Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30.09 – 04.10.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Перник
Община Брезник
На 30.09.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 01.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Кошарево
Община Земен
На 30.09.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч./ – Земен: Александър Стамболийски Сибанк Ад, Васил Левски 49,5,9,41,39,35,7,2,29,8,27,47,21,31,45а,45,17,6,29.,37,4,33,3,19,43,25,10,11,23,6а, Вилна Зона Муршина Падина 2, Груйова 1,24,9,13,7,15, Евтим Арсов 6,5,1,9,22,10,14,20,22.,17,3а,18,5а,12,15,11, Земенски Манастир 83,46 1,48,67,69,65,46,46,46., Земенско Кале 6а, Ильо Войвода 1,1 1, Княз Борис 12,14,3,13,8,20,16,11, Любен Каравелов 4,10, Манастирска 50,79,69,56,54,60,52,85,81, Мах.Бакалска 15, Никола Вапцаров 28а, Пейо Яворов 2, Райко Даскалов 8.,3,1,6,2,12,3.,4,14,16,8,101, Стефан Стамболов 13,5,9,10,17,8,3,15,6,4,14,17.,1, Цар Асен 25
Община Ковачевци
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Байкалско: 084033 , Общ.Радомир-Мах.Накева,Къща
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Буново, Общ. Кюстендил: Мах&Quot;Чакъревска&Quot;
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Дебели Лаг: Къща,Къща,До Паметника На Свилен Русев,Храм
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Драгомирово, Общ. Радомир: 1 Упи 019012
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Егълница: П-Л Vi-70, Кв.8 , Упи Iv,Кв 12 , Упи Xii-197,198 Кв. 28 , Къща,Вила
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Жедна: Вила,Центъра
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Житуша: П-Л Іv Пл.№711, Кв.56 , Упи V-675,Кв.52 , Упиvі , Вила,Къща,4
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Извор, Общ. Радомир: Кв.1,Упи Хіv , Махала Канджулица , Махала Пириница , Парцел V-220, Кв.12 , Упи Ii-492 Кв.41 , Упи Iii-345, Кв.34 , Упи V-138 Кв.24 , Упи V-310 Кв.34 , Упи Vi-332 Кв.39 , Упи Vi-441 , Упи Vii-69, Кв.13 , 1,До Фурната,Къща
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Калище: Iv-278,Кв.29а , Упи Vi-260, Кв.15 , Упи X-306,Кв.15 , Упи Хiii-239, Кв. 20
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Касилаг: X-130 , Упи Ііі-230 , Упи Хіv-191 , Къща
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Кленовик: Ii-169,Кв.15 , Vi-5 , Кв.20 , Стопански Двор,До Митко Пожарникара,М/У Житуша И Кленовик,Бунгало,Вила,4,7,6,8
На 03.10.2019 Г. /09:15 – 10:15 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Углярци
Община Перник
На 01.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 12:30 – 14:00 Ч./ – Друган: Упи Хv-407 Кв.49
На 01.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 12:30 – 14:00 Ч./ – Перник: Арчар 23,21а, Васил Левски 31,17,1,16,4а,26,11,19,17 Кв.,10,30,25,24,1.,16.,Кв,28,23,9,1, Железни Заводи 90б,15а,36,27,58,43,87,45,61,73,8,76,67,29,50,59,37,79,33,52,55,44,Кафе-Аперитив,82,42,.61,65,66,9,74,70,81,46,75,62,78,34,40,68,28,84,30,9а,89,14,43,35,31,53,31а,86,80,77,71, Захари Зограф 143., Калкас До Кат, Караманица 104,15,87, Куциян 13,10,8,12,9
На 01.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 12:30 – 14:00 Ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Егреците
