Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14.10 18.10.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Перник

Община Брезник

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Арзан:   Рангелова Махала

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Брезник:   Извън Регулацията  Стоп.Двор,  Трън  13 А

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Брусник:   Къща

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Гоз:   Мах.Логатор,  Местност Янкулица,    Къща, Мах.Доганджи;

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Горни Романци

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Долни Романци:   Къща

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Завала

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Красава:   М. Мали Друм

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Озърновци

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Ярославци

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 11:30 Ч./ –  Брезник:   Извън Регулацията  Стоп.Двор

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 11:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Видрица

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Непразненци

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Кошарево

На 16.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Глоговица

На 16.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Конска:   IV-310, 311,    Месност Райкова Страна

На 16.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13,  УПИ VII-115 Кв.26,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ Іі-94,  Кв. 25

На 16.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:30 Ч./ –  Трън:   Имот 000697 Стопански Двор,  Мах.Ахчийски Кошари,  Мах.Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Брезник:   06286.72.21,  Александър Тинков  2,  Бърдо  68, Хижа,  Варош  41a, 14, 2, 18, 32, 4, 11, 46, 19, 16, 23, 44, 35, 40, 22, 13, 45, 7, 15, 26, 43, 3, 34, 28, 10, Магазин, 9, 41, 53, 49, 8, 31, 20, 36, 27,  Нестор Петров  10,    Бърдото, Лагер

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Велковци,  Общ. Брезник:   083011,  Местн. Страище,  Мах.Пали Лула  Къща,  С.Велковци,  УПИ ІV-105,  Кв.40

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Ноевци:   До Тп&Quot;Стадиона&Quot;

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Селищен Дол

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Слаковци

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Сопица

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч.; 14:00 – 16:30 Ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини  52, 65, 56, 61, 62, 57, 67, 58, 50, 54, 63, 54а, 59,  Вердин Александров  6, 4,  Извън Плана  4, 2, 3,  Искър  4, 3, 11, 10, 6, 1, 7, 5, 8, 2,  Могилка  3, 2,  Мусала  13, 8, 2, 12, 5, 16, 18, 4, 10, 11, 1, 3,  Орниче  116, 143, 139, 153, 133, 161, 145, 139а, 151, 149, 121, 114, 135, 141, 133, 110, 115, 122, 108, 120, 108, 131,  Осогово  16, 2, 8, 5, 4, 1, 14, 4, 12, 3, 20,  Партизан  67,  Радослав Зафиров  16, 12, 8, 41, 28, 15, 11, 23, 56, 1, 24а, 23, 13 А, 53, 30, 33, 14, 37, 10, 27, 13а, 31, 54, 13, 58, 29, 19, 7, 52 А, 22, 40, 3, 43, 3а, 32, 17, 36, 45, 21, 24, 26, 38,  Славчо Дяков  28, 6,  Черна Гора  6, 12, 3, 7, 16, 14, 10, 8, 2, 9

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч./ –  Брезник:   06286.72.21,  Бърдо  68, Хижа,    Бърдото, Лагер

Община Ковачевци

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Байкалско:   084033,    Общ.Радомир-Мах.Накева, Къща

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 09:30 – 12:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Чепино:   Над  Центъра

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Габровдол

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Горна Врабча:   Махала Деяновци,  Стопански Двор,    Къща

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Горна Глоговица

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Дивля:   Мах.Кукувичарска,  Мах.Фильова

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Долна Врабча

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Долна Секирна

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Еловдол:   IV-355 Кв.23,  Кв.15

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Калотинци

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Кошарево:   000339,    Мах.Ранинци, Къща

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Мурено:   Къща

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Смиров Дол

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч.; 09:30 – 10:30 Ч./ –  Сирищник:   Мах&Quot;Денева&Quot;

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч.; 09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Светля:   УПИ XIx-298 Кв.22,    До Черквата

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч.; 09:30 – 10:30 Ч.; 12:00 – 12:30 Ч./ –  Слатино,  Общ. Ковачевци

На 15.10.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч./ –  Калище:   Къща

На 15.10.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч./ –  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   XxIV-1148,  Кв.49,  XxxII, Кв.54а,  М. Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска,  Нупи 1, Масив 1, С.Ковачевци,  Нупи 1146, Мах.Стаменкова,  Нупи 17а,  С. Ковачевци,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина,  УПИ Xіі-343 Кв.36,  УПИ-XIII,  Кв.53а,  Циганка,    Жил.Сграда, Къща, Мах&Quot;Каладжийска&Quot;

На 15.10.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч./ –  Косача:   Мах&Quot;Дръжкарска&Quot;, Къща, Къща, Мах.Малинова

На 15.10.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч./ –  Лобош:   Нупи 14,    Яз.Пчелина

На 15.10.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч./ –  Радибош

На 15.10.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч./ –  Ракиловци:   Къща

На 15.10.2019 Г. /12:00 – 12:30 Ч./ –  Сирищник:   УПИ IV-1161 Кв.39,  УПИ ІV-494,  Кв.38,    Мах&Quot;Денева&Quot;

