За мен е много важно да се правят инвестиции в здравеопазването, защото качественото здравеопазване е мерило за стандарта на една община. Община Самоков ежегодно заделя значителни средства за ремонти в МБАЛ – Самоков и за закупуване на апаратура. Още в началото на първия ми мандат спечелихме проект, чрез който бяха основно ремонтирани операционният блок и родилното отделение. Със средства на оперативната програма бе закупена и апаратура за над 2 млн. лв. След приключванто на проекта община Самоков продължи ежегодно да заделя по 100 хил. лв. за закупуване на апаратура и отделно да финансира ремонтирането на отделения. С наши средства се обновиха отделението по хемодиализа, кардиологията и неврологията. Ще продължим с инвестициите, защото добрите условия и модерната техника ще осигурят добри условия за работа на медицинските специалисти и добри здравни услуги за пациентите. Отделно община Самоков отпуска ежегодно стипендии за медицински специалисти, които да специализират в нашата болница и да остават за срок от поне пет години да работят в нея. До момента общо по програмата има 14 медицински специалисти, за тази година кандидатите са петима. Това споделя на фейсбук страницата си кметът на Самоков Владимир Георгиев.