На 01.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 12:45 – 14:00 Ч./ – Перник: Арда 10,9,8,3, Асенова Крепост 6,3, Вардар 49,56 56,56,8,7,10,12,6,15.,15,4,15,11,1,4,8.4.6,43,41,45,50,39,48,38,18,36,32,2,38,38.,37,52,47а,54 54,47,54,54., Върбица 10,11,28, Гарата 1, Граховска 9,13, Железничарска 10,20.,9, Искър 6,6.,Тп Искър,5,4,7, Камчия 4, Княз Александър Батенберг 16,16,21.,21,23, Кракра 66,18,30,2,34,38.,41,36.,38,14,20,38. Гараж 2,30,20,30.,38,39,35,52,56,52.,52,58,48,48,46.,64,64,68а,63,63,66.,68,68.,65,66,Тото Пункт,60,63.,63,62.,63.,62,63,65,69,67,До 6-То Училище, Кракра Пернишки 24., Отец Паисий 61,49а,49,55,51,55.,53,49, 57,59,61,57,Магазин, Райко Даскалов 7,10,9,6,2 7,11,11, Розова Долина 7.,1,3., Росица 1, Средец 1а, Струма 2,4,4,44,44.,40,28.,26,24,28в,38,30,42,28,10,22,6.,Зад Бл4 И 6- Гаражи,6,.6,Бензиностанция,12,14,8,6,, 6,14,1, Тунджа 2,1,16.,13,16,18,16., Упи 1 Кв.263
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ – Перник: 252 Цгч Ул.Отец Паисий , Ален Мак 86,99,127,76,56а,103,81,64,80,77,123,135,97,79,74,98,107,129,69,73,75,93,91,56,66,89,52,62,54,70,72,106,87,68,125,71,58,60,109,100,113, Васил Левски , Гарата Атц , Гарата Мрц , Горно Могиличе 66,62,60,88,28, Ела 7,9, Железничарска 1,3 3, Искър 1, Калина 40,7,15,9,5,13, Княз Александър Батенберг 13.,10,6,6.,13, Кристал Блокове Бензиностанция И Газстанция, Липа 1, Люлин 137,111а,135,109,139,127, Могиличе 72,63,49,76,79а,58,47а,81,68,54,52,45,79,85,75,65,70,42,90,44,83,69,86,87в,91,55,78,74,89,78а,51,87а,64,47,88а,46,54а,48,84,88,87,67,80,43,56,82,41,45а,53,73,41а,71,59,77,29,19,28,23,30,33, Найчо Цанов .2-4,2-4,18,.8-10,1.,42,1 Партер,4,42,14,8-10,1,8,8-10 Гараж 12,3,2-4 Гараж 9,2-4 Гараж 8,8-10,2.,2-4,4,1,12,8,2,18.,29,23,9,9., Незабравка 14,16, Никола Козлев 72., Отец Паисий 55.,58,50,52,50.,С/У Печатницата,58,56б,58.,60,60,47а, Палма 54,58,80,51,88,70,68,76,74,57,86,60,90,62,67,72,52,48,66,56,82,62а,50,63,78,106,120,90,96,100,108,114,69,112, Райко Даскалов 5а,4.,1,4,4,1,4, Ралица , Света Петка 65, Средец .1, Търговска 32.,32, Черешово Топче 2а.,2,5.,6,9,5,3,2. Офис13,2,3,7,3.,10,8,2.,7, Чинар 26,38,35,22,20, Шамък , 43. Горно Могиличе
На 01.10.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч./ – Перник: Гарата Атц , Гарата Мрц , Железничарска 1,3 3, Отец Паисий 55.
На 01.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Перник: Благой Гебрев 58а,64,56,56,56а,58,32а,58,32а,56,32 В,1а,10,11,12,13,14,Павилион,22.,22,22.,22, Бучински Път Хранителни Стоки И Кафе, Изток До Тп&Quot;Бистрица&Quot;,Мошино,Фото Ателие,1 Подстанция Перун,Кафе Аперитив,13 Жданов,Магазин, Калинин 10,12,14, Карл Маркс 34,2,2а, Клемент Готвалд 6,8,3,10.,4,6.,3.,8,1,2,2, Ленински Проспект 15,15,3.,3,7,3,9,6,6,1, Лом 31,20,13,3,7 Паркинг,36,12,11,1на,Пазар &Quot;Сезони&Quot;,Билярдан Клуб,10.,До Тп Тунджа,10.,1.,1,1,1,1,3, Мах.Портарева 46, Минск 9,1.,13.,3,7,13,15,5,15,15.,1, Несебър 3,С/У Бл.3,1,5,3,5, Одеса 4, Оряхово 4, Стомана 4, Търговска 15, Хасково 1 А,1 В,1,1 Б, Юрий Гагарин 44а,Сп.&Quot;Бучински Път&Quot;,46,44-46,46,44,10 Партер,10,8.,10,10.,8,Тър.Компл. С/У Без. &Quot;Шел&Quot;,38ж,34а,91,1,М/Убл 34 И 36,36а,36.,Търг. Комплекс,36,34,38а,38,38.,38,38б,40,40,М/У 36 И 34 Бл.,40,38г,38д,38д,38ж,38в,38е,42.,42,42,М/У Бл.42и44,Магазин, В Двора На Xi У-Ще
