Единственият кандидат за поста бе Павел Ерменков

Съветниците в Сандански не избраха управител на общинско търговско дружество „Стройкомтранс“ – ЕООД по време на редовното си заседание. На сесията присъства само Павел Ерменков, чийто договор като управител на дружеството изтича на 26 май т. г. Другият кандидат Красимир Митов се е отказал и не се яви пред общинските съветници.
На Павел Ерменков бяха зададени множество въпроси. Само Мария Нонева имаше 4 питания – на какво се дължи огромната загуба за 2019 г.  от 150 000 лв., с колко коли разполага дружеството, всички ли коли работят и колко е разходът на гориво на ден?
Павел Ерменков се опита да отговори на всички въпроси.
Живко Иванов пък отправи критика към председателя Николай Шаламанов за начина на водене на заседанието, като заяви: „Първо трябваше да приемем отчета, а после избор на управител!“ . Все пак с поименно гласуване не беше избран единственият кандидат за управител на „Стройкомтранс „-ЕООД – Павел Ерменков.
ОбС възложи на кмета Атанас Стоянов да избере временен управител, считано от 27 май  т. г., но не по-късно от 5 месеца.
Иначе в началото на днешното заседание кметът Атанас Стоянов запозна общинските съветници с Програма за управление на община Сандански 2019 – 2023 г. По думите на общинския съветник Яне Янев програмата трябва да претърпи развитие:
„Не видях в програмата да се споменава сектор земеделие и гори, трябва да се акцентира на биопроизводството.
В сектор сигурност, освен камери са необходими повече практики!“
С мнозинство бяха гласувани предложения на кмета за приемане на Общинска програма за закрила на детето 2020 – 2021 г., приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Сандански и изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци и такси.
Роска НОЦКОВА