Проектът „Remote Health Care Service Provision”, Акроним “RemoteCARE”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г., вече се изпълнява в селата на община Петрич. Общата му стойност е 363 915,94 евро и се изпълнява от МБАЛ „Югозападна болница“. Партньорите по проекта са: Община Ореокастро и Институт по информатика и далекосъобщения -Национален център за научни изследвания „Демокрито”, Гърция. Проектът ще се изпълнява в общините Петрич и Сандански. По линия на проекта е доставена нова мобилна система – специализиран медицински автомобил, оборудван с необходимото медицинско и IT оборудване, който ще бъде използван за осъществяване на прегледите на място в селата. Целта на защитения проект е улеснение на хората, които живеят на разстояние от административния център на общините Петрич и Сандански.

„Присъствието на лекари на терен в селата значително ще се отрази върху качеството на профилактиката в здравно направление, която е наложителна, особено в напреднала възраст. А именно по-възрастните хора срещат трудности в придвижването си до лекарските кабинети, които са в града, когато говорим за специалисти“, коментира кметът Димитър Бръчков. В този мобилен медицински пункт ще се извършва общ профилактичен преглед с основна кардиологична насоченост. Медицинските специалисти ще могат да извършат прегледи на всички желаещи пациенти от селата и освен моментна експертиза за здравето на тяхното сърдечносъдова система, ще могат да пренасочат, ако е необходимо, и за прегледи при други специалисти. Това е от изключително значение за комплексната здравна грижа и профилактиката. Има изготвен списък за посещение в селата на община Петрич, хората ще бъдат уведомявани от кметовете по места за дните и часовете, в които ще могат да посещават мобилния здравен кабинет. Изпълнението на проекта приключва през месец юли тази година. „Ние ще търсим възможности неговото изпълнение да продължи и след това, защото ясно съзнаваме ползите от приложението му за хората в селата и тяхното спокойствие, обяви кметът Димитър Бръчков. Той припомни, че през тази година ще бъде закупен също и нов скенер за болницата в Петрич, като част от управленската политика за надграждане на здравните услуги в община Петрич. „Работи се целенасочено за решаване на проблема с медицинските кадри. Единият от лекарите кардиолози, който работи по здравния проект, е включен в програмата на община Петрич за привличане на нови медицински специалисти“, посочи също кметът Димитър Бръчков.

Please follow and like us:
fb-share-icon0

2 КОМЕНТАРИ

  1. Адмирации на всички създали тази програма/политици,медици,общественици.Кметовете на общините започнаха да действат по-добре относно здравеопазването на гражданите,вкл.и по селата,но:От хората по селата заем,че в селата от Марикостиново-1300 жители/и съседните на него/,Марино поле,Чучулигово и Кулата/от месец/ нямат аптеки,за това хората пътуват с автобуси до Петрич за лекарствата си,като мръзнат по спирките по няколко часа за да се върнат в родните домове.Това трябва да се уреди.

  2. ПП:В горните упоменати села от години нямат аптеки,а в Кулата от месец.

Comments are closed.