Милка Каблешкова от град Кюстендил направи дарение на Държавен архив-Кюстендил. Тя предостави оригинални проекти за построяването, преустройството и надстрояването на Централната минерална баня „Чифте“ в Кюстендил от 1909 г., 1936 г. и 1943 г. Началникът на отдела Петър Шейков връчи на Милка Каблешкова грамота за дарителството.