Радостина Сусанина 
  • Председателят на ОИК-Сапарева баня Илияна Базиргянова: Искаме документи, от които да разберем има ли нарушение

Радостина Сусанина остава кмет на сапаревобанското село Овчарци. Сусанина, спечелила вота като независима, запазва поста, докато се изясни дали е нарушила закона, като не е заличила свои фирми и не е уведомила Общинската избирателна комисия (ОИК) и Общинския съвет (ОбС) в едномесечен срок след избирането си, стана ясно след заседание на ОИК-Сапарева баня. Заседанието е проведено по спешност в четвъртък, след като на имейл на комисията постъпва писмо относно компрометиране на избора за кмет на Радостина Сусанина поради неизпълнение на задълженията по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА в законоустановения срок. Сигналът е от Ангел Палийски. Авторът на писмото е приложил към него и удостоверения от Агенцията по вписванията, от които става ясно, че Радостина Сусанина е  управител и собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност и едноличен търговец.

Засега няма да се прекратяват правомощията на кмета на с. Овчарци. Официално ще изискаме документи, с които да се удостовери има ли нарушение. Комисията реши, че е необходимо да бъде изпратено писмо до Агенцията по вписвания, с което да се изиска информация относно фирмите в Търговския регистър. Ще поискаме информация и от НАП дали тези фирми осъществяват търговска дейност към 29.11.2019 г. Освен това от председателя на Общинския съвет в Сапарева баня ще бъде поискана информация дали Радостина Сусанина, в качеството си на кмет на с. Овчарци, е подала писмено уведомление в законоустановения срок до 28.11.2019 г., каза председателят на комисията Илияна Базиргянова. Във връзка с решението е изготвен протокол, който е качен на сайта на ОИК. Ако от споменатите институции потвърдят нарушението, за което сигнализира подателят на писмото, мандатът на кмета на Овчарци трябва да бъде прекратен и в селото да се проведат нови избори.