Михаела Крумова
  • Най-много – 1 490 000 лв., е заложено за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждането им

 

Общински съвет-Кюстендил се събира на първата за годината сесия. Тя е на 30 януари от 14 часа в заседателната зала на общината, а в дневния ред са включени 30 точки. Две от точките, които са взаимно свързани, са приемане на План-сметка за разходите на чистотата през 2020 г. и проектът за бюджет на община Кюстендил.

На регулярната си пресконференция председателят на Общинския съвет Михаела Крумова информира медиите, че за 2 350 000 лв. са предвидени да бъдат разходите на ОП „Чистота“ през 2020 г., като от тях 1 490 000 лв. са предвидени за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждането им. 590 000 лв. са заложени за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, а за сепариране на отпадъци на регионалното депо са предвидени 338 400 лв. За депониране на отпадъците на регионалното депо сумата е 270 000 лв., 180 000 лв. за осигуряване на съдове за битови отпадъци.

В дневния ред е включен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спорта в община Кюстендил, приета с Решение № 1007 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – Кюстендил. Става дума, че с приемането на проекта ще бъдат финансирани и медалисти от Балкански първенства във всички възрасти.

Приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Кюстендил, изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кюстендил и определяне на 4-ма общински съветници за участие в Комисията по прилагането му, както представяне на доклад за дейността на Комисията по организиране на дейността и разпределяне на средствата

от Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Кюстендил и приемане на Програмата за управление на община Кюстендил за периода 2019-2023 година, са други важни точки, включени в дневния ред на сесията.

Общинските съветници ще разгледат предложението за кандидатстване на община Кюстендил с проектно предложение  по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, както и да се постави паметна плоча на Иван Момчилов на къщата, в която е живял в Кюстендил, на ул. „България” №16. Иван Христов Момчилов е български политически и обществен деец, участник в акцията по спасяването на българските евреи през 1943 г. Роден е в с. Соволяно, Кюстендилско, през 1888 г. Завършва гимназия в Кюстендил (1906) и Юридическия факултет на Софийския университет. Работи като адвокат в Кюстендил, бил е председател на Кюстендилското читалище „Братство“. Умира през 1966 г., а през 1991 г. израелската комисия към Държавния институт „Яд Вашем“ го провъзгласява за „Праведник на света“.

Удостоен със званието „Почетен гражданин на Кюстендил“ през 1997 г.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0