Над 500 възражения, подадени в община Перник срещу инвестиционното предложение на столична фирма за внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества вече са обработени и изпратени до МОСВ и РИОСВ – Перник, съобщи общинският пресцентър. Перничани искат да се преустанови процедурата по издаване на разрешително по инвестиционното предложение на фирмата, както и да се отнеме издаденото вече разрешително, даващо й право за складиране на опасни отпадъци.
Гражданите смятат, че мястото за реализиране на инвестицията не е подходящо избрано – на 250 м от най-големия жилищен квартал „Изток“ и на 280 м от друг, също голям квартал „Църква“.
Възраженията срещу инвестиционното предложение на „Топлофикация – Перник“ АД за „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“, които са 462, също са изпратени до МОСВ и регионалната инспекция. Според жителите на миньорския град при изгаряне на биомаса се отделят фини прахови частици, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, желязо, живак и други опасни замърсители. Съдържанието им в емисиите зависи от вида и количеството на изгаряната биомаса,посочват още перничани в мотивите си.

Please follow and like us:
fb-share-icon0