На 02.10.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Кладница: V-15 ,Кв.19 , Vііі-29,Кв.18 , Xi-29 Кв.18 Делта Хил , Акация 1,1,2, Бакиница 7,1,21,4,20,8,15,14,2,10,17,9,6, Берлин 24,14,15,20,17,19,5а,10,12,1а,9,8,3,1,7,5,2, Бор 6,1,2,8,7,5, Борис Тодоров 3,13,7, Брезите 25,9,11,3,26,4,10 Къща,13,2, Брезовица 7,24,19,22,20,8,11,2, Брюксел 10,2,3,3а,1,4, Валого 26,19,6,9,16,24, Варшава 8,12,4а,6,3, Васил Левски 29,15а,20,16,24,18,23,10,7,14,25,19,28,10,6,11,8,3,20,5,14,.5,4,15,2,12, Виена 2,7,5, Вилна Зона , Витоша 1,3,6,7,5,2,21,80,35а,26,35,70,57,38а,41,46,72,62,14,18,11,27,5,22.,47,44,15,40,64,66,29,8,48,19,33,34,2,63,59,50,43,61,13,9,10,56,31,37в,45,17,39,.74,42,65,49,38,32,58,25,20,73,68,36,12,22,55,76,60, Воденичище 21,10,37,19,27,25,7,11,1,9,5, Волга 19, Горско Стоп.Витошко , Градинарска 3,6,1,2, Гранит 10,6,8,17,2,16, Дабо 15,8,18,13,7,20,1,10,5,3,20.,2,16,9,12,4,6, Делта Хил Кв.17, Доброволец 19, Дончо Ватах 10,6,1,3,4, Еделвайс 7 Вила,14,24,6,4,12, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12 , Здравец 1,4, Ивайло 7,1,13,3,6,8,5,15,19,2, Иван Цветанов 8,75,13,2,22, Иглика 4,14,25,7,23, Изгрев 4,14,5,13,28,20,15,25,31 А, Йордан Божов 15.,6,4,16,9,2,5,3,13,21,11,7,15, Калиница 12,2,8,3,5,4,10, Каменарска 19,16,30,21,10,7,29,26,2,4, Кокиче 10,1,8, Кракра 15,25,1,7,21,12,9,3,19,16а,8,30,10,23, Лале 25,10,5,18,3,15,16,4,31,2,2а,8,23,17, Латинка 10,6,4,2,5,14,18,1, Ливадите 11,5,13,3, Лондон 72,35,55,53,70,9а,9д,44,11,52,17,9в,22,Кв.17,46,38,24,1,15,60,68,33,31,51,49,66,37,54,19,21,39, Мак 7, Матница 45,26 Къща,4,6,2,8,1,109,53,57,15,45,38,28,37,47,52 Къща,54,21,48,11,5,41,31.,60,42,50 Къща,33,64,66,55,51,23,56,32,17, Минзухар 9,5, Мирковица 40,10,11,40,7,20,32,22,28,13, Младост 3,6,7,2,4, Морена 3,17,23,19,21,18,9,15, Москва 12,14,17,38.,21,19,13,9,8,22,18,1,6,4, Омуртаг .16,5, Петър Янчов 25,12,18,19,17,23,11,6,16,3 Къща,2,4.,4, Пладнище 5, Победа 3,15, Прага 28,26,6,7,20,17,21,19,2,16,12, Разкръске , Райна Княгиня 11,6,17,8,4,12,7,5,1,10, Рила 4,1,2, Рим 46,48,44,52,50,60,58, Рудничар 1,2,19,2,4,12,7,27,23,21,5,10,11., С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot; , Селимица , София 91,52,55,58,69,76,73,66,60,63,74,77,80,72,83,56,54,61,71,59,68,79а,79,81,75,64,30,36,45а,14,32,46,49,12,53,8,51, Спас Бурнов 9,6,34,12,26,2,20,4,7,.5,8,.2,61,61.,.1, Стадиона 2,16,12,14,18,8,10,13,5,15,35,38,41, Стамен Милкин 1,7,5,2, Струма 1, Суха Кладница , Тинтява 1,7,13 Вила,6,16, Упи Ii-35,Кв.17 Делта Хил , Упи V||-Кв.20 , Упи X-017112,Кв.83 , Упи Xi- 922 Кв.58 , Упи Xvi-12,Кв.20 Делта Хил, Упи Xxix-29,Кв.20 Делта Хил , Упи Xxxiii-31 Кв.20 , Упи Ііі-21 Кв.20 , Упи Хх-523,Кв.51 , Упи-Ix 29 Кв.18, Хvіі-11010,11038 , Хан Крум 18,7,16,3,5, Хемус 16,19,23,10,23, Хижа Селимица , Цар Самуил 54,22,39,26,36,44,24,43,25,18,51,12,31,14а,53,33,63,34,61,20,50 Къща,27,28,48,57,10,19.,30,9,16,7,13,8,36,106г,106б,106,11,9,4,5,33,2,135,101,95,2,56,80,89 Къща,130,64,78,60,74,91,66,87,68,73,79, Цар Симеон 2,14,7,11,3,15,1,2,18,5,8,20а,6,13,16,52,62,1,66,48,35,68,56,24,38,22,23,43,50,25,31,30,53,28,42,58,40,13,29,27,25.,72,21,46,74,41,54,30.,36,55,60, Шипка 5,14,11,1,23,3,26,12а,12,13,6,16,9, Юрий Гагарин 2,14,11,14,12,10,5,7,9,8,1, Язовирска 8,12, Яровец 21,2,4,7,5,3,8,6,2, С. Витошко-М Селото,Резиденция,Кв.17,Селимица,До Тпк,Селимица
На 02.10.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Рударци
На 02.10.2019 Г. /14:30 – 16:00 Ч./ – Студена, Общ. Перник: Пояс №1на Язовир Студена
На 03.10.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Селищен Дол
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 08:45 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Перник: Ахелой 1а,3,12,3а,1, Баба Тонка 7,18,15,1, Бела Вода 8,10,2,87,311а,339,332,307,316,362,19,12,319,8б.,22,9,358,304,328,8,338,13,320,321,2,315,337,21,329,20,336,11,Канцелария,17,334,317,Селекц.Център,320,322,3,1,39,340,15,18,Зад Кметството,333,311,335,25,314,330,361,313,333,351,371,372,369,363,364,349,365,379,374,383,357,354,352,355,345,350,377,336,368,370,347,366,381,До Мтп Расолкова Махала,341,375,373,353,348,376,378, Боянски Водопад 1, Градина , Григорий Цамблак 2 Читалище, Емине 6, Иван Асен Втори 18,13,11.,26,34,19,62,29,28,23,8,3,30,12,11,1,36,22,32,17,Бензиностанция, Клокотница 12,4,1,3,6,2,10,8, Матей Преображенски 2, Света Гора 21,15,18, Симеон Радев 9, Симеоновград 20,5, Хан Аспарух 2,12,25,15,8,3,27,10,19,17,6,16,22,11,4,28,10.,30, Хан Омуртаг 39,22,37,43,33,35,41,20, Цар Самуил 1,2,3,7,6,5,4
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Батановци: 3ти Март 28,36,22,16,24,34,12,30,10,20,6,18,4,26,8,56.,3,36,42,58,54,62,42,44,38,40б,9,64,60,40,2,До Ж.П Гара,1,3.,40а,46,7,46,1 1,56,1., 6ти Септември 1.,5,3,2.,21,27,23,15,25,6,19,13,9,11,2,25.,4,17,29,8, Акация 1, Александър Стамболийски 17,9,12,11,5,8,3,2,15,10,14,13,19,16,36,9,54,29е,58,18,62,20,32,29а,21.,28,46,30,36,60,34,25.,52,18.,48,27,42,29,44,24,40,50,23,22, Батан Войвода 3,6,1,4,2,15,5,19,16,11а,25,12а,20,7,18,21,14,11,13,17,22,23,9,12,8,22, Бистрица 16,18,1а,4.,1,16а,22,8,20,6,12, Братя Миладинови 4,2,16,7,13,8,14,9,5,12,12а,1,11,10,6, Васил Левски 13,3,5,13а,1,9,7,11, Владимир Заимов 25,42,44,31,38,43,41,37,40,33,36,39,29,27,42а,23,21,37 А, Георги Бенковски 7,3а,3,1,6,5,8, Граово 6.,2.,91,72,79,78,89,85,71,68,87,76,80,74,81,73,70,77,83,75,52,64,43,30,31,39,3,50,19,61,17,41,63,25,29,62,46,60,44,42,58,34,21,11,56,32,37,51,20,17.,65,36,10,45,5,27,40,38,7,64а,35,9.,59,23,8,69,18,55,13,7.,12,67а,26,57,67,49,47,54,22,24,14, Желю Демиревски 18,22, Княз Борис I 2, Коста Тричков 20,11,15,14а,5,18,23,22,6,7,4,26,19,12,24а,3,2,9,14,10,1,13,24, Любен Каравелов 8,2а,3,4,5,6,7,9,2,11, Мах.Делниче 19,17,21,25,23,16,20,22,9,29а,7,12,5,4,13,31,26,30,3,6,11,32,29, Никола Вапцаров 17.,11,4,5,16,2,10,13,7,3,9,19,12,17,14,28,30,49,31,43,51,45,27,32,53,34,29,45а,25,36,49а,38,35,37,39,47,41,55,24,20,18,23а,22,23,21, Панайот Волов 2, Св.Св.Кирил И Методий 53,42,74,24а,29.,46,37,36,51,47,41,2,130,132,128,34,40,22а,21,29,14,17.,43.,18,15,24,12,45,24.,10,20,16.,27.,35,12а,19.,27,22,12.,43,7.,7,8.,2.,25,22.,5,27.,5.,4,6.,11,6,19.,9,3, Средорек 2,9,5,1,8,6,4,12а,3,10,22,7,11,12,14,13,16, Старо Село 1,2,9,3,5,4, Стефан Караджа 2,11,1,5,4,6,9, Стране 51,52,47,53,49,4,45,56,48,44,50, Струма 19,23,22,13,26,17,27,27,33, Трендафил Георгиев 18,1,5а,9,2,14,7,5,12,10,16,6,3,2а,8, Христо Ботев 9,14,12,10,16,38,24а,15,19,24,21,34,23,27,26,32,33,29,35,25а,37.,17,22,31,20а,33а,30,18,28,25,20,36,9,40,9 9,40.,7,6,2,3,4,8,5, Христо Смирненски 9,5,11,7,2.,3,5а,16,27,23,19,29,14,17,21,10,13, Шипка 2,4,7,1,5,3,11,9, Павилион,Автоспирка,Гарата,1,9,37,13
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Богданов Дол: 793 , Васил Левски 4,6, Витоша 15,22,24,9,31 А,5,18,26,5, Георги Сава Раковски 23,10,29,21,2,37,42,20,15,46,20,2,11, Иван Вазов 5, Иглика 2,1,4, Извор 11,8,10, Китка 36,6,12,14,9,11,5,1,2, Княз Александър Батенберг 8,6,4, Княз Борис I 64,32,48,11,35,46,34,40,33,31,49,20,22, Любен Каравелов 4,6, Люлин 2, Мах.Дълга Бара 3, Мах.Стаменова 6,52,31,8,36,40,9,4,45,41,23,63,28,64,37,50,Вила,55,30,Къща,25,26,27,11,Помпа, Отец Паисий 17,5,15,13,3,11,17,19,2,7, Петър Берон 15,13,17,7,5, Пирин 2,6,29,3,10,28,4,1,14,1, Пчела 3,12,6,8, Рила 6,18,19,9, Стара Планина 42,19,9,7,14,32,12,30,17, Струма 16,5,14,13,4,9,1,20,3,6,8,11,9,16, Теменуга 15,22,7,12,3, Хан Аспарух 77,40,33,31,27,43 А,14,37,5,2,29,20,35,11,15,23,12,1,45,43,7,17,21,39,9,18,38,65,67,69,51,36,49,75,73,26,47,63, Христо Ботев 19,5,15,13,7,8,2,9, Христо Смирненски 5,18,27,7, Цар Калоян 20,14,6,12,16,14,20,4, Цар Симеон 20,24,56,41,48,32,29,36,27,39,43,52,37,50,47,38,17,54,21,34,26,30,50,28, Чучулига 7,6,5,8,13, 18,4,3,Магерница,В Стопанския Двор,Къща,Краварник,2,6,8,4,7,3,Кланница