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Буново,  Общ. Кюстендил:   Мах&Quot;Чакъревска&Quot;

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Дебели Лаг:   Къща, Къща, До Паметника На Свилен Русев, Храм

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Драгомирово,  Общ. Радомир:   1 УПИ 019012

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Егълница:   П-Л VI-70,  Кв.8,  УПИ IV, Кв 12,  УПИ XII-197, 198  Кв. 28,    Къща, Вила

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Жедна:   Вила, Центъра

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Житуша:   П-Л ІV Пл.№711,  Кв.56,  УПИ V-675, Кв.52,  УПИVі,    Вила, Къща, 4

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Извор,  Общ. Радомир:   Кв.1, УПИ ХіV,  Махала Канджулица,  Махала Пириница,  Парцел V-220,  Кв.12,  УПИ II-492 Кв.41,  УПИ III-345,  Кв.34,  УПИ V-138 Кв.24,  УПИ V-310 Кв.34,  УПИ VI-332 Кв.39,  УПИ VI-441,  УПИ VII-69,  Кв.13,    1, До Фурната, Къща

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Калище:   IV-278, Кв.29а,  УПИ VI-260,  Кв.15,  УПИ X-306, Кв.15,  УПИ ХIII-239,  Кв. 20

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Касилаг:   X-130,  УПИ Ііі-230,  УПИ ХіV-191,    Къща

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Кленовик:   II-169, Кв.15,  VI-5,  Кв.20,    Стопански Двор, До Митко Пожарникара, М/У Житуша И Кленовик, Бунгало, Вила, 4, 7, 6, 8

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ –  Углярци

 

Община Перник

На 18.10.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Батановци:   3ти Март,  Бела Вода  395,  395, 392, 398,  Бл Дцз Васил Коларов  13, 16, 12, 10, 11,  Граово  3,  Мах.Трънска И Кащерова  10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, Къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46,  Св.Св.Кирил И Методий  15,  Свети Спас  8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26,    10, Стар Завод, 15, 13, 11, 12

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Люлин,  Общ. Перник:   Двадесет И Девета  2,  Двадесет И Пета  17, 4, 26, 29, 23, 8а, 7, 20, 15, 22, 10,  Двадесет И Седма  7, 13, 1,  Двадесет И Трета  12, 16,  Двадесет И Шеста  15, Строеж, 14, 10, 13, 3, 7, 22, 27, 33, 5, 18,  Десета  40,  Кв.31, УПИ1-577,  Мах.Стакьовец И Манастира  5, 7,  Първа  138, 123, 140, 112, 134, 156, 109, 107, 119, 17, 125, 108, 146, 122, 154, 104,    Райлово Центъра

На 14.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 11:30 – 12:00 Ч./ –  Перник:   Бучински Път  Павилион, 37, 11, 16, 11, 131, 10, 37,  Златоград  3, 19, 3, 1,  Изток  2, Местност Ладовица, Ладовица, До Тп-Дунав, 2, Кв.58, До Зора, С/У Х-Л Зора, До&Quot;Зора&Quot;, До &Quot;Зора&Quot;, Пред Х-Л Зора, До Х-Л Зора, Пред Х-Л Зора,  Мошино,  Рашо Димитров  До Бл.76, 70б, До Бл 70, 78, 86, 80, 80, 82, 84, 78, 78, 78, 76, 76, 76, 76, До Бл.74, 74, 76, 74а,  Рига  3, 2, 3, 7,  Юрий Гагарин  37, Ладовица, 35-37, 37, 39, 39, 39, 37, Кв.Ладовица, 3б, 3, 12, 3а, 5, 3, 41, 3, 11а, 11 Утинор-4, 11, Утинор 4, 9, Утинор-4, 7ж, 11, 7, 7, 4, 9, 4 11, 11, 11 Утинор-4, 7, 19, 19в, 27, 19б, 27, 31, 19ж, Зад Х-Л Зора,  До Пицария Белисима, 31, 29, До Бл 33, 29, 31, До Бл.33, Зад Бл.33, 33а, М/У Бл.33 И Бл.35, Кв.58, 35, Сп.Бучински Път, 31, 33ж, 33д, 33-35, 33, 33, 33е, 35, 31а, 31н, 1,  Юрий Гагарин Пи 58781, 5146784

На 14.10.2019 Г. /09:15 – 12:00 Ч./ –  Перник:   Златоград  3, 19, 3,  Изток  2,  Рига  3,  Юрий Гагарин  Утинор 4, 9, Утинор-4, 7ж, 11, 7, 7, 4, 9, 4 11, 11, 11 Утинор-4, 7

На 14.10.2019 Г. /13:00 – 15:30 Ч./ –  Перник:   Изток  До Тп&Quot;Бистрица&Quot;,  Лом  3,  Юрий Гагарин  42, 42, 42, М/У Бл.42и44, Магазин

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 13:00 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Перник:   Арчар  23, 21а,  Васил Левски  31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв, 10, 30, 25, 24, 1, 16, Кв, 28, 23, 9, 1,  Железни Заводи  90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42,  61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71,  Захари Зограф  143,  Калкас  До Кат,  Караманица  104, 15, 87,  Куциян  13, 10, 8, 12, 9

