Ден на отвореното иновативно училище се проведе в  сградата на Научно-техническите съюзи, град София.

Целта на Деня на отвореното училище е да се стимулира творческата активност и инициативност на младите хора, да се мотивират за самостоятелна работа по проекти и начина на представяне. Проектът „Подходящи и качествени храни за астронавти“ на учениците от 7-и клас на Пето ОУ „Христо Ботев“-Кюстендил Виктор Тасков и Мирослав Божков и тяхната ръководителка Даниела Георгиева беше сред 22-та проекта, одобрени да бъдат представени на публична защита. Представянето на дейностите и резултатите по проекта бе под формата на презентация и видеофилм. Чрез дейностите по проекта учениците усвояват научни знания, формират и практикуват умения, които са ценни в реалния живот.  Презентациите бяха оценявани от компетентно жури. С представянето и успешната защита на своя проект екипът на Пето ОУ „Христо Ботев“ бе удостоен с трета награда за отлично отворено обучение.

 

 

 

 

Please follow and like us: