Кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев официално даде старт на проекта “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ – гр. Разлог и РСПБЗН – гр. Разлог”, след което бе направен водосвет за успешен старт на проекта. Той има за цел да постигне конструктивно възстановяване на сградата и изпълнени мерките за енергийна ефективност. Енергийните мерки, които ще бъдат приложени, ще имат и допълнителен ефект – осигуряване на рентабилна експлоатация на сградите на държавната администрация, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020. Една от основните цели е да се подобри енергийната ефективност на административни сгради публична държавна собственост, в които се помещават Районно управление „Полиция“ – град Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Разлог”. Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на комфорта на служителите в държавната администрация и хората, обслужвани там, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, намаляване на разходите за енергия на обществените сгради. На церемонията присъстваха кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев, председателят на Общински съвет-Разлог д-р Мария Копанарова, Иван Гюров – зам.-кмет по икономически и правни въпроси, инж. Венцислав Гърменов – зам.-кмет по социалните дейности, главен комисар Николай Николов – директор на ГДПБЗН-гр.София, комисар Георги Пармаков – директор на РДПБЗН-гр. Благоевград, старши комисар Дойчин Дойчинов – директор на Областна дирекция на МВР-гр. Благоевград, инспектор Костадин Добрев – началник на РСПБЗН – гр. Разлог, г-н Христо Арнаудов – началник на РПУ – гр. Разлог, общински съветници, служители на общинска администрация-Разлог, служители на РПУ-гр. Разлог и РСПБЗН – гр. Разлог, жители и гости на град Разлог.