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Друган:   УПИ ХV-407 Кв.49

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Стефаново,  Общ. Радомир:   Мах.Егреците

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Дрен:   V-420 Кв.4,  Втора  4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 60, 6, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23,  Двадесет И Втора  7, 8, 6, 9,  Двадесет И Девета  1, 5, 4, 2, 1, 3,  Двадесет И Осма  1, 3,  Двадесет И Пета  6,  Двадесет И Първа  2, 10, 6,  Двадесет И Седма  3, 1,  Двадесет И Трета  9, 5, 7, 23, 23, 21,  Двадесет И Четвърта  8, 6, 2, 9, 13, 3,  Двадесет И Шеста  3,  Двадесета  3, 2, 6,  Дванадесета  3, 1, 4, 2, 5,  Девета  1, 2, 4,  Деветдесет И Девета  5, 2, 3, 1, 8, 4, 9, 7,  Деветдесет И Осма  2, 9, 7, 3, 1,  Деветдесет И Седма  9, 1, 11, 13, 5, 2, 4,  Деветдесет И Трета  1,  Деветдесет И Четвърта  5,  Деветнадесета  5, 6, 8,  Десета  5, 9, 23, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3,  Единадесета  18, 6, 14, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 1,  М.Попова Махала,  Махала Мали Дрен  5, 6, 33, 5, 3, 11, Къща, 10, 17, 41, 8,  Махала Тареина,  Осемдесет И Девета  5, 7, 9,  Осемдесет И Осма  6, 3, 5, 2,  Осемдесет И Пета  4,  Осемдесет И Първа  6, 10, 20, 4,  Осемдесет И Трета  3, 5, 8, 12,  Осемдесет И Четвърта  6, 3,  Осемдесет И Шеста  13, 17, 23, 10, 3,  Осемдесета  2, 1,  Осемнадесета  4, 4,  Осма  7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26,  Пета  6, 2, 5, 4,  Петдесет И Втора  2, 10,  Петдесет И Девета  2, 9,  Петдесет И Осма  6, 8,  Петдесет И Пета  7, 6, 2,  Петдесет И Първа  3, 7,  Петдесет И Седма  2, 6,  Петдесет И Трета  25, 29, 31, 11, 7, 5, 19,  Петдесет И Четвърта  5, 6,  Петдесет И Шеста  1, 5, 6, 1, 4, 3,  Петнадесета  21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5,  Първа  46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1,  С.Дрен,  Седемдесет И Втора  7, 9,  Седемдесет И Девета  4, 10, 6, 3,  Седемдесет И Осма  1, 4, 2,  Седемдесет И Пета  1,  Седемдесет И Седма  3,  Седемдесет И Трета  3, 1, 5,  Седемдесет И Четвърта  6, 1, 10, 8,  Седемдесет И Шеста  4, 6,  Седемдесета  2, 4,  Седемнадесета  1,  Седма  18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 19, 8, 3, 2, 5, 1, 4, 17, 11,  Сто  4, 6, 2,  Сто И Втора  3, 5, 7, 1,  Сто И Девета  6, 21, 1, 18,  Сто И Единадесета  2, 7,  Сто И Осма  8, 2,  Сто И Пета  4, 12, 7, 13, 11, 15, 19, 6, 9, 10, 14, 21, 8, 2, 20, 18,  Сто И Петнадесета  6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4,  Сто И Първа  5, 3, 1,  Сто И Седма  4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 1, 5, 6, 16,  Сто И Трета  1, 5,  Сто И Тринадесета  6, 4, 2,  Сто И Четвърта  4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9,  Сто И Шеста  1, 4, 8, 2, 6,  Трета  7, 9,  Тридесет И Втора  3, 1,  Тридесет И Девета  5, 3, 1, 1,  Тридесет И Осма  4, 1, 2, 12,  Тридесет И Пета  2,  Тридесет И Първа  1,  Тридесет И Седма  6, 2, 1, 7, 9, 3,  Тридесет И Четвърта  16, 9, 15, 10, 6, 2,  Тридесет И Шеста  12, 1, 4,  Тридесета  20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1,  Тринадесета  8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 4, 9, 1, 7,  УПИ IV-761 Кв.47,  Хейзел Майнер,  Четвърта  89, 93, 67, 62, 58, 56, 65, 97, 64, 111, 77, 54, 71, 75, 83, 105, 63, 57, 61, 99, 81, 69, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 79, 109, 73, 95, 87, 103, 16, 4, 18,  Четиридесет И Втора  7, 12, 3, 14,  Четиридесет И Девета  7,  Четиридесет И Осма  4,  Четиридесет И Пета  18, 5, 15, 16, 29, 25,  Четиридесет И Първа  9, 1, 7,  Четиридесет И Седма  5, 7, 3, 1, 14,  Четиридесет И Трета  8, 1, 14,  Четиридесет И Четвърта  16, 14, 22,  Четиридесет И Шеста  3, 2, 5, 7,  Четиридесета  27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19,  Четиринадесета  1, 2, 5, 3,  Шеста  20, 11, 9, 1, 3, 5, 7,  Шестдесет И Втора  4,  Шестдесет И Девета  2,  Шестдесет И Пета  7, 9,  Шестдесет И Първа  6, 1, 4,  Шестдесет И Седма  3, 5, 1,  Шестдесет И Трета  2, 5,  Шестдесет И Четвърта  10, 1, 9, 5,  Шестдесет И Шеста  5, 7, 66,  Шестдесета  2, 10, 2, 3, 4,  Шестнадесета  3, 1, 2, 4, 5, 7,    3, Къща

