 1,Тп2,3
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Дъбница: Втора 4,28,32,5,30,17,9,8,24,6,20,14,22,15,2,13,1,12,7,10,16а,26,40,16,18,3, Двадесет И Пета 20,19,29,12,33,23,35,5,11,2,17,21,7,16,15,18,8,14,22,37,9,25, Двадесет И Седма 21,13,17,3,23,11,15,9,1,5, Двадесет И Четвърта 3,7,5, Двадесет И Шеста 4,6, Двадесета 11, Дванадесета 10, Девета 19, Неуточнен Адрес Тп1 Дъбница, Пета 1, Петнадесета 1,10,12,13,8, Първа 1,15,19,8,11,14,17,10,12,4,6,5,3,2, Седемнадесета 10,17,15, Трета 1, Тринадесета 5,3,7, Четвърта 3,13, Четиринадесета 54,5,52,50,32,39,2,6,46,20,38,16,40,1,35,79,44,31,30,48,36,17,8,29,42,43,58,4,37,34,10,3,28,18, Шеста 14,12,1,2,6,10,9,15,11,7,17,16,4, Шестнадесета 2,7,3,1,5,4, Площад,2,1
На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Дъбница: Двадесет И Втора 6,16,20,8,7,10,9,12,18, Двадесет И Девета 3,7,2,4,5, Двадесет И Осма 4,1,6,2,8,10, Двадесет И Пета 17, Двадесет И Първа 1,3 А,4,3,6, Двадесет И Трета 12,8,10,5,6,7,1,4, Двадесет И Шеста 3,2, Двадесета 9,2,8,13,3,12,11,5,1, Дванадесета 8, Девета 9,20,2,1,19,8,6,16,13,12,18,7,11,14, Девета 28,24,9,22,25,34, Деветнадесета 8,5,7,4,2,3,9, Десета 5,9,14,3,7,1,2,12,13,11, Единадесета 4, Единадесета 8,6,3,7,5,12,10,1,12a, Кюприжик , Неуточнен Адрес Поща, Неуточнен Адрес , Осемнадесета 5a,2,9,7,21,1,17a,20,14,19,13,12,18,8,15,11,5,17,10,4,16,22, Осма 3,2a,8,2,8а,4,1, Пета 4,38,28,13,5,14,7,22,2,6,30,3,1,27,11,32,19,10,36,24,34,18,42,17,26,16,15, Петнадесета 14,2,3,4, Първа 16,31,46,1,42,27,25,32,34,22,13,36,15,29,21,23,18,33,40,35,6,8,24,38,20, Първа 7,15,8, Седемнадесета 2,3,11,4,9,8,6,7, Седма 9,5,13,1,11,17, Стопански Двор Цех, Стопански Двор Сграда, Трета 11,24,10,8,14,21,1,3,25,18,5,13,26,19,16,20,9,23,2,28, Трета 10, Четвърта 17,34, Четвърта 9а,25,6,9,4,27,18,30,38,28,44,17,13a,32,15,12,8,7,13,1,14,5,26,31,2,34,3,42,29,36, Шеста 20,36,39,32,37,30,23,34,22,38,29,28,25,27,21,31,26, Шестнадесета 13, Шестнадесета 23,9,10,15,11, 21,1,3,2,36,28,19,4,32
Община Кресна
На 17.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Кресна: Александър Македонски , Китка 6,15,1,19,17,13,4,11,2,9,21,3, Македония 96, Мир 21,4,18,15,20,10,7,11,3,13,12,6,5,14,17,9,2,16,8, Ново Село 7,14,9,16,3,10,1,5,20,2, Перун 2,11,13,7,14,8а,23,8,1,49,4,21,3,15,17а,19,5,17,24,6,9, Стадиона 2,4, Цар Борис Iii 17,14,15,21,19,23

Община Петрич
На 16.09.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Генерал Тодоров: 1
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Долна Рибница
На 17.09.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Кулата: Гкпп
На 16.09.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Кулата: Местност Гкпп-Кулата Администрация,Магазин Белатур Ад,Такси И Разрешителни,Кантар,Митница, 1
На 16.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Марикостиново: Бяло Море 2, Вела Пеева 32,15,11,24,21,22,40,42,9,28,1,38,34,44,46,23,30,7,17,5,36,13,19, Георги Раковски 8,6,5,9,7,10 Вила,4,3,10, Димитър Благоев 8,13, Местност Високия Рид Склад, Струма 1,24,13,6,2,3,8,9,7,16,12,5
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Марикостиново: Димо Хаджидимов 7,11,9,10, Иван Вазов 10,21, Марица 45,43,61,73,49,36,63,44,47,24,55,41,22,28,32,67,30,65,46,59,69,53,40,75,38,39,20,42,26,57,34, Пирин 4,2,5,6,14
На 16.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Михнево: Гоце Делчев 5, Гоце Дивлев 9,15,7,19,6,13,4,8,10,12,3,14,17,5,2,1, Ел-Тепе 4,2,1,6,5,7,3, Искър 2,11,9,6,5,7,3,1, Калабак 6,10,2,3,5,11,8,9,7,4,14, Лазар Данаилов 11,15,34,30,32,9,16,28,7,26,36,13, Лазар Маджаров 1,2,5,4,3, Максим Горки 12,4,7,1,6,5,2, Никола Вапцаров 8, Пирин 8,1,9,13,6,4,2,7,5,3, Шипка 26,20
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 22-Ри Октомври 1, 28-Ми Октомври 1, Димитър Гощанов , Иван Вазов 1,3,2, Княз Борис I 7, Полковник Дрангов 1, Сграда На Тк Гум , Славянска 4, Христо Ботев 2, Цар Борис Iii 11 Супермаркет,11а,9,9,16,20,15, Яне Сандански 1,10,5,3,18,9,9,2,11,12,18,4,1,20,6,14,7,20,2,13,6,5
На 19.09.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 22-Ри Октомври 7,18,9,20,14,22,24,16, България 51,45,49,43,47,41, Връх Китка 13,19,11,15,17, Екзарх Йосиф 18,23,17,16,19,6,11,21,15,9,13,5,3,7,20,1, Калабак 18,33,20,26б,22,16,26,14,24, Пролет 6,4,2, Янтра 3,1,5,9,7
На 17.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 28-Ми Октомври 21,23,22,28,24,26,19, Битоля 8,10,10,11,1,2,9,7,8а,3,8,6,7,5,14,10,10,4,12,11,3, България 24, Васил Кънчев 41,16,10,18,8,43,37,14,39, Даме Груев 21,13,6,10,19,11,17,9,8,15,4, Искър 4,6,2,10,8,12,2,3,7,5,9,7,11,1, Капитан Никола Парапанов 3,24,30,24,Тото Пункт, Княз Александър Батемберг 30,4,11,6,20,24,12,21,15,16,18,7,17,10,1,9,19,32,16,26,15,24,14,23,5,9,6,3,7,28,20,8,2,22,21, Кочо Мавродиев 26,25,19,23,21,24,17,28,30, Места 14,11,8, Местност Иловица , Мусала 10,13,18,18,2,20,9,20,5,6,20,6,4,3,8,14,16,11,6,12, Патриарх Евтимий 1,6,4,2,5, Петко Р.Славейков 3,8,5,1,6,4,10, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1,1, Рокфелер 25,29,32,31,34,35,36,33,38,27, Свобода 12,23,25,12,26,32,30,14,8,28,26,10,15,17,13,11,36,33,32,17,11,16,38,19,15,27,21,24,18,22,29,20,34,38,8,16, Серска 2, Скопие 9,5,5,10,7,8,4,9,2,1,1,2,12,16,3,14,6,11,13, Стою Хаджиев 3,1 1,1,6,2,4,9, Хан Аспарух 9,7,7,10,17,11,8,5,13,15, Цар Борис Iii , Цар Иван Шишман 11,7,3,13,1,5,9,7, Яне Сандански 37,44,35,29,31,33,34,42,38,46,40
