Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30.09 – 04.10.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Кюстендил
Община Бобов Дол
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Бобов Дол: 009065 , Георги Димитров 73,4,72 72,19,1 Изход Дупница,73 73,72,Обект,До Бл.71,21,2,25,23,72,5,71,74,27,37, Двадесет И Седми Октомври 2, Димитър Благоев 73, Люляк 5,7,9,3, Местност Илчови Егреци Газостанция, Стубело 2, Цар Симеон 17,4,13,25,29,18,6,27,21,23,8,7,31,9,12,11,2,14,10,1, 74,До Блок 71
На 01.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Горна Козница: Местност Абрашица , П-Л Хіv-234, Кв.23 , Упи Іх-252 , Кметство,Поща,Фуражомелка,Къща, Къща
На 30.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Долистово: I-89,Кв.25 , Хii-257,Кв.19 , Къща
На 30.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Мала Фуча: 44 , Упи V-231 Кв.16 , Съвет
На 30.09.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Голема Фуча: Кметство
На 30.09.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Горна Козница: П-Л Хіv-234, Кв.23 , Кметство,Поща,Фуражомелка,Къща
На 30.09.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ – Паничарево: Iv,Кв.1 , Скара-Бира,Складове,Плодосушилня
Община Бобошево
На 03.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Бадино: Упи – Іі-113, Кв.21
На 03.10.2019 Г. /13:30 – 16:00 Ч./ – Бобошево: Ал.Константинов 22,1,3,5, Васил Левски 47,14,45, Георги С. Раковски 63,36,41,38,49,33,42,34,26,47,55,30,54,39,22,40,43,51,20,32,24,37,29,50,18,46,61,45,56,67,65,16,35,31,14,48, Единство 20,16, Иван Кепов 3, Кирил И Методий 1, Местност Тупузица Помпа, Момина Сълза 16,18,1,22,6,3,10,13,20,7,9,5,14,12, Никола Вапцаров 11,4,7,9,2,8, Пейо Яворов 4, Роза 3,7,1,25,9, Силистра 2,1,5, Стефан Караджа 14,12,2,3,18,16,6, Струма 5, Сълза 14,12,8,9,19,16,10,11,20,15,21
Община Дупница
На 01.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Дупница: Латинка 4,2, Неофит Рилски 4,10,5,9,7,8,2,3,1, Одрин 2, Патриарх Евтимий 4,13,10,8,1,11,17,6,3,4а,7,5,2, Христо Ботев 52, Цанко Церковски 3,1,8,2,5,6,4
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Тополница, Общ. Дупница: Местност Дрено Пи 019023 Екатте72758, Нупи-1609 , Упи I – 639,Кв.20 , Упи Х-366,Кв. 80 , 1,,,2,Къща,Вила
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Село Тополница: Района Около Гарата
На 03.10.2019 Г. /10:00 – 15:00 Ч./ – Дупница: 68789.20.626, Кв.248 , Бистрица 81,На Пазара,46,112,58,56,58 58,10,81,7,7 7,5,До Тп Строител,72,45,43,51,218,57,6,6 6,Павилион,43 43,57 57,59,59 59,Магазин,73,81,6,60 60,57,1,5,56,Сладолед,9 9,51,58,59,51,Тото Пункт,60, Иван Шишман 70 3,70 2,70 1,2,33,70,1,3,72 2
На 30.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Дупница: Бел Кладенец 2а,3,1,5,4,8,7,9,14,1а,10,2,6,12, Булаир 76,65,74,64,67,69,68,66,73,70,72,71,81,79, Витоша 6,4,10,2, Влахина Планина 1,10,16,8,3,2,6,5, Гергана 8,3,10,1,4,6,2,5,7,9, Добруджа 5,11,6,3,7,2,12,4,10,1,8,14,13,9, Искър 1,9,5,11,7,3, Неофит Рилски 15, Патриарх Евтимий 18,21,44,25,23,29,22,36,46,26,42,19,38,20,24,28,48,16,30,35,33,40,32,34,27, Седма Рилска Дивизия 41,36,42,29,14,38,43,13,22,28,40,24 А,31,37,34,45,30,24,24а,32,26, Фенерка 11,31,3,17 А,21,34,5,25,36,9 А,7,19,9,32,22,13,16,38,27,18,20,17,23,29,24,15, Цар Симеон Велики 27,21,25а, Яне Сандански 7,1
На 30.09.2019 Г. /12:00 – 15:00 Ч./ – Дупница: Бистрица Местност Савако – Овчарници, Драган Овчаров 4,5,3, Дренски Рид Вила, Жива Вода Вила, Липа 13, Местност Дренски Рид Вила, Местност Марек Дървод.Цех, Неофит Рилски 88,62,118, Оструган 7,1,2, Патриарх Евтимий 139,126,151,118,124,145,127,3,141,135,112,114,Бунгало,116,149,133,129,50,143,3,122,137,147,139 А, Свобода 1, Старите Жилища 3 3,3, Упи – 68789.24.9
Община Кочериново
На 30.09.2019 Г. /09:45 – 15:30 Ч./ На 01.10.2019 Г. /09:45 – 15:30 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:45 – 15:30 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:45 – 15:30 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:45 – 15:30 Ч./ – Фролош
Община Кюстендил
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Багренци: Александър Стамболийски 5,6,2,7,1,3,4, Андон Разсипийски 2,3,4, Бандерата , Бачо Киро 14,12,1,20,3,10,16,4,2,18,8,9,5,7, Васил Коларов 1,12,18,8,26,23,22,20,17,24,14,7,16,15,19,2,29,25,21,11,1,13, Васил Левски 3,4,2,1, Васил Петлешков 4,2, Георги Бенковски 1,4,7,5,9,3,2,21,15,17,19,13, Георги Димитров 11,18,9,12,4,30,5,16,15,20,8,22,24,17,10,13,26,7,14,32,3,19,25,21,28,34,6,2,1, Георги Зеленков 2,8,4,16,12,6,14,9,1,13,2,11,3,7,10,15,5, Георги С. Раковски 6,5,10,3,7,1,8,4,2,21,16,11,15,24,12,22,13,18,14,20,19,17, Григор Чергов 13,6,5,1,2,11,9,7,8,12,4,10,14, Дим.Разсипийски 3,8,5,1,2,10,6,4,7, Димитър Каляшки 18,4,25,17,23,10,6,15,13,16,19,21,12,2,22,20,14,7,9,3,5, Дядо Иван Самоволеца 1,6,8,3,2,4, Емил Шекерджийски 2,4,11,9,6,10,13,17,5,15,8,14,12,7,3, Землище На С.Багренци И С.Граница , Иван Вазов 4,2,1, Извън Регулация , Ильо Войвода 12,2,9,11,19,8,6,5,3,1,2,4,13,15,17,7, Йордан Каймакански 4,6,11,13,15,5,1,3, Кирил Орловски 12,14,16,11,18,5,3,9,7,13,4,8,6,2,3, Криволак 3,2,5,9,10,1,13,6,8,4, Крум Джиджински 4, Любен Каравелов 2,6,5,4, Местност До Селото , Митко Палаузов 17,7,10,15,9,11,13,3,5,6,8, Осогово 5,5,1,7, Паисий Хилендарски 6,2,5,3,4,7,9,1, Панайот Волов 6,1,3,4,2, Панайот Хитов 2,4,6,8, Райна Княгиня 4,6,2,1, Рила 2, Руен 13,11, Румена Войвода 4,10,3,6,12,5,8,7,2,1, Стара Планина 18,16,1,15,7,4,2,9,5,13,10,20,6,11,12,3, Стефан Караджа 3,6,1,15,16,3,10,8,4, Струма 15,3,13,5,11,1, Тодор Каблешков 6,5,1,3,4,7, Упи Iv-331, Кв.42 , Харалампи Разсипийски 9,2,6,11,7,5,9,10,8,4, Христо Ботев 6,4,9,8,15,12,21,19,18,14,13,3,11,16,1,10,5,17, Шипка 2, Поща,Склад,Магазин,Фурна,Сладкарски Цех,Читалище,Хлебопекарна,Магазин,Цех,Занаят.Работилница,Детска Градина,Кафе,Тзс,Местн.Бахчата
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Лелинци: Васил Левски 34, Махала Горна
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Търсино
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Берсин: Александър Стамболийски 2,6,4,3,5, Асен Златаров 7а,2,7,6,5,3,11,9,4, Бузлуджа 6,1,7,5,3,2, Васил Коларов 4,2,1,8, Васил Левски 11,5,7,9,1,8,10,6,2, Вола 2,5,7,1,3, Възраждане 6, Георги Димитров 22,70,49,38,8,47,34,10,7,27,16,3,50,63,65,51,24,28,31,23,44,59,52,4,58,42,30,53,72,1,36,64,20,21,41,62,18,54,33,17,13,11,39,9,43.,45,15, Георги Зарев 5,3а,4,2, Георги Раковски 2,3,4,1,39, Гоце Делчев 8,6,2,4, Димитър Благоев 20,12,16,8,14,13,5,10,17,15,7,2,1,6,4,9,3, Димитър Каляшки 9,7,1,2,3а,6,3, Иван Вазов 1,2,3,5, Извън Регулация Къща, Козлодуй 5,7,10,6,4,12,13,15,8, Комунизъм 3, Махала Стубела , Полет 2,1, Първи Май 4,3,2, Свобода 42,13,9,5,20,26,16,17,48,7,11,3,8,15,24,2,38,1,32,44,46,28,36,14,4,42.,40, София 5,14,9,6,12,1,6а,7,2,4, Хаджи Димитър 5,14,18,6,8,1,2,9,12,11,15,20,3,16, Христо Смирненски 2,1,9,12,10,8,4, Чавдар 6,8,5,4,9,2,1,10, Магазин,Къща,Хранителни Стоки,Стоп.Двор,Поща,Магазин И Работилница,База