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Гълъбник:   Кв.25 УПИ Xііі-353,  Пи 110,  Кв.16,  УПИ VII-112, Кв.16,  УПИ ХV-45,  Кв.6,    До Селската Чешма, Вила, Къща, 11-12, Вила

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 14:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч./ –  Чуковец,  Общ. Радомир

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Ярджиловци:   Ален Мак  6,  Асен Китанов  1, 12, 14, 4, 6, 5,  Велин Асенов  6, 16, 13, 8, 3, 11, 2, 10,  Георги Димитров  13а, 7, 10, 22, 6, 3, 12, 15, 5, 19, 11, 18, 9, 16, 14, 13, 8, 1,  Девети Септември  1, 8, 7, 41, 33, 31, 45, 32, 43, 35а, 4, 30, 25, 11, 24, 35, 21, 28, 37, 3, 26, 9, 41а, 5, 17, 29, 39, 27,  Иван Алексиев  14, 16, 9, 6, 24, 23, 8, 5, 10, 18, 19, 25, 7, 4, 22, 13, 15, 28, 17, 2, 21, 12,  Никола Вапцаров  7, 15, 4, 14, 4а, 8, 10, 1, 9, 3, 12, 2,  Оборище  2, 5,  Осоица  1, 5, 4, 2,  Стара Планина  3, 5, 9, 7, 1, 11,  Струма  4,  УПИ Xx-744,  Кв.60,    6, 21, 16, 3, 18, 12, 3а

На 16.10.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч./ –  Горна Диканя:   III-1699, Кв.194,  VII,  Кв. 154,  X-1583,  Кв 195,  Горна Диканя,  Махала Джорговица,  Парцел Хіх-1127,  Кв.116а,  Пи203,  УПИ I-1026, Kb.103,  УПИ І-1517 Кв.211,  УПИ Х-1306,  Кв.165,    УПИ І,  Кв.115, Къща, Вила, Мах&Quot;Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя

На 16.10.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч./ –  Долна Диканя:   884 Кв.67а И 67б,  926,  II, Кв.23,  IV-744,  Кв.49,  V-648  5,  XI-790,  Кв.55,  XII-375,  XIII-755, Кв.47,  XIV-586,  XIV-990, Кв.71,  XVII-1662 Кв.37,  Гаджова Махала,  Градините,  Кв. 72,  УПИ V-955,  954,  Милева,  УПИ I, Кв.43,  УПИ IV-838, Кв.62,  УПИ Ix=883 Кв 67а,  УПИ VII- 852,  854 Кв.65,  УПИ XI-261,  Кв.40,  УПИ XIII-990,  УПИ XxI-338,  УПИ ХIV-749,  Кв. 48,  Х-260 Кв 40,    Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, Тп &Quot;Вилите&Quot;, Къща, Къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, Къща, Тп Калугерица

На 16.10.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч./ –  Перник:   Юрий Гагарин  1

На 16.10.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч./ –  Старо Село,  Общ. Радомир:   I-51,  Кв.11,  VII-157 Кв.17,  XxVII-XxVIIі Кв.12,  Мах.Дукова,    Къща

