Почина Александър Мацурев, който е бивш кмет на град Банско. Той посвети най-активните години от живота си на Банско, кметувал е в продължение на 14 години. На него банскалии дължат изграденото от 1976 до 1990 година – старинния квартал, читалище „Никола Вапцаров”,  Дом на изкуствата, Постоянна иконна изложба „Метоха”, къща музей „Неофит Рилски”, реконструкция на музей „Никола Вапцаров”, Хадживълчова къща, автогара, жилищни блокове, Селскостопански техникум, Ски зони Чалин валог и Шилигарника, първите лифтови съоръжения и цялостното модернизиране на Банско. Неговата най-голяма и сбъдната мечта – централната градска част, днес радва жителите и гостите на Банско.

Поклон пред светлата му памет!