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Ваксево: №024084 , Александър Стамболийски 87,73,101,17,37,43,24,20,22,34,83,26,69,97,59,89,53,36,61а,67,32,75,49,77,44,30,41,79,91,95,42,40,46,57,48,61,52,93,47,38,35,85,50,39,63,81,65,41а,71,28,15,12,1,5,29,18,6,17,21,19,23,33,31,11,14,25,13,16,9,7,27, Васил Коларов 11,10, Васил Левски 3,1, Георги Димитров 17,16,23,19,26,3,25,21,5,12,1,2,11,7,10,6,35,18а,18,15,8,24,33,29,24,28,26,23,27,24а,35,31, Деветнадесета 3,5,2,1,8,4, Деветнадесети Февруари 20,18,8,22,12,16,14, Димитър Благоев 1,10,2, Димитър Евтимов 1,2,6,5,3, Димитър Каляшки 9а,6,4,9,2,3,1,5,4, Елешница 40,56,34,39,54,13,44,64,60,15,11а,46,1,26,17,21,74,66,24,58,37,76,68,70,42,23,48,16,100,52,41,20,36,28,62,50,3,38,30,27,72,32,5,29,11,14,43,56, Зафир Николов 2,3,4, Кирил И Методий 6,8,4,1,2,3, Койно 1,11,9,3,13,29,53,19,17,21,31,51,23,41,34,37,33,19а,47,27,15,25,9,43,39,45, Ленин 22,24,14,13,26,21,8,15,18,27,4,6,20,9,17,28,10,16,42,46,47,62,59,57,65,41,50,69,64,31,37,63,26,43,49,67,48,30,58,39,53,33,60,29,51,34,45, Махала Адамска 7,Вила, Махала Албания , Махала Баздарска Вила, Махала Бантовска Вила, Махала Бела Вода Вила, Махала Воденичарска 5,10,3,Вила,6,2, Махала Горна Йовчовска , Махала Горчовска Вила, Махала Гошевска 4,Вила, Махала Грънчарска Вила, Махала Гърличка 1, Махала Гъскарска Вила, Махала Гюрова Вила, Махала Димовска , Махала Долна Дралевска , Махала Долна Йовчовска Вила,6, Махала Дралевска 12,Вила,Помпа, Махала Дърманска Вила, Махала Занева 1,2,3, Махала Заячка Вила, Махала Испорска Вила, Махала Йовкинска 8, Махала Кадрамска , Махала Камберска 9,Вила,6,1,5,3,14,Вила, Махала Каменичка Вила, Махала Карамфиленска , Махала Ковачка Вила,Вила,Вила, Махала Котаранска Вила, Махала Кузумска Вила, Махала Кумбазка Вила,Вила, Махала Лазарска Вила, Махала Лапевска 9,Вила,4,5,8, Махала Лесичкова , Махала Маджирска Вила,6,3,7, Махала Маринкова Вила, Махала Михтарска Вила, Махала Моравска Вила, Махала Мулова Вила, Махала Падинарска Вила, Махала Парлапанска Вила, Махала Песокарска 1,Вила,5,8, Махала Петачка Вила, Махала Пупулска Вила, Махала Рановска Вила, Махала Русулска Вила,4, Махала Сапунджийска Вила, Махала Селишка Вила, Махала Семенска 15,Вила,16,Вила,Вила, Махала Симонска , Махала Соколовска Вила, Махала Соколчева , Махала Средна Махала 5, Махала Станковска Вила,Вила,4,1, Махала Стойчовска , Махала Тасковска Вила, Махала Текемска Вила, Махала Треновска Вила,Вила, Махала Хаджийска , Махала Цанкина Вила,4, Махала Чорбаджийска Вила, Махала Чукарлийска Вила, Махала Шаренкова 17,3,3,Вила,22,24,15,19,12,9,6,8,14,18, Махала Шукалска Вила,Вила,9, Махала Юзунска 11,6,Вила,15,7,20,12, Никола Важаров 1,3,2, Никола Камбера 6,3, Никола Мирчев 2, Славчо Павлов 5,6,16,22,14,8,10,38,18,9,34,32,24,13,20,3,23,1,7,36,28,15,4,12,17,26, Сотир Васев 4,3,9,4,7, Стоядин Иванов 4,2,3,1, Хаджи Димитър 1, Христо Ботев 2,3,5,1,4, Юри Гагарин 4,1,4,1, Вила,Вила,Ветеринарна Лечебница,Вила,Дърводелски И Гатерен Цех,Пункт Горско,Кафе Аперитив,Фурна,Вила,Магазин,Работилница,Скара Бира,Вила,Ресторант,Дърводелски И Гатерен Цех,Селкооп,Мандра,Поща
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Длъхчево-Сабляр: Мах.Милчовска , Местност Орехчето
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Друмохар: 010015 , 013004 , 500274 , Мах.Ангеловци , Мах.Джоганска , Мах.Табачка , Мах.Таушанска , Местност Сврътките
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Еремия: М-Ст Разкръстницата , Махала Брезалийска , Махала Бумбарска , Махала Влашка , Махала Геровска , Махала Гугушанска , Махала Златковска , Махала Ивановска , Махала Керелска , Махала Ковачка , Махала Костовска , Махала Лесовска , Махала Манчовци , Махала Марковска , Махала Мурджовска , Махала Мухтийска , Махала Пенковска , Махала Рекалска , Махала Сарамандовци , Махала Секалска , Махала Стаменковци , Махала Стойковска , Махала Тинтилиговска , Махала Тотевска , Махала Фудулска , Махала Цинцовска , Махала Цоцоманска , Махала Чифличка , Махала Чукардова , Махала Шопска , Махала Щърбевци , Махала Якимовска , Махала Яновска
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Згурово: Вила
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Илия: Мах.Груйовска , Мах.Делийска , Мах.Карадачка , Мах.Кацарска , Мах.Левковци , Мах.Миленска , Мах.Мишовска , Мах.Ралинска , Мах.Рекалийска , Мах.Тузлучка , Мах.Чукарска
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Кадровица: Кролевци , Мах.Постолска , Мах.Станкова
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Неделкова Гращица: 145,142,Къща
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Пелатиково: Мах.Брусарска , Мах.Бумбарска , Мах.Горовска , Мах.Дръчките , Мах.Карпуска , Мах.Кацарска , Мах.Леската , Мах.Лодарска , Мах.Манчовска , Мах.Орешарска , Мах.Очипалска , Мах.Попанска , Мах.Раковска , Мах.Селишка , Мах.Суровичка , Мах.Сърнатичка , Мах.Траянци , Мах.Тръстеник , Мах.Харизанска , Мах.Чифлико , Мах.Шеовци , Мах.Шишовска , Мах.Шопска , Мах.Янкуловци
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Рашка Гращица: Александър Стамболийски 3,1,5,7, Асен Китанов 89,Къща,61,48,42,29,81,19,3,8,10,45,23,12,2,54,11,57,49,56,22,7,16,34,47,9,4,24,27,53,13,5,36,85,63,37,3а,18,20,52,15,43,44,32,39,46,6,23а,87,51,35,55, Васил Коларов 8,10,2,4,6, Васил Левски 16,21, Георги Бенковски 22,10, Георги Димитров 6,10,3,12,8,4,2, Георги Раковски 4,1,3,2, Девети Септември 38,26,25,47,54,15,24,12,46,44,67,13,28,34,56,29,43,45,32,55,51,31,49,63,42,23,17,40,1,37,8,19,27,57,65,18, Зора 30, Махала Гьошевска , Махала Каменичка , Махала Лазовска , Махала Начковска Вила, Махала Ненкова , Махала Сухар , Никола Вапцаров 7,5,9,17,11,25,3,15, Пролет 60,58, Стоян Заимов 66,64,62, Христо Ботев 1,5,3,6,2,4а,4,Къща, Фурна,Къща,1,Кафе,Псих.Педагог.Център,Магазин,Здравна Служба
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Смоличано: Махала Бачовска , Махала Беловинска , Махала Габерлийска , Махала Гьоревци , Махала Каргалий , Махала Мангелска , Махала Миринска , Махала Райков Рид , Махала Реката , Махала Св.Ана , Махала Сделище , Махала Хаджийска , Махала Чифлико , Махала Чорбаджийска , Махала Чукарлийска , Махала Юговци
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Страдалово: Мах.Борачичка , Мах.Геберо , Мах.Дъбовска , Мах.Заячка , Мах.Иванковци , Мах.Кьосевци , Мах.Лингурска , Мах.Логодашка , Мах.Нечемска , Мах.Орничарска , Мах.Пешовска , Мах.Реката , Мах.Рудишка , Мах.Рудище , Мах.Стамболийска , Мах.Шаинска , Мах.Ширилийска , Мах.Шияне , Мах.Шиячка
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Тишаново: Мах.Божковци , Мах.Воденица , Мах.Гълъбовска , Мах.Ивановска , Мах.Качанска , Мах.Колевска , Мах.Митковска , Мах.Найденци , Мах.Новковска , Мах.Реката , Мах.Тутковска , Мах.Хайдушка , Мах.Цървилото , Мах.Янчовска , Местност Соборището
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Църварица: Мах.Гракалска , Мах.Карадачка , Мах.Копривен , Мах.Реката , Мах.Укалска
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Берсин: Махала Стубела
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Кадровица: Мах.Постолска , Мах.Станкова
На 01.10.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ – Гърбино
На 02.10.2019 Г. /08:45 – 17:00 Ч./ – Жабокрът: Извън Регулацията Скз Жабокът
На 02.10.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Грамаждано: Местност Исманица , Местност Страната Пи 012106
На 02.10.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Кюстендил: Васил Петлешков 6,4, Гюешевско Шосе Хран.Стоки,Магазин,Магазин Селкост.Техника, Димитър Иванов 24,16,40,36,42,23,44,25,28,34,22,30,38,26,32,21,20,27,18, Елисавета Багряна 15,9,6,5,16,8,10,14,3а,12,13,4а,1,7,3,4,2, Емил Марков 3,20,16,26,18,24,22,28,12, Жельо Демиревски 8,1,5,6,10,14,3,2,12,4, Игнат Барбар 3,9,5,7,1, Йоаким Осоговски 2
На 02.10.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ – Кюстендил: Васил Петлешков 25,27,29,3,7,19,31,8,5,2,1,13,9,15,23,21,9а,17,10, Гюешевско Шосе , Жельо Демиревски 30,18,38,13,7,20,15,32,26,9,34,34а,22,11,40,24,28,16,36,42, Николай Рукавишников 3,5,11,6,7,9,4,1,2
