Районен съд – Дупница призна подсъдимата Десислава А. за виновна в длъжностно присвояване на чужди пари, като й наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 4 години. Обвиняемата е била продавач-консултант в търговски отдел на софийска фирма, с офис в Дупница.

Съдът,  под председателството на съдия Страхил Гошев, призна Десислава А. за виновна в това, че е присвоила чужди пари по поръчки на клиенти, в общ размер на 10 207,00 лв., като не е издавала фискални бонове от касовия апарат при плащане на посочените суми, не е внесла получените суми в касата на дружеството и не ги е отразила в дневния отчет на касовата книга. Обвиняемата е на 39 години, неосъждана към момента.

Присъдата на РС – Дупница, с която Десислава А. е призната за виновна в длъжностно присвояване на чужди пари, може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд – Кюстендил  в 15-дневен срок.