На 16.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 28-Ми Октомври 21,23,22,28,24,26,19, България 24, Васил Кънчев 41,16,10,18,8,43,37,14,39, Даме Груев 21,13,6,10,19,11,17,9,8,15,4, Кочо Мавродиев 26,25,19,23,21,24,17,28,30, Местност Иловица , Патриарх Евтимий 1,6,4,2,5, Петко Р.Славейков 3,8,5,1,6,4,10, Полковник Дрангов 1, Рокфелер 25,29,32,31,34,35,36,33,38,27, Стою Хаджиев 3,1 1,1,6,2,4,9, Яне Сандански 37,44,35,29,31,33,34,42,38,46,40
За периода 16-17.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля 8,10,10,11,1,2,9,7,8а,3,8,6,7,5,14,10,10,4,12,11,3, Искър 4,6,2,10,8,12,2,3,7,5,9,7,11,1, Капитан Никола Парапанов 3,24,30,24,Тото Пункт, Княз Александър Батемберг 30,4,11,6,20,24,12,21,15,16,18,7,17,10,1,9,19,32,16,26,15,24,14,23,5,9,6,3,7,28,20,8,2,22,21, Места 14,11,8, Мусала 10,13,18,18,2,20,9,20,5,6,20,6,4,3,8,14,16,11,6,12, Полковник Дрангов 1,1, Свобода 12,23,25,12,26,32,30,14,8,28,26,10,15,17,13,11,36,33,32,17,11,16,38,19,15,27,21,24,18,22,29,20,34,38,8,16, Серска 2, Скопие 9,5,5,10,7,8,4,9,2,1,1,2,12,16,3,14,6,11,13, Хан Аспарух 9,7,7,10,17,11,8,5,13,15, Цар Борис Iii , Цар Иван Шишман 11,7,3,13,1,5,9,7
На 20.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Варна 7,13,1,1, Изток 13,12,13,12, Кочо Мавродиев 22,25, Местност Козлек Магазин За Промишлени Стоки, Отец Паисий 23, Охрид 18, Плевен 7,4,2,3,1,5, Полковник Дрангов 1, Рокфелер 12,14,16,47,1,4а,2,18,30,28,10,30,2,22,6,20,1, Тракия 30,39,28,31,37,35,27,38,32,29,35,22,26,24, Упи І,Кв177 А
На 20.09.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Георги Урумов 12,33,16,10,21,14,21,Строителен Обект,7,8,6,26,18,34, Ильо Войвода 13,Б,33,14,38,12,32,20,20,25,27,11,50,34,30,25,36,28,26,24,16,35,21,15,8,29,А,19,18,10,17, Местност Бухото Цех,Жилище,Цех, Огражден 8,12,1,1,6,2,13,3,2,14,11,5,4,1,7, Охрид 24, Пейо Яворов 22,24,21,17,19,13,15,19,13, Петър Берон 14,15,14, Полковник Дрангов 1,10, Свети Климент Охридски 5,9,7,11,8,6,10, Тодор Александров 8 А,7,16,8,17,13,14,11,15,8а,8в,25,12,18,8г,23
На 19.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Самуилово, Общ. Петрич: Самуилово
Община Разлог
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев 91, Баненска Буна 43,45,29,39,41,28,99, Двадесет И Втора 16,7,18,10,2,4,14,20,1, Двадесет И Девета 1,2,5,7,29, Двадесет И Осма 4,2,6, Двадесет И Пета 25,30,35,34, Двадесет И Първа 9,30,5,20,13,16,4,19,23,22,8,17,28,14,11,7,12,6,15, Двадесет И Трета 23,13,5,3,15,17,11,1, Двадесет И Четвърта 2, Двадесет И Шеста 45,43,31,24,33,39,20,37,41,19, Двадесета 5, Девета 9,45, Деветнадесета 1,10,14,19,12,13,11,17,16,8,30,28,24,32,18,7,20,23,15,9,29, Извън Регулацията 99,1, Осма 1, Тридесет И Втора 5,3, Тридесет И Трета 33, Тридесета 18,8,10,2,6,12, Тринадесета 10, Шафле Дере 99,8, Шестнадесета 3, Мандра,Помпа
На 17.09.2019 г. /08:30 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Разлог: Бела Река 8,13, Васил Левски 14, Вихрен 4,10,7,2,5,11,7а,1,3,6,14,8,17,12,15,19, Възраждане Гробища, Генерал Ковачев 16,14,2,6,4,20,8, Голак 27, Грънчарска 7,5,17,9,13,15,21,11,19, Занаятчийска 30,38, Изток Тп Изток,Кафе,6, Илийска 12, Искър 3,1,7,19,4,13,15,21,9,5,10,25,17,2,8, Лазар Топалов 17, Малина , Марица 2, Мехомия 14, Неуточнен Адрес , Нов Път , Саровица 1, Св.Св.Кирил И Методий 4,29,2,23,20,10,1,11,13,25,16,8,12,7,18,6,22,17,19,9,21,4 А, Стара Планина 1,4,1,2,5,15,99,38,10,101,7,2,17,13,11,9,37,3,33, Трети Март 2,1,7,9,5,4, Цар Калоян 7б, Шаркьой 1, Шипка 31, Явор 1,2
На 17.09.2019 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Разлог: Вихрен 4,10,7,2,5,11,7а,1,3,6,14,8,17,12,15,19, Занаятчийска 30,38, Изток Тп Изток,Кафе,6, Искър 3,1,7,19,4,13,15,21,9,5,10,25,17,2,8, Малина , Марица 2, Неуточнен Адрес , Нов Път , Св.Св.Кирил И Методий 4 А, Стара Планина 4,1,2,5,15,99,38,10,101,7,2,17,13,11,9,37,3,33, Трети Март 2,1,7,9,5,4, Явор 1,2
Община Сандански
На 16.09.2019 г. /12:00 – 12:30 ч.; 12:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Влахи: Вилна Зона Върбите , Върбите Вилна Сграда,Кв.7,Застройка 9,17, Горните Ливади , Грънчарска Скала , Местност Върбите , Синаница , Средни Ливади Вила, Упи Іі, Кв.4 – В.З. Въбите
На 18.09.2019 г. /12:00 – 16:15 ч./ – Джигурово: 10-79 , 1
На 16.09.2019 г. /12:00 – 12:30 ч.; 12:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Илинденци: Боровец , Извън Регул./Р.Шашка/ Жилище, Местност Боровец Вила, Местност Врабча Вила, Местност Врабче Вила, Синаница Вила, Тридесет И Втора 10, Тридесет И Шеста 2
На 19.09.2019 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Катунци: М.Раздол Мандра,Работилница
На 18.09.2019 г. /12:30 – 16:15 ч./ – Катунци: Район Стопански Двор Цех
На 16.09.2019 г. /12:00 – 14:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Кресна: Върбите , Неуточнен Адрес Тп Синаница 1, Синаница
На 16.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ На 19.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ На 20.09.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Ново Ходжово
На 16.09.2019 г. /12:00 – 12:30 ч.; 12:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Плоски: Ален Мак 14,8,6,5,7,4,2,18,1,3, Бистрица 1, Братя Миладинови 7,2,5,4,3, Бузлуджа 14,4,2,3,7,7, Васил Левски Поща,4,5,8,14,12,9,18,15,1,13,2,20,16,6,27,7,10,3, Вихрен 3,2,1,5,12,6,8,9,4,11, Георги Бенковски 1,9,4,10,7,20,17,18,2,11,12,14,6, Долна Махала 10,9,6,20,11,12,7,13,5,1,8,13, Дружба 7,5,4,7,2,3, Еделвайс 4,23,1,17,11,6,14,21,25,12,26,8,24,9, Елово 7,2,8,10,14,15,11,12,57,18,5,17,9, Иван Козарев 5,15,25,10,17,19,39,37,8,6,3,28,12,2, Кокиче 2,1,4, Кочо Честименски 1, Лиляна Димитрова 2,12,10,6,14, Местност Валога Цех, Местност Поручик Минков Каравана,Работилница,Бензиностанция,Борса, Методи Христов 3,1,2,5,1, Мир 42,26,15,27,4,29,1,12,3,38,23,9,37,19,17,21,6,20,13,36,10,24,16,41,14,2,7,18,34,32,5,8, Мурата 13,16,1, Никола Калъпчиев 31,10,41,21,3,15,25,24,35,22,1,19,17,13,20,4,26, Никола Парапунов 59,60,64,68,62,59,55,56,54,70,53,66,35,24,41,18,21,15,37,39,42,17,54,11,28,36,31,19,4,30,50,14,5,16,38,9,27,52,23а,32,46,23,25,40,45,3,29,13,33,34,26,43, Първи Май 5,12,16,2,11,9,20,3,6,1,10,7,8,18, Самуил 9, Струма 12,10,7,9,6,4,8,3,1,2, Трети Март 1,18,13,10,25,20,12,1,3,19,4,2,21,23,29,16,11,24,6,8,17,14, Упи Vi Кв.43 , Упи-Vi-389,390 , Хаджи Димитър 5,1,4,3,2,7,12,9,20,15,16,13,11,22, Христо Ботев 7,2,3,5,6,1,4,55,13,27,19,25,23,21,18,45,20,8,41,32,9,22,35,28,14,16,51,24,11,26, Цар Самуил 7,2,22,14,6,1,18,9,12,20,5, Шипка 7,1,10,4,12,5,6,8,12, Явора 14,1,8,12,2,5,17,9,16,7,11,19,15,4, Улично Осветеление
На 16.09.2019 г. /12:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Сандански: 6533.206.678 , Александър Буйнов Изход Кулата, Асен Хадживасилев 9, Любен Каравелов 1, Местност Калинките Жилище, Местност Соколовец Павилион,Автоработилница, Местност Ушите Мтп, Местност Хано Фургон,Бензиностанция,Агроучастък;Сортови Семена,Каравана, Неуточнен Адрес Цех, Р-Н Индустриална Зона Автосервиз, Р-Н Опитна Станция Жилище,Винарска Изба, Р-Н Пътно Управление Работилница,Цех, Р-Н Ушите Временен Стр. Обект, Р-Н Хано Пункт За Технически Прегледи, Свобода 45,14, Канцеларии
На 17.09.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Сандански: Iv – 1539 , Автогара Павилион, Баба Тонка 19,17,24,18,19, Вардар 2,1,3,5,4, Връх Елен 12,16,1,8,4,2,10,18,6,2,14,18,1,3, Георги Бенковски 7,17,1,11,3,19,13,15,9,5, Георги Казепов 1, Георги Скрижовски 6,47,45,7,43,29,2,37,25,23,49,35,27,5,3,41,9,19,61,33,17,13,31,11,8,21,4,15, Гнилник , Григор Пърличев 2, Зарово 3,8,32/7,32/5,27/2,32/2,6,26/7,32/3,32/1,32/9,26/3,26/8,32/6,32/8,32, Извън Регулацията Север 18/4,18/7,26/9,16,3/,12/6,15/2,30/2,5/5,15,21/3,30/8,25/1,8/2,7/6,30/9,12/8,12/4,23,7/7,27/6,16/6,30/10,30/3,18/1,10/4,4/3,10/2,12/2,10/3,7/3,8/4,8/3,11,16/4,18/10,4/4,21/5,23/5,22/3,51 18/6,18/2,7/9,30/6,16/7,26/2,18/5,12/7,15/1,35,4/1,15/4,22/4,5/1,26/1,5/4,22,7/5,16/1,3/2,16/10,12/3,23/3,30/5,26/4,16/9,23/9,10/1,8/ 5,3/1,15/3,29/2,23/1,12/1,23/2,18/9,7/2,22/1,23/8,5/2,30/7,5/3,3/8,8/1,16/3,16/2,7/8,10/5,2,18/8,7/4,7/1,23/4,15/5,27/5,27/3,4/5,12/5,3/9,51 22/2, Ильо Войвода 1,7,5,29,3,30,5,13,2,19,8,9,15,6,4,17,11, Каменица 