• Обсъжда се въвеждане на воден режим за Перник и Радомир, каза управителят на ВиК Иван Витанов

Водният обем на язовир „Студена“ е 5 803 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м, съобщи ВиК. Язовирът е единственият питеен водоизточник на Перник и от четвъртък ще се обсъжда въвеждане на воден режим за Перник и Радомир, каза управителят на дружеството Иван Витанов. Ограничението е възможно да засегне и Радомир, защото един от водоизточниците на града е приток на язовир „Студена“. Така водата за перничани не постъпва във водоема, а се отклонява към Радомир, обясни Витанов.
Отчетено е много добро състояние на язовирната стена и прилежащите й хидротехнически съоръжения.
Специалисти на ВиК дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

 

 

 

Please follow and like us: