Ели Скоклева

Районен съд-Дупница, под председателството на съдия Ели Скоклева, одобри споразумение и постанови наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, с 3-годишен изпитателен срок за 25-годишния Николай Н. от Дупница.

Подсъдимият се призна за виновен в това, че на 10 май т.г. в село Яхиново е държал 8 броя таблетки „екстази“ на стойност 134 лева.

Подсъдимият Николай Н. заяви пред съда: Признавам се за виновен. Желая делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, а именно, че решеното дело със споразумение има последиците на влязла в сила присъда и съм съгласен с тези последици. Съгласен съм с вида и размера на наказанието. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред и че доброволно подписвам споразумението”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.