10,9,9,2,4,14,5,12,6,16,3,1,8,7,24,15,18,20,22,13, Княз Александър Батенберг 5,7,9,3,1,7а,7, Кожух 2,3,1,5,4,6,10,14,8,12,16,18,11,9,19,21,15,17,13, Кукуш 1,7,26/6,1/6,2б,1/5,4,1/4, Лагадина 6,8,4,12,2,14,10, Любен Каравелов 28,1 В,34,30,Уо,1,48,6,2,26,28,10,8,16,14,24,18,12,20,22,4, Македония 41, Малашевска 3,4,8,7,4,7 2,1б,5 2,5,2,3,10,8,1,13,3,4,2, Места 20,10,16,6,8,30,14,12,22,26,28,18,24, Местност Нишан Таши , Мусала 1,1 8,1, Оборище 6,15,3,5,13,9,4,2,7,11, Огражден 7,8,10,3,5,2 2,10,2,6,6б,4,1,2,2, Осогово 20,8,18,14,10,2,12,6,16,4,23,5,24,22 10,22, Перун 5,15,7,13,8,17,10,2,9,3,11,4,1,12,6, Петър Берон 5,8,6,2,3,4,14,7,9,14. Еделвайс,14 Еделвайс,10,14,1,14 Еделвайс,12, Пресиян 5,21,6,1,16,15,19,2,4,17,10,11,14,8,13,26,3,12,7,9, Първи Май 23,21,52,11,35,29,46,30,3,9,39,40,33,37,7,19,15,17,31,13,39,32,2,5,18,6,16,8,1,22,3,4,24,10,12,14,20,28, Радецки 1,9,4,6,3,11,2, Райна Княгиня 2,14,4,14, Рила 23,41,34,19,12,22,5,38,32,11,18,39,14,26,28,15,21,35,25,13,16,37,30,31,40,10,9,20,33,7,27,24,3,17,47,44,36,8,45,29,42,49, Родопа 6,7,21,9,17,23,27,14,8,13,16,15,12,11,4,3,19,20,2,25,31,10,2а,26,5,18,1,29, Свобода 14,14,14,14,14,14,13,47,14,14, Серес 22,16,15,20,18,14,13,8,16,12,7,10,11,14,7,9, Синаница 1,2,3,15,16,33,9,22,19,5,11,10 7,29,14,12,8,20,27,23,18,10,24,7,25 6,26,27,31,21,25,13,Уо,17,4, Сирма Войвода 18,28,3,32,7,21,20,30,15,17,16,5,24,22,19,1,8,11,10 4,6,25,12,14,31,23,4,27,10,13,9,26,29, Скопие 26, Славянка 8,22,24,11,26,16,13,7,4,12,34,1,32,1е,36,2,9,28,3,14,30,5,10,6,1-3,1,1а,20,1-3,18,17, Спано Поле 2 16,39,7,1 23,12,1,6,14,4,9,8,3,2,5,2 15-Б,10,10, Станке Димитров 2,8,11,9,16,14,10,7,12,6,5,1,4,3, Стефан Караджа 27,23,4,6,3,13,16,15,1,21,19,17,9,8,11,12,7,14,5,2,25,10, Стефан Стамболов 7,11 И Ул. Сердика,3,9,2,1,11, Таската Серски 7,5,1,3,4,11,2,6,9, Теменуга 5,1,2,9,3,7,11, Тодорка 6,12,4,14,4,18,2,16,8,10, Трети Март 1,3,4,2, Хан Крум 1,18,4,5,7,9,11,13,19,10,6,15,8,12,2,3,17, Христо Ботев , Тото Пункт
На 17.09.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Сандански: Ангел Ташков 1,3,5, Борис Сарафов 11,5,7,9,13,4,3,2,15,6, България 2, Пере Тошев 6,4,2, Свобода 2,6,12,10,8,4
На 20.09.2019 г. /08:45 – 13:15 ч./ – Сандански: Асен Хадживасилев 24, Георги Казепов 44,28,23,48,38,36,32,40,34,33,21,40,19,30,31,42,25, Еделвайс 6,2,4, Захари Стоянов 2,10,6,16,12,8,14,4,18, Одрин 4,7,6,2,5,3,2,10,8, Пирин 59,47,63,89,97,85,51,95,87,57,56,47,49,54,75,81,68,44,64,91,50,79,42,40,73,69,67,60,55,99,65,58,83,70,53,45,71,62,101,93,46,52,103,61,66,77,72,48,54, Свети Димитър 5,1,2,6,10,8,3, Свобода 14,14, Селището , Соколова Скала 5,1,9,2,15,8,13,7,6,10,16,17,11,14,12,4, Ушите 155027, Шар Планина 11,13,9,5,5,4,7