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Вискяр: Іі-253 Кв.30 , Близо До Кмета
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Витановци: Васил Левски 50а, Кракра Пернишки 11,1, П-Л Іv-241, Кв.29 , Упи І-51 Кв.14 , 3
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Гоце Делчев: Ючдорушко Дере
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Зидарци
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Мещица: Адалберт Антонов 12,11,6, Александър Димитров 8,2,9,15,14,10,23,1,20,26, Александър Невски 4,2,1,3,5, Александър Стамболийски 15,16,37,11,17,18,21,6,29,31,23,8,13, Андрей Жданов 7,6,4,8,7.,1, Васил Коларов 1,90,31,66,53,72,51,64,41,66,33,34 Къща,35,4,.25,9,13,56,17,46,11,19,10,36,15,24, Васил Левски 24,1,26,9,28,11,3,8,30,31,17,12,2,19,7,29,14,5,34,23,4,25, Велин Сърбов 5,1,8,13,10,11,16,4, Генерал Гурко 22,20,2,13,18,1,4а,14,4,11,20.,6,16, Генерал Скобелев 12,4,2,4,3, Генерал Толбухин 5,1,3,4,8,7,10, Генерал Тотлебен 14,27,24,29,21,7,9,11, Гео Милев , Георги Бенковски 2, Георги Димитров 11,13,22,4,17,10 Къща,3,7,1,80,74,68,89,5,85,70,72,83,76,86,64,101,94,77,66,95,58,62,103,88,79,90,69,30,33,14,49,52,31,48,65б,22,18,40,53,36,63в,43,61,54,44,47,12,140,25,63,35,65а,16,42, Георги Сава Раковски 2,4,1,4, Гоце Делчев 8,12,5,15,7, Даме Груев 1,5,1,3,4, Детелина 10,8,18,20,15,9,3,7,4,24,1,5,14, Детелина Минчева 2, Димитър Благоев 20,6,19,18,16,100, Димитър Каляшки 6,3,8,3а,1,2,4,17,13,31,25,34,30,32,23, Еделвайс 1,3,2, Елена Георгиева 1,4,13,17,6,5,23,21,15, Елин Пелин 3,15,9,22,14,15,21,5,16,1, Захари Стоянов 1а,11, Иван Вазов 11,9,5,7,1,3, Йордан Йовков 4,2,6,1, Йорданка Николова 1,22,21,24,15,16,18,11,23,27, Капитан Петко Войвода 9,11,5, Кв.3 Упи Vііі-165 , Кокиче 5,15, Комсомолска 2,5,9,11,20,1,3, Ленко 20,8,4 Къща,2, Леонид Брежнев 4,2,3,5,8,9,10, Лилия 4,2, Лиляна Димитрова 1,2 Къща,7,5, Маршал Жуков 3, Митко Палаузов 6,9,2, Никола Вапцаров 19,10,15, Никола Парапунов 11,6,8,5,3 Къща, Октомврийска Революция 11,8,21,3,13,4,12,10,5,19, Пейо Яворов 3, Път №63 , Райна Княгиня 2,3,1,5,10, Рахила Ангелова 1, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62 , Свилен Русев 10,14,4,2,15,5,6,3,1, Сергей Румянцев 1, Синчец 2, Станке Димитров 5, Хviii Кв.55а , Юрий Гагарин 6,3,4,1,2, Ястребино 12,18,7,16,21,6,15,32,14,8,5,10, 76,Спирка &Quot;Бенковски&Quot;
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Радуй: Вз Шумака,Вила,Къща
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Расник: Бобош 2, Брод 1, Ибровица 17, Казанджийска 27, Околовръстен Път 48,15, Първи Май 16, Фургон,Къща
На 03.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Ярджиловци: Ален Мак 6,6, Арда 4,2,3, Асен Китанов 1,12,14,4,6,5,5,6,14,12,1,4, Велин Асенов 6,16,13,8,3,11,2,10,16,2,6,3,10,8,13,11, Георги Димитров 13а,7,10,22,6,3,12,15,5,19,11,18,9,16,14,13,8,1,9,13,5,12,1,6,15,11,14,22,10,19,7,3,13а,8,16,18, Девети Септември 53,34,1,37,11,33,41,5,39,28,32,35,24,21,27,4,26,31,43,9,17,8,29,30,3,45,25,35а,7,41а,1,8,7,41,33,31,45,32,43,35а,4,30,25,11,24,35,21,28,37,3,26,9,41а,5,17,29,39,27, Иван Алексиев 14,16,9,6,24,23,8,5,10,18,19,25,7,4,22,13,15,28,17,2,21,12,23,16,18,9,4,6,22,7,24,14,25,2,10,8,12,17,5,19,28,15,21,13, Йордан Станоев 6, Китка 13, Кракра 13,3,7, Никола Вапцаров 7,15,4,14,4а,8,10,1,9,3,12,2,10,9,2,7,4а,14,15,3,4,12,1,8, Оборище 2,5,2,5, Орниче 12,26,13,10а,1,9,8,32,7,5,19,28,30,10,3,34, Осоица 1,5,4,2,4,1,5,2, Перник 5,4,7, Първи Май 9,3,4,7,5,6,10,13, Рила 4,8, Свилен Русев 3,1, Средна Гора 7,11,9,13а,13,5,2,3,6,1, Стара Планина 3,5,9,7,1,11,11,7,5,9,1,3, Струма 4,4, Тодор Димитров 4,3,2а,6,21,15,19,13,2, Упи Xx-744, Кв.60 , Христо Смирненски 4, 6,21,16,3,18,12,3а,6,18,3а,12,21,16,3
На 03.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч./ На 04.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Долна Вереница: Втора 36
На 03.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч./ На 04.10.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Перник: Атанас Накев 11,5,1,1а,6,2,7,4,2,25,10,20,18,31,14,26,8,29,12,23,22,28,21,15,16,17,19,24,28.,27,19а, Благой Гебрев 32а,56,56,56,58,56а,32 В,32а,58,29е,Пред Бл.36,1,31а,35в,До Бл.62,64,31,33,До Бл.36,36,С/У Бл.36,36,33б,35,36,33а,60,С/У Бл.60,61,До Бл.60,32б,78,38,32а,32,37,32.,32,23 32,38.,37,Кв.126,С/У Казабланка,70,43,38.,32в,70,32,32а, Бучински Път Ладовица, Владайско Въстание 43,16,2,38в,18,14,39б,10,41,8,37,12,Зад Регал,4, Воронеж 5,3,6,2,4,3а,3а,90, Вулкан 10,2,6,4,8, Девин 1, Димитровград 3,1,2,5,7, Димитър Благоев 11.,22.,34.,40,18,48,34,40.,13,42,4,19,30.,62,58,30,16,23,27,24,46.,38а,9,24.,20,46,1,50.,14,52,15,2,16.,54,60,32.,64,28,15.,22,17,21,44,5,56,36,25,38.,26.,10, Димитър Рибарски 10,14,12,8,7,1,2,5, Иван Шишман 6,7,10,16,5,16.,1а,2,14,12,8,4,3,1, Изток На Фасадата На Тп&Quot;Стадиона&Quot;,До Тп Витоша,Сп.Даскалово,Магазин,Сп.Даскалово, Калофер 2, Кирил Тупанков 2, Крум Накев 5,4,11,2, Лом 36, Мах.Портарева 142,143,64,70,68,66,72,145,69, Никифор Панкев 3а,7,3,1,5, Огоста 1,9,7,4,12,6,3,8,2,5,11,10, Петър Пенчев 8,12,9,3,6,10,2,7,4,11,1,5,12., Превалец 10,1а,6,5,4,12,8,1,8,14, Стомана 2.,2,2,3,1,3.,3,3а,1, Стримон 1,63,15,7,2,17,13,11,9,1,5, Хасково 1 В,1 А,1,1 Б, Църква , Юрий Гагарин До Стадион &Quot;Металург&Quot;, Ямбол 7
На 30.09.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Перник: Варшава 1,3,71, Изток , Луганск 3,11,27,18,13,21,22,10,9,5,17,8,3а,7,15,20, Максим Горки 30б,38а,17,37,28,40,30а,42,34,36,13,32,17б,44,30в, Младен Стоянов 33,45,54,55,39,57,36,41,54а,15б,49,20,14,47,51,48,52,37,15 Къща,53,43,38.,50,28,34, Мошино 317,Кв.&Quot;Кутела&Quot;, Огнян Станков 51,47, Олег Кошевой 119а,121,119б,105,111,72,88,97,74,99,85а,85,103,95,90а,113,123,125,80,81,96,89а,76,96в,83,78,96б,109,117,79,89,113а,101,93а,87,87б,107,90,87а,66,77,93,78а,70, Пушкин 4,2а,1,7,2,4а, Пхенян 7, Рашо Димитров 101, Улан Батор 7, Хавана 20,24,22,30,32,40,28, Ханой 6,10,4,16,9
На 30.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Люлин, Общ. Перник: Двадесет И Девета 2, Двадесет И Пета 17,4,26,29,23,8а,7,20,15,22,10, Двадесет И Седма 7,13,1, Двадесет И Трета 12,16, Двадесет И Шеста 15,Строеж,14,10,13,3,7,22,27,33,5,18, Десета 40, Кв.31,Упи1-577 , Мах.Стакьовец И Манастира 5,7, Първа 138,123,140,112,134,156,109,107,119,17,125,108,146,122,154,104, Райлово Центъра
Община Радомир
На 03.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ – Батановци: 3ти Март 66,64, 6ти Септември 7, Александър Стамболийски 49,80,41,64,37,76,53,43,86,47,74,39,31,33,55,84,45,66,76а,82,78,70,72, Борова 6,8,9,17,16,1,12,3,13,4,6а,10,19,7,14,5,11,22, Бушляк , Вергил Ваклинов 7,1,3,2,5, Витоша 6,2,8,4, Голо Бърдо 10,4,14,2,6, Граово 107,95,91,99,97,105,93,101,103, Железничарска 11,19, Иван Вазов 4,1,2,9,3,6,5, Илинден 3,4,8,53,22,1,10,16,18,17,11,5,13,2,6,15, Княз Борис I 30,15.,18,34,4,8,7,15,28,32,19,5,16,17,1,20,3,9,12,22,5а.,24,10,26,14, Коста Тричков 31,33,34,51,43,52,30,45,42,29.,50,26,40,49,27.,35,47,37,28,29,41,32,36, Лозан Рангелов 1, Мах.Кабранови 14,27,20,10,7,22,13,3,2,8,26,17,4,16,25,11,17а,1,6,15,23,9,21, Мах.Яшарска 2,6, Махала Андрейна , Младост 2,8,4,1,6,10, Панайот Волов 7.,3,7а,4,8,5,7, Пчела 3,7,9,1,11, Република 18,23.,21,17,17а,2,22,6,13,19,3,9,10,11,20,14,15,23,8,16,12,7, Св.Св.Кирил И Методий 51,65,49, Средорек , Стара Планина 12,3,6,7,14,5, Старо Село 15,14,19,17,18,12,16,20,21,11,15а,13, Струма 1,5,11,4, Физкултурна 1,5,11,15,13,14,19, Двора На Ткзс
На 02.10.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ – Радомир: Алеко Константинов 6,10,16,4,8,2,14,12, Братя Миленкови 29,23,12,5,17,35,24,26,14,13,19,7б,29а,22,8,9,6,11,15,10,33.,20,33,21,31,27, Добруджа 5,3,9,2,7,1,3,1,2а, Евлоги Георгиев 12.,14,8,14.,13,9,10,6,7,5,12,11,18, Марица 5,2,3,4,6,7,1,8, Родопа 4,2,3,1,4,Павилион, Христо Ботев 15,1,15,1
На 03.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ – Борнарево: Упии I-066007 Кв.66 , Вила,Кв.Момкова
На 03.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ – Копаница
На 03.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ – Лесковец, Общ. Перник: Бившо Ткзс
На 03.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ – Перник: Железничарска 15а,17
На 03.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ – Планиница, Общ. Перник: П-Л Ххіі, Кв.14 , Упи I-108, Кв.1
На 03.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ – Радомир: Мах.Арбанас
На 03.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ – Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски 46,8,9,5,36,25,19,51,56,33,29,45,68,54,27,6,59,62,35,64,1,30,50,53,31,30а,22,13,61,58,4,21,32,28,55,20,16,40,48,24,34,11,3,52,12,26,66, Еделвайс 4,3,1, Извор 2,3,4, Каравански Път 3,10,5,15,4,7,6,2,8, Китка 7,8,9,3,4, Лесковски Път 41,19,37,1,5,15,21,17,39,13,9,7,30,35,3,27,11,Стопански Двор,33,16, Магюшница 6,1,4,2, Мах.Ваклинови 2,6,1, Мах.Димеви 22,10,9,2,11,15,8, Мах.Кюрчийски 5,8,31,38,4,7,14,10,18,27,45,19,23,25,24,35,15,29,37,11,3,3а,16,1,36,44, Мах.Сугареви 2, Мах.Толева 2,4,3, Нова Махала 1,22,19,14,27,7,5,23,34,11,6,12,15,17,25,16,20,30,8,32,26,13,18,9,2,29,10, Раец 4,1,5,2, Симеон Костов 2,12,10,9,4,6,5,1, Стара Планина 51,49,44,47,26,42,3,45,24,29,39,5,3,1, Юрий Гагарин 12,10а,11,3а,10,1,10
На 03.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:00 Ч./ – Ярджиловци: Viii-388, Кв. 31 , Александър Стамболийски 2,2,7,8,4, Братя Чакрини 20,47,13,49,9,14,40,42,18,35,10,30,1,24,3,39,21,45,26,8,6,27,12,53,29,25,37,38,43,22,36,44,28,32,31,23,48,34,15,46,51,33, Васил Левски 8,2,4,1,3,6, Вердин Александров 7,9,8,6, Витоша 1,3,8,4,2,18,5,7,2, Двадесет И Трети Април 1,8,10,20,3,5,11,14,17,42,49,23,53,40,9,33,21,16,29,51,19,18,15,25,37,33,47,7,15,38, Девети Септември 34,38а,68,61,64,48,51,40,63,32,58,55,50,38,57,59,1,52,57а,67,46,34а,42,56,70,54,53,40а,49,44,62,38,35а,36, Иван Алексиев 4, Иван Димитров 4,2,3,5,1, Извън Плана , Йордан Станоев 3,6,8,11,10,5,14,13,9,7,12,15,19,23,31,24,25,22,26,21,6,28, Китка 9,7,6,8,4,2,3,5,1,10,21,19,12,23,16,12,20,17,11,13,15,18,24,22, Марин Зафиров 6,2,2,6,4,8,9,12,14,9, Методи Станимиров 3,5,5а,4,1,2,11, Орниче 43,42,29,37,27,51,33,49,60,20,55,46,56,53,41,62,38,25,58,54,67,121,92,94,71,69,83,89,71,111,95,125,91а,115,85,73,101,64,100,75,115,75,103,92,99,79,76,117,119,80,65,107,84,74,91,73,102,68,127,66,77,129,78,96,105, Партизан 1,23,51,19,21,49,54,60,51,14,38,26,21 А,20,15,3,37,25,72,2,30,4,16,32,64,56,24,43,55,45,65,53,74,8,28,57,36,34,86,39,61,34а,13,7,41,50,33,23,40,44,35,31,22,22,18,68,17,70,48,62,25а,10,63,57а,46,52, Плиска 11,53,13,69,33,57,31,67,10,64,11,10,35,25,47,49,71,55,23,2,29, Радослав Зафиров 3а,31, Рила 2,1,10, Славчо Дяков 7,,,12.,6,4,9,14,16,10,12,17,30,22,13,15,28,25,32,19,35,11,23,20,21,18, Стража 3,10,9,5,7,8,6, Кафе-Павилион
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Беланица: 10 Вила
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Бобораци: Xiii-216 ,Kw.31 , Ііі – 323 Кв.26 , Упи V-219,Kw.32 , Упи Xii-250,Кв.30 , Хviii-136, Кв.23 , Къща
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Извор, Общ. Радомир: Махала Канджулица
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Кошарите: П-Л Vii-117, Кв.18 , Упи Vііі,Кв. 17 , Къша
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Негованци: Vi-355 , Упи-130 Кв.37
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Поцърненци: Махала Калугерски Чифлик 65 , Хан,Фургон
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Прибой: Фасулкова Махала,Къща,Мах.Гърбева,Вила,Мах&Quot;Кайтаска&Quot;,Къща,Бунгало
На 03.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Прибой
На 30.09.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 01.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 04.10.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Дебели Лаг: Къща
Община Трън
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Видрар: Къща
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Вукан: Упи Iii-130 Кв.12
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Горна Мелна: 87 , Махала Пейчиновци
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Горочевци: Над Мтп&Quot;Ракитов Дол&Quot;
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Докьовци
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Долна Мелна: Нупи 12
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Дълга Лука: Упи Iv-71, Кв.17
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Еловица, Общ. Трън: Къща
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Костуринци
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Къшле
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Лева Река
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Пенкьовци
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Радово
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Стайчовци: 000621 , Къща
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Шипковица: 400053 , Бивш Стопански Двор
На 02.10.2019 Г. /08:00 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 17:00 Ч./ – Кожинци
На 04.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Долна Мелна
На 30.09.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 02.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ На 03.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:30 – 17:00 Ч./ – Бусинци: Мах.Трап,Къща

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.