На 02.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Граница: Антим Първи 3,1,7,9,5,13,11, Арда 5,9,7,6,8,3,1, Бачо Киро 9,15,5,7,13,4,3,2,11,6, Беласица 3,1,2,4, Вела Пеева 9,5,7,6,4,2,1, Вола 5,4,1,3,6, Дъбо , Искър 3,10,2,6,4,14,12,5,8,7,1, Йорданка Николова 3,1, Кирил Самоволски 12,28,16,2,4,5,30,32,40,27,44,46,29,22,34,48,19а,3,18,25,19,13,23,52,7,24,1,15,14,42,21,38,6,11,9,36, Лиляна Димитрова 2,1, Любен Каравелов 2,4,8,10, Манастир Света Лука , Места 10,6,2,8, Местност Манастира , Местност Ридо , Местност Шамака , Мусала 6,10,2,8, Неофит Рилски 22,15,20,18,26,7, Нов Живот 7,1,2,5,3, Осми Март 12,4,7,10,6,2,8, Осоговска 32,2,16,12,11,10,26,19,20,3,5,15,9,6,34,24,18,1,28,4,17,22, Панайот Волов 7,12,10,26,8,16,30,9,11,2,1,6,18,5,24,20,22,14,4, Партизанска 8,29,31,13,37,18,19,6,14,9,26,17,33,39,22,10,16,12,4,5,27,35,15,20,34,21,2,28,1,3, Пенчо Славейков 19,51,32,42,46,47,45,30,34,55,36,53,49,38,44,27,24,9,26,1,31,15,65,23,28,11,20,13,8,41,37,5,22,4,6,43,3,19,17,33,14,25,29,10,21,7, Пионерска 30,32,6,47,7,11,36,24,13,38,18,52,42,17,1,16,62,10,56,29,50,25,3,28,35,22,12,58,46,68,60,66,40,2,44,64,54,15,51,43,49,53,57,72,66,59,70,68, Пирин 3,2,1, Пролет 22а,2,20,18, Първи Май 4,1,3,6,5, Рила 1,4,2,3, Руен 5,1, Славянска 3,7,2,15,1,13,4, Стефан Караджа 9, Стопански Двор , Струма 3,2,4,1,5, Филип Тотю 6,2,4,20,1, Хаджи Димитър 9,6,1,4,2,7,3,11а,10, Харалампи Аничкин 31,69,92,76,80,82,74,88,70,79,71,78,85,83,81,94,77,73,61,60,58,55,56,68,1,54,49,27,33,22,14,25,45,36,19,48,6,13,18,26,44,51,68,9,34,32,11,52,15,31,7,23,40,8,43,37,30,20,24,46,21а,28,38,4,39,41,53,47,2,35,50, Христо Ботев 9,3,5,1,13, Цех,Складова База,Здравна Служба,Склад,Магазин,Училище,Цех,Работилница
На 02.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Кюстендил: 41112.503.4233 Ул.Дупнишко Шосе , Белият Камък 3,5,11,23,10,9,Павилион За Охрана,2,15,13,31,22,27,9 А,24,6,1,8,7,30,14,12,4, Дупнишко Шосе 6, Местност Самали Баир 31,32а, Местност Хисарлъка 29, Станкевско Шосе 5,6 Работилница,6, Цар Освободител 115, Уо
На 02.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Пиперков Чифлик: Васил Коларов 1,7,11,13,3,9,5, Васил Левски 42,21,37,35,45,29,60,52,33,27,48,58,30,40,36,Работилница- Зеленчуци,43,54,25,38,47,46,23,34,41,50,32,31,56,25,19,13,50,9,16,12,15,18,11,24,28,86,17,48,10,20,30,22,8,1,10,12,2,11,4,3,6, Владимир Заимов 1,2,4, Гео Милев 2,10,4,7, Георги Димитров 32,24,43,28,35,26,39,22,37,41,1,27,14,7,15,29,12,10,4,25,16,28,8,18,33,2,6,9,31,19,23,21,20,13,49,65,75,73,44,54,56,58,40,50,38,42,63,67,46,62,32,47,61,53,48,59,34,52,51,36,45, Димитър Каляшки 11,5,6,3,12,1,8,10,2,16,18,4,14,24,18,26,20,Работилница, Зинови Григоров 4,2, Иван Вазов 7,1,3,10,9,4,2,8,6,12, Ильо Войвода 6,11,5,9,3,7,4,2, Йорданка Николова 2,3,1, Кирил И Методий 4,10,8,6,12,2, Крум Стоянов 2,17,6,10,9,5,15,7,13,8,12, Ленин 22,11,18,9,38,15,25,35,12,24,5,30,27,36,10,31,62,40,14,33,16,19,17,21,20,7,44,29,42, Лиляна Димитрова 16,8,9,3,14,10,5,7,4,18, Махала Дядо Манова 3,1,Бунгало,5, Местност Друмарката , Местност Капинката , Местност Кьошко , Митко Палаузов 6,6,4.,1,2.,..,5,3,8, Нов Живот 5,3,9,1,11, Отец Паисий 8,1,7,4,2,5,3,6, Пенчо Славейков 1,4,2, Пи 56378.6.10,М-Ст Друмарката , Руен 3, Хаджи Димитър 3,4,8,5,6,2,8а,3,8, Харалампи Аничкин 1,2,4, Христо Ботев 51,23,21,39,51,11,17,29,19,2,6,45,47,18,25,33,14,41,22,53,13,49,12,1,16,9,7,31,35,8,15,27,43,4, Христо Смирненски 2,9,3,1, Юри Гагарин 2,12,7,16,4,6,3,10,1,8,5,9, Склад,Поща,Детска Градина,Храм
На 02.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Слокощица: Xii-394,Кв.31 , Александър Димитров 41,37,38,36,39,55,53,49,43,40,31,33,25,51,32,57,30,34,44,59,46,29,47,42,26, Ален Мак 6,5,4,2,7,8,3,1, Бачо Киро 5,6,2,1,3,4, Васил Коларов 14,7а,2,16,8,10,12,5,3,4,6, Васил Левски 22,8,52,36,4,5,11,42,54,24,1а,30,32,50,3,21,9,16,28,38,14,48,34,12,19,13,40,25,44,23,17, Генерал Заимов 4,1,5,6,3, Гео Милев 2, Георги Бенковски 15,10,13,4,11,3,14,1,12,9,2, Георги Димитров 12,15,13, Георги Кръстев 2, Георги С. Раковски 13,8,1,5,3,9,7,2,10,6, Димитър Канин 40,30,36,47,51,38,34,32,22,45,42,41,44,39,48,46, Добри Чинтулов 10,11,3,2,15,9,7,8,4,12,14,17,13,5,6, Елин Пелин 7,6,1,11,4,9,5,8,3,12,3, Ефендиското , Зинови Григоров 18,22,10,14,24,20,12,16, Иван Вазов 36,26,13,1,40,38,10,28,10а,12,9,8,18,20,30,7,15,11,5,4,16,24,6,32,42,34,22, Иван Шишман 2,6,4, Искър 13,9,11, Кокиче 3,1,5, Кубрат 2,4, Любен Каравелов 2,3,6,12,8,2а,1а,20,14,7,18,5,4,9,10,1, М-Ст Чадъра Пи 67461.24.17 , Марин Дринов 8,1,4,10,6,3, Махала Селото , Местност Змиярника Бунгало, Местност Кръста , Местност Мичевица , Местност Ридо , Местност Саманли Баир Вила, Мусала 8,4,6,10, Никола Въжаров 8,3,2,6,1,5,4, Орлица 12,4,3,5,6,10,Кафе,8, Пробуда 1,2, Пролет 22,28,9,36,62,50,35,32,47,57,52,7,26,48,23,14,64,39,18,33,42,46,11,43,24,37,29,20,45,19,34,16,56,58,60,17,41,40,54,27,13,21,66,38,30,25, Пролетарска 1,4,3,2, Спортист 5,7,6,2,3,10,1,4, Стоян Лудев 4,7,24,16,22,2,18,12,1,8,9,11,6,3,10,13,5,21,20,19,17, Христо Ботев 19,1,23,4,2,9,8,6,7,11,3,5, Христо Смирненски 13,5,11,4,9,3,1,2,7, Мичевица,Черква,Плаж,Кафе
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Грамаждано: Местност Динката
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Кюстендил: Бреза 5,3,11,9,7,1, Гюешевско Шосе 12,11,4,6,13,5а,9 Снек Бар,Стоп.Двор,9 Магазин Строй.Материали,7,Люпилня,5,10б,10,10а,Цех За Щори,9,Читалище,16,Павилион,6а,8,Ремонтна Работилница,18,14, Димитър Иванов 32,11,10,14,13,2,6,8,4,12,1,9,19,7,17,5,3,40,15, Емил Марков 8,12,6,10,1,2,14,4, Иван Момчилов 3, Крум Зарев 17,1,7,11,2,13,9,3,5, Малчика 1,3,7, Местност Динката Стоп.Постройка,Вила,Къща, Румена Войвода , Упи Iii-7156,Кв. 398
На 03.10.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ – Кюстендил: Гюешевско Шосе Дърв.Работилница, Димитър Иванов 42,30,26, Димитър Кукудов 1,Помпа,1а, Крум Зарев 25,27,23,19, Местност Динката Вила,Къща, Митко Палаузов 7,6,2,10,20,6а,8,11,9,4,5,18,21,16,13,3,1,22,12,14, Незабравка 2,4,8,6, Никола Атанасов 6, Раденко Видински 15,1,13,4,12,19,8,Помпа,Секция №8,10,3,9,7,2,11,5,6
На 03.10.2019 Г. /15:00 – 17:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /15:00 – 17:00 Ч./ – Багренци: Григор Чергов 14, Димитър Каляшки 7,9,3,5, Емил Шекерджийски 4,11,9,6,10,13,17,5,15,8,14,12,7,3, Землище На С.Багренци И С.Граница , Иван Вазов 4,2,1, Осогово 5,1,7, Румена Войвода 4,10,3,6,12,5,8,7,2,1, Стефан Караджа 6,1,15,16,3,10,8,4, Тодор Каблешков 6,5,1,3,4,7, Местн.Бахчата
На 04.10.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Грамаждано: Александър Стамболийски 18,7,14,4,1,10,9,12,6,2,8,5, Джурналица , Димитър Каляшки 35,56,58,68,37,33,50,29,54,44,46,60,31,48,70,62,66,52, Здравец 24,36,23,34,27,38,17,40,26,15,32,25,20,19,22,21,30,28, Осогово 21, Пи 17680.25.36 , Радослав Нотев 24,5,19,17,18,2,23,27,16.,12,9,1,3,10,7,15,11,13,6,8, Стоимен Ковачев 4,15,5,6,7,9,8,2,11,13,1,3
На 04.10.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ – Грамаждано: Ii-110.Кв.11 , Васил Левски 14, Димитър Каляшки 4,40,17,22,23,26,8,1а,12,32,5,11,1,38,3,21,14,25,13,6,7,27,9,28,10,36,20,34,2, Здравец 1,9,7,16,6,3,11,5,15,14,4,13,82, Любен Манджуков 8,4,6,2,3, Местност Гола Велика , Местност Почивало , Осогово 10,1,3,8,4,6,15,13,2,8а,11,15а, Почивало , Румена Войвода 4,5,11а,3,2,1, Стоимен Ковачев 5, Христо Ботев 3,2,4а,14,4,7,8,12,1, Читалище
На 04.10.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ – Кюстендил: Гюешевско Шосе Склад, Местност Гола Велика ..,717 Вила,Фургон,Бунгало,Вила,Вила №412
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 08:45 – 17:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Гирчевци: Александър Стамболийски 11,12,13,33,21,3,14,27,15,31,17,23,9,1,7,5,25,19,38,6,2, Васил Коларов 25,22,34,30,6,1,10,20,36,27,4,5,18,16,7,28,15,8,17,14,26,3,13,12,32, Димитър Каляшки 9,14,1,15,12,5,3,7,16,8, Иван Вазов 2,4,3,1, Марин Дринов 4,12,8,5,1,9,3,7,2, Никола Вапцаров 6,2,12,4,10,8, Христо Ботев 19,24,15,7,2,10,11,22,3,13,21,57,9,6,5,23
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Берсин
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Долна Гращица: Александър Стамболийски 1, Васил Левски 6,5,7,2,3,15,1,11,4,8,13, Владимир Ил. Ленин 6,12,13,10,8,15,7,4,3,9,5,11,16,1,18,14, Георги Димитров 13,17,5,9,4,11,6,8,2, Георги Кирков 13,6,4,11,2,10,7,1,5,9,8,3, Девети Септември 19,11,7,12,27,8,16,5,25,26,4,20,14,9,15,29,6,23,2,17,21,24,6а,31,10,18,1, Иван Вазов 15,5,1,3,17,11,9, Иглика 1,9,6,2,4, Лиляна Димитрова 9, Местност Дупките , Местност Ридо , Митко Палаузов 5,7,2,1,3,4,6, Оборище 2,6,3,1,5,7, Първи Май 3,1, Румена Войвода 5,1,7,9, Свилен Русев 2,3,4,6, Свобода 3,6а,2,5,7,1,6,4, Стефан Караджа 4,1,3,5а,5,2, Христо Ботев 1,7,6,3,4,5,2,8, Шипка 1,3,10,2,8,6,4, Къща,Магазин