На 16.09.2019 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Сандански: Асен Хадживасилев 9, Местност Калинките Жилище, Местност Ушите Мтп
На 17.09.2019 г. /08:45 – 12:00 ч./ – Сандански: Иван Вазов 5, Местност Друма Жилище, Местност Летище Стан,Жилище, Р-Н Главен Път Е-79 Автосервиз,Обект,13, Р-Н Ушите Обект
На 18.09.2019 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Сандански: Кочо Чистименски 16
На 16.09.2019 г. /12:30 – 16:15 ч./ – Сандански: Р-Н Главен Път Е-79 Автосервиз
На 17.09.2019 г. /12:30 – 16:15 ч./ – Сандански: Р-Н Главен Път Е-79 База,Склад
На 16.09.2019 г. /08:45 – 12:00 ч./ – Сандански: Р-Н Стара Гара Автосервиз
На 18.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Склаве: 7-Ми Конгрес 39,45,43,37,41,3,1, Асен Лагадинов 2,4,6, Веселин Бабалеев 15,12,14,23,18,3,6,8,27,2,17,7,25,22,24,16,53,20,5,19,10,21,9,26,4,11, Георги Бенковски 2,1,12,3,10,4, Гоце Делчев 36, Илинден 3,21,9,13,4,2,8,1,17,10,23,15,19,7,14, Лале 1,3,5, Местност Стопански Двор Офис,Авторемонтна Работилница, Митко Палаузов 10,5,8,3,16,12,14, Никола Вапцаров 2,6,4,10,8, Никола Лазаров 2,6,4, Партизанска 33,34,28,19,8,41,4,15,12,35,10,13,27,18,22,32,11,7,39,5,29,3,21,14,17,25,6,31,30,37,16,23,20, Първи Май 11,1,24,25 Поща,19,18,9,10,31,35,13,33,21,12,17,23,29,15,5,8,3,6,2,28,16,27,25,20, Соколова Скала 4,1, 3
На 16.09.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Спатово: Местност Клюнко
Община Сатовча
На 19.09.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Кочан: Антон Иванов 1,4, Вергил Ваклинов 26,29,12,8,39,4,30,35,13,7,22,15,21,11,33,20,28,17,25,31,16,23,10,2,27,34,14,18,19,1,31а, Георги Бенковски 1,3,9,7, Капитан Петко Войвода 18,7,13,11,19,21,9,17,20,25,27,23,29,15, Младост 11,15,1,9,4,12,14,7,13,3,10,6,18,5,2, Неуточнен Адрес Тп2 Кочан, Осма 4,8,6,10, Панайот Хитов 6, Пейо К. Яворов 6,10,8,4,1,18,14,3,20,22,12,7,16,5,2, Пеньо Пенев 18,7,16,12,10,20,14, Седма 5,13, Септемврийска 3,6,5,2, Сергей Румянцев 5, Славянска 3, Тракия 9,4,11,5,24,8,6,7,10,2, Христо Смирненски 5,3,1,14,16,11,15,13,12, Шеста 2,4
На 19.09.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Плетена: М. Горна Сладкарница,Къща,1 Къща,Цех,Медицинска Служба, М. Долна Работилница,Джамия,Магазин,Фурна, М. Забърдо Къща,Работилница,Кафе Аперитив,Магазин,Бар,Офис,Фуражомелка,1,Цех, Неуточнен Адрес Поща, Тп1
На 20.09.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Туховища: Тп2
Община Симитли
На 16.09.2019 г. /10:30 – 16:00 ч./ – Долно Осеново: 291, Кв. 9 , Ii–255 , Долна Махала 1, Лаката , Махала Горна Жилище,1,Къща, Махала Долна Жилище,Цех,Жилищна Сграда,Работилница, Местност Шалевец , Пи-061004 М.Лаката , Упи 5, Кв.12 , Чардака
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ракитна: 004077 , 010040 , Махала Лулейска , Жилище
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска
На 16.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 17.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 18.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 19.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 20.09.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Чакърска
На 17.09.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Симитли: Васил Левски 47 7,45,47 2,47 3, Изворите 5,36,7,45,43, Коматиница 23, Сердика 18,9,3,37,20, Симитли , Упи Xxvii-1437, Кв.7
На 16.09.2019 г. /10:30 – 16:00 ч./ – Симитли: Симитли
На 17.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Симитли: Симитли , Симитли Магазин
На 16.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Симитли: Симитли Магазин, Симитли
Община Струмяни
На 16.09.2019 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Илинденци: Васил Левски 27,28, Двадесет И Девета 7, Двадесет И Четвърта 7,4, Единадесета 5, Костур Махала 1, Свети Мина 15, Трета 32, Тридесет И Осма 2,5,1,6, Тридесет И Първа 7, Тридесет И Седма 1,9,5, Тридесет И Четвърта 2,17,12,28,1,13,19,30,14,15,8,23,20,25,27,11,6,26,29,10,3, Тридесет И Шеста 6,8,10,9,1,12,18,5, Тринадесета 16, Четиридесет И Втора 25, Четиридесет И Девета 3,5,6,8,10,1,12, Четиридесет И Седма 4, Четиринадесета 2,3, Шестнадесета 1
Община Хаджидимово
На 20.09.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Гайтаниново: 021056 М. &Quot;Жингов Бряст&Quot;
На 16.09.2019 г. /13:15 – 16:00 ч./ – Теплен
Община Якоруда
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Бабяк: Заведение
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: Тп Чирек
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Гълъбово, Общ. Белица
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Краище, Общ. Белица: Десета 7
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 16:30 ч.; 08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Кузьово
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лютово
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Орцево
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Палатик
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Черешово, Общ. Белица
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Юруково
На 16.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.09.2019 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.09.2019 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Якоруда: Васил Левски 2, Кирил И Методи 59,80, Лазарец 80, Цар Борис Iii/Георги Димитр 124

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Please follow and like us: