Кирил Ананиев

Предвижда се заплатите на служителите в регионалните здравни инспекции в страната да бъдат увеличени с 10 процента от идната година. Това съобщи в Русе министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
По думите му е трайна политиката, която министерството провежда по отношение на регионалните здравни инспекции, тъй като в съответния регион „това са нашите първи хора, с които провеждаме здравната политика в страната“.
Ананиев припомни, че през миналата година заплатите на служителите в инспекциите също са били увеличени.
Относно проблема със старата и амортизирана сграда на РЗИ в Русе Ананиев обясни, че ще се постарае въпросът да бъде решен, но първо трябва да бъде приет новият бюджет.