• В Дупница, Бобов дол, Сапарева баня и Кочериново приемат 20 паралелки

Утвърден е държавният план – прием в средните училища за учебната 2020-2021 година, съобщават от Регионалния инспекторат по образованието в Кюстендил. Училищата в бившата Дупнишка околия запазват досегашните си специалности, показва справка в инспектората. От данните става ясно още, че 11-те средни училища на територията на района са готови да приемат 20 паралелки с по 26 ученици (общо 520).

В Бобов дол са заложени две паралелки. Едната е в Средно училище „Христо Ботев” – с профил „Софтуерни и хардуерни науки”, а втората – в Професионалната гимназия, където ще има прием по специалността „Електрически машини и апарати”, професия „Електротехник”.

В Дупница Средно училище „Св. Климент Охридски” планира прием на една паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт”.

Средното езиково училище „Св. Паисий Хилендарски” може да приеме две паралелки. Те са с профил „Чужди езици” – английски с испански и испански с английски.

Профилирана гимназия „Христо Ботев” обявява прием в 4 паралелки с 4 профила– „Математически”, „Природни науки”, „Хуманитарни науки” и „Предприемачески”.

Приемът в Професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии е за две паралелки. Професиите също са две – „Готвач”, профил „Производство на кулинарни изделия и напитки”, и „Лаборант”, профил „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства” – дуална форма на обучение.

Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов” може да приеме 3 паралелки. Предлаганите професии са „Икономист, информатик”, специалност „Икономическа информатика”, „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на производството”, и „Машинен техник”, специалност „Машини и съоръжения за химическaта и хранително-вкусовата промишленост”, с дуална форма на обучение.

Професионалната гимназия по транспорт може да осъществи прием на една паралелка, професията е „Техник по транспортна техника”, профил „Автотранспортна техника”.

Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление предвижда прием на две паралелки– с професии „Икономист”, профил „Икономика и мениджмънт”, и „Оператор в производството на облекло”, профил „Производство на облекло от текстил”, като втората паралелка ще бъде с дуално обучение.

Средно училище „Христо Ботев” в Кочериново ще може да приеме една паралелка със специалност „Софтуерни и хардуерни науки”.

В Средно училище „Христо Ботев” в Сапарева баня паралелките са две, с професия „Организатор на туристическа агентска дейност” и профил „Организация на туризма и свободното време” и „Хотелиер”, профилиран в „Организация на хотелиерството”.

Юлияна СТЕФАНОВА