Подсъдимата Х.С. се призна за виновна в това, че за времето от началото на месец декември 2018 г. до 29.03.2019 г. в гр. Дупница, при условията на продължавано престъпление, с две деяния, е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на прекъснат битов абонат на електрическаенергия, който е починал. С действията си подсъдимата е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. Районен съд-Дупница, под председателството на съдия Светла Пейчева, одобри сключеното между прокуратурата и защитата споразумение и наложи на подсъдимата Х.С. наказание „пробация“ за 6 месеца.