Транспортният Коридор №8, свързващ България с Македония и Албания, е национална цел, която е в съзвучие с нашата история. Това заяви пред БГНЕС Владимир Тодоров, председател на гражданското сдружение БМОРК Илинден–Преображение.

По транспортния Коридор №8 има добри намерения, но има много обстоятелствата, които са разнопосочни и не ни водят към целта, която трябва пряко да постигнем. А ние трябва да постигнем една национална цел, която е в съзвучие с нашата история и национален интерес“, посочи той.

Тодоров припомни, че транспортните коридори на Балканите са приоритетно ориентирани от повече от столетие по оста Север-Юг. Това е геополитически разбираемо, една естествена връзка между Централна Европа и така наречената православна ос, които са сливат по направлението Белград-Атина. Това разположение на силите е удобно и на източните интереси, коментира експертът.

„Интересът на България изисква да се изпълни със съдържание геополитическия център на Балканите, който се намира в древна Сердика, или съвременна София. За наше голямо съжаление направлението Изток-Запад не е реализирано“, каза Тодоров и добави, че всички, които минават границата Македония-България познават този проблем.

„Връзката между Адриатическо и Черно море е силно затруднена и това поставя България в едно неблагоприятно положение по отношение на комуникациите и инфраструктурата“, категоричен е Тодоров.

Той отбеляза, че Европа е разработила планове за транспортни коридори, като един от тях е №8. „В европейските планове той е доста по-голям и стратегически. Той свързва Европа по направлението Изток-Запад с Кавказ и стратегическия Черноморски регион, минава през Балканите и Адриатическо море и стига до италианското пристанище Бари. Това е един коридор, който е необходим за България и останалите изолирани страни по направлението, като Македония и Албания. Необходимо е да бъде изграден в съкратени срокове, защото виждаме, че съседите не си губят времето“, алармира Тодоров.

Експертът даде пример с Косово – най-младата балканска държава е буквално разсечена от модерни магистрали, свързващи я по всички направления. Подобна е ситуацията в Албания и Македония, където има интензивно строителство на съвременни пътища.

„Македонци и албанци развиват пътната връзка от Дебър за Тирана. Много бързо беше построена отсечката от Скопие до Щип. Всичко това означава, че ние трябва да погледнем по-рационално, по-организирано и по-прагматично на тази необходимост България да се свърже с тези страни“, препоръча Владимир Тодоров.

Според него в бавното осъществяване на Коридор №8 са намесени страни и интереси, които правят всичко възможно, за да го забавят. Една от тактиките, които прилагат е да се разконцентрира вниманието на България с други уж изгодни проекти. В същото време Гърция изгради паралелна магистрала, с което се опитва да обезсили Коридор №8. Непрекъснато сме свидетели на подобен род действия. Тодоров посочи, че картината в региона допълнително се усложнява и то в неблагоприятна за България светлина от навлизането на Китай, чиито интереси за момента да по-скоро да развиват транспортните коридори по линията Гърция-Сърбия.

„България трябва да се мобилизира и да направи това, което отговаря на нейните интереси“, категоричен е председателят на БМОРК Илинден-Преображение. /БГНЕС