Женската фолклорна група от град Симитли и Мъжката фолклорна група „Войводите“ от с. Мосомище представиха част от нематериалното културно наследство на Пиринския край на чуждестранните студенти, обучаващи се в Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Групата от Симитли представи пред част от академичната общност песните „Чобан Нено“, „Облагали са се“, „Канталена“ и „Снощи Деян“, а под съпровода на „Ела се вие, превива“ беше представен на обучаващите се по програмата за студентска мобилност „Еразъм+“ и обичаят „Сватба”.

Събитието се организира от студенти и докторанти към Катедра „Културология“ с подкрепата на деканското ръководство на Факултета по изкуствата, Студентски съвет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Студентски клуб „Акад. Иван Дуйчев“.

На събитието присъства деканът на Факултета по изкуствата проф. Васил Марков и заместник-деканът проф. Иванка Влаева. Бяха връчени сертификати на ръководителите на групите, а от деканското ръководство изразиха надежда, че сътрудничеството между академичната общност и местните самодейци ще продължи и за в бъдеще. / www.simitli.info

Please follow and like us: