Общината обяви обществени поръчки за над 2,7 млн. лв.

Фирма, която да събира и провозва отпадъците търсят в Сапарева баня. От местната управа обявиха обществена поръчка за сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Сапарева баня, както и за механизирано миене на обществени площи. Събраните отпадъци следва да бъдат безопасно транспортирани и складирани на площадката на общинското депо в града. Избраният изпълнител ще има и ангажимента за товарене и извозване на смесени битови отпадъци от депото до площадка за сепариране и третиране на отпадъци извън общината. В момента използваната сепарираща инсталация и площадка се намират в София (кв. „Филиповци”). В  хода на изпълнение на услугата обаче общината може да промени площадката, което ще бъде заложено в договора.

Прогнозна стойност на поръчката е 2 450 000 лева. Крайният срок за подаване на оферти е 24 април.

По-рано бе започната процедура за предоставяне на услуги по предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване (рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани в населените места от общината. Прогнозната стойност на тази поръчка е 279 000   лева. Срокът, в който могат да се подават документи, е 6 април.

Поръчките, чиято обща стойност е над 2, 7 млн. лева без ДДС, се обявяват във връзка с изтичането на досегашните 5-годишни договори за извършване на услугите.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА