3743-ма са имащите право на глас долнобанци, според предварителните списъци на предстоящите местни избори за общински съветници и кмет на 27 октомври.

Осем на брой ще бъдат избирателните секции в рилския град, където те ще могат да гласуват – в административната сграда на общината, в сградата на Професионалната гимназия „Христо Ботев”, в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Констанца Ляпчева“ – в сградата на Центъра за обществена подкрепа (в тази секция ще могат да гласуват и избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрение), в сградата на пощата, в сградата на Народно читалище „Рила – 1898“, в магазина до ресторант „Дружба“, в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства „Успение на Пресвета Богородица“ и отново в административната сграда на общината е секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Общинската избирателна комисия назначи със своя заповед и съставите на осемте секционни избирателни комисии – шест от тях ще бъдат с по девет души, една със седем и подвижната с пет.