Две процедури за доставка на горива започна община Бобов дол. От администрацията на миньорския град обявиха обществена поръчка за доставка на гориво за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан-бутан) за автомобилите на общинската администрация и специализираната автомобилна техника на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ (ОП „ЧОБ”). Прогнозните количества дизелово гориво са 49 000 л, бензин А-95Н – 14 000 л, и газ пропан-бутан – 3500 л. Прогнозната стойност на поръчката е 132 000 лв. без ДДС. Общината в миньорския град търси и доставчик на газьол за паро-котелните централи. Прогнозното количество е до 65 000 л за нуждите на детските градини и сградата на общинската администрация. Прогнозната стойност на тази поръчка е 120 000 лв. без ДДС. Поръчките са за период от 12 месеца. Процедурите ще бъдат възложени чрез пряко договаряне.