На 16.10.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч./ –  Студена,  Общ. Перник:   Баба Тонка  7, 6, 5, 9, 11, 4, 3,  Барбеш  8, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 9,  Бистрица  4, 2, 5, 1, 6,  Боровец,  Вардар  1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3,  Върбица  2,  Вършец  6, 5, 3, 7, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 14, 8, 5, 6,  Ерма  4, 6, 1,  Иван Вазов  6, 4, 2, 3, 1, 8,  Каражинец  8, 2, Вила, 13б, 1, 56, 7, 28 Къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6,  Мах.Кашова,  Мах.Рулева  3, 9, 4, 11, 10, 7, 5,  Местн.Каражинец/И.Р./  15, 29,  Простор  8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7,  Разсадника  2, 4, 1, 3,  Рила  2,  Родопи  3, 2, 7, 1, 6, 5,  Ропотамо  4, 9, 3, 2, 1, 7,  Рулева  2а, 2, 4, 1а, 8,  Сините Вълни  4, 2,  Стария Площад  8, 2, 1, 5, 4, 3, 6,  Струма  26, 36, 34, 40,  Христо Ботев  215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221,  264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен.Бл. -Стълби, 264, 264 1,    2, Воен.Бл.-Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 17.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 13:15 – 15:00 Ч./ –  Перник:   Ален Мак  32, 30, 37, 14, 47, 51, 24, 26, 39, 22, 16, 28, 41а, 41, 43, 20, 49, 45, 51а, 18, 53, 53а, 57, 55, 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17,  Балван,  Бачо Киро  41, 29, 39, 6, 25, 23, 27, 31 Къща, 25а, 11, 21, 9, 4, 8, 13, 23, 19, 2, 21б, 4, 7, 7а, 5, 15, 17,  Божур  9а, 5а, 5, 13б, 4, 11, 3, 15, 4, 2, 4, 13, 7, 7а, 4а, 11а, 3а, 9, 3, 1б, 1, 1, 1а, 17,  Бузлуджа  3 А, 1, 3, 6, 7, 5, 4, 2,  Васил Априлов  10,  Васил Петлешков  5, 2, 6, 3, 1,  Витоша  2а, 98, 98, 77, 82а, 82, 83а, 80, 75а, 81, 96, 90, 72, 75, 86, 84а, 76, 79, 73, 88, 83, 74, 77б, 75б, 87, 92, 77а, 78, 94, 78а, 85, 84,  Вихрен  25, 23, 22, 20, 2,  Дъга  5а, 11, 2, 9, 1, 1а, 5, 3, 13, 7,  Ела  1,  Захари Стоянов  2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11,  Зюмбюл  38,  Ивайло  15, 14, 5, 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12,  Калина  1,  Капитан Векилски  10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18,  Кръстец  1, 3,  Лилия  10, 5, 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, 16а, 17, 16, 18, 15, 19,  Липа  8,  Люлин  12, 9, 15, 50, 40, 54, 24, 44, 69, 51, 38, 53, 61, 59, 58, 71, 44а, 46а, 48, 63, 43, 34, 67, 35, 33, 47, 28, 30, 49а, 32, 67а, 42, 26, 55, 49, 37, 53а, 52, 26, 65, 41, 45, 50, 57,  Малашевска  1, 14, 6, 11, 13, 2, 15, 7, 17, 12, 4, 8, 9, 15а, 5, 3, 10,  Мальовица  1, 3, 7, 2, 5, 5а, 1а,  Могиличе  2, 15, 4, 16, 3,  Момина Сълза  13, 5, 9, 3, 7,  Мургаш  6,  Никола Козлев  54, 42, 27, 48а, 24, С/У 12-То У-Ще, 44, 28, 34, 50, 25, 26, 23, 31, 33, 22, 48, 40, 36, 46, 29а, 30,  Оборище  78, 73, 85, 79, 75, 71, 63, 61, 70, 55, 59, 56, 66, 52, 81, 89, 68а, 57, 64, 79а, 87, 85а, 83, 67, 72, 65, 55, 77, 60, 91, 58, 74, 54, 81а, 62, 76, 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7, 25, 30, 39, 9, 4, 51, 28, 20, 42, 41, 34, 34, 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, 115, 69,  Острица  3, 4, 2а, 1, 2, 5,  Отец Паисий  65, 63, 63, 69, 98, 98,  Палма  15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, 47, 46, 28, 31, 38, 34, 21, 40, 42, 36, 39а, 33а, 25, 45, 20, 30а, 37, 23, 44, 22, 46а, 32, 24, 41, 27, 33, 39, 40б, 30, 43, 29, 26, 48,  Панайот Волов  2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7,  Панайот Хитов  12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5,  Пантелеи  10, 12, 12, 14,  Петрохан  1, 4, 7, 2, 3, 5,  Пирин  27, 10, 23, 8, 20, 6, 25, 19, 18, 4, 35, 12, 16, 33, 9, 15, 21, 31, 22, 17, 10, 22, 29, 8, 14, 11,  Протожерица  22а, 5, 14, 7, 43, 29, 17, 3, 23, 18, 28, 12, 31, 36, 15, 38, 13, 34, 19, 24, 35, 16, 39, 13а, 6, 41а, 21, 32, 22, 41, 30, 37, 33, 11, 26, 4, 8, 10, 25, 20, 9,  Рила  8, 2, 10, 4, 4, 1, 5, 6, 12, 50, 48, 44, 52, 46, 38, 42, 37, 35, 38а, 38б, 40, 21, 28, 20, 24, 11, 3, 23, 33, 31, 30, 11, 26, 34, 30, 16, 29, 18, 9, 22, 27, 36, 25, 32, 7,  Родопи  4, 6, 7, 3, 2, 1, 5,  Роза  3, 5, 1, 2,  Света Петка  34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49, 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37, 4, 59а, 32, 13, 44, 26, 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4, 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, 68, 61, 72а, 95, 91, 72а, 96, 65, 63, 66, 92, 93, 66 А, 72, 61, 68а, 70, 63, 94, 65, 68б, 56, 61,  Селимица  8,  Сергей Румянцев  24, 23, 3, 4б, 22, 11, 10, 1, 13, 1а, 2, 9, 17, 1б, 18, 19, 4, 24, 16, 15, 21, 14, 6, 20, 7, 5,  Синчец  9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15, 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4,  Софийско Шосе  38, 38, 40, 38, 118, 112, 51, 57, 108, 120, 55, 114, 110, 53, 57, 122,  Средец  36,  Стара Планина  24, 26, 28, 29, 23, 17, 22, 19, 25, 14, 34а, 33, 20, 37а, 37, 19, 32, 30, 34, 31, 17, 42, 41, 38, 35, 56, 49, 46, 51, 36, 58, 48, 43, 55, 44, 50, 40, 65, 61, 53, 54, 57, 47, 45, 63,  Стефан Караджа  24а, 21,  Стоян Заимов  63, 64а, 60, 69, 66, 55, 72, 59, 80, 46, 57а, 75, 77, 55а, 78, 84, 47в, 61а, 61, 53, 64, 56, 71, 40, 50, 58, 55б, 86, 52, 68, 38, 54а, 62, 82, 44, 53а, 42, 51, 44а, 36, 47а, 47, 74, 47б, 58а, 54, 38, 57, 49, 90, 48, 76, 51а, 5, 2-2а, 2б, 2, 1, 1, 3, 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16, 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, 41, 43,  Странджа  3, 11, 6, 8, 5, 4, 2, 1,  Тодор Каблешков  31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47, 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26,  Хаджи Димитър  4, 1б, 3,  Христо Ясенов  11, 9, 5, 1, 13, 7,  Чавдар  14, 15, 13, 10а, 12, 7, 11, 17, 10, 9, 14а, 6, 3, 4, 1, 8,  Чинар  24, 10, 14, 4, 2, 18, 8, 6,  Шибой  1, 5, 3,  Шипка  5, 9, 6, 3, 7, 2