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Долна Козница: 22112.500.2
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Друмохар: Мах.Брашненица
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Жабокрът: Александър Стамболийски 18,5,11,18,16,15,13,20,6,17,3,26,14,31,23,32,1,38,25,36,30,8,4,27,29,7,2,5,34,21,24,22, Бузлуджа 11,5,1,2,8,4,7,3, Васил Коларов 5,1,14,13,20,10,19,24,25,22,11,12,16,9,21,23,6,7,2,18,15,17, Васил Левски 21,12,23,6,20,17,14,1,9,10,11,22,18,16,29,8,7,4,5,24,26,35,39,31,29,34,32,43,28,41, Девети Септември 15,2,24,12,17,4,21,27,11,20,10,6,9,28,3,23,26,1,14,19,8,7,5,25,13,16,22,18,58,60,41,45,56,54,47,43,52,37,36,33,40,31,10,39,41,46,34,48,38,44,35,32,42,50,30, Еделвайс 1,2,1,7,5,3,6,9,4, Ивайло 2,5,3,4, Иван Вазов 18,15,5,4,11,6,8,16,1,2,5,13,14,10,18, Извън Регулацията Къща,Скз Жабокът,1,6,4,5,3,2, Калоян 1,3, Местност Върбата , Оборище 5,3,1, Овощарска 2 Къща,3,54,1,5, Осми Март 2,10,6,4, Осогово 2,4, Пауталия 10,7,17,15,9,6,11,5,12,3,13,8,2,9,11, Плиска 10,5,15,9,1,7,8,13,4,12,29,24,4,26,28,25,14,22,27,31,21,16,20,23,18, Помпулузки Бахчи , Средец 7,9,5,6,3,4,1, Струма 9,6,14,10,7,3,8,5,12,1,4,2, Суха Река 1,8,14,6,12,10,16, Христо Ботев 21,13,15,19,6,4,21,18,16,25,1,9,23,8,3,2,17,10,12,5,11,14,7, Шипка 11,7,8,10,12,9,6,2,1,4, Магазин,Кафе,Цех,Магазин,Магазин,Детска Градина
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Катрище: Боян Колев 1,2,3,8,6,5,4,9,10,7, Васил Коларов 4,6,8,2,14б,11,10,3,13,12,1,16,7,15,14,9, Васил Левски 4,5,3,1,2, Девети Септември 4,2, Димитър Каляшки 5,50,4,7,13,19,18,9,46,26,3,10,38,22,15,25,32,48,1,23,12,42,8,24,17,6,11,20,28,52,16,34, Здравка Сапунджийска 2,10,6,7,8,12,3, Капитан Петко Войвода 5,3,1,2, Местност Валого , Местност Забел 3,5,6,4, Мир 6,4,3,1,2, Млада Гвардия 5,1,7,6,2,4,3, Могила 4,5,8,2,10, Първи Май 9,1,3,11,2,14,10,13,4,6,5,12,8, Стефан Димитров Иванов 2,1,5,18,9,15,6,13,4,3,14,10,11, Стоил Колев 15,17,6,16,13,7,5,14,1,10,12,8, Странджата 19,12,26,14,21,1,29,15,8,18,5,4,13,25,27,22,7,17,2,16, Хаджи Димитър 9,12,13,8,11,6,5,2,1,7,3, Христо Ботев 8,3,1,4,7,2,6,5, Червена Армия 9,24,26,21,8,5,30,13,12,14,4,11,6,17,34,3,12а,10,15,19,1,2, Стопански Двор,Казани,Читалище,Къща,Кафе,Магазин,Кметство
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Кюстендил: Местност Николичевски Път
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Невестино, Общ. Невестино: Упи Xviii – 221 Кв.39 , I-446;За Църква,Кв. 43 , Viii – 298, Кв. 37 , Александър Стамболийски 29,36,9,84,70,31,52,12,28,11,32,7,64,66,45,34,58,51,56,39,17,21,14,27,38,22,13,35,50,44,62,43,60,80,42,33,78,48,86,90,37,47,19,88,10,5,4,6,8,12,1,7,3, Асен Златаров 2,5,1,9,11,13,4,3,7,10,6,8,12, Батак 6,5,3,12,2, Бузлуджа 1,18,16,12,14,8,10, Васил Левски 5,10,4,3,8,1,6, Владимир Поптомов 10,4,14,1,16,2,12,6,84,82,53,57,88,76,39,74,64,80,55,60,70,78,35,49,45,72,51,59,66,86,43,41,11,54,19,32,21,20,54б,52,9,7,5,46,48,39,38,22,44,29,27,30,42,24,28,13,50,36,40,25,23, Гео Милев 7,6,5,4,11,9,2,3, Георги Трайков 10,17,7,26,22,11,3,16,5,8,24,18,15,14,1,12,4,9,19,28,20,6,13,1, Димитър Каляшки 7,3,6,2,7а,1, Елин Пелин 11,12,9, Здравец 7,11,3,8,9,5,6,4,10,1,5, Земен 12,10,4,14,6,2,8, Кокиче 3,1,12,14,6,4, Максим Горки 3,5,2, Махала Развигорска 2,18,1,4,19,8,7,21,17,9,12,18, Махала Разсолкова , Махала Синорска 2,17, Местност Доло, Пи 007043 , Местност Дренето , Митко Палаузов 15а,23,14,15,19,9,25,29,4,12,27,3,21,13,16,2,11,8,5,7,1, Никола Вапцаров 9,1,4,90,2,6,10, Пробуда 17,11,15,13, Първи Май 24,21,6,4,46,9,42,25,30,27,3,15,20,28,14,11,7,31,38,18,1,34,12,16,8,2,5,36,10,19,23,32,40,17, Струма 10,1,3,13,7,6,12,11,8,5,15,9,4,19, Упи Іх-61,63,70, Кв.22 , Хаджи Димитър 3,5,10,7,9,3,6,8,4,1,2, Хан Аспарух 10,21,37,22,27,49,16,43,6,25,29,14,39,17,47,20,8,12,41,23,31,19,1,7,9,11,2,5,3, Христо Ботев 4,8,12,10,6, Юрий Гагарин 24,13,26,18,14,12,9,17,10,8,36,4,22,39,32,15,30,28,3,2, Разсадник,Разсадник,Цех,Архив,Фурна
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Неделкова Гращица
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Нови Чифлик: Бивш Стопански Двор , Борис Тасев 16,20,7,28,4,12,18,26,10,22,11,30,6а,15,14,1,6,5,3,17,24, Васил Левски 24,14,6,2,12,4,10,16,18,22,30,11,26,8,20, Владимир Заимов 5,7,2,4,1,3,6, Девети Септември 17,19,13,10,12,8,14,4,9,16,15,2,6,20,7,1,18, Иван Вазов 11,6,2,17,15,7,8,5,1,9, Никола Вапцаров 9,6,16,8,11,17,14,15,12,1а,1,18,7,4,13,3,2, Паисий Хилендарски 6,10,5,4,8,7,3,1,2, Панайот Волов 3,1,4,2, Упи Ix-142,Кв.15 , Хаджи Димитър 13,2,9,16,5,15,17,1,7, Христо Ботев 15,6,8,3,4,1,2, Христо Смирненски 8,18,4,3,16,2,1,10,12
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Плешивец: Дванадесета 7
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Търновлаг: Васил Йорданов 20а,12,2,16,20,10,14,8а,6,8,14а,18, Иван Андонов 5,12,4,8,3а,9,7,16,13,15,21,19,11,3,10,17,6,2,14, Кирил Тонев 15,13,9,3,7,1, Лиляна Димитрова 33,14,13,6,28,9,21,31,27,39,43,7,4,18,45,19,11,41,47а,8,29,1 Цех За Олио,20,37,23,26,16,22,2,24,15,17,10, Мата Стоименова 11,7,17,16,4,19,8,9,5,15,6, Местност Голяма Нива , Местност Шамака , Осогово 1,3,2, Партизанска 19,3,15,13,11,21,7, Стоян Стоименов 22,11,5,14,23,8,20,10,21а,3,2,13,1,15,17,21,7,6,1а,18,12,16,9,4,19, Струма 2,10,4,12,5,3,7,6,1,8,2а, Трети Март 3,5,1, Складова База,Дърводел. Работилница,Магазин
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч./ – Четирци: М.Топилата , Махала Ямен , Упи Vi-127 Кв.15 , Къща
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ – Горна Гращица: Александър Димитров Язовир, Антон Иванов 12,10, Болшевик 10, Двадесет И Трети Септември 6,5, Девети Май 11,9, Девети Септември 7, Дрин 8,2,4, Изгрев 1,2, Ленин 50,46,44,39,40,43,53,38,36,37,49,47,45,42,51, Любен Каравелов 4,2,15,1,10,9,13,47,11,14,7,8,3,49,5,6, Местност Заечки Камик , Опълченска 10,9,18,8,12,3,4,2,20,14,37,6,16,1, Хаджи Димитър 8,2,4,7,10,5,6,9,1, Христо Ботев 2,4, Цар Симеон 1,3,5,2, Юри Гагарин 45,54,56,55,47,37,60,36,44,48,50,40,58,34,57,28,46,38,30,43,52,42,32,39, Мандра
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ – Лиляч: Местност Войника , Вила,Помпа
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ – Таваличево: Атанас Малинов 9,1,16,15,10,22,11,4,3,2,6,7,5,14,8,13, Васил Демиревски 11,15,7,14,8,10,6,13,4,3,1,2, Васил Левски 2, Велин Богданов 8,7,10,5,6,2,1,3, Виден 2,10,4,1,8,12,6, Георги Димитров 49,45,29,31,30,20,51,32,23,24,55,36,37,41,53,34,26,39,22,35,25,33,47,43,12,17,10,16,7,13,15,14,5,8,11,4,9,71,20,56,60,65,46,40,69,38,50,59,48,58,67,61,44,54,42, Григор Манев 1,4,8,7,3, Девети Септември 10,11,2,18,7,14,4,19,12,13,6,5,9,21,16,17,20,8,15,3,1,36,34,32,41,23,37,33,24,30,43,25,39,40,38,31,26,29,35, Димитър Благоев 41,43,39,45,37,6,1,23,29,4,2,37,10,9,15,31,13,45,27,19, Еверест 2,10,3,4,8,1,84,6, Иван Калфин 9,7,3,5,1, Искър 7,5,1,3, Кирил Мазнев 9,3,4,10,2,8,12,5, Кирил Николов-Странджата 4,3,1,9,7,2, Кокиче 3,5,2,1, Костадин Чесновски 12,21,8,10,18,1,16,13,17,14,19,9,11,19, Ленин 9,13,10,24,8,3,12,31,15,2,29,5,14,27,26,1,22,25,4,11,17,16,28,31,21,29, Мусала 4,2, Осогово 2,4, Пирин 1,2,4, Рила 1,Скз Таваличево,3, Руен 2,1,3,4, Станке Димитров 22,17,18,16,23,20,24,21,28,13,6,5,1,11,7,9,8,4,30,39, Стефан Димитров 26,2,10,15,3,11,9,36,30, Страцин 3,2, Струма 3,4,1,2, Харалампи Аничкин 7,8,11,16,17,10,24,13,4,1,5,15,12,26,3,6,14, Харалампи Митов 10,18,8,16,7,14,12,5,1, Христо Ботев 8,4,11,1,2,19,6,7,15,5,3,9,13, Христо Манев 6,7,11,1,3,15,4,5,13,8,17,19,10, Юри Гагарин 3,7,1,9,6,4,11,8,10, Пунк,Кръчма,Стопански Двор
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 10:30 Ч.; 09:00 – 11:30 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 17:00 Ч./ – Цървеняно
