В деловодството на община Перник са внесени 128 възражения срещу инвестиционно предложение на столична фирма за внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества, съобщи общинският пресцентър.
Перничани искат да се преустанови процедурата по издаване на
разрешително по инвестиционното предложение на фирмата, както и да се отнеме издаденото вече разрешително, даващо й право за складиране на опасни отпадъци. Желанието им е породено от липсата на цялостна концепция в краткосрочен и дългосрочен план за инвестиционното предложение. В началото на седмицата кметът Станислав Владимиров свика обществена среща с управителя на „Екома“ ЕООД Атанас Калев, на която градоначалникът заяви, че няма да подкрепи никаква инвестиция, застрашаваща сигурността и здравето на хората.
Перничани смятат, че мястото за реализиране на инвестицията не е подходящо избрано – на 250 м от най-големия жилищен квартал „Изток“ и на 280 м от друг, също голям квартал – „Църква“.
Възражения ще се приемат в деловодството на общината и по електронен път до 1 март включително, уточнява пресцентърът.
В община Перник е постъпило и инвестиционно предложение на местната „Топлофикация“ за добавяне на биомаса при работата на горивната инсталация на ТЕЦ „Република“, уточнява също пресцентърът.

Please follow and like us:
fb-share-icon0