С тържествен водосвет отец Методи освети новата линейка, доставена на Центъра за спешна медицинска помощ-Симитли, в рамките на проекта за модернизация на спешната помощ в България.

Линейката е доставена в изпълнение на проекта „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и срок за изпълнение три години.

Проектът обхваща доставката на 400 оборудвани медицински превозни средства в цялата страна.

На тържествения водосвет присъстваха екипът на Спешна медицинска помощ-Симитли, председателят на Общински съвет-Симитли Владимир Христов, зам.-кметът Евгения Георгиева и зам.-кметът Юлиан Мишев.