Районен съд-Дупница призна обвиняемия И.М. за виновен в извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Съдът му наложи административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв.

На 15.05.2019 година в с. Стоб, в пияно състояние, обвиняемият предизвикал скандал, придружен с крясъци, псувни и обиди към горски надзирател от ДГС „Рилски манастир“, а след идването на полицейски служители от РУ-Рила отправил псувни и обиди и към полицай. Въпреки отправените му неколкократни устни предупреждения и съставения протокол за писмено предупреждение и отправено устно разпореждане от полицаи, да преустанови непристойното си държане на обществено място и да се прибере у дома си, обвиняемият продължил да крещи, псува и обижда представителите на ДГС „Рилски манастир“ и служителите на полицията.

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд – гр. Кюстендил.