Министерският съвет оспорва констатациите по делото срещу България за замърсяването със серен диоксид

 

Точно в дните, когато Перник е задушен от серен диоксид, а половин България не може да диша от наднормено количество фини прахови частици във въздуха, правителството прие позиция за пред Съда на Европейския съюз, че всичко в Гълъбово е наред.

За бездействието на властите срещу замърсяването на въздуха срещу България има две дела в съда на ЕС. По първото бяхме осъдени през април 2017 г. Днешната позиция е приета по повод второто дело. То беше образувано миналото лято по искане на Европейската комисия във връзка със систематичното и постоянно неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности за серен диоксид.

Както може да се очаква, според правителството замърсяване няма. „Съгласно представените от България данни от мониторинга на качеството на атмосферния въздух по замърсител серен диоксид в зона BG0006 през периода 2014-2018 г. включително в цялата зона не са регистрирани превишения на нормите, с изключение на един пункт, разположен на територията на община Гълъбово, която представлява много малка част от територията на целия район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух“, съобщават от правителството. Затова България пледира, че от превишаването на нормите на серен диоксид в един-единствен пункт не може да се заключи, че е налице нарушение в цялата зона, включваща и други райони, като във всички тях е налице съответствие с установените норми, твърдят оттам. И молят Съда на Европейския съюз да отхвърли предявения иск като неоснователен или да уважи иска частично единствено в частта му, касаеща район Гълъбово./СЕГА

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0