След спукване на пожарния кран голяма част от сградата бе унищожена

 

Спешен ремонт бе извършен в Историческия музей в град Ихтиман. Ремонтът бе неотложен, тъй като след спукване на пожарния кран в музея голяма част от сградата бе унищожена. Най-големи щети бяха нанесени в лекционната зала. С помощта на община Ихтиман всичко бе реконструирано. Подовите настилки и вратите са подменени. Помещенията също са ремонтирани.