На 30.09.2019 Г. /08:45 – 17:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /08:45 – 17:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:45 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:45 – 17:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /08:45 – 17:00 Ч./ – Таваличево: Васил Демиревски 11,15,7,14,8,10,6,13,4,3,1,2, Велин Богданов 8,7,10,5,6,2,1,3, Виден 2,10,4,1,8,12,6, Георги Димитров 49,45,29,31,30,20,51,32,23,24,55,36,37,41,53,34,26,39,22,35,25,33,47,43,71,20,56,60,65,46,40,69,38,50,59,48,58,67,61,44,54,42, Девети Септември 10,11,2,18,7,14,4,19,12,13,6,5,9,21,16,17,20,8,15,3,1, Димитър Благоев 41,43,39,45,37,6,1,23,29,4,2,37,10,9,15,31,13,45,27,19, Иван Калфин 9, Искър 7,5,1,3, Кокиче 3,5,2,1, Костадин Чесновски 12,21,8,10,18,1,16,13,17,14,19,9,11,19, Ленин 9,13,10,24,8,3,12,31,15,2,29,5,14,27,26,1,22,25,4,11,17, Мусала 4,2, Осогово 2,4, Станке Димитров 22,17,18,16,23,20,24,21,28,30,39, Стефан Димитров 26,36,30, Харалампи Аничкин 7,8,11,16,17,10,24,13,4,1,5,15,12,26,3,6,14, Харалампи Митов 10,18,8,16,7,14,12,5,1, Юри Гагарин 3,7,1,9,6,4,11,8,10, Пунк
На 30.09.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ На 01.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ – Сажденик: Махала Златанска
На 30.09.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ На 01.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ – Цървена Ябълка
Община Рила
На 03.10.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ – Бараково: Александър Стамболийски 1, Беласица 46,80,2,74,64,85,55,72,63,3,58,53,78,98,86,59,70,83, В.Везенков 4,1, Вела Пеева 17, До Кантона , Дружба 4,3а,1,5,2, К.Лазаров 11,18,24,5,20,28, Крайречна 25,14,12,5,1,16,8,20,10,18, Лазар Везенков 9, Люлин 2,4,1,10,8, Местност До Кантона , Местност Чалтиците , Митко Палаузов 7,18,14,16,17,15,10,12,11, Рила 1,4,2,1,10,5,12,8,9,6,3, Септемврийска 17,36,22,19,27,24,2,13,40,9,42,11,23,34,33,29,25,20,16,35,31,7,26, Упи-Vi-27,Кв.100
На 03.10.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ – Благоевград: Упи Xviii -1365, Кв.38
На 03.10.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ – Кочериново: 408 По Плана На Гр. Кочериново , 643, Кв.66 , Vii-372, Кв.4 , Xvi-1390 , Xxi-980 , Аврора 4, Антон Иванов 63,71,31,35,37,13,14,57,86,7,47,45,55,67,17,21,42,3,65,1,84,53,27,10,69,43,39,2 Б,2б,40,59,41,33,44,9,29,2,23,15,25, Баба Люба 7,1,23,5,17,10,25,32,19,13,8,15,29,11,27,12, Бачо Киро 3, Биньо Иванов 1,16,28, Бончук 5,1,2,7,3,6,8, Братя Костови 5,3,12,4,2,8,6,1,9,7,10,17,15,14,13,11,16, Братя Пандурски 6,20,14,2,4,16,10,8,18,12, Бреза 1,2,14,26,8,12,16,4,24,18,6,10,2,22,20, Брянски Лес 12,18,8,16,6,14,22,10, Бузлуджа 2,3,4,1,5, В.Везенков 10,8,14, В.Вретенарски 76,26,8а,17,24,13,38,22,22а,14,30,19,11,15,4,12,6,25,34,7,20,9,21,1, Витоша 3,1,4,2, Владимир Заимов 18,22,4,54,3,44,42,58,30,36,28,52,32,40,24,5,50,12,60,8,48,6,26,1,20,34,16, Гео Милев 5,1,2,12,8,17,4,10, Георги Бенковски 6,7,3,5,4, Гоце Делчев 1,11,7,8,9,10,5,6,2, Детелина 5,1,3,17,19,11,7,2,15,9,13,21, Димитър Благоев 6,4,1,7,7 А, Димчо Дебелянов 2,4,17,26,16,5а,28,19,13,36,7,46,30,5,29,4,3,6,34,17,18,27,39,31,14,1,40,24,22,44,9,10,11,15, Дунав 1,17,10,24,23,26,21,3,5,18,27,15,20,19,8,7,28,13,6,4,12,14, Дъбо , Жельо Демиревски 18,16,6,70,17,18,17а,8,10,17 17,9,12,6а 2,7,8 1,13,5 5,11,14,17,11,16,3,5,24, Заводска 10,14,100,12,8,1, Зоя Космодамянская 1,4,5,6,3,1,2, Иван Вазов 11,33,11,4,14,7,8,10,32,16,24,9,19,22,30,18,2,3,21,36,38,42,40,34,25, Искър 28,26,9,24,13,11,17,32,16,18,2,6,22,34,15,8,10,36,19,9,3,2,4,5,1, Калин 11,2,4,1,7,9,6, Камчия 6,2,8, Кв.38, Упи Xxii-1384 , Климент Готвалд 5, Климент Охридски 3,5,1, Кокиче 2,3, Комсомолска 3,5,3а,2,8,6,3,10,4,1, Крашево 6,4,2,1, Левски 21,17,12,13,8,18,16,14,1,4,6,10,3,7,23,15,25,9,2,5, Любен Каравелов 1, М.Бангоев 22,33,35,23,43,26,45,31,25,39,41,27,17,13,9,10,7,11,8,5,3,19, М.Преображенски 1,10а,7,5,3, Малчика 7,17,11,3,5,10,15,1,9,18,21,19, Места 2,1, Мусала 3,6,15,4,8,10,16,22,9,6,12,2,3,11,18,13,20,24,1,7,14, Никола Вапцаров 24,9,17,23,8,7,5,34,30,2,72,32,11,12,36,6,20,21,26,3,14,15,22,13,1,126,122,133,145,134,135,129,126,140,146,132,142,113,130,24,123,86,144,124а,128,111,107,103,121,99,119,96,108,86,101,125,113,10,114,118,118 Магазин,110,120,105,117,116,112,104,100,94,109,98,115,106,64,60,79,71,84,69,72,76,55,68,74,79а,83,62,6,89,65,70,61,78,67,63,93,80,75,77,59,86,91,88,66,92,90,73,85,95,40,49,53,29а,42,39,58,37,51,54,41,38,47,45,56,43,35,48,31,44,33,50,52,29,18,26, Оборище 4,5,1,3,2,1,5,7, Олга Стоянова 1,13,16,1,4,10,2,9,18,15,6,8,14,3,17,20,7, Осогово 2,3,1,4, Пеньо Пенев 14,1,2, Пушкин 1,7,5,4,2,3,9, Път 107 , Родопи 4,3,6,9,1, Свети Иван Рилски 122,113,129,124,118,55,106,112,128,119,110,104,108,127,102,116,131,126,120,2,3,54,10,73,14,26,29,37,68,80,60,27,15,59,23,17,39,8,21,40,36,1,44,46,69,51,16,19,38,37а,48,56,18,31,22,45,55,12,34,11,67,35,52,65,41,50,42,33,13,47,61,71,9,63,58,62,5,25,57,6,7,4,43,53,22а,101,76,72,70,74,113,82,94,98,78,86,100,107,92,88,84,89,102,80,87,91,1,96,109, Свилен Русев 8,4,3,14,5,6, Септемврийска 28, Сотир Карпудски 5,19,7,9,1,3,15,11, Спартак 2,1, Спортист 5,1,3, Средна Гора 6,4,9,7,32,5,2,13, Странджа 5,4,2,11,8, Сураж 1,7,13,5,3,4,9,11, Тинтява 4, Толбухин 6,9,2,8,3, Тракия 2, Трети Март 1,3,1,1,1,1,1,1,3, Упи – Vii ,Кв.40 , Упи 14, Кв. 38 , Упи Iv 1397 , Упи Iv-769, Кв. 51 , Упи Xii-1397, Кв.89 , Упи Xviii-694, Кв.9 , Упи Хvi-1390,Кв.94 , Упи Хviii-1396, Кв.88 , Упи-Іі-1386,Кв.94 , Упи-Ііі-1397 Кв.89 , Упи-Хіv-1395,Кв.88 , Фридрих Енгелс 5,7,1,2,3, Х-301,Кв.31 , Хіі-1390 , Хаджи Димитър 5,12,3,7, Хан Аспарух 16,4,8,2,12,14,6,10, Христо Смирненски 10,3,4,8,2,6, Христо Сокола 1,3,5,2,4,6, Църквището , Чайка 2, Чапаев 3,1,5,4,6, Шипка 21,25,26,23,24,12,17,4,7,9,6,1,2,11,13, Юри Гагарин 12,11,37,10,60,14,8,23,56,39,20,33,17,13,61,55,9,47,15,45,7,18,46,1,49 А,27,26,21,3,24,5,57,50,2,19, Яворов 7,18,9,3,10,1,12,16,4,11,6, Ятак 20,4,1,17,6,16,8,7,21,13,11,10,19,14,12,9,18,5,15,3,2, Пи 022023
На 03.10.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ – Кочериново: Местност Мандало Крайп.Заведение, Свети Иван Рилски 135, Стопански Двор Тр2
На 03.10.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ – Рила: 62671.500.2 , Ix-1030,Кв.84 , Аверки Попстоянов 1 6,12,13,7,2,1,3,6,1 1,1,8,6,2,14,7,5,2 2,3,4 Административна Сграда,Инкасаторски Пункт,2 Пожарна Служба, Аврам Стоянов 2,6,8,10,7,16,4,12, Алеко Константинов 4,7,6,5,3,2,10, Александър Стамболийски 16,15,10,25,5,29,12,11,17,13,1,8,21,4,18,22,9,6,3,23,19, Бор 6, Бузлуджа 16,10,12,7а,3,9,7,5,14,4,2, Васил Демиревски 4,4,4,11,1,9,23,14,22,10,13,6,24,2,4,21,15,4,43,4,4,4, Васил Левски 35,6,3,10,2,8,1,9,33, Васил Начев 12,18,26,29,32,5,11,9,35,10,41,39,15,13,24,16,2,4,33,6,37,3,22,23,20,27,22,56,51,54,63,19,40,58,36,6,1, Възрожденска 5,8,4,2,6,1,12,6,2,4,7,9, Георги Бенковски 4,1,2,3,5, Даскал Димитрий 1,2,5,4, Димитър Благоев 4,12,10,14,51,5,9,2,10,11,4,15,6, Димо Хаджидимов 2,4,1,18,11,10,7,24,5,19,17,13,9, Доктор Стойчев 39,11,65,61,20,22,37,48,52,18,34,32,Черква,4,21,25,5,15,19,6,50,7,9,24,16,3,23а,46,1,8,30,13,63,59,35,11, Драката , Еделвайс 6,3,5,4,1, Ела 2,4,6, Здравец 15,4,6,23,2,5,3,7,15,9,19, Иван Вазов 4,8,3,10,6,22,5,8,2, Иван Димитров 2,1,4, Иван Ризов 11,9,20,10,6,24,4,26,7,28,22,2, Ильо Войвода 3,17,15,7,6,2,1,10,8,9, Кирил И Методий 1,5,37,35,24,7,6,14,16,8,2,39,21,9,12,10,18,3,27, Кокиче 3,1,5,2,4,6, Крайречна 3,21,9,5,7,16,13,17,15,42,12,26,13,4,10,20,48,2,28,31,39,45,53,16,50,44,29,14,57,22,34,27,18,30,25,51,6,40,61, Любен Каравелов 3,8,7,5,15,1,10,12,14,11,14,20,2, Майстор Алекси 20,51,49,43,45,9,5,10,14,28,12,5,1,14,4,17,16,31,19,9,10,11,2,25,7,22,26,3,33,23,20,29,35,8,15, Макаренко 1,3,№12,5,11,13,10,8, Манастирска 6,18,1,22,20,12,24,14,11,9,7,5,3,1, Методи Македонски 10, Мусала 7,3,26,14,22,5,12,6,16,1,18,20,10,2,65,4, Начо Величков 5,1, Неофит Бозвели 8,6,4,5,2, Неофит Рилски 7,3,2,4,8,42,1,6, Опълченска 28,21 А,43,14,26,27,47,31,16,41,36,17,39,24,32,25,11,34,37,33,29,30,19,21,9,35,23,12,13,4,.39,1,7,4,10,3,6,5,2, Отец Паисий 9,1,5, Петко Войвода 7,2,3, Петко Д.