Румяна и Емил Николови

Местната транспортна фирма   „Даци Р“ ще продължи да извършва автобусния транспорт на пътници от и до Бобов дол. Това става ясно от докладна записка на кмета Елза Величкова до Общинския съвет относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми”. Със собствениците на „Даци Р“ Румяна и Емил Николови ще бъде сключен договор чрез пряко възлагане, до провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки, за срок от 6 месеца, за което има разрешение от областния управител Виктор Янев.

Както писахме,  ЕТ „Даци Р“ и в момента обслужва транспортно  населението на миньорската община. Договорът им обаче изтече на 11 януари. Във връзка с това  в края на миналата година общината проведе конкурс за избор на изпълнител, но нямаше кандидат и общественат поръчка бе прекратена и впоследствие до фирмата бе изпратена писмена покана да продължи дейността.

Местният парламент ще трябва да разгледа и утвърди и транспортните схеми с маршрутни разписания за автобусните линии /9 на брой/ от квотата на община Бобов дол. Те са: гр.Бобов дол – с.Бабино-с. М.Фуча – с.Г.Фучас.Долистово – гр.Дупница и в обратна посока по същия маршрут; гр.Бобов дол – с.Мламолово – с.М.село- с.Г.село- с.М.Върбовник – с.Г.Върбовник – с. Блато-с.Локвата-гр.Дупница  и в обратна посока по същия маршрут;

гр.Бобов дол – с.Мламолово – с.Мало село – с.Големо село – Бинека – АМ „Струма”- гр.Благоевград и в обратна посока по същия маршрут;  гр.Дупница – с.Долистово – с.Новоселяне – с.Коркина – с.Горна Козница и в обратна посока по същия маршрут; гр.Дупница – с.Паничарево – с.Шатрово – с.М.Върбовник – с.Г.Върбовник и в обратна посока по същия маршрут; гр.Бобов дол – с.Мламолово – с.М.село – с. Г.село – гр.Дупница и в обратна посока по същия маршрут;  гр.Бобов дол – с.Бабино – с.М.Фуча – с.Коркина – с.Г.Козница – гр.Кюстендил и в обратна посока по същия маршрут; гр.Бобов дол – с.Жедна – с.Бобораци – гр.Радомир – гр.София /Централна автогара/ и в обратна посока по същия маршрут;

гр.Бобов дол – с.Джерман – с.Усойка – с. Слатино – с.Мурсалево – гр.Кочериново – гр.Рила – с.Пастра – Рилски манастир и в обратна посока по същия маршрут. Докладната записка ще бъде разгледана на заседание на  Общинския съвет на 30 януари.

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: