Местният парламент да открие процедура по финансово оздравяване на община Сапарева баня, предлага кметът Калин Гелев. В началото на месеца е получено писмо от Министерството на финансите, че за Сапарева баня са налице условията от Закона за публичните финанси (ЗПФ) за определяне на  общините с финансови затруднения.  В общината са налице три от условията от ЗПФ. Това са: наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години; наличните към края на годината просрочени задължения за разходи  по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;  осредненото равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини , отчетена за последната година, става ясно от докладната записка на градоначалника до Общинския съвет (ОбС). Проктът за решение  предвижда още ОбС да възложи на кмета да изготви план за финансово оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. Предложението е

местният парламент да определи едномесечен срок за изготвянето на плана, считано от датата на приемане на решението, и не по-кратък от 14 дни срок, в който да бъде проведено публично обсъждане. ОбС ще разисква предложението на заседание на 30 април.

 

Юлияна СТЕФАНОВА

1 коментар

  1. Ха, ха верно ли??? Нали управляват вече 4 години???Преди според тяхното „компетентно “ мнение бяха виновни предишните, а сега КОЙ? Милионите от горското къде са, а тези от паркинга???Или тези от паркинга на паничище са за един друг офис?

Comments are closed.