Данита Заричинова (вляво) и Меглена Антонова
  • 15 души съдят Агенцията по околна среда за разрешителното, упълномощиха адв. Калайджиева от Благоевград да ги представлява в Кюстендилския административен съд

20-ина граждани дойдоха на срещата в Дупница, на която представители на „Грийнпийс България“ и Сдружение „За Земята“ разясниха рисковете от горене на отпадъци в ТЕЦ-ове и как хората могат да се противопоставят на това. 15 от присъстващите се присъединиха към делото за отмяна на комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ срещу Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), с което държавното ведомство позволява на дружеството, свързвано с Христо Ковачки,  да гори отпадъци.

20-ина граждани присъстваха в залата.

Те упълномощиха адвокат Станка Черкезова-Калайджиева от Адвокатска колегия-Благоевград да ги представлява пред Административен съд-Кюстендил, чието първо заседание по делото ще бъде на 24 септември. Ако съдът отмени това комплексно разрешително, централата няма да може да изгаря друг вид гориво, освен въглищата. Интересуващите се от проблема с горенето на боклук в ТЕЦ-а получиха повече информация от Меглена Антонова – координатор „Климат и енергия“, и Петко Цветков – координатор „Работа с местните общности“ към „Грийнпийс“ – България, и Данита Зарачинова от екип „Нулеви отпадъци“ при Сдружение „За Земята“.

„Още през 2015 г. ТЕЦ „Бобов дол“ излезе с инвестиционно предложение за горене на отпадъци. Тогава ние изпратихме становище, че за нас това е рисково и има потенциална опасност за здравето и околната среда и затова трябва да има Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Тогава от РИОСВ-Перник решиха, че няма нужда от такава оценка и им позволиха. Ние заведохме дело срещу това решение, но го загубихме. Съдът в Перник заяви, че според инвестиционното предложение ще се изгарят по 96 тона отпадъци дневно, а пък прагът за задължителен ОВОС е 100 тона, така че те са под прага и няма нужда от оценка”, припомни Данита Зарачинова. Меглена Антонова допълни, че след това централата продължи процедурата и подаде заявление за ново комплексно разрешително, изисквано за смяна на горивото. Тя обясни: „Междувременно, докато чакат за издаване на това комплексно разрешително, което беше факт през април 2019 г., те са започнали да горят експериментално отпадъци. И то много по-големи количества от това, което са заявили в комплексното си разрешително. Даже в годишния им доклад ние виждаме 47 000 тона отпадъци, изгорени в рамките на 2018 г., което е много по-голямо количество. Това са поне 128 тона на ден, ако се раздели на дните от годината. За нас те са се опитали да заобиколят изискванията за задължителна ОВОС. В момента, в който те получиха ново комплексно разрешително от ИАОС, ние решихме, че е важно гражданите да се обявят против него. Смятаме, че централата не може да изпълнява условията на комплексното си разрешително и тя го е показала със системни нарушения на това комплексно разрешително и в миналото, от една страна.

От друга страна, смятаме, че централата не е построена да изгаря друг вид гориво, без да променя инсталацията си. Тя стандартно е строена за изгаряне на кафяви въглища и при никаква промяна на процеса – това може да означава системни аварии и емисии в околната среда, които не са пречистени, защото се изгаря нещо друго, за което няма нито температурни изгаряния, нито пречиствателни системи.” Еколозите посочиха, че отпадъците по комплексното разрешително на ТЕЦ-а са доста разнообразни. Включени са опаковки, пластмаси, каучук, отпадъци от текстилната индустрия, дървесина. Всичко това е в един смесен отпадък. „RDF горивото това е битовият отпадък, който ние изхвърляме в кофите. Той просто е подготвен за изгаряне. Чрез това да бъде наречен RDF гориво и да бъде класифициран с друг номер, по-лесно се транспортира от различни държави на Европейския съюз, което отново показа, че има внос на отпадъци. Много ни притеснява и това – ако погледнем колко отпадъци се генерират в района на ТЕЦ „Бобов дол”, те са много по-малко от това, което искат да изгарят в централата. Т.е. те искат да внасят от другаде отпадъци. Не искаме това да се случва, защото инсталацията е стара, за изгаряне на въглища, а не на отпадъци. Това е грешно и като управление на отпадъци. Трябва да се стремим към намаляване, рециклиране, компостиране, към разделно събиране на отпадъци. В града видяхме едва няколко кофи за разделни отпадъци, които са недостатъчни”, каза Данита Зарачинова.

Еколозите посочиха и алтернативи. „За нас ТЕЦ „Бобов дол” отдавна е изживяла ролята си в енергийната система. Има много други алтернативи, насочени главно в това как гражданите могат да участват в производството на енергия. Защото възобновяемата енергия предоставя възможност всеки от нас – в дома си, в бизнеса си, в училище, в общините, да можем сами да произвеждаме енергия и да нямаме нужда от тези големи производства. От друга страна смятаме, че държавата има много голяма роля да помогне на райони, които са толкова силно зависими от един икономически източник, какъвто е районът на Бобов дол, а не когато бизнесът реши, че вече не иска да оперира там, хората да се оставят без работа и никаква друга опция, ами предварително да се мисли за това какво се случва отвъд въглищата и тези централи”, коментира Меглена Антонова. Еколозите са категорични, че държавата не помага на населението във въглищните райони. „За момента виждаме нежелание от страна на държавата да предприеме нещо. Вече има много процеси в Европейския съюз, включително една платформа, специално създадена за зависими от въглища региони – „Отвъд въглищата”. Там мислят в посока как да си разнообразяват икономическата дейност, но България не се е присъединила, въпреки многократните покани и даже посещения от страна на Европейската комисия в България, за да канят България да се включи. Политическото настроение в момента е такова, но е време да послушат хората, че има нужда от мислене в тази посока”, заяви още Антонова.

Присъстващи в залата изразиха безпокойството си заради замърсяването на въздуха от пушека от ТЕЦ-а и сметището на Дупница, което се самозапалва. От едната страна на жилището ми се виждат комините на ТЕЦ-а, а от другата – сметището, които димят. Забелязала съм, че вечер след 20 часа откъм ТЕЦ-а започва да се усеща задушлива миризма, заяви една от присъстващите на срещата. Това потвърди и мъж, който работи в Големо село.

Изгарянето на отпадъци е изцяло продиктувано от икономически интереси, отбелязаха еколозите. Освен собственика на централата, който печели от горенето на боклука, производството на ел. енергия и т.н. студен резерв, печелят и държавата, и общините. За общините е по-изгодно отпадъците да се горят, вместо да се депонират, тъй като няма такси върху горенето.


Момент от срещата

Не искам някой на мой гръб да печели. Начинът да се противопоставим на това е делото в съда, каза музикантът Николай Табаков във връзка с доставянето на отпадъци от Италия, изгаряни в ТЕЦ „Бобов дол”. Отбелязано бе, че е некоректно и измерването на чистотата на въздуха. Посочено бе, че в района на Дупница и Бобов дол няма автоматична станция за измерване на нивата на въздуха. Както и че преди няколко месеца мобилната станция е мерила вредните емисии, когато ТЕЦ-ът не работи. Въпреки всичко хората могат да реагират. Сред начините за справяне с проблема са да следят какъв дим излиза от комините на централата и да подават сигнали на зеления телефон. Пред присъстващите бе обяснено, че желаещите да се присъединят към делото за отмяна на комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ могат да направят пълномощни, за да бъдат представлявани в съда от адв. Калайджиева. За целта гражданите попълват и декларация-съгласие за обработване на лични данни. Присъединилите се към делото няма да плащат съдебни разноски, включително и при евентуално губене на делото. Желаещите могат да присъстват на гледането на делото.

Подобни срещи предстоят в София – на 16 септември, и в Големо село – на 17 септември.