• Първият градоустройствен план (1893 г.) след Освобождението е дело на Либор Байер – строителен техник от Австро-Унгария

  • Дело на следващия архитект на града – чеха Рудолф Фишер – са повечето сгради, паметници на културата от местно значение

  • Сградата на общината в Кюстендил, първата от европейски тип (1888 – 1894 г.), е по проект на австриеца Фридрих Грюнангер

Документи на тема „Европейската архитектура на Кюстендил“ показа отдел „Държавен архив“ – Кюстендил по случай празника на българските архивисти.
През тази година показваме оригиналните чертежи и планове на знакови сгради в града – общината, читалище „Братство“ и генералния план на Кюстендил от 1924 година с маркираните в него сгради, каза директорът на архива Петър Шейков.


Първият градоустройствен план (1893 г.) след Освобождението е дело на Либор Байер – строителен техник от Австро-Унгария (по народност чех), който е и главен проектант на градоустройствения план на Стара Загора след Освобождението на града.
„Характерното за Байер е, че той изправя улиците на града и ги прави перпендикулярни и успоредни една на друга. Това е характерно единствено за Кюстендил и за Стара Загора“, разказа Рилка Петрова от архива. Дело на следващия архитект на града – чеха Рудолф Фишер – са повечето сгради, паметници на културата от местно значение.
Сградата на общината в Кюстендил, първата от европейски тип (1888 – 1894 г.), е по проект на австриеца Фридрих Грюнангер. Тази сграда първоначално е била Педагогическо училище, след което става главната квартира на Българската армия, а по-късно и първата съдебна палата в България.


Голяма част от страдите в централната част на Кюстендил са с европейски облик, защото са дело на известни европейски градостроители. Знакова сграда е и тази на гарата, също дело на Рудолф Фишер, а архитектурата й е разпознаваема и в други европески градове и столици.


„Интересен и е планът на града от 1939 г., разработен от архитектите Делчо Сугарев и Любен Тонев. Двамата поканили професора по архитектура от Института във Франция Жан Роайе, така че градът има и френско участие“, допълниха от архива. От там допълниха още, че планът на Кюстендил е и първият градоустройствен план, дори преди този на София.