Светослав Костов

Мандатът на генералния директор на БНР Светослав Костов беше прекратен предсрочно. Това стана с гласовете на всичките петима членове на Съвета за електронни медии за по-малко от 20 минути.

Временно изпълняващ длъжността генерален директор на Националното радио регулаторът единодушно реши да е Антон Митов – директор Архивен фонд в БНР. По закон той ще бъде на поста три месеца, докато бъде проведен конкурс за нов генерален директор на обществената медия.

Съветът за електронни медии трябва да поеме своята отговорност, каквато му е предписана по закон, за да спаси доверието в обществените медии, подчерта председателят на СЕМ София Владимирова при обсъжданията. Тя аргументира позицията си за предсрочното прекратяване на мандата, както и на договора за управление на Светослав Костов, така:

„След като никой не може да поеме отговорност за спирането на радиото, не може да даде отговори защо нямаше в продължение на 5 часа програма „Хоризонт“, каква е моята гаранция, че това утре няма да се повтори. И тогава всички вие – в залата, ще имате своите основания да ме попитате: „Защо не си вършите работата?“. Трябва ли да изчакам тези нарушения да станат системни? Нарушаването на правото на информация е достатъчно сериозно, за да не се налага то да става система. Не от коя да е медия, а тази, която според Института Ройтерс се ползва с най-голяма степен на обществено доверие“.

Избраният за временно изпълняващ длъжността генерален директор на Българското национално радио Антон Митов работи в БНР от 1977 г. Кариерата му е свързана основно с програма „Христо Ботев“, на която е бил и главен редактор. Автор и водещ е на радиопредаванията „Как си ти?“, „Антон Митов шоу“, „Хоризонт на вълните на младостта“.

Решението СЕМ да пристъпи към стартиране на тази процедура беше взето на 9 октомври с гласовете на председателя на медийния регулатор София Владимирова и членовете Ивелина Димитрова и Розита Еленова. Тогава с „въздържал се” гласуваха Бетина Жотева и Галина Георгиева.

СЕМ даде и 5-дневен срок на Светослав Костов да изложи съображенията си.

За да бъде прекратен предсрочно мандатът му днес, бяха нужни три от общо петте гласа на членовете на СЕМ./БНР