Община Дупница започна процедурата за предстоящите улични ремонти. Обявено бе публично състезание за избор на изпълнител, който да извърши основен ремонт на уличната мрежа предимно чрез изкърпване на дупки в асфалтовата настилка, а на места преасфалтиране и цялостно асфалтиране.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за текущ ремонт на уличната мрежа за периода 2020-2022 година е 2 500 000 лв. Поръчката е разделена на три обособени позиции: за вътрешната улична мрежа в града, чиято стойност е 1 750 000 лв.; за вътрешната улична мрежа в селата – на стойност 600 000 лв.; четвъртокласната пътна мрежа – на стойност 150 000 лв. Цените са без ДДС.
Избраната фирма трябва да извърши ремонта за 36 месеца.
Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 5 март, а отварянето на документите – на 6 март (11 ч.) в сградата на общината.

Please follow and like us:
fb-share-icon0