Бойко Недялков, Петър Паунов и Иван Коларов /отляво надясно/

са приоритет за Петър Паунов и Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)

 

Икономическото развитие на община Кюстендил преминава на по-висока скорост. Като резултат от съвместната ни работа и взаимните усилия с нашите съграждани, вече посрещаме нови български и чуждестранни инвеститори от Германия, Швеция, Италия, Дания и други страни. – Това заяви кандидатът за кмет Петър Паунов, водач на листата на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ).

Инвестиционната среда в Кюстендил към момента се възприема от бизнеса като изключително благоприятна. Оценени високо от инвеститорите са усилията, системно полагани по отношение на експедитивността в работата на администрацията, хомогенните действия и сътрудничество между бизнеса и образователните институции, равнопоставеността и прозрачността при кандидатстване и провеждане на процедурите. Висока оценка получава общината ни от инвеститорите и във връзка с категоричната липса на търпимост към всякакви престъпни деяния. Засиленият интерес на инвеститорите към Кюстендил и заявените от тях инвестиционни проекти предполагат и по-високата скорост на развитие на икономиката на общината.

„През последните години, благодарение на положителния микроклимат, осигурен от община Кюстендил, бяха направени много инвестиции в развитието на различните сектори на съществуващия местен бизнес“, подчерта Бойко Недялков, управител на „Торготерм“ АД и кандидат за общински съветник. Той подкрепи думите си с инвестиционния принос на неговото дружество в икономиката на община Кюстендил: През последните години Бойко Недялков е инвестирал 4,5 милиона евро в „Торготерм“ АД, в резултат на което са разкрити нови 50 работни места и е увеличен обемът на работа с 50-60 процента. Г-н Недялков посочи за пример и „АБ-Терм“ ООД, както и всичките си колеги от различните сектори на промишлеността, които са направили значителни инвестиции в модернизиране на производството си и съответно са разкрили нови работни места.

Според Бойко Недялков, без сериозна финансова подкрепа в образованието е невъзможно да съществува развита икономика. Като положителен пример той посочи стартиращото дуално обучение в ПГ „Джон Атанасов“, доказало се като изключително успешно в страни като Австрия, Германия и Швейцария. Допълнително трябва да се инвестира и в езиковото и математическо образование, като бизнесменът сподели, че дори за наетите служители в складовите помещения на предприятията е необходима компютърна грамотност.

„За развитието на просперираща икономика на първо място е човешкият фактор. Затова изключително важни са инвестициите в човешкия капитал, както и създаването на благоприятни условия за привличането на нови кадри – образовани и обучени хора“ – Това заяви Иван Коларов, финансист и кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ).

Затова, с безрезервната подкрепа на държавата, община Кюстендил планира да изгради по протежението на Коридор №8, НОВА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – в землището на с. Вратца, на имот от 189 декара – бившето военно стрелбище. Според Иван Коларов, държавата е поела ангажимента за изграждане на цялата съпътстваща инфраструктура – ток, вода, газификация и други, което категорично ще доведе до привличане на десетки нови инвеститори.

 

МОДЕРЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР със споделено офис пространство в областта на IT сектора, финансовите технологии, дигитални изкуства, компютърната анимация и други интерактивни дейности планира да реализира община Кюстендил върху предвиденото за цялостно обновяване „Колушко дере“ – в имота, който се намира между Храм „Св. вмчк Мина“ и двора на ЕГ „Д-р Петър Берон“. Бизнес центърът е предвиден да бъде разгъната застроена площ 4500-7000 квадратни метра и създава възможност за разкриване на от 250 до 500 работни места.

Проектното предложение предвижда подобряване, развиване и надграждане на съществуващата зелена система в района.

Освен високотехнологичните офис пространства, в съоръжението се предвижда да има екологична зона за хранене, спорт и свободно време и необходимият брой паркоместа за велосипеди, мотопеди и автомобили.

 

ВИСОК ТЕХНОЛОГИЧЕН ОБЛИК НА ПО-ВИСОКА СКОРОСТ за кюстендилската икономика е водещ приоритет за Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), заяви в заключение кандидатът за кмет и водач на листата Петър Паунов.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!