На 17.10.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 13:30 – 15:00 Ч./ –  Перник:   Ален Мак  48, 57, 67, 38, 42, 63, 65, 36, 103в, 32, 69, 44, 34, 59, 40, 46,  Бабуна  1, 9, 7, 3, 2, 5а, 5, 4,  Багова Махала  28а,  Балван  25, 17, 20, 3, 6, 5, 17а, 1, 22, 2а, 20а, 9а, 24, 11, 4, 13, 12, 15, 9, 7, 27, 16, 10, 2, 17, 10а, 23, 8, 7а,  Балкан  3, 6, 4, 1, 2,  Батуля  4, 8, 6, 8, 3, 10, 7, 2, 9, 5,  Беласица  32, 27, 25, 28, 25, 23, 8, 17, 18, 16, 12, 20, 4, 14, 13, 9, 15, 1, 2, 22, 3, 21, 6, 10, 5, 7,  Боянова Поляна  12, 2, 10, 14, 8, 6, 16, 4,  Буная  17, 7, 13, 19, 9, 5, 15, 11, 3, 2, 1, 2а, 4, 6, 8, 26, 22, 8, 16, 12, 22, 24, 14,  Венец  14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20, 25, 7,  Верила  31, 37, 35, 33, 18, 9, 7, 22, 12, 37, 11, 4, 30, 19, 25, 16, 27, 3, 5, 29, 32, 26, 20, 14, 6, 28, 24, 15, 10, 21, 17, 23, 15а, 34, 8, 2, 1, 36, 13,  Веслец  7, 8, 14, 12, 4, 3, 10, 10, 12, 14, 2, 1, 6, 18, 11, 5, 9, 16, 8, 13, 18, 5,  Витоша  14а, 5, 21а, 3, 5а, 7а, 8, 16а, 14, 14б, 4, 23а, 6, 15, 17, 12, 7, 12а, 2, 21, 23, 20, 19, 13, 10, 9, 11, 3, 16, 71, 71, 66, 58, 59, 55, 65а, 63, 65а, 57, 69, 68, 60, 61, 64, 65, 70, 62, 65, 67, 62, 58, 46, 22, 47, 51а, 39, 30, 50, 25, 29, 49, 48а, 28, 41, 24а, 53, 43, 50а, 38, 44, 56, 28а, 26а, 26, 51, 27, 37, 40, 34, 33, 45, 48, 35, 31, 52, 32, 24, 54, 36,  Вихрен  14, 11а, 6, 11а, 18, 9, 1, 4, 13, 21, 8а, 7, 17, 5, 8, 11, 6, 3, 10, 15, 19, 12,  Връх Богдан  8, 4,  Връх Вола  2, 4, 6, 8,  Голобръдска  3, 8, 5, 1а, 1, 10, 6,  Горски Извор  15в, 15а, 13, 21, 5, 4а, 3, 30, 24, 23, 15б, 20, 28, 1а, 26, 6, 20а, 22, 9, 13а, 1, 18, 24а, 4, 8а, 7, 15г, 8, 24а, 9а, 15,  Гр. Перник,  Крепост Кракра,  Градище  8а, 16, 13, 12, 11а, 9, 7, 17, 10, 9, 19, 13а, 5, 11, 9а, 15, 3, 10, 2а, 1, 9а, 2, 6, 4а, 4,  Девети Май  15, 23, 11, 2, 4, 21, 6, 13, 8, 9, 13а, 5, 19, 13а, 10, 3, 1, 2а, 17, 12,  Драгановец Залес.Пояс  7,  Дъга  25, 29, 15, 16, 8, 10, 6, 4а, 14, 23, 27, 4б, 21, 19, 17, 4, 31, 24, 20а, 35а, 45, 20, 43, 37, 18, 33а, 22, 47, 31а, 29а, 39, 35, 26, 33, 41,  Еделвайс  8, 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 7, 4,  Елбрус  9а, 2, 13, 20, 18, 11, 9, 15, 16, 1, 3, 14, 19, 22, 5, 12, 7, 16а, 23, 24, 26, 21, 19,  Китка  1,  Колош  10, 12а, 1, 3, 5, 12б, 6, 14,  Ком  3, 6, 5, 12, 9, 1, 7,  Краище  5, 1, 3, 4, 2, 20, 11, 13, 7, 9, 12, 13, 6, 8, 10, 8а, 10, 14, 16,  Кракра  71, 71/5, 71, 5 71, 73, 73, 12 71, 2 71,  Крепок  7а, 6, 1, 5, 2, 3, 4,  Кристал  1,  Кристал Блокове  11, 9, 27а, 28, 3б, 1, 26, 5, 4в, 7, 59, 35, 4, 5, 3а, 38, 2, 39а, 4б, 126, 37, 12, 8, 10, 6, 6, 29, 27, 33, 35, 30,  Лисец  12, 