Петков 6,10,4,2,12,18,14,5,3, Погар 2,9,7,4,1,5, Подгорица 13,53,49,4,1,19,10,18,16,17,14,45,11,8,33,12,15,43,25,30,31,41,39,37,5,27,6,23,24,20,35,32,56,47,63,34,33,17,38,50,36, Първи Май 5,6,2,4,11,1,2,3, Райна Княгиня 10,2,1,3,4,5, Раковска 4,1,5,57,4,45,13,41,7,21,56,59,54,15,8,11, Рилица 2, Рилска Долина 4,6, Рилски Езера 20,4,2,5,14,8,3,18,20, Света Варвара 3,34,19, Света Петка 34,2,15, Свети Георги 14,7,21,81,49,73,65,9,67,53,75,32,55,25,22,13,38,30,10,31,5,50,27,48,46,3,26,77,15,54,79,19,24,4,11,71,43,33,93,41,37,29,52,2,17,8,20,57,23,6,34,56,69,45,40,61,39,44,45, Свети Иван Рилски 49,47,25,21,24,64,23,44,51,65,2,74,33,85,36,59,63,60,13,39,38,78,61,48,56,151,79,28,27,45,58,77,34,57,30,66,35,55,15,22,46,19,32,26,53,50,41,40,62,, Вила,11,1,9,5,7,3,5,1,2,1,93,89,97,95,76,80,91,2,98, Септемврийска 3,7,2,9,5,1,6, Симеон Пандурски 44,42,13,24,22,1,46,40,17,20,8,2,7,6,10,15,9,26, Спортела 18,16,118,105,10,5,121,101,3,120,127,126,124,136,125,114,134,109,6,144,122,130,117,9,1 Рила Входа,47,115,110,112,131,90,10,15,17,22,3,6,5,13,23,31,10,9,25,19,12,32,14,24,26,27,30,39,4,7,29,11,28,8,16,20,35,37,87,80,51,91,101,61,52,63,66,65,54,41,77 5,98,90,34,49,74,88,70,43,39,81,114,86,69,77,50,100,67,106,85,89,82,72,53,93,48,4,73,46,57,38,102,36,79,84,64,75,76,62,92,6,60,55,22,4,50,58, Спротива 1,1,1, Стопански Двор , Страхил Войвода 4,2,6,1,3, Тинтява 11,7,9,5,1,3, Трети Гвардейски Полк 6,12,11,4,8,7,10,1,5,6, Упи Xii-1291, Кв.76 , Упи Іі-1506,Кв.111 , Хаджи Агапи 1,13,11,9,17,3, Хан Крум 7,30,22,16,18,14,4,6,9,10,12,28,1,8,26,2,24,20, Христо Ботев 12,6,23,10,15,11,25,17,5,1,3,7,19 189,8,4,21,13,15, Христо Жлябинков 6,2,5, Христо Смирненски 39,13,31,20,23,37,43,41,27,37 А,45,29,16,62,13,1,12,21,4,19,11, Цар Асен И Петър 5,6,70,20,12,14,7,18,4,10,16, Цар Иван Асен Ii 17,13,19,15,21,14,3,1,18,2,7,11,6,10,9,1,2,3,4,12, Цар Самуил 5,7,3,1,6,10,9,8, Царев Връх 15,11,7,17,3,2,6,5, Чавдар Войвода 1,9,7,3,19,8,5,2, Черковна 38, Шипка 4,5,1,2,9,6, Щерю Войвода 5,4,1, Щиплията 2,6,18, Юри Гагарин 20,12,14,18,8, Яворов 24,15,1,6,10,5,22,16,8,19,17,
На 03.10.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ – Рила: Александър Стамболийски 21, Васил Демиревски 4,4, Васил Начев 10, Васил Христов 9,5,1, Георги Кирков 3,7а,2,8,5,7,6,1, Димитър Благоев 51,37,41,32,47,38,40,28,19,31,23,49,25,36,30,22,6,39,21,33,34,17,46,45,35,24,20,43,29,42,27, Княз Борис I 9,13,7,1, Медник 4,16,7,1,9,15,22,3,5,2,13,18,14,6,20,8,24,11, Орлица 1, Петко Войвода 12,10,17,5,6,15,7,11,9, Петко Д.Петков 19,13, Планинска 7,5,1,9, Първи Май 5, Рилски Езера 111, Роза 1, Света Петка 9,7,11,15,8,3,6,16,12,10,18,20,1, Свети Георги 4, Свети Иван Рилски 102,44,76,89,78,116,120,59,79,122,90,Вила,114,85,86,88,105,80,Помпа,110,68,96,82,94,103,75,93,108,101,87,99,81,98,92,121,84,115,107,83,109,1,111,91,63,60,77,70,95,97, Спортела 116,140,118,112, Трети Гвардейски Полк 1, Упи Ii-308 Кв.1 , Хан Аспарух 15,11,6,3,4,17,5,2, Хан Крум 7, Христо Сокола 20,5,2,39,24,10,27,23,11,14,32,8,15,21,4,13,22,18,30,16,6,Вила,19,17,3,12,26,28,7, Цар Асен И Петър 8,30,14,13,15,1,32,28,11,3,26,34,24,19,38,36,7, Цар Калоян 12,16,3,20,18,10,28,4,8,13,17,1,14,11,24,6,22,26,15, Цар Симеон 4,6,2
На 30.09.2019 Г. /10:00 – 12:00 Ч./ – Село Смочево: Вилна Зона При Винтрома
Община Сапарева Баня
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ – Гюргево: 2
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ – Крайници: 39339.117.68 , 39339.142.19 , I-1,2,3 , Vi-8,9 , Александър Димитров 21,23,13,6,1,4,19,2,10,11,17, Александър Стамболийски 1,1,5,2,3,4,11,9,7, Андрей Жданов 7,8,2,4,3,6,9,5,18,14,11,17,20,15,1,16,12,13, Априлско Въстание 3,8,2,4,1,6, Арда 8,17,5,6,12,4,1,2,13,7,11,9,15, Асен Златаров 1,4,9,3,5,6,11, Баба Е Механджийска 43,34,21,44,18,13,32,33,39,27,30,24,46,36,31,42,38,58,11,50,48,29,26,25,35,12,41,52,23,22,37,7,6,5,4,7,2,6,10, Баба Тонка 2,4,1,5,3,1, Батак 2,3, Бончук 1,1,2,1,11,10, Бузлуджа 2,4,7,5,1, Васил Демиревски 4,12,8,16,7,11,4,14,10,12,3,1,6,5,2,9, Васил Коларов 8,4,11,5,20,18,7,6,1,2,9,12, Васил Левски 2 Магазин,2 Магазин,2 Магазин,11,7,3,1,2,36,9,2 Магазин,26,15,17,13,19,18,22,28,14,30,32,38,23,36,34,26,40,48,46,42,44, Васко Манолов 4,2,3,5,15,8,17,9,13,12,11,10,7,6, Верила 20,№63,9,7,20,1,2,3,22,52,44,25,1,30,45,29,46,24,20,13,16,27,12,33,41,55,42,31,32,34,28,11,38,37,23,53,21,48,22,3а,26,40,10,36,14,19,57, Волга 3,4,2,1, Възраждане 6,10,4,5,13,9,6,8,1,2,3,7,15, Генерал Заимов 8,9,10,9,8,5,1,2,3,4,6,11,7, Гео Милев 1,5,2,3,9,4,8,6,7, Георги Бенковски 1,5,6,8,10,4,2,3, Георги Раковски 4,7,5,4,34,10,6,32,12,4,17,20,3а,11а,9,11,26,2,12а,15,8,1,10, Гергана 5,3,7,9,4, Джубрена 18,17,21,1,13,5,15,2,6,56,3,9,24,20,16,14,7,12,22,10,4, Димчо Дебелянов 15,48,50,23,1,42,18,21,11,30,14,26,22,24,20,16,5,8,3,9,4,10,6,7,11,2,1, Добри Чинтулов 4,6,5,12,2,3, Дунав 15,13,6,2,4,8, Дупнишка Комуна 5,12,3,2,7,16,9,14,20,15,13,4,18,8,1,6,11,,,10,37,24,42,17,33,45,19,49,34,52,21,31,43,35,28,38,39,53,26,40,27,48,44,46,41,25,22,29,36,30,51,20,23,33, Еделвайс 10,22,15,18 А,11,18,28,12,16,26,13,5,10,7,8,11,6,2,1, Жабокрек 1,10,5,1,2,16,7,4,8,10,14,6,3,12,1, Захари Стоянов 10,13,39,1,6,12,5,2,4,9,18,19,7,8,23,54,59а,31а,35,45а,49,57,49,61а,45,29,33,71,39,Къща,51,12,31,37,63,61,12а,53а,65,55,43,59,9, Здравец 18,20,1,16,12,22,10,2,14,6,28,4,26,8, Ивайло 14,8,12,7,3,11,4,6,5,10,9,2,19,10, Иван Вазов 7,42,40,37,46,38,43,41,45,39,36,13,11,18,15,8,29,1,21,4,3,25,9,28,17,22,26,19,12,7,34,10,35,33,6,20,23,16,30,32,31,5, Йордан Долдуров 14,9,6,9,7,5,1,11,10,17,3,4,8,6,13,2,12,14, Йорданка Николова 7,2,8,12,11,1,10,5,9,3,4,6, Кирил И Методий 2,8,11,4,12,1,3,6,7,10, Кирил Овчарченски 17,Автоработилница,14,15,18,13,10,3,9,11,1, Климент Охридски 1,6,10,12,2, Кокиче 7,5,7,4,1,8,6,2,4, Костадин Чорбаджийски 3,14,9,16,6,10,8,2,1,23,11,13,21,19,15,12,5,7,4,17, Крайречна 28,Къща,16,1,20,8,18, Любен Каравелов 4,10,7,10,5,2,11,8,9,4,6,3, Максим Горки 1,2, Малчика 10,4,21,23,8,2,9, Мара Петлякова 19,15,17,4,5,5,1,6,7,3,4,9,21,20,11,14, Местност Гугугица Бунгало, Младост 5,12,11,21,9,23,13,5,15,10,25,3,6,4,29,19,27,7,12,14,1,2,17,8, Неофит Рилски 2,2,1, Одрин 6,2, Осми Март 2,15,9,10,6,12,1,17,8,16,5,14,18,3,13, Отец Паисий 2,1,6,4,5,7, Паисий Хилендарски 1,12,3,2,8,6,10,4,20,12,17,28,21,30,22,16,3,15,23,26,32,19,9,11,24,14, Панайот Волов 6,3,16, Пейо Яворов 11,13,3,15,9, Петко Славейков 4,12,9,8,3,11,2,6,1,10,14,26,15,17,28,20,13, Пролетарска 13,1,9,17,6,7,3,19,5,15,11, Райко Даскалов 2,8,1,6,12,5,10,4, Рила 10,5,11,1,4,№9,8,7,2,3,12,6, Самуил 4,3,1,10, Солун 4,15,2,8,6, Ст.Димитров 16,6,10,14,7,9,8,4,2,1,13,11,12, Стопански Двор Скз Крайници,Автоработилница,Работилница,Склад,Работилница,Автосервиз,Сграда,Свинеферма,Фуражно Кухня,Склад, Стоян Лудев 14,10,5,3,16,12,8,4,1,6, Трети Гв. Полк 38,3,9,99,101,85,72,91,93,79,80,64,86,95,89,76,70,90,66,81,77,82,83,74,88,62,87,84,97,68,22,34,52,43,40,35,39,49,37,36,29,41,18,45,33,31,42,25,6,13,16,2,12,7,28,15,30,5,40,22,21,26,19,17,8,27,10,3,11,24,20,14,18,9,57,56,61,75,44,54,36,65,59,73,53,49,40,11,55,69,1,58,48,63,38,47,51,67,43,71,97, Упи Ii-302,Кв.79 , Хаджи Димитър 1,7,2,1,4,6, Хан Аспарух 2,3,5,4,6, Христо Ботев 1,3,2,12,9,11,3,33, Христо Механджийски 1,2,4,7,10,8,6,9,13,11,12,3,15,21,19,22,20,16,17,5, Чаталджа 69,5,16,9,6,14,12,67,7,4,10,1,3,18,11,4а, Черно Море 9,6,5,1,2,8,4,3,7, Яне Сандански 3,5,11,15,10,8,6,7,2,4,13,1,11,15,6, Упи 393
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ – Овчарци, Общ. Сапарева Баня: 020101 , 027028 , 53254.50.46 , Баба Тонка 4,6,1,2,5,3, Бор 3,4,2,7,8,11,6,1,5,13,9,12, Васил Левски 12,7,5,6,10,4,1,14,18,3,16,2,11,9, Васил Попов 11,17,6,5,19,15,2,7,14,16,8,22,18,12,13,1,3,9, Верила 11,21,1,7,13,5,23,2, Водопада 4,12б,16,15а,1,23,12,19,13,10,3,21,11,9,22,14,18,20,17,25,6, Георги Бенковски 3,14,10,6,1,12,9,5,20, Георги Раковски 9,6,21,18,23,15,7,12,19,11,10,13,16,20,8,17,14,4,5,3,1,2, Горица 4,18,7,1,3,12,8,11,5,24,13,, Бунгало,16,2,20,14,6, Гоце Делчев 5,6,2,7,13,3,11,8,9,1,4, Дръндарица 3, Дъбевица 1, Здравец 3,12,20,13,14,12,23,6,16,2,25,8,15,5,21,19,7,10,9,11,18,1,4, Златни Брегове 3,9,1,15,5,11,13,16,4,12,8,10,14,20,2,7,17, Иван Рилски 13,4,14,20,6,5,11,12,10,3,16,9,8,1,18,2, Искра 1,3, Кокиче 6,4,2,7,5,10,12,3, Липа 6,3,8,2,20,5,24,9,18,12,14,1,10,Вила,7,11,16, Лозана 26,4,22,10,11,3,18,2,1,14,24,16,20,6,12,5,7, Мановица 13,25,17,23,19,11,7,1,5,15,9,3,21, Местн. &Quot;Грабежо&Quot; , Местност Герена Вила,Бунгало,Вила, Местност Песоко Сглобяема Къща, Местност През Реката Вила, Местност Ридо Вила,Вила, Местност Фидиня Вила, Незабравка 8,6,10,1,4, Никола Вапцаров 20,30,1,14,23,3,18,5,17,11,22,4,24,28,32,26,10,2,13,19,6,7,9,8,16,12, Осми Март 4,1,7,5, Отец Паисий 4,1, Панайот Волов 8,3,1,11,13,2,30899,7,4, Плиска 2,8,3,6,1,5, Прогона 1,5,3,9,7, Ридо Вила,15,1,2, Рила 14,2,7,9,3,4,5,18,8,10,16,6, Рилски Езера 2,39,52,64,39,60,66,57,70,62,50,68,13,55,54,56,51,15,53,58,59,47,23,34,38,32,8,16,33,28,45,29,21,36,40,30,15,11,31,20,35,25,18,9,37,39,5,19,6,22,24,17,42,2,14,49,26,13, Седемнадесети Март 13,11,5,7,1,6,3,4,2,9, Синчец 3,10,1,6,4,8, Спартак 5,9,1,3,6,13,17,15,10,11,19, Сталевица 4,2,3,7,12,6,8,10,7, Хаджи Димитър 10,1,5,Вила,9,7,8,6,2,7, Христо Ботев 10,4,9,5,3,14,7,8,1,2, 0,Местност Света Вода,2
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ – Паничище: 300 В Отдел 04,Ид.65365.210.970 М. Жълтия Гьол, Ii , Ii,Кв.8 , Іх – Кв. 8 , Местност Гюндера Бунгала,Бунгала, Паничище Почивна Станция , Планински Курорт , Сухото Езеро Упи Іх Кв.10, Упи – І ,Кв. 70 , Упи Iii , Упи Viii Кв.10 , Вила,Почивен Дом,Хижа,Станция,Хижа,Въжена Линия,База,Почивна Станция Бдж
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ – Ресилово: Xi-742,Кв.53 , 026170 , 027007 , 100005 , Iii-548,Кв.58 , Viii-139,Кв.30 , Акация 5,7,14,12,12,14,8,10,7,Къща,6, Александър Стамболийски 8,20,1,6,5,4,29,13,23,15,3,7,11,7а,16,2,12,14,25,10,7,1,2,4,8, Асаница 19,9,5,3,1,5, Бачо Киро 7,4,3,5,1,6,13,2,8,Къща,12,10,9,14,Къща, Бенковски 10,4,1,12,8,7,3, Борчета 11,21,15,12,5,8,3,17,19,1,7, Вария 2,3,29,1,5, Васил Левски 10,13,6,11,7,16,25,12,15,19,5,21,3,17,14,4,8,9,1, Верила 4,2,6, Волов 3, Гагарин 10,2,1,6,3,8,24,18,22,12,20,16,15,14, Горица 3,15,4,5,6,8,2,11,13,10, Джерман 2,4,1,6,8, Димчо Дебелянов 2,1,7, Еделвайс 12,10, Захари Зограф 31,26,25а,30,41,36,44,29а,25,27,40,42,39,29,38,32,37,35,13а,19,18,22,16,20,13,3,23,12,9,11,10,5,2,21,7,4,8,1,14,24, Здравец 2,7,8,6, Иван Вазов 9,7,6,8,5,1,4,3, Иван Рилски 6,8,5,2, Иглика 2,6,4,3,6а,5, Игликина Поляна 1,7,3,5, Изгрев 3,2,8,18,1,6, Индже Войвода 1,7,5,3,10,6,12,8, Калоян Вила,25,8,12,21,3,2,11,1,6,20,7,18,9,14,5,15,17,27,13,10, Красна Поляна 2,5,3,7,6,8,15,1,1, Лаката 12а,8,9,12,6,1,11,3,4,5,7,13,14,2,10, Липа 6,4,2,10,6,3,8, Любен Каравелов 1,2,10,8,5,1,4,2,6а,6,3, Местноста Над Селото Вила, Община Сапарева Баня , Омуртаг 42,27а,30,18,13,34,9,23,29,17,40,39,38,16,15,22,24,31,11,44,28,35,12,32,36,27,48,14,21,19,33,Черква,26,7,3,8,2,4,1,10,5,6, Отец Паисий 17,9,4,9а,12,5,8,10,1,6,3,15,7,13, Павлеви Ливади Жилище,6,12,13,4,15,11,2,1,7,Вила, Пирин 13,1,5,3,7,9, Плана 2, Плиска 5,3,2, Раковски 140,1,7,2,9,6,3,11,15,5,13, Рила 10,28,40,38,25,38а,36,14,20,5,4,34,30,32,18а,22,16,21,13,2,24,10,3,19,6,28,26,23,11,8,12, Родопи 39,7,17,8,33,31,15,9,6,3,2,4,5,35,12,13,27,1,16,19,23,37,11,21, Роза 2,5,3,6,1,4,8,10, Севрия 27,16,12,9,14,4,20,7,25,22,2,8,29,6,26,11,13,18,28,10,21,5,19,23,15,30,31,29, Синчец 26,2,14а,3,14,10,11а,9,6,8,1,5,11,16,4,11,18,34,11,40,20,2,50,44,21,25,37,28,30,13,24,48,34,52,31,22,54,15,46,23,42, Софроний 1,4,6,2, Спартак 1,13,2,5,4,3,11,15,9,10,7,8, Стадиона 12,6,8,18,4,14,2, Стефан Караджа 4,6,10,1,2,3,8, Стопански Двор Фуражомелка, Теменужка 1,8,9,6,3,4,7, Трети Март 3а,1а,8а,3,4,13,Вила,14,23,21,11,1,7,17,5,15,8,16,6,18,9,2,19,10,Вила,23,28,20,22,27,45,24,38,36,47,41,43,26,29,34,31,32,39,35,30,37, Упи – Vіі-672,Кв.36 , Упи V-101, Кв. 22 , Х-673,Кв.36 , Хiv-11,Кв.5 , Хан Аспарух 15,11,7,9,13,5,4,14,3,1,5,7, Хан Крум 7,25,23,16,20,3,12,3,2,18, Христо Ботев 15,13,4,10,9,2,3,7,5,8,20,11,2,32,22,26,15,10,31,20,30,29,23,6,31а,19,17,24,27,28,21,16,25,12,14,18, Цар Самуил 35,32,13,25,7,27,1,17,15,19,5,23,11,9, Цар Симеон 5,38,34,3,12,22,10,6,4,26,36,30,28,8, Чавдар Войвода 33,12,21,19,5,6,29,22,1,17,9,7,16,11,11а,35,27,14,10,3,2,8,18, Шипка 1,8, Шумата 2,4,2,4, Яворов 8,2,Къща,6,3,5,11,1,2,4, Янтра 9,1,6,15,13,2,7,5,11,4
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ – Самораново: 65245,6,153 , 65245.1.214 , 65245.4.266.1 , 65245.4.405 , 65245.4.440 , 65245.45.4.416 , 65245.6.499.1 , Александър Стамболийски 29,26,13,15,18,2,20,7,3,10,11,16,5,9,17,6,4,19,21,22,12,14, Александър Стоименов 7,2,24,17,15,11,3,8,29,6,14,13,27а,4,25,1,18,23,20,10,21,9,12,22,17а,27,5,16,19, Балкан 6,4,2,1, Бор 1,4,3,2, Борислав Стоилов 15,22,11,21,17,14,19,18,8а,10,8,9,4,1,6,3,5,2, Васил Демиревски 2,20,3,18,8,16,9,24,26,10,4,13,12а,5,1,12,11,14,18а,22,7, Васил Левски 2,4,5,12,9,2,15,14,10,13,7,11,7,6,8,3,17,2, Васил Петлешков 11,7,15,3,13,5,1,9, Георги Димитров 58,64,66,43,45,61,56,49,71,47,51,59,63,69,55,54а,44,48,62,46,57,53,65,60,67,54,68,52,25,14,36а,32,25. 1,22,39,9,35,25 1,10,8,24,25 1,89,41,28,21,11,6,29,13,5,4,37,3,23,38,34,1,36,20,40,1,16,6а,30,7,15,12,18,33,1 1, Девети Май 10,4,8,14,6,2а,12,11, Дренски Рид 5,11,15,9,2,7, Захари Стоянов 2,4,5,1,7,3, Здравец 5,1а,7,1,2,11,9,3,8, Йордан Анин 1,2,4,7,1,10,5,18,6,16,5, Йордан Дотин 9,7,6,5,8,2,4,11,1,10,13,3,3,14,8, Кв.16 , Комсомолец 9,3 А, Крайречна 13,6,5,10,2,7,8,11,4, Ленин 4,13,31а,34,22,9,12,20,7,41,35,1,31,29,39,6,37,18,43,30,26,24,33,16,25,8,19,3,32,23,5,11, Липа 3,4,1,2, Марков Камък 1,5,1а,3,7,1, Местност Златковица Дърводелска Работилница, Местност Марков Камък Вила, Местност Отовица Водоем, Митко Палаузов 11,2,1,5,1,Стам.Кабинет,8,10,3,6,Тото Пункт,14,1,4,1,12,2,2,8 2,10, Мусала 1,2,5,4,6, Ненко Пиперков 30,27а,34,39,26а,32,21,16,25,35,27,8,24,19,15,33,28,14,18,29,17,22,37,31,26,10,13,2,7,6,3,4,5,9,11, Оборище 4,3,1,9а,8,9,5, Отовица 10,8,25,15а,21а,18,12,21,6,19,35,11,37,15,27,2,33,31,9,23,29а,29,7,7а,3а,1,39, Партизанска 20,23,8а,4,30,26,6,21,11,1,24,13,19,8,15,9,3,26а,17,7,28,25,14,10,16,2,17а,5,4а, Пейо Яворов 1,5,7,2,6,8,4,7а,3,9, Раковска 5,6,12,3,1,7,2,4,8,11,14,10,10, Рила 3,5,18,11,6,30,20,14,8,10а,19,13,4,17,24,16,22,1а,9,26,7,15,12,1б,28,10, Самуил 4,2,8,8,1,7,6,10,7, Скакавица 7,25,12,1,16,10,19,20,22,9,18,23а,4,26,11,14,23,2,8,6,17,13а,3, Стаменко Градевски 2,23,15,12,16,6б,1,21,12а,14,22,13,11,6,9,7,8,17,3,61,6а,19,10,3, Стопански Двор Обект,Офиси,Хмелосушилня,Автогарж,Автокъща,Дърводелски Цех,Павилион,Сграда,Цех За Пилета, Упи Х-474,Кв.32 , Христо Ботев 5,7,3,1,6,4,1, Цар Крум 12,11,14,8,9,2,4,1а,3,6,5,10а,10,7, Черни Връх 5а,23,17,8,19,2,6,12,7,11,3а,1,9,21,5,3, Юри Гагарин 28,25,9,6,21,8,15,2,1,8,13,17,12,28,4,6,3,26,16,11,19,30,7,10,24,5,22,1а
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ – Сапарева Баня: 032046 , 65365,601,10 , 65365.210.111 , 65365.210.931 , 65365.24.636 До Банята , 65365.31.45 , 65365.32.226 , 65365.32.353 , 65365.46.10 , 65365.601.005 , 65365.601.964 , 65365.601.981 , 65365.602.106 , 65365.602.602 , I ,Кв.74 , Iii, Кв.125 , Lxx-462,Кв.74 , Lxxvі,Кв. 74 Идент. 65365.602.375 8, Lxxx,Кв.74 , Lxxxiv-2797,Кв.74 , Xv-2268, Кв.44 , Xviii, Кв. 98 , Ііі-3071,Кв.120 , Албена 1, Александър Стамболийски 24,21,15,20,22,18,12,17,16,4,28,25,4,16,3,2,6,13,9,1,5,11,12,10,14,7,8,18, Ангел Кънчев 2,4,10, Баба Тонка 5,2,3, Бачо Киро 6,8,5,7,3,2,16,12,1, Болярица 11,2,3,11,10,8,4,5,6,7,2, Бор 2,3,5,4,6,2,8,1,3, Бреза 5,2,7,3,1,10,8,30,12,9,4,11,6, Бригадирска 19,2,20,54,18,12,15,30,32,40,48,50,44,16,22,28,24,52,8,1,13,36,21,26,34,42,10,17,9,38,3,5,25, Буйов Рид 6,5,3,1,8,2, Валявица 8,16,6,8,4,10,2, Васил Априлов 11,9,10,14,6,5,3,7,4,2,16,8, Васил Левски 18,27,20,29,24,22,1,26,23,21,1 Сграда 2,1 Сграда 1,1 Сграда 3,13,8,4,14,19,9,17,16,6,5,11,28,2,12,10,7,15, Васил Петлешков 11,5,7,1,3,2,22,17,19,23,14,11,18,9,12,6,21,24,13,4,15, Верила Пи Ххiii-685 Кв.53,11,7,1а,1,5,14,2,4,10,8,9, Веслец 26,15,1,17,19,14,12,6,8,25,29,2,27,16,18,10,5,3,21, Вихрен 13,42,44,24,20,28,22,32,23,30,532,17,532,5,6,10а,1,9,2,13,7,8,10,4,20,14, Волов 1,5,6,7,11,9,1,2,3,4,Гатер, Гео Милев 3,8,2,1а,11,4,5,6,10, Георги Бенковски 16,22,11,13,20,8,14,7,9,6,1,18,15,4,10,3,2, Георги Терзийски 17,5,9,19,16,15,13,3,11,1, Германея 61,1,52,21,59,53,3,57,2,50,40,1,45,14,1,32,1,39,9,21,25,37,29,31,23,27,35,30,15,6,26,20,28,7,5,Участък,2,22,1,11,10,30,3,19,14,16,2,6,1,1,2,1,1,1,1,1,16, Гюрица 6, Детелина 9,2,8,4,11,7, Джерман 43,35,39,28,27,33,44,41,47,32,40,24,26,18,30,45,36,63,65,52,2,7,4,8,3,10,23,15,6,3а,1,5,25,17,21,14,13,19,18,27, Джуганица 10,6,10,13,11,20,18,4,28,1а,9,3,25,12,1,17,7,26,19,14,23,2,5,15,1,9, Димитър Чучуганов 11,6,2,10,8,5,9,13,1,3,12, Дъга 8,7,3,6,1,12,10,5,14,4,2,16,9, Еделвайс 6,8,4, Здравец 2,3,5, Иван Вазов 77,23,57,48,65,49,81,46,47,32,44,52,73,69,79,53,61,45,28,59,36,34,40,75,85,30,51,30а,71,63,55,77,61а,67,27,2,6,4,17,8,7,12,25,19,15,5,23,16,21,20,33,29,20,22,41,25,27,43, Иван Рилски 5,1,12,4,9,3,8,2,7,11,5,10,14, Иглика 3,16,6,10,8,1,14,20,12,18,2,6, Извънрегулация 4, Йордан Михайлов 5,3,1,10,9,7,6,5а,2,5,8,4, Йордан Попмихайлов 9,13,7,14,12,16,12, Кирил И Методи 2,5,8,9,6,10,11,3,12,1,4, Княз Борис 3,1,4,10,6,2,12,15,3,9,8, Кокиче 8,1а,4,5,3,6,1,2, Коста Петров 3,3,1,2,5,3,4, Крайречна 25,31,29,3,19а,21,11,5,22,35,13,33,1,17,41,19,27,15, Кръстю Софрониев 4,2,3,1, Лакатница 12,7,23,19,9,17,6,15,4,1,3,7,2,6,1, Липа 62,49,39,12,26,60,48,51,38,52,42,22,43,30,23,29,40,20,10,34,58,53,64,31,47,17,50,44,32,19,21,66,55,27,35,24,37,46,36,11а,41,33,25,56,54,70,68,15, Ловна 10,3,7,6,1,5,4,9, Лоза 7,8,34,19,14,18,25,10,26,1,28,6,24,23,9,20,17,12,16,2,32,7,15,11,3,4,13,21, Любен Каравелов 3,1,2,9,15,1,13,11, Малина 11,2,7,6,5,3, Местност Бончук Къща,Бензиностанция, Местност Водни Дол Вилно Селище, Местност Зелени Преслап Почивен Дом Марена,Бунгала, Местност Под Селото Дървод.Цех, Местност Света Вода Къща, Местност Сиракова Круша Бензиностанция, Местонст Грамчова Чешма Ограда,Гатер, Момина Сълза 11,8,3,9,19,16,14,13,17,15,2,4,12,3а,7,23,6,10,21,11,1, Мусала 2,4,2а,6,1,3,5, Незабравка 8,1,2,6,3,4,10, Никола Вапцаров 7,9,11,14,18,13,12,5,8,16,3,10,2,1,8, Нов Живот 7,16,11,20,5,10,6,18,13,12,14,22,17,4,15,1,21,9, Омуртаг 10,6,8,4,2, Опълченска 14,20,16,23,7,6,15,3,4,19,12,14а,9,1,10,13,11,22,17,2,8,18, Осми Март 8,4,1,6,10,2,5, Отец Паисий 36,36,9,2,3,1,10,5,7,4,8,42,34,23,14,43,37,2,33,26,36,55,29,27,13,21,56,44,16,12,17,51,40,14б,59,14в,47,30,31,39,14а,20,49, Паничище 65,112,67,110,104,Бунгала,Вила,16,18,24,20,28,13,26,17,15,37,30,22,9,12,14,7,5,43,36,52,2,37,21,54,50,80,41,66,74,38,88,68,82,35,19,1,40,33а,70,49,,,47,64,84,92,86,39,62,51,33,46,78,13,44,90,58,60,31,29,63,96,108,57,51,59,86,106,55,104,61,102,65,98,94,100,119,99,87,136,132,118,130,105,20,95,107,150,1
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ – Сапарево: 002002 , 00455042 , 045132 , X-2698 , І-2332,Кв.66 , Айдарска 4,6,3,2,5,1, Бачо Киро 21,11,17,4,18,14,10,12,1,16,15,9,23а,6,2,13,19,8,1, Божур 32,14,20,18,28,26,1,8,27,3,16,15,25,29,13,17,19,7,10,21,5, Бузлуджа 1,8,13,7,19,3,12,22,11,14,17,24,26,6,1,18,10,2,9,15, Васил Левски Тп,10,6,1,12,7,4,5,11,9,8,2,3,18,15,14,13,3, Венелин 31,44,14,24,29,21,43,33,40,27,36,37,25,23,31,34,35,30,28,42,18,16,56,45,41,32,22,38,26,20,39,6,8,17,19,12,15,4,2,11,1,7,3,5,13,9,26, Верила 6,3,5,2,1, Витоша 16,8,10,12,19,11,23,13,17,4,15,6,14,9,7,25,1,21,3,2,5, Вражалец 1,3,2, Дамка 15,6,1,10,Вила,5а,20,5,8,21,4,13,2,9,11,3,12,7,3, Иглика 6,8,4,1, Извора 2,5,8,6,16,7,1,14,9,10,4,3,18, Искър 1,7,3,5, Калоян 2,1,9,5,7,11,3, Киндо 34,38,21,23,36,26,40,52,46,50,25,32,19,42,31,28,14,8,3,9,18,6,1,2,7,10,11,7,13,18,15,9, Лале 6,2,3,Бунгало,5,4,7, Минзухар 2,7,5,3, Могилата 5,7,8,3,1,14,10,6,2, Морава 4,1,15,6,13,16,12,7,5,14,11,10,18,8,9,19,38,26,22,29,30,36,27,21,25,34,28, Мусала 7,1,5,6,2,4,1а, Найден Дринов 3,8,12,10,2,1,14,5,6, Никлин Камък 14,1,8,6,12,2,10,4,3, Осми Март 1, Павел Бобеков 2,1,5,8,1,15,8,7,11,13,4,2,5,12,10,6,9,3,14, Паисий 35,39,32,37,41,45,30,43,47,34,42,34,4,8,2,14,12,16,9,6,10,13,3,7,11,1,5,17,15,24,25,31,23,16,29,19,28, Пейо Яворов 39,38,35,51,9,15,57,43,49,23,37,30,69,13,24,8,1,5,21,19,34,33,20,32,45,51а,25,17,7,28,№39,36,53,29,47,119,105,103,121,109,107,117,113,111,83,101,28,79,81,99,89,77,93,78,87,97,95,85а,85,63,67,69,55,65, Планинец 9,1,5,15,8,4,2,3,10,20,6,14,11,13,16,18,7, Райна Княгиня 2, Ридо 10,1,6,3,14,12,8,2,5,4, Ръжана 2,12,6,8,7,10,3,4,1, Седемте Рилски Езера 28,18,9,12,7,14,6,11,1,20,19,13,3,5,16,22,24,8,17,26,18, Средна Гора 7,8,2,3,6,4,1,11,9,5, Старио Камък 4,Каравана,1,2,4, Стопански Двор Стопанска Постройка,Фуражомелка,Бензиностанция,Склад,Кооперация,Стопанска Постройка,Хале, Струма 19,14,15,13,16,18,12,22,20,10,17,8,6а,3,11,1,13,5,2, Теменужка 9,6,7,4,1,11,8,5, Тодор Влайков 15,13,2,3,7,5,11,13,7, Упи Ix-1914, Кв.33 , Упи Ххv,Кв.20 , Х-2149,Кв.11 , Хаджи Димитър 6,2,1,4, Хаджи Иван 38,22,42,25,28,8,13,41,19,20,10,36,12,26,4,27,37,15,30,5,18,11,16,9,33,7,3,35,14,40,24,23,1,29,2,34,6,32,17, Хан Аспарух 15,19,23,29,21,27,25,31,6,20,18,3,12,14,4,23,5,11,10,2,9,16, Христо Ботев 19,3,15,13,4,11,18,2,11а,1,5,6,10,51,43,34,61,58,28,52,46,42,55,65,44,38,30,54,33,56,50,37,47,49,59,35,48,63,53,45,60,41,32,19,20,5,12,29,24,22,27,16,10, Цар Асен 9,8,3,6,4, Шипка 22,29,19,17,1,8,16,5,25,12,10,6,13,22,4,33,30,26,27,9,18,2,3,14,20,28,24,11,23, Ягода 1
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ – Червен Брег: Баба Парашкева 36а,36,34, Васил Коларов 47,78,45,62,74,72,52,66а,70,39,68,66,64,43,82,76,80, Верила 1,3,7,5, Георги Димитров 92,53,51,47,49,55,45,43,74,10,88,80,84,12,82,Павилион,78,92,86, Гурко 10,1,9,12, Димитър Благоев 54,58,56,60, Местност Могилите Авторабот., Местност Рибарници Вила,Хале, Опълченска 4,6,2,5,3, Пионерска 53а,36,30,55,59,32,44,53,57,49,38, Стопански Двор Пр.Кооп-Я,Пр.Кооп-Я, Трети Гвардейски Полк 8,12,1,2,4,5,3,22,7,16,9,20,10,6,14
На 02.10.2019 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Сапарева Баня: 65365,601,10 , 65365.24.636 До Банята , 65365.601.005 , Германея 61,1,52,21,59,53,3,57,2, Йордан Попмихайлов 9,13,7,14,12, Местност Сиракова Круша Бензиностанция, Местонст Грамчова Чешма Ограда,Гатер, Славяни 1,5,3,7,6,2, Упи Viii-2759,Кв.109 , Упи І – 2742, Кв. 108
На 03.10.2019 Г. /09:45 – 12:00 Ч./ – Сапарево: Васил Левски 3, Венелин 14,24,29,21,43,33,40,27,36,37,25,23,31,34,35,30,28,42,18,16,56,45,41,32,22,38,26,20,39, Извора 2,5,8,6,16,7,1,14,9,10,4,3,18, Киндо 14,8,3,9,18,6,1,2,7,10, Минзухар 2,7,5,3, Могилата 5,7,8,3,1,14,10,6, Морава 4,1,15,6,13,16,12,7,5,14,11,10,18,8, Осми Март 1, Паисий 4,8,2,14,12,16,9,6,10,13,3,7,11,1,5, Пейо Яворов 83,101,28,79,81,99,89,77,93,78,87,97,95,85а, Планинец 9,1,5,15,8,4,2,3,10,20,6,14,11,13,16,18,7, Ридо 10,1,6,3,14,12,8,2,5,4, Упи Ix-1914, Кв.33 , Христо Ботев 19,20,5,12,29,24,22,27,16,10, Шипка 29,19,17,1,8,16,5,25,12,10,6,13,22,4,33,30,26,27,9,18,2,3,14,20,28,24,11,23
Община Трекляно
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Уши: 030001 М. Под Пътя , Махала Вучарник , Махала Горно Велковци , Махала Долно Велковци , Махала Златанова , Махала Знеполци , Махала Калеинци , Махала Кошарци , Махала Николина , Махала Николинци , Махала Самарджийска , Махала Спасевска
На 30.09.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Горно Кобиле: Махала Пешина
На 30.09.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Долно Кобиле: Махала Диневци , Махала Ковачевци , Махала Козарник , Махала Кошарци , Махала Момчиловци , Махала Станчевци , Махала Станчовци , Махала Училището
На 30.09.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ – Долно Кобиле: Махала Аврамци , Махала Пладнище
На 30.09.2019 Г. /12:30 – 15:30 Ч./ – Уши: Махала Знеполци , Махала Самарджийска

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.