Здравните медиатори в община Благоевград, Антоанета Ефтимова, която е председател на УС на Сдружение ‘‘Национална мрежа на здравните медиатори‘‘ и Катя Кирилова, член на същото сдружение, активно работят в ромската махала на Благоевград. Те са мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби. Ползват се с уважението и доверието на хората от общността. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и предприетите мерки за сигурност и безопасност на гражданите, медиаторите раздават информационни брошури за превенция от COVID-19, дават указания за спазване на санитарни изисквания. Също така посещават на адрес завърналите се от чужбина и поставени под домашна карантина съграждани. Също така бяха раздадени на всички нуждаещи се необходимите предпазни средства – дезинфектанти и 350 бр. маски.