• Министърът на околната среда откри нов Посетителски информационен център към Национален парк „Рила“ в Благоевград

През тази година се предвижда да започне изграждането на контролно-информационен пункт до хижа „Рилски езера“, каза в Благоевград министърът на околната среда и водите Емил Димитров. От три години се бави изграждането на този център, ще направим всичко възможно в планината да има такъв, посочи министърът. Центърът ще се ползва от Дирекция „Национален парк Рила“ и от планински спасители. Това ще улесни работата на доброволците към Планинската спасителна служба (ПСС), тъй като по-бързо ще могат да реагират при инциденти в планината, посочи Емил Димитров. От своя страна служителите на националния парк ще могат да осъществяват контролна дейност, а и да информират посетителите за поведението им в защитените територии.
Министърът на околната среда и водите беше в Благоевград, където откри нов Посетителски информационен център към Национален парк „Рила“.
Това е третият посетителски център, с който националният парк разполага, каза за БТА Красимир Андонов, директор на Дирекция НП „Рила“. Той е изграден така, че да може да се ползва от хора със специфични нужди и лица в затруднено положение. Има книги с брайлови текстове, специални презентации, центърът има изградена рампа, което осигурява достъп на хора в неравностойно положение, посочи Красимир Андонов. Центърът е изграден в стария квартал „Вароша“, който е едно от най-посещаваните места в Благоевград. От тук минават много хора към местността Картала, към националния парк и разположения в близост резерват „Парангалица“, допълни директорът на НП „Рила“. По думите му в посетителския център ще се дава информация за природните ценности на националния парк, за туристическите маршрути, местата за отдих и правилата за поведение в защитената територия.