5, 1а, 3, 1, 2, 4, 13, 9, 8, 10, 13, 12, 11,  Люлин  121, 111а, 111, 76, 75, 72, 83, 99, 101, 80, 105а, 73, 105, 84, 81, 105 А, 97, 74, 103, 107, 103а, 66, 56, 78, 93, 75а, 64, 60, 79, 68, 85, 89, 62, 117, 91, 58, 54а, 95, 70, 77,  Марина Бара  69а, 24, 32, 35, 61, 15, 23, 43, 17, 18, 51, 41, 71, 12, 26, 61а, 27, 48, 35а, 35б, 31, 39, 52, 29, 19а, 75, 69, 35, 49, 20, 28а, 57, 25, 45, 11, 75а, 28, 59, 22, 65, 30, 63, 23а, 31а, 13, 21а, 55, 21, 53, 25а, 47, 19, 41, 34, 71а, 40,  Мах.Багова  38а,  Миджур  10, 11, 9, 13, 1, 7, 12, 4, 8, 2, 5, 6,  Морозов  14, 15, 11, 13, 17, 17, 1а, 9, 1, 4а, 3, 2, 4, 7, 5,  Оборище  86, 113, 84, 99, 97, 82, 95а, 103, 93, 80, 91а, 88, 109, 95, 103а, 86а, 101, 99а, 92,  Околчица  6, 1, 4а, 3, 5, 7, 4, 8,  Осогово  7 А, 3а, 5, 13, 1, 3, 11, 7, 13а, 9, 15,  Отец Паисий  102, 100, 110, 108, 106, 108, 100, 102,  Партизан  8,  Пирин  2,  Предел  10, 5, 3, 8, 8а, 1, 2, 4,  Протожерица  44, 57, 65, 49а, 49, 46, 40, 57а, 52, 56, 50, 63а, 42, 54, 51, 42а, 45, 42, 58, 61, 56, 53, 47, 48, 60, 62, 45, 63, 59, 44, 55, 47, 58а, 137, 114, 147, 133, 151, 135, 112а, 120, 106, 108, 112, 131, 153, 141, 131, 155, 139, 110, 118, 147а, 126, 149, 122, 124, 122, 116, 145, 71, 85, 101, 121, 75, 84, 87, 93, 77, 90, 96, 64, 74, 69, 103, 99, 97, 68а, 67, 91, 127, 76, 82, 115, 92а, 66а, 73, 80, 105, 113, 78, 102, 109, 81, 100, 125, 115, 119, 92, 93, 98, 111, 72, 104, 102, 94, 66, 83, 84а, 89, 99, 79, 86, 123, 107, 68, 88, 95, 70, 117,  Ралица  5, 130, 5а, 6, 7, 1,  Рупите  2, 4а, 2а, 7, 5, 4, 3, 6, 1,  Самодивска  14, 10, 13, 12, 15, 17, 3, 11, 4, 11а, 4а, 7, 9, 8, 6, 5, 2, 7а, 10, 6а,  Сандански  40, 38, 42, 36,  Сахат Тепе  1,  Сини Връх  7, 10, 2, 18а, 5, 6, 11, 9, 1, 13, 7, 16, 14, 18, 10, 4, 3, 5, 8, 8, 7а, 12, 14а, 13а,  Славей  6, 1, 5, 4, 7, 3, 11, 2,  Средец  34, 34, 12, 4, 28, 30, 26, 21, 15, 14, 11, 8, 11, 11, 15, 44, 19, 10, 2, 6, 15, 18, 11, 16, 20, 22, 24,  Средна Гора  1, 14, 30, 15, 17, 31, 32, 13, 33, 36а, 25, 28, 22, 2, 3, 33а, 24, 4, 7, 10а, 29, 8, 34, 36, 11, 10, 16, 26, 12, 18, 9, 20, 5, 24 А, 21, 6, 23, 19,  Стара Планина  133, 140, 142, 131, 138, 71, 69, 60, 80, 69, 76, 84, 85, 79, 83, 82, 70, 64, 67, 78, 77, 75, 81, 72, 78, 74, 87, 85, 106, 88, 98, 94, 104, 100, 90, 92, 102, 86, 99, 101, 96, 115, 121, 124, 110, 134, 109а, 117, 105, 114, 130, 116а, 118, 113, 112, 136, 107, 103, 127, 105а, 110, 109, 120, 116, 119, 128, 118, 125, 132, 122, 113, 125, 111, 131,  Столетов  130, 63, 60, 69, 61, 65, 11, 15, 14, 12, 7, 3, 5, 9, 4, 13, 1, 34, 21, 35, 27, 17, 38, 24, 23, 22, 18, 33, 15, 37, 30, 23, 44, 28, 40, 49, 47, 41, 20, 42, 39, 46, 16, 25,

