Срокът на инвалидните пенсии се продължава служебно за хора, чиито решения от ТЕЛК изтичат по време на извънредното положение у нас, припомнят от НОИ.

Това е така, тъй като решенията ще бъдат валидни до края на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Когато ТЕЛК-решенията са изтекли преди 13 март, преценка за правото на пенсия може да бъде направена след преосвидетелстване и получаване на ново експертно решение.