Библиотеката на Читалище паметник „Отец Паисий“ в Самоков бе възстановена и отново отвори врати. Библиотеката вече притежава богат книжен фонд, благодарение на дарители. По случай откриването, на всеки от тях бе връчена грамота.
След откриването в салона на читалището се проведе празничен концерт с участието на читалищните състави.


Зам.-кметът Люба Кленова връчи на председателя на читалищното настоятелство Стоян Пашов почетен знак златен и парична премия, присъдени с решение на ОбС по случай 160-годишния юбилей на културната институция. На всички членове на настоятелството и на проверителната комисия бяха връчени грамоти. От името на настоятелството Пашов връчи плакети и грамоти на активни читалищни дейци.