На 17.10.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Перник:   Ален Мак  48, 57, 67, 38, 42, 63, 65, 36, 103в, 32, 69, 44, 34, 59, 40, 46,  Буная  3, 2, 1, 2а, 4, 6,  Верила  31, 37, 35, 33, 18, 9, 7, 22, 12, 37, 11, 4, 30, 19, 25, 16, 27, 3, 5, 29, 32, 26, 20, 14, 6, 28, 24, 15, 10, 21, 17, 23, 15а, 34, 8, 2, 1, 36, 13,  Люлин  76, 75, 72, 83, 99, 101, 80, 105а, 73, 105, 84, 81, 105 А, 97, 74, 103, 107, 103а, 66, 56, 78, 93, 75а, 64, 60, 79, 68, 85, 89, 62, 117, 91, 58, 54а, 95, 70, 77,  Миджур  10, 11, 9, 13, 1, 7, 12, 4, 8, 2, 5, 6

На 18.10.2019 Г. /10:00 – 10:30 Ч.; 12:30 – 13:00 Ч./ –  Перник:   Ангел Кънчев  7,  Антим Първи  1, 4, 3, 2, 6,  Ахелой  12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7,  Бела Вода  275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259, 391, Детска Градина,  Ботьо Петков  6, 3, 10, 2, 8, 1, 4,  Иван Асен Втори  76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4,  Иван Страцимир  2, 4,  Иларион Макариополски  5, 7, 10, 1, 16,  Клокотница  39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25,  Марин Дринов  8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3,  Мария Луиза  2,  Матей Преображенски  4, 6,  Мъглиж  11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9,  Неофит Бозвели  10, 4, 8,  Никола Обретенов  2, 12, 8, 7, 5, 6, 1,  Света Гора  18, 6, 8, 4, 14, 2,  Филип Тотю  8, 11, 13, 9,  Хан Аспарух  31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34,  Хан Кубрат  9, 17, 13, 6, 2, 8, 5,  Хан Маламир  8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12,  Хан Омуртаг  17, 21, 23, 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51,  Хан Персиан  3, 2, 5, 7,  Хан Тервел  19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1,  Цар Борис I  4, 5, 8, 7,  Цар Самуил  14, 8, 12,  Цар Симеон  13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10,    266, 261, 265, 264

На 18.10.2019 Г. /10:00 – 13:00 Ч./ –  Батановци

Община Радомир

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Друган:   Vі-485, Кв. 45

На 17.10.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ –  Радомир:   Алеко Константинов  6, 10, 16, 4, 8, 2, 14, 12,  Братя Миленкови  29, 23, 12, 5, 17, 35, 24, 26, 14, 13, 19, 7б, 29а, 22, 8, 9, 6, 11, 15, 10, 33, 20, 33, 21, 31, 27,  Добруджа  5, 3, 9, 2, 7, 1, 3, 1, 2а,  Евлоги Георгиев  12, 14, 8, 14, 13, 9, 10, 6, 7, 5, 12, 11, 18,  Марица  5, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 8,  Родопа  4, 2, 3, 1, 4, Павилион,  Христо Ботев  15, 1, 15, 1

На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 08:45 – 16:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Прибой:   Фасулкова Махала, Къща, Мах.Гърбева, Вила, Мах.Кайтаска, Къща, Бунгало

На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Бобораци:   XIII-216, Kw.31,  Ііі – 323 Кв.26,  УПИ V-219, Kw.32,  УПИ XII-250, Кв.30,  ХVIII-136,  Кв.23,    Къща

На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Канджулица

На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Кошарите:   П-Л VII-117,  Кв.18,  УПИ VIIі, Кв. 17,    Къша

На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Негованци:   VI-355,  УПИ-130 Кв.37

На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Поцърненци:   Махала Калугерски Чифлик 65,    Хан, Фургон

На 18.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Поцърненци:   Хан

На 18.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч.; 08:45 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Беланица:   10 Вила

Община